Спеціалісти у психології

Спеціалісти в психології

Сьогодні є підстави стверджувати, що серед значної кількості населення України усе більш розхожою стає думка, що усі фахівці в сфері психології — психологи і хоча таке уявлення про спеціалістів у сфері психології, звісно, краще, ніж коли “усіма такими фахівцями” вважалися психіатри (а клієнти — “психами”), проте не відповідає актуальній дійсності.

Більш того, усе частіше усю множину психологічних спеціалістів кваліфікують інклюзивним словосполученням “фахівці з психічного здоров’я” (інколи “фахівці з ментального здоров’я”)

Спеціалісти з психічного (ментального) здоров’я, за визначенням, це спеціально підготовлені фахівці, які працюють в усіх психологічних та суміжних з психологією галузях, напрямах, дисциплінах включно з психотерапією, психіатрією.

Усіх фахівців з психічного здоров’я об’єднує те, що вони відповідно до особливостей своєї підготовки — надають ту чи іншу фахову допомогу клієнтам із різноманітними психологічними проблемами: тривожність, стреси, психосоматика, фобії, манії, залежності, комплекси, депресії тощо)

Види спеціалістів у сфері психології

Досвідчені клієнти та, власне, фахівці у сфері психології — розрізняють серед спеціалістів з психічного здоров’я наступні різновиди:

 • Психолог-консультант
 • Клінічний психолог
 • Психотерапевт
 • Психіатр

Далі я лаконічно окреслю все, що на мою думку, суттєве щодо кожного із цих різновидів сфеціалістів у сфері психології, але одразу зазначу, що оскільки строга і загальноприйнята класифікації відсутня, а законодавче регулювання, все ще має значні прогалини — далі викладену інформацію належить сприймати як суб’єктивну думку.

Але перед тим, кілька слів про вікові аспекти діяльності практично усіх фахівців з психічного здоров’я

Дитячі та/або підліткові спеціалісти

Суттєво, що відповідно до принципів вікової психології, на практиці, робота більшості фахівців у сфері психології з дітьми та підлітками істотно відрізняється від співпраці з дорослими.

Саме тому існують такі фахівці як дитячий психолог, дитячий психотерапевт, дитячий психіатр, а також відповідно підлітковий психолог, психотерапевт тощо

Психолог-консультант

У такій класифікації, психолог-консультант є фахівцем з психічного здоров’я, котрий надає консультативну допомогу індивідам (або групам) з метою вирішення поведінкових, особистісних, емоційних, мотиваційних та інших психологічних проблем.

Також суттєво, що психологи-консультанти відіграють важливу роль у забезпеченні психологічної підтримки.

Психологи-консультанти:

 • по-перше, допомагають клієнтам належним чином розбиратися у внутрішніх конфліктах, швидко розвивати необхідні навички для залагодження життєвих труднощів, а також, зокрема, забезпечувати особистісне зростання.
 • по-друге, можуть використовувати різні підходи: гештальт, когнітивно-поведінкова терапія, психодинамічна терапія, сімейна терапія, арт-терапія, логотерапія, транзактний аналіз та інші.
 • по-третє, працюють з клієнтами із різними психологічні проблемами, зокрема тривожністю, депресією, хронічними стресами, низькою самооцінкою, проблемами стосунків тощо

Серед усієї множини психологів-консультантів виділяються наступні спеціалізації: корпоративний психолог, шкільний психолог, фахівець з профорієнтації і тренер-психолог (коуч), відтак далі кілька слів про кожен.

Корпоративний психолог

Корпоративними або організаційними психологами називають спеціально підготовлених фахівців з “психічного здоров’я організацій”, які знають і на практиці застосовують арсенал засобів корпоративної психології.

Тобто, психологічні підходи, методи і методики безпосередньо пов’язані із управлінням персоналом, мотивацією співробітників, підбором і плинністю кадрів та підвищенням загальної ефективності бізнесу.

Шкільний психолог

Характеризуючи шкільних психологів треба сказати, що це спеціалісти, які по-перше — працюють у навчальних закладах, а по-друге надаю психологічну підтримку не лише учням, а і батькам, і вчителям.

