Участь у страшних подіях

Участь у страшних подіях як причина психологічних проблем

З початком агресивної війни росією проти України — суттєво збільшилась кількість звернень від людей, яким доводилося брати участь у страшних подіях, до числа яких сучасна психологія зараховує:

 • воєнні дії,
 • перебування в окупації/полоні,
 • наслідки ракетних обстрілів,
 • техногенні катастрофи,
 • стихійні лиха,
 • теракти,
 • тощо

З фахової точки зору — обставини та наслідки участі людей у страшних подіях трактуються у контексті безпосередньої поведінки у екстремальних ситуаціях та подальшого впливу переживань у таких ситуаціях на психіку дорослих та/або дітей.

Як підтверджує практика надання психологічної допомоги у таких випадках, участь у страшних подіях може одразу (чи з плином часу) — перетворится на психологічні проблеми з адаптацією до нормального життя, а також хронічний ПТСР, тривожні розлади, фобії, неврози тощо

Психологічна допомога учасникам страшних подій

Психологічна допомогу учасникам страшних подій, яку нерідко називають анти-кризовою — залежить від особистісних особливостей та обставин конкретних випадків, але найчастіше передбачає чотири основних аспекти:

 • По-перше, соціально-психологічну адаптацію до життєвих змін внаслідок пережитих ситуацій
 • По-друге, пост-стресові реакції, їх вплив на організм, поведінку та психічний стан
 • По-третє, травматерапевтичні заходи, причому застосування різних методів залежить як від характеру пережитих потрясінь так їх характеру їх упливу на психіку
 • По-четверте, копінгові стратегії, за допомогою яких дорослі можуть ефективно давати собі раду з небажаними наслідками страшних подій і мінімізувати їх вплив на стиль та якість життя

Іншими словами, усім, кому довелося взяти участь у страшних (екстремальних) подіях, важливо звернутися по допомогу до фахівців з психічного здоров’я, яка може включати як психотерапію чи, психокорекцію, так соціальну підтримку, що надається у спеціальних центрах тощо

Психологічні наслідки участі в страшних подіях

Негативні наслідки для психіки, що актуалізуються внаслідок участі людей у воєнних діях чи масштабних стихійних лихах, нерідко, бувають тривалими і дуже глибокими.

Зокрема, серед тих психологічних проблем і психічних розладів, що притаманні такого роду ситуацям та зверненням, значна частина яких, слід сказати, поступає не від самих учасників страшних подій, а від їх близьких, найчастіше трапляються:

 • Підвищена тривожність і хронічний стрес
 • ПТСР
 • Депресія
 • Психосоматичні розлади
 • Дезадаптація

Далі кілька слів про кожен з них детальніше, адже це може бути корисно для поглибленного розуміння ризиків, ймовірність котрих, в умовах довгого зволікання зі зверненням до психолога чи психотерапевта — істотно зростає.

Стрес, тривожність і паніка

Часто після екстремальних ситуацій у людей, що брали в них безпосередню чи опосередковану участь — формується стійке відчуття постійної небезпеки та загальної невизначеності.

Нерідко буває також, що саме лише інформаційне оприсутнення загрози повторення чогось навіть дуже віддалено схожого до пережитих страшних подій — здатне провокувати напади паніки

ПТСР

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), як частий наслідок участі в екстремальних подіях, проявляється у житті постраждалих високою частотою травматичних спогадів, розвитком схильності до уникаючої поведінки та надмірною збудженістю

Депресія

Такі страшні події як руйнування помешкання, воєєнна окупація, захоплення у полон та/або іншим чином пов’язана з війною чи природною катастрофою фізична смерть близькихчерез нерозривно пов’язані із цим зміни якості життя та усвідомлення буття в цілому, на жаль, не так уже рідко призводять до поступового розвитку депресії.

(психо) Соматичні симптоми

Тривожність і стресовість часто проявляються через такі тілесні (соматичні, фізичні) прояви як втома, безсоння, психогення головні та інші болі, розлади харчування, уваги і/або мислення тощо

Дезадаптація

На практиці, саме складнощі у процесі загальної психологічної адаптації до життя після участі в страшних подіях, у тій чи іншій мірі — складають собою значну частину в структурі звернень клієнтів після початку повномасштабної війни.

