Місія та цінності

Місія та цінності у Просторі Психологів

Згідно з первинною ідеєю, що була адресована фаховому середовищу влітку 2022-го року, місією “Простору Психологів” була, є і залишатиметься — шляхом синергійного об’єднання україноментальних Спеціалістів з психічного здоров’я, маркетингу та ІТ:

 1. Популяризація українськомовної психології та знеросійщення ринку в