Загальна психологія

Загальна психологія

Психологія є наукою, що вивчає людську поведінку, її причини та наслідки, і спрямована на розуміння та пояснення факторів, які впливають на наш спосіб життя та взаємодії з іншими людьми.

Загальна психологія – це основна галузь психології, що вивчає загальні закономірності психічних процесів та явищ, що відбуваються в особистості.

Головна мета загальної психології – вивчення психічних процесів, які відбуваються в особистості, їх закономірностей та факторів, що впливають на них.

Ця галузь психології дозволяє розуміти та пояснювати, як фізичні та психологічні фактори впливають на поведінку людини.

Історія загальної психології

Загальна психологія має довгу історію вивчення людської поведінки та психічних процесів. Вона з’явилась в середині XIX століття як самостійна галузь психології.

Найбільші внески у розвиток загальної психології зробили видатні науковці, такі як Вільгельм Вундт, Джеймс Маккін, Джон Дьюї, Дж.Вотсон, З.Фройд, К.Юнг, Б.Ф. Скіннер, А.Маслоу та інші.

Вільгельм Вундт – німецький філософ та психолог, який заснував перший лабораторію психології у Лейпцизькому університеті в 1879 році.

Він стверджував, що метою психології є вивчення структури свідомості та її складових частин.

Це було великим кроком у розвитку загальної психології, оскільки Вундт започаткував наукову методологію вивчення психічних явищ, яка передбачала дослідження за допомогою об’єктивних методів та контрольованих експериментів.

Інший відомий науковець, який зробив важливий внесок у розвиток загальної психології, – Джеймс Маккін.

У своїй праці “Принципи психології” він описав внутрішній світ людини та наголосив на важливості індивідуального досвіду для розуміння людської поведінки.

Ще один видатний психолог – Джон Дьюї – довів, що людина навчається на основі свого досвіду та здатна адаптуватися до змінюючихся умов оточення.

Він також акцентував увагу на важливості соціального контексту для розуміння поведінки людини.

Б.Ф. Скіннер – американський психолог, який стверджував, що поведінка людини формується на основі зовнішніх стимулів та підсилення.

Він започаткував концепцію “оперантної поведінки”, яка полягає в тому, що поведінка людини може бути змінена за допомогою навчання через позитивне або негативне підсилення.

Основні теорії загальної психології

Загальна психологія охоплює багато різних теорій та підходів до вивчення психічних процесів та поведінки людини.

Деякі з найвідоміших теорій включають:

 • Теорія гештальт-психології – це підхід до вивчення способу, яким люди сприймають світ навколо себе.
  • Згідно з цією теорією, людський розум організований таким чином, що він сприймає цілість об’єктів та ситуацій, а не окремі їх елементи.
  • Цей підхід заявляє про важливість контексту та перспективи в сприйнятті світу та формуванні розуміння.
  • Теорія гештальт-психології також розглядає важливість досвіду та структурування інформації у розумінні психічних явищ.
 • Теорія психоаналізу – це підхід до вивчення психіки та поведінки, який розробив Зигмунд Фройд.
  • За цією теорією, поведінка та психічні процеси людини визначаються підсвідомими конфліктами та потребами, які формуються протягом дитинства.
  • Фройд відзначив важливість розуміння та управління підсвідомими процесами для досягнення психологічної гармонії.
 • Теорія когнітивної психології – це підхід до вивчення розумових процесів та сприйняття інформації людини.
  • За цією теорією, розумові процеси включають сприйняття, увагу, пам’ять, мислення та мовлення.
  • Цей підхід акцентує на важливості обробки та інтерпретації інформації для розуміння поведінки та розвитку інтелекту.
 • Теорія поведінкової психології – це підхід до вивчення поведінки людини, який розглядає зовнішні стимули та реакції на них.
  • За цією теорією, поведінка формується на основі підсилення та навчання, яке відбувається через взаємодію між індивідом та оточуючим середовищем.
  • Цей підхід акцентує на важливості вивчення стимулів, які впливають на поведінку людини, та того, як ця поведінка може бути змінена через підсилення та навчання.
 • Теорія соціальної психології – це підхід до вивчення взаємодії між людьми та впливу соціального середовища на поведінку та психічні процеси.
  • За цією теорією, людина взаємодіє з оточенням через соціальні норми, стандарти та очікування, які формують її поведінку та індивідуальні переконання.
  • Цей підхід зосереджується на вивченні соціальних факторів, які впливають на людину, та їх роль у формуванні її поведінки та індивідуальності.
 • Теорія еволюційної психології – це підхід до вивчення психічних процесів та поведінки, який базується на еволюційній теорії.
  • За цією теорією, психічні процеси та поведінка людини є результатом її еволюційного розвитку та адаптації до змінюваних умов середовища.
  • Цей підхід зосереджується на вивченні того, як людина розвивалася та адаптувалася до свого середовища та як це впливає на її поведінку та психічні процеси.
 • Теорія генетичної психології – це підхід до вивчення психічних процесів та поведінки, який базується на генетичній теорії.
  • За цією теорією, психічні процеси та поведінка людини є результатом взаємодії генетичних та факторів середовища.
  • Цей підхід зосереджується на вивченні того, як генетика впливає на психічні процеси та поведінку людини, а також на те, як фактори середовища можуть впливати на генетику та змінювати поведінку та психічні процеси.

