Бізнесу

Простір Психологів для бізнесу та корпоративного середовища

Уже впродовж альфа-стартового періоду, а тим більше, після успішного завершення кластерної докапіталізації — Простір Психологів передбачає для малого, середнього та великого бізнесу (або корпоративного середовища) цілу низку унікальних можливостей, переваг та продуктів.

По-перше, широкий спектр засобів класичної корпоративної психології, обсяги та концентрація застосування якого, адаптуються під потреби як великого, так і середнього, малого чи навіть мікро-бізнесу, а застосування — забезпечує:

 1. Коректне позиціонування бренду роботодавця та внутрішню лояльність
 2. Підбір відповідних кадрів та мінімізацію проявів явища “плинність співробітників” (у тому числі, на топ-рівні)
 3. Ріст ефективності горизонтальних та вертикальних взаємодій на підприємстві
 4. Підвищення мотиваційних, самоорганізаційних та ініціативних аспектів безпосередньої роботи працівників та/або топ-менеджерів
 5. Покращення мікроклімату на підприємстві
 6. Збільшення продуктивності роботи (дохідності) бізнесу в цілому тощо

По-друге, корпоративні мовно-психологічні продукти, продумане і ефективне застосування яких:

 1. Дає змогу безконфліктно трансформувати внутрішні та зовнішні середовища компаній у відповідності до чинного законодавства та мейнстримної тенденції до знеросійщення українського бізнесу, соціуму та держави
 2. Уможливлює здобуття репутаційних переваг від проведення бізнесом такого роду комплексу заходів
 3. Передбачає можливість застосування широкого чи вузького спектру інструментів класичної організаційної психології (див.вище)

По-третє, лише упродовж періоду кластерної докапіталізації, можливість отримати в особі “Простору Психологів” стратегічного психологічного Партнера шляхом безпрецедентно вигідного інвестування коштів у всебічно перспективний проект, який небезпідставно розраховує шляхом належної реалізації стратегії розвитку:

 1. Досягнути середніх показників щомісячної відвідуваності в обсязі 1 млн уже в коротко-середньостроковій перспективі
 2. Ефективно монетизувати не лише потребу в психології, а й поверховий інтерес до неї
 3. Створити мережу оффлайн-осередків чи представництв із центром в Києві
 4. Забезпечити ефективне поєднання 100% попиту та пропозиції у сфері психології
 5. Надати Фахівцям та Клієнтам усі сучасні засоби для продуктивної взаємодії
 6. Розвинути та узвичаїти в Україні інноваційний напрям VR-психології
 7. Об’єднати й репрезентувати усіх україноментальних фахівців із психічного здоров’я в “Асоціацію” та брати безпосередню участь у суспільно-психологічних процесах, зокрема пов’язаних із подоланням наслідків війни для цивільного населення та військових
 8. Зайняти домінантне становище на внутрішньоукраїнському ринку уже в коротко-середньостроковій перспективі (рік-два максимум), а в синергійному поєднанні із Ї-мапою — вийти на зовнішні ринки та ефективно конкурувати на глобальному рівні
 9. Покласти край домінуванню російськомовної психології в Україні
 10. Генерувати та пропорційно пайовим внескам, періодично розподіляти між Співзасновниками чималі і постійно зростаючі прибутки скарбниці простого товариства, що діє на підставі договору про спільну діяльність (звісно, після сплати податків) тощо

Іншими словами, можливості для співпраці бізнесу із Простором Психологів, зокрема у період кластерної докапіталізації — це саме той випадок, коли корисне максимально вигідно поєднується з приємним.