Постійні руйнування окремих помешкань/виробництв/офісів чи навіть цілих житлових будинків у великих та не дуже українських містах у результатах регулярних ракетних обстрілів, що здійснюються воєнними злочинцями з росії, на жаль, продовжують збільшувати цю групу ризику, до найширшого складу якої, без перебільшення належить чи не все без винятків населення.

Особливо важко адаптовуватися до нового життя тим людям, які втратили, за їх власними ж ствердженнями “все життя” (квартира, майно, робота/бізнес, друзі, сім’я тощо).

Водночас, треба також наголосити, що подолання негативних проявів (особливо, якщо на щастя, якщо не йдеться про втрату близьких) — у цих випадках не така уже й рідкість, адже під силу майже всім.

Лікування такого типу наслідків і психологічну підтримку учасникам страшних подій, на практиці, забезпечує доступ до професійної допомоги, яка може надаватися у формі індивідуальної та/чи групової психотерапії, спеціальних програм соціальної підтримки та/або реабілітації.

Звісно, дуже важливим елементом успішного подолання людською психікою негативних наслідків участі людей у страшних подіях — є матеріальне відновлення основних умов для комфортного життя, що само по собі, й дуже значною мірою сприяє психологічній реабілітації

Види страшних подій

Щоби зрозуміти які події у житті можуть відноситися до категорії “страшних”, по-перше, треба врахувати чинник екстремальності ситуацій та поведінки, а по-друге, визначити наскільки сильні негативні емоційні реакції, відчуття чи стани різної міри безпорадності ними спричиняються.

Теорія і практика сучасної психології умовно розрізняє чотири категорії подій, участь в яких потенційно може кваліфікуватися в подальшому як “страшна“:

 • Катастрофи, причому як природного, так і техногенного характеру, а саме землетруси, повені, цунамі, руйнування або серйозні аварії енергетичних об’єктів тощо, внаслідок яких люди втрачають помешкання, автомобілі, бізнес, майно тощо
 • Втрата як фізична смерть чи виявлення серйозної патології серед близьких, рідні та/або друзів.
 • Травматичні потрясіння: нещасні випадки, виробничі або транспортні аварії, збройні напади, теракти, військові конфлікти, бойові дії, війна тощо
 • Кризи особистісного чи соціального характеру на кшталт банкрутства, розірвання стосунків, втрати роботи, “випадання з обойми” тощо

Суттєво, що інтенсивний страх і екстремально сильна тривога, що як правило, супроводжують перебіг участі у страшних подіях — самі по собі можуть бути здоровими і цілком природними мобілізаційними реакціями, що допомагають дати собі ради з небезпекою.

Водночас, через тонку грань, що відрізняє здорові мобілізаційні заходи на особистісному рівні від розвитку патологічної тривожності, яка непропорційна реальності загрози — рекомендовано своєчасно звертатися по психологічну допомогу до фахівців.

Поведінка в екстремальних ситуаціях

Екстремально-поведінкова підструктура сучасної психології вивчає та інтерепретує, зокрема яким чином люди реагують на ті чи інші критичні ситуації, особливо якщо упродовж їх перебігу — виникала загроза здоров’ю, життю чи добробуту.

Варто додати, що саме ризикована поведінка в екстремальній ситуації, значною мірою визначає ризик перетворення ситуації на ще страшнішу.

Іншими словами, значна частина клієнтських звернень поступають саме із цим запитом, причому часто, участь у страшній події стала наслідком неправильної дії чи бездіяльності учасника просто в екстремальний ситуації, після завершеня якої вижили не усі тощо

Предметом вивчення психології поведінки в екстремальних ситуаціях, власне, бувають:

По-перше, реакції на стрес, якими психодіагностують сприйняття/тлумачення стресових чинників і загальну резильєнтність до стресу, а також — допомагають запустити внутрішні механізми саморегуляції та конструктивного впливу на поведінку в критичних ситуаціях.

