Зовнішня і внутрішня мотивація

Загальні відомості про внутрішню та зовнішню мотивацію у Психоенциклопедії веб-платформи "Простір Психологів"

Мотивація є ключовим поняттям у психології та досліджується науковцями вже багато десятиліть. У загальному розумінні, мотивація − це те, що приводить людину до дії.

Проте, мотивацію можна розглядати як внутрішнє та зовнішнє підштовхування до досягнення певних цілей та задоволення певних потреб.

В даній статті ми розглянемо різницю між зовнішньою та внутрішньою мотивацією та їхні взаємозв’язки.

Внутрішня мотивація

Внутрішня мотивація − це мотивація, яка виникає зсередини самої людини. Це може бути бажання здійснювати дії для задоволення внутрішніх потреб та цінностей.

Основні ознаки внутрішньої мотивації включають:

 • Задоволення. Людина відчуває задоволення від виконання дії та отримання результату.
 • Самодостатність. Особистість відчуває, що її дії є важливими та самодостатніми.
 • Інтроспекція. Людина зосереджується на своїх внутрішніх цінностях та мотиваціях, а не на зовнішніх стимулах.

Внутрішня мотивація є важливим елементом у виконанні завдань, особливо тих, які потребують креативності та творчості.

Наприклад, коли людина пише книгу чи малює картину, вона може бути внутрішньо мотивованою, бажаючи висловити свої ідеї та емоції, а не тому, що вона отримає винагороду за це.

Зовнішня мотивація

Зовнішня мотивація − це мотивація, яка виникає від зовнішніх стимулів та регулюється зовнішніми чинниками.

Це може бути бажання отримати винагороду, уникнути покарання, здобути соціальний статус або задовольнити очікування інших людей.

Основні ознаки зовнішньої мотивації включають:

 • Винагорода. Людина отримує винагороду за виконання дії, наприклад, гроші, медалі, похвали.
 • Контроль. Особа виконує дію, щоб уникнути покарання або негативних наслідків, наприклад, втрати роботи або погіршення стосунків.
 • Зовнішня орієнтація. Людина зосереджується на зовнішніх чинниках, які впливають на виконання дії, наприклад, очікування інших людей.

Зовнішня мотивація може бути корисною для досягнення мети, особливо якщо ціль стосується зовнішніх винагород або соціального статусу.

Проте, вона може також призвести до падіння мотивації та невдачі, якщо зовнішній стимул відсутній чи неефективний.

Взаємозв’язок внутрішньої та зовнішньої мотивації

Внутрішня та зовнішня мотивація можуть взаємодіяти та впливати одна на одну.

Наприклад, зовнішній стимул, такий як винагорода, може підштовхнути людину до виконання дії, але якщо вона не відчуває внутрішнього задоволення від цього, то її мотивація може знижуватись в майбутньому.

З іншого боку, внутрішня мотивація може допомогти людині зберегти зацікавленість та ентузіазм до виконання дії, незалежно від наявності зовнішніх стимулів.

Згідно з теорією самовизначення (Self-Determination Theory), внутрішня та зовнішня мотивація можуть бути розглянуті як спектр мотивацій, де:

 • внутрішня мотивація розглядається як більшість внутрішніх чинників, що підштовхують людину до виконання дії,
 • зовнішня мотивація – це більшість зовнішніх чинників, які впливають на виконання дії.

Цілком зрозуміло, що внутрішня мотивація може бути більш відповідальною за успіх у більшості діяльностей, оскільки вона базується на внутрішніх цінностях та інтересах.

Внутрішній мотивації властиві такі особливості, як відчуття задоволення та задоволеності від виконаної роботи, бажання самореалізації та розвитку вмінь, а також бажання зрозуміти світ навколо себе.

Внутрішня мотивація здебільшого буває зв’язана з високим рівнем самооцінки та самореалізації.

З іншого боку, зовнішня мотивація може бути ефективною там, де внутрішня мотивація недостатня або відсутня.

Наприклад, зовнішній стимул, такий як гроші, може стати важливим фактором для людини, яка не відчуває внутрішнього задоволення від виконання дії.

Існує також поняття інтровертної та екстровертної мотивації, які можуть відрізнятися за своїми характеристиками.

 • Інтровертна мотивація, на відміну від екстровертної, може бути більш зосередженою на внутрішніх процесах та задоволеннях,
 • Екстровертна мотивація може бути більш спрямованою на зовнішні стимули та взаємодію з іншими людьми.

Фактори впливу на зовнішню та внутрішню мотивацію

Для того, щоб зрозуміти, як впливають на зовнішню та внутрішню мотивацію різні фактори, потрібно розглянути деякі з найбільш важливих чинників.

 • Самооцінка та віра в себе

Самооцінка та віра в себе можуть мати значення для обох типів мотивації.

Якщо людина вірить у свої здібності та впевнена в своїх можливостях, то вона може бути більш внутрішньо мотивованою, оскільки вона відчуває задоволення від роботи над власними проектами та завданнями.

