Суспільству

Співпраця з соціумом у Просторі Психологів

Передовсім належить зазначити, що Простір Психологів ще до моменту альфа-старту a priori розпочав безпосередню співпрацю з суспільством, адже, де факто — уже успішно виконує суспільне замовлення на комплексне знеросійщення сфери психології в Україні.

Понад те, виходячи із дедлайну “якомога швидше, якнайбільш повно, але не за рахунок якості”, розроблена і здійснювана cтратегія розвитку веб-кластера, за умови належної реалізації усього потенціалу первинної ідеї — дозволяє реально розраховувати на ефективне досягнення game changer`ної мети уже в короткостроковій перспективі.

Крім того, у процесі, de facto, виконання важливого суспільного замовлення, бірюзова організація уже розпочала розробку широкого спектру мовно-психологічних продуктів, використання яких суспільством — дозволить гармонізувати психологічну атмосферу воєнного та післявоєнного часу.

МОВНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОДУКТИ

По-перше, у надрах “Простору Психологів” уже розпочалася підготовка індивідуальних мовно-психологічних програм, які уможливлять для окремих представників соціуму — чіткий та посильний шлях відновлення або набуття україноментальної ідентичності із мінімальними ризиками психотравмування.

По-друге, як до, так і упродовж альфа-стартового періоду — триває розробка мовно-психологічних засобів для групових осередків суспільства, причому із можливістю їх гнучкої адаптації під окремі фахові середовища, об’єднання за інтересами тощо

По-третє, структура мовно-психологічних продуктів первинно передбачає дотримання кількох принципів, а саме:

  1. Синергію фахових зусиль Психологів, Філологів та Маркетерів
  2. Можливість он- та оффлайн використання усіх продуктів
  3. Множинність рівнів “глибини мовного занурення”
  4. Результат-орієнтованість і доступну цінову політику тощо

По-четверте, модель функціонування мовно-психологічних продуктів Простору Психологів, що призначені для співпраці з суспільством — передбачає і можливості для швидкого та ефективного масштабування заходів у межах України (і не лише)

По-п’яте, шляхом заснування і продуктивної роботи “Асоціації” — горизонтальне та україноментальне об’єднання Фахівців, з плином часу, забезпечить соціуму не лише розробку, а й лобіювання загальних рекомендацій психологічного характеру, спрямованих на покращення психічного здоров’я громади загалом.

І багато-багато іншого, чіткі обриси чого — проступлять чіткіше уже за підсумками кластерної докапіталізації, взяти учать в якій, до речі, можуть не лише Фахівці з психічного здоров’я, а й розважливі Інвестори просто із соціуму.