По-друге, емоційні реакції які виникають під час раптового виникнення і непередбаченого розвитку різного роду екстремальних ситуацій: заперечення, страх, агресія, гнів, відчай, лють тощо

По-третє, характер взаємодій у групі. Тобто чи спільними зусиллями долаються кризові ситуації, якими є змісти і форми участі у соціальному житті групи та інші динамічні параметри соціальної взаємодії

По-четверте, механізми прийняття рішень. Або як саме екстремальні умови можуть впливати на здатність швидко, під тиском та з обмеженою інформацією — ухвалювати ефективні рішення тощо

По-п’яте, психологічна підготовка та/або психоедукація, які передбачають як навчальну підготовку так і психоедукаційну масову комунікацію та інструктування тощо

Поведінкові аспекти безпосередньої участі у страшних ситуаціях та/чи подіях, що пов’язані з повномасштабною війною росії в Україні багато в чому визначаються таким явищем як психологія воєнних злочинів.

Психологія воєнних злочинів і злочинців

Міждисциплінарний напрям воєнної психології, предметом дослідження якого є психологічні чинники злочинної поведінки військових під час бойових дій, в силу об’єктивних причин і на жаль, поповнюється чи не щодня.

Психологія воєнних злочинців та злочинів -— аналізує спонуки, цілепокладання, емоції, афекти та інші фактори ситуативного і засадничого характеру, які супроводжуючи чи спричиняють вчинення воєнних злочинів.

Не секрет, що характерною психологічною складовою воєнних злочинців у формі російських військовослужбовців є, так би мовити, вихід за рамки суто кримінальної поведінки (мародерство),

Що, власне, призводить до актів геноцидного насильства на основі параноїдних страхів та фашистських установок, які диктуються злочинною владною верхівкою країни-терориста і формують ефект “розлюднення жертв”.

В умовах геноцидної воєнної агресії росії, психологія воєнних злочинів та злочинців особливо корисна, адже:

 1. Покращує розуміння впливу різних військових конфліктів, сутичок та бойових дій на людську психіку
 2. Поповнює арсенал психопрофілактичних засобів,
 3. Підвищує ефективність інформаційно-психологічних операцій спрямованих на деморалізацію ворожої піхоти і офіцерського складу тощо

Для повноти загального уявлення про розмаїття психологічних аспектів участі людей у страшних подіях, треба додати ще кілька слів про таке явище як класичні поодинокі теракти, які відрізняються від перманентного терору, захопившись котрим, росія уже повністю занапастила себе як цивілізовану державу, але ще намагається завдати якомога більшої шкоди і нам із вами.

Психологія терористів і заручників

Опрацьовує та інтерпретує індивідуально та соціально-психологічні аспекти тероризму як сучасного нагативного явища, а також, зокрема особливості його впливів на:

 1. Випадкових учасників, жертв і заручників (зокрема, стокгольмський синдром)
 2. Суспільство в цілому (як це впливає на політичні та інші настрої)
 3. Терористів та їх спільників (мотивація, ідеологічна основа, особистісні спонуки)
 4. Учасників антитерористичних заходів (підготовка, перемовини, тощо)
 5. тощо

Психологія терористичних актів, треба додати, розробляє програми і засоби психотерапії та реабілітації для тих учасників страшних подій, які страждають від одного з найпоширеніших довгострокових наслідків терору — посттравматичного стресового розладу.

ПІДСУМКИ

Звернення до фахівців з психічного здоров’я від клієнтів зі запитами і симптомами, які найчастіше формулюються в словах “участь у страшних подіях” — виникають усе частіше і передумов для згортання тенденції, прийнаймні поки триває війна, на жаль, немає.

Якщо узагальнене у статті вище розуміння психологічної проблематики (причини, передумови, наслідки, аспекти, психологічна допомога тощо) цього явища стали для вас корисними, а формулювання “участь у страшних подіях” гостро актуалізувалося та/чи хронічно зберігає насущність —

Своєчасно звертайтеся по психологічну допомогу до фахівців із психічного здоров’я і, спільно розробивши та реалізувавши комплекс заходів, до переліку яких може входити не лише психотерапія чи психокорекція — зробіть рішучий крок у напрямі усунення усіх чи більшості його небажаних наслідків.

Підбір фахівців

У випадку, якщо викладена вище загальна характеристика розмаїтих психологічних аспектів запиту “участь в страшних подіях” вам імпонує — записуйтеся на консультацію психотерапевта безпосередньо до мене через контакти у профайлі на веб-платформі

Або скористайтеся націлюванням експертизи за цим словосполученням у спеціальному розділі “Простору Психологів”, можливо додавши у критерії підбору ще такі параметри як ціна, стать, метод, стиль тощо