З іншого боку, якщо людина має низьку самооцінку та віру в себе, то зовнішній стимул, такий як гроші або позитивна оцінка від інших, може бути важливішим для неї.

 • Стрес та депресія

Стрес та депресія можуть впливати на обидва типи мотивації.

У разі стресу або депресії людина може втратити інтерес до діяльності, навіть якщо ця діяльність раніше давала їй задоволення.

З іншого боку, людина може займатись певною діяльністю з зовнішніх причин, якщо це допомагає їй зберегти контроль над ситуацією, знизити рівень стресу та підвищити самооцінку.

 • Соціальне оточення

Соціальне оточення може мати значення для обох типів мотивації.

Наприклад, якщо людина оточена тими, хто працює над своїми внутрішніми цілями та задачами, вона може бути більш внутрішньо мотивованою.

З іншого боку, якщо людина оточена тими, хто активно прагне до зовнішньої мотивації, такої як гроші, слава тощо, то вона може відчувати більшу потребу в зовнішньому стимулі.

 • Тип завдання та цілі

Тип завдання та цілі також можуть впливати на обидва типи мотивації.

Наприклад, якщо завдання є цікавим та стимулюючим, людина може відчувати більшу внутрішню мотивацію до його виконання.

З іншого боку, якщо завдання є складним або нудним, зовнішній стимул може бути важливішим.

Переваги внутрішньої мотивації

Внутрішня мотивація дозволяє людині відчувати більшу задоволеність від своєї діяльності, оскільки вона зосереджена на внутрішніх цінностях та інтересах.

Внутрішня мотивація дозволяє людині бути більш самостійною та креативною в своїх діях, оскільки вона виходить з власних потреб та мотивів, а не від зовнішнього давлення.

Внутрішня мотивація може сприяти більшому залученню до завдання та більшій продуктивності, оскільки людина відчуває сильну внутрішню потребу у його виконанні.

Недоліки внутрішньої мотивації

Внутрішня мотивація може бути більш складною для досягнення, оскільки вона виходить з власних потреб та мотивів, які можуть бути менш очевидними або складнішими для ідентифікації.

Внутрішня мотивація може бути менш стійкою, оскільки вона може залежати від внутрішнього настрою та емоцій людини.

Переваги зовнішньої мотивації

Зовнішня мотивація може бути більш доступною та простішою для досягнення, оскільки вона зазвичай виходить з конкретних зовнішніх факторів, таких як гроші, розкіш, слава тощо.

Зовнішня мотивація може бути більш стійкою, оскільки людина може відчувати постійний тиск або бажання досягнути зовнішньої нагороди.

Недоліки зовнішньої мотивації

Зовнішня мотивація може знижувати задоволення від діяльності, оскільки фокус зосереджений на зовнішньому стимулі, а не на самій діяльності.

Зовнішня мотивація може призводити до більшого рівня стресу та погіршення психічного здоров’я, оскільки людина відчуває постійний тиск досягнути зовнішньої нагороди.

Вплив зовнішньої та внутрішньої мотивації

 • Робота

Зовнішня мотивація може стати основною причиною вибору професії, оскільки людина може бажати заробляти більше грошей, мати великий офіс або бути на посаді з високим статусом.

Однак, якщо робота не дає задоволення, а лише зовнішній стимул, то з часом вона може стати нудною та нецікавою, що може призвести до втрати мотивації та незадоволення роботою.

Внутрішня мотивація в роботі може бути важливою, оскільки вона дозволяє людині відчувати задоволення від роботи та розвиватися професійно.

Коли людина відчуває внутрішню потребу у досягненні певної мети або вирішенні завдання, то вона зазвичай працює більш продуктивно та із задоволенням.

 • Навчання

Зовнішня мотивація може бути важливою для навчання, оскільки здобуття вищої освіти може покращити шанси на заробіток та забезпечення майбутнього.

Але якщо зовнішній стимул виявиться недостатнім для стимулювання навчання, то навчання може стати нудним та непродуктивним.

Внутрішня мотивація може допомогти людині здобути більше знань та навичок, оскільки вона стимулює людину самостійно вчитися та розвиватися.

Коли людина відчуває внутрішню потребу у покращенні своїх знань та вмінь, то вона зазвичай більш зацікавлена в навчанні та мотивована досягти успіху.

 • Фізична активність

Зовнішня мотивація може бути важливою для стимулювання фізичної активності, оскільки людина може бажати покращити свою фізичну форму, зовнішній вигляд або отримати визнання від інших за свої досягнення.

Але якщо зовнішній стимул буде недостатнім для стимулювання регулярної фізичної активності, то можливо, що людина швидко втратить мотивацію до зайнять спортом.

Внутрішня мотивація може бути важливою для стимулювання фізичної активності, оскільки вона дозволяє людині відчувати задоволення від занять спортом.

Коли людина відчуває внутрішню потребу у покращенні своєї фізичної форми або досягненні спортивних цілей, то вона зазвичай більш мотивована та продуктивна у заняттях спортом.