Спеціальна підготовка шкільних психологів забезпечує навчальним закладам, де вони працюють цілий ряд переваг:

 • швидшу адаптацію учнів до шкільного середовища,
 • інклюзивність навчально-виховного процесу,
 • залагодження поведінкових ексцесів,
 • розвиток комунікаційних та соціальних навичок,
 • управління конфліктними стосунками
 • тощо
Психолог=консультант
Картинка адаптована звідси

Фахівець з профорієнтації

В широкому розумінні, спеціаліст з профорієнтації (профорієнтолог) — володіє психологічною підготовкою, яка допомагає дітям, підліткам та дорослим правильно діагностувати кар’єрні інтереси, схильності та здібності.

У цій роботі фахівцям допомагають профорієнтаційні тести, консультації, бесіди, інтерв’ювання тощо за результатами яких вони можуть формулювати обґрунтовані індивідуальні рекомендації щодо вибору професії.

Тренер-психолог

Коучем або тренером-психологом вважається спеціально підготовлений фахівець у сфері психології, який предметно займається розвитком особистості клієнтів у таких сферах як спорт, кар’єра, управління, особистісне зростання, політика тощо.

Залежно від проблематики та специфіки клієнта та/чи замовлення, коучі (тренери-психологи) створюють спеціалізовані програми групових/індивідуальних тренінгів, проводять консультації, семінари та/або майстер-класи.

Найчастіше тренери-психологи навчають клієнтів навичкам ефективної комунікації, допомагають розвивати емоційний інтелект, вчать налагоджувати міжособистіні стосунки, підказують техніки ефективного управлінню часом тощо

Клінічний психолог

Насамперед важливо зазначити, що клінічні психологи можуть працювати як у державних лікарнях і приватних клініках, так і у дослідницьких інститутах чи навчальних закладах.

За загальноприйнятим визначенням, клінічний психолог (інколи, медичний психолог), крім того, що як і інші фахівці з психічного здоров’я, спеціалізується на діагностиці, терапії та/або профілактиці психічних розладів — може працювати з широким спектром клієнтської проблематики, від незначних емоційних труднощів, до серйозних психічних хвороб.

Психотерапевт

На практиці, психотерапевт — це медичний фахівець з психічного здоров’я, який/яка спеціалізується на лікуванні психічних, нервових, когнітивних, поведінкових, мотиваційних, емоційних та інших порушень за допомогою терапевтичних методів, технік і методик.

Прикметно, що за умови спеціальної підготовки — психотерапевти можуть застосовувати і психофармакологічні засоби, які допомагаю клієнтам/пацієнтам легше і швидше впоратися з різними внутрішніми конфліктами, хронічними стресами, депресивними станами, неврозами та іншими психологічними проблемами

Як і психологи, психотерапевти можуть працювати як у рамках одного підходу (кпт, гештальт, психоаналіз, позитивна психотерапія, транзактний аналіз) так і застосовувати їх інтегративне поєднання.

Психіатр

Психіатрами називають медичних спеціалістів, які фахово займаються психодіагностикою та лікуванням психічних розладів та, зокрема, хвороб — за допомогою застосування найширшого спектру психотерапевтичних методів і засобів.

Психіатри обов’язково є дипломованими лікарями та завжди (на відміну від психотерапевтів) мають право призначати психофармакологічне лікування.

Прикметно, що позаяк існує таке поняття як “мала психіатрія”, серед психіатрів існують і відповідні фахівці.

ПІДСУМКИ

Щоби розібратися до якого саме спеціаліста у сфері психології звертатися — необов’язково безпомилково розуміти усі нюанси.

Більш того, відмінності між різними фахівцями з психічного здоров’я — жодним чином не повинні демотивувати чи відтерміновувати клієнтів звертатися по психологічну допомогу.

Навпаки, ви можете бути упевнені, що і психолог, і психотерапевт, і психіатр, і коуч, і фахівець з психосоматики, неодмінно скерують вас само до того/тієї спеціаліста/ки з психічного здоров’я, профіль та особливості підготовки якого/якої — максимально відповідатиме складовим вашої чи актуальної для вас індивідуальної проблематики.

ПІДБІР СПЕЦІАЛІСТА

Щоби почати належним чином розбиратися з причинами актуальних для вас чи ваших близьких психологічних проблем і поступово ставати кращою версією себе — звертайтеся до мене безпосередньо через контакти у профайлі на веб-платформі

Або підберіть фахівців з відповідними вашим симптомам, відчуттям, очікуванням, запитам тощо кваліфікаціями у спеціальному розділі “Простору Психологів” за допомогою інтуїтивно зрозумілого і унікального для уанету “націлювання експертизи”