Роль загальної психології у сучасному світі

Загальна психологія має велике значення в сучасному світі, оскільки вона допомагає людям зрозуміти, як працює їхній розум, як вони взаємодіють з оточуючим світом та як вони можуть поліпшити своє життя через зміну своєї поведінки та мислення.

Загальна психологія є важливою для багатьох галузей діяльності, таких як освіта, медицина, бізнес, спорт та інші.

В освіті вона допомагає вчителям та учням краще зрозуміти процес навчання та ефективні методи навчання.

У медицині загальна психологія допомагає лікарям зрозуміти психологічні аспекти хвороб та їх вплив на пацієнтів.

У бізнесі загальна психологія допомагає керівникам краще зрозуміти своїх співробітників та створити більш ефективні команди.

У спорті загальна психологія допомагає спортсменам підготуватися до змагань та зосередитися на досягненні результатів.

Загальна психологія також має важливе значення для розвитку технологій та інновацій.

Вона допомагає визначити, як люди будуть взаємодіяти з новими технологіями та як їхні поведінкові зміни можуть впливати на розвиток суспільства в цілому.

Загальна психологія також має важливе значення для розвитку різних наукових галузей, таких як когнітивна наука, соціальна психологія, клінічна психологія та багато інших.

Це дозволяє вченим отримувати нові знання про людський розум та поведінку та застосовувати їх в практичній діяльності.

Підсумки

Загальна психологія є важливою галуззю науки, яка вивчає психічні процеси та поведінку людини.

Вона зосереджується на вивченні таких аспектів, як сприйняття, увага, пам’ять, мислення, мовлення, емоції, мотивація та інші.

Загальна психологія має велике значення в різних галузях діяльності, таких як освіта, медицина, бізнес, спорт та інші, оскільки допомагає краще зрозуміти людську поведінку та психічні процеси, а також створити ефективні методи для зміни поведінки та мислення людини.

Загальна психологія використовує різноманітні методи дослідження, такі як спостереження, експеримент, опитування та інші.

Завдяки цим методам вона дозволяє досліджувати психічні процеси та знаходити способи покращити їх функціонування.

Крім того, загальна психологія зосереджується на вивченні психологічних явищ та їх впливу на поведінку людини.

Загальна психологія має також велике значення для практичного застосування у різних сферах діяльності.

Наприклад, в освіті загальна психологія допомагає вивчити особливості навчання та розробити ефективні методи навчання та викладання матеріалу.

У медицині загальна психологія допомагає в діагностиці та лікуванні різноманітних психічних розладів, таких як депресія, тривога, посттравматичний стресовий розлад та інші.

Крім того, загальна психологія є важливою для розвитку бізнесу та менеджменту, так як дозволяє розуміти, які чинники впливають на робочу ефективність, мотивацію та поведінку працівників, та як впливати на ці чинники для досягнення більш високої продуктивності та задоволення роботою.

Загальна психологія також допомагає розуміти, які фактори впливають на поведінку людей у групах та організаціях, та як здійснювати ефективне управління груповими процесами та комунікацією.

Іншим важливим напрямом загальної психології є вивчення психічного здоров’я та розвитку людини на різних етапах життя.

Це включає дослідження розвитку дитини та її соціальної взаємодії з оточуючим світом, а також вивчення різних аспектів дорослого життя, включаючи психологічні труднощі, з якими стикаються люди на різних етапах життя, такі як криза середнього віку та пізній вік.

Загальна психологія також досліджує різні методи та техніки, які можуть бути використані для покращення розвитку та здоров’я людини.

Це може включати в себе психотерапію, яка допомагає людям з різними психологічними проблемами, такими як депресія, тривога та посттравматичний стресовий розлад, а також програми для зниження стресу та поліпшення емоційного благополуччя.

Підбір фахівців

У спеціальному розділі веб-платформи можна зручно і швидко підібрати експертів як за однією основною спеціалізацією, скажімо “соціальний психолог”, так і одразу за кількома, наприклад “психоаналітик”, “гештальт-психолог” і “кпт-психолог” тощо

Універсальний і простий алгоритм “націлювання експертизи” у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору і такі атрибути як відчуття, скарги, ціна, спеціальність, метод, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

 • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення
 • позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності

Автор