 • Відносини

Зовнішня мотивація може бути важливою для відносин, оскільки людина може бажати знайти партнера з високим статусом, виглядом, доходом або іншими зовнішніми характеристиками.

Але якщо зовнішній стимул буде недостатнім для створення глибоких та задовільних відносин, то вони можуть стати пустими та беззмістовними.

Внутрішня мотивація може бути важливою для створення задовільних відносин, оскільки вона дозволяє людині шукати партнера, який відповідає її внутрішнім потребам та цінностям.

Коли людина відчуває внутрішню потребу у спілкуванні з іншими та створенні міцних відносин, то вона зазвичай більш мотивована для розвитку відносин та створення позитивної атмосфери у своєму оточенні.

Способи розвитку зовнішньої та внутрішньої мотивації

Способи розвитку зовнішньої та внутрішньої мотивації відрізняються, оскільки залежать від того, яка з цих мотивацій переважає у людини.

Нижче наведено кілька способів розвитку кожної з них:

Розвиток зовнішньої мотивації

 • Встановлення мети:
  • Важливо визначити, що саме необхідно досягнути, і як це буде допомагати отримати зовнішній стимул, наприклад, високу зарплату або престижну посаду.
  • Чітко сформульована мета стимулює зусилля для її досягнення.
 • Пошук інформації:
  • Необхідно знати, що саме потрібно для отримання зовнішнього стимулу, і які кроки потрібно підняти, щоб його досягти.
  • Це може включати дослідження вимог до посади або освіти.
 • Використання зовнішніх стимулів:
  • Важливо знайти спосіб отримання зовнішнього стимулу, наприклад, шляхом укладання договору з роботодавцем на отримання бонусу за досягнення певних цілей або встановлення своїх власних нагород за досягнення мети.

Розвиток внутрішньої мотивації

 • Розвиток самосвідомості:
  • Важливо знати свої цінності та інтереси, що допоможе знайти задоволення в тому, що ви робите.
  • Наприклад, якщо ви цінуєте спілкування з людьми, ви можете шукати можливості для спілкування з колегами або клієнтами.
 • Розвиток уяви:
  • Уява може допомогти утворити внутрішній стимул до досягнення мети.
  • Наприклад, якщо ви уявляєте себе успішним у своїй роботі або досягли мети, яку хотіли, це може збільшити вашу мотивацію до досягнення цієї мети.
  • Розвиток уяви може бути досягнутий шляхом використання візуалізації, медитації та інших технік, що сприяють зосередженню на меті та створенню відповідної образної уяви.
 • Використання позитивного підсилення:
  • Внутрішній стимул може бути зміцнений, якщо використовувати позитивне підсилення.
  • Наприклад, можна нагороджувати себе за досягнення маленьких кроків на шляху до мети, зокрема, дозволяючи собі перерву на улюблену діяльність або вечерю у ресторані після важкого робочого дня.
 • Розвиток творчості:
  • Внутрішній стимул може бути підсилено, якщо робота є цікавою та стимулюючою.
  • Творча робота може дати змогу знайти задоволення в тому, що робите, і заохочувати до розвитку своїх навичок та знань.
 • Розвиток самоконтролю:
  • Самоконтроль є ключовим чинником в досягненні мети.
  • Це означає, що потрібно мати дисципліну та самоконтроль, щоб дотримуватись плану і виконувати необхідні кроки для досягнення мети.
  • Розвиток самоконтролю може знадобитись для зміцнення внутрішнього стимулу до досягнення мети.
 • Створення сприятливого середовища:
  • Може допомогти зберегти мотивацію до досягнення мети.
  • Наприклад, створення комфортного робочого місця або забезпечення необхідних інструментів для виконання завдання може допомогти зосереджувати на мету та збільшувати мотивацію.
  • Крім того, важливо дбати про своє здоров’я та добре почування, оскільки фізичний та емоційний стан можуть впливати на рівень мотивації.

Підсумки

Зовнішня та внутрішня мотивація можуть взаємодіяти між собою.

Зовнішній стимул може допомогти активувати внутрішній стимул, якщо він є залежний від зовнішнього стимулу.

Наприклад, зарплата може бути зовнішнім стимулом, який активує внутрішній стимул до розвитку професійних навичок.

З іншого боку, внутрішній стимул може допомогти збільшити ефективність зовнішнього стимулу.

Наприклад, якщо людина цікавиться своєю роботою, вона буде більше зосереджена на досягненні результатів і отриманні зовнішніх нагород, таких як підвищення посади чи зарплати.

Отже, зовнішня та внутрішня мотивація є двома типами стимулів, які спонукають людей до досягнення мети.

Зовнішній стимул базується на зовнішніх факторах, таких як нагороди чи покарання, тоді як внутрішній стимул базується на внутрішніх факторах, таких як цікавість, задоволення і потреба в самореалізації.

Розвиток внутрішньої мотивації може бути складним, але він може призвести до більш тривалих та стійких результатів, а також до задоволення від процесу досягнення мети.

Автор