Спеціалісти

Спеціалісти у сфері психології, загальна характеристика

Сьогодні є підстави стверджувати, що серед значної кількості населення України усе більш розхожою стає думка, що усі фахівці в сфері психології — це психологи.

Таке уявлення про спеціалістів у сфері психології, звісно, краще, ніж коли психологічними фахівцями вважалися виключно психіатри — проте зовсім не відповідає актуальній дійсності.

На практиці, усю множину психологічних спеціалістів усе частіше кваліфікують інклюзивним терміном “фахівці з психічного здоров’я” або “фахівці з ментального здоров’я”.

Спеціалісти з психічного (ментального) здоров’я, за сучасним визначенням — це спеціально підготовлені фахівці, які працюють в усіх психологічних та суміжних з психологією галузях, напрямах, дисциплінах включно з психотерапією, психіатрією тощо.

Усіх фахівців з психічного здоров’я об’єднує те, що вони, відповідно до особливостей своєї підготовки — надають ту чи іншу фахову допомогу клієнтам із різноманітними психологічними проблемами: тривожність, стреси, психосоматика, фобії, манії, залежності, комплекси, депресії тощо)

Класифікація спеціалістів у сфері психології

Досвідчені клієнти та, власне, фахівці у сфері психології, найчастіше, розрізняють серед спеціалістів з ментального здоров’я наступні різновиди:

Далі лаконічно про все, що на мою думку, суттєве щодо кожного із цих різновидів, але маю зазначити, що оскільки строга і загальноприйнята класифікація відсутня, а законодавче регулювання, все ще має значні прогалини — далі викладену інформацію слід сприймати як найзагальнішу характеристику.

Але перед тим, кілька слів про вікові аспекти діяльності практично усіх фахівців з психічного здоров’я

Дитячі та/або підліткові спеціалісти

Суттєво, що відповідно до принципів вікової психології, на практиці, робота більшості фахівців у сфері психології з дітьми та підлітками істотно відрізняється від співпраці з дорослими.

Саме тому існують такі фахівці як:

Психолог-консультант

У такій класифікації, психолог-консультант є фахівцем з психічного здоров’я, котрий надає консультативну допомогу індивідам (або групам) з метою вирішення поведінкових, особистісних, емоційних, мотиваційних та інших психологічних проблем.

Суттєво, що психологи-консультанти відіграють важливу роль у забезпеченні психологічної підтримки, а також:

  • по-перше, допомагають клієнтам належним чином розбиратися у внутрішніх конфліктах, швидко розвивати необхідні навички для залагодження життєвих труднощів, а також, зокрема, забезпечувати особистісне зростання.
  • по-третє, працюють з клієнтами із різними психологічні проблемами, зокрема тривожністю, депресією, хронічними стресами, низькою самооцінкою, проблемами стосунків тощо

Серед усієї множини психологів-консультантів виділяються і такі спеціалізації як: організаційний психолог, шкільний психолог, фахівець з профорієнтації і тренер-психолог (коуч), відтак далі кілька слів про кожен.

Корпоративний психолог
Картинку адаптовано звідси

Корпоративний психолог

Корпоративними або організаційними психологами називають спеціально підготовлених фахівців з “психічного здоров’я організацій”, які знають і на практиці застосовують арсенал засобів корпоративної психології.

Тобто, психологічні підходи, методи і методики безпосередньо пов’язані із управлінням персоналом, мотивацією співробітників, підбором і плинністю кадрів та підвищенням загальної ефективності бізнесу.

Шкільний психолог

Характеризуючи шкільних психологів треба сказати, що це спеціалісти, які по-перше — працюють у навчальних закладах, а по-друге надають психологічну підтримку не лише учням, а і батькам та педагогам.

Спеціальна підготовка шкільних психологів забезпечує навчальним закладам, де вони працюють цілий ряд переваг:

Психолог=консультант
Картинка адаптована звідси

Фахівець з профорієнтації

В широкому розумінні, спеціаліст з профорієнтації (профорієнтолог, кар’єрний консультант) — володіє психологічною підготовкою, яка допомагає дітям, підліткам та дорослим правильно діагностувати кар’єрні інтереси, схильності та здібності.

У цій роботі фахівцям допомагають профорієнтаційні тести, консультації, бесіди, інтерв’ювання тощо за результатами яких вони можуть формулювати обґрунтовані індивідуальні рекомендації щодо вибору професії.

Тренер-психолог

Коучем або тренером-психологом вважається спеціально підготовлений фахівець у сфері психології, який предметно займається розвитком особистості клієнтів у таких сферах як спорт, кар’єра, управління, особистісне зростання, політика тощо.

Залежно від проблематики клієнта та/чи замовлення, коучі (тренери-психологи) створюють спеціалізовані програми групових/індивідуальних тренінгів, проводять консультації, семінари та/або майстер-класи.

Найчастіше тренери-психологи навчають клієнтів навичкам ефективної комунікації, допомагають розвивати емоційний інтелект, вчать налагоджувати міжособистіні стосунки, підказують техніки ефективного управлінню часом тощо

Клінічний психолог

Насамперед важливо зазначити, що клінічні психологи можуть працювати як у державних лікарнях і приватних клініках, так і у дослідницьких інститутах чи навчальних закладах.

За загальноприйнятим визначенням, клінічний психолог (інколи, медичний психолог), крім того, що як і інші фахівці з психічного здоров’я, спеціалізується на діагностиці, терапії та/або профілактиці психічних розладів — може працювати з широким спектром клієнтської проблематики, від незначних емоційних труднощів, до серйозних психічних хвороб.

Психотерапевт

На практиці, психотерапевт — це медичний фахівець з психічного здоров’я, який/яка спеціалізується на лікуванні психічних, нервових, когнітивних, поведінкових, мотиваційних, емоційних та інших порушень за допомогою терапевтичних методів, технік і методик.

Прикметно, що за умови спеціальної підготовки — психотерапевти можуть застосовувати і психофармакологічні засоби, які допомагаю клієнтам/пацієнтам легше і швидше впоратися з різними внутрішніми конфліктами, хронічними стресами, депресивними станами, неврозами та іншими психологічними проблемами

Як і психологи, психотерапевти можуть працювати як у рамках одного підходу (кпт, гештальт, психоаналіз, позитивна психотерапія, транзактний аналіз) так і застосовувати їх інтегративне поєднання.

Психіатр

Психіатрами називають медичних спеціалістів, які фахово займаються психодіагностикою та лікуванням психічних розладів та, зокрема, хвороб — за допомогою застосування найширшого спектру психотерапевтичних методів і засобів.

Психіатри обов’язково є дипломованими лікарями та завжди (на відміну від психотерапевтів) мають право призначати психофармакологічне лікування.

Прикметно, що позаяк існує таке поняття як “мала психіатрія“, серед психіатрів існують і відповідні фахівці.

ПІДСУМКИ

Щоби розібратися якого саме спеціаліста у сфері психології підбирати — зовсім НЕОБОВʼЯЗКОВО розбиратися у всьому цьому (й одразу).

Більш того, відмінності між різними фахівцями з психічного здоров’я — жодним чином не повинні демотивувати чи клієнтів звертатися по психологічну допомогу у принципі.

Навпаки, ви можете бути упевнені, що і психолог, і психотерапевт, і психіатр, і коуч, і фахівець з психосоматики, неодмінно скерують вас само до того/тієї спеціаліста/ки з психічного здоров’я, профіль та особливості підготовки якого/якої — максимально відповідатиме складовим вашої чи актуальної для вас індивідуальної проблематики.

ПІДБІР СПЕЦІАЛІСТА

Щоби почати належним чином розбиратися з причинами актуальних для вас чи ваших близьких психологічних проблем і поступово ставати кращою версією себе — звертайтеся до мене безпосередньо через контакти у профайлі на веб-платформі

Альона Шмига, психотерапевтка
Клік на зображенні відкриває профайл

Або підберіть фахівців з відповідними вашим симптомам, відчуттям, очікуванням, запитам тощо кваліфікаціями у спеціальному розділі “Простору Психологів” за допомогою інтуїтивно зрозумілого і унікального для уанету “націлювання експертизи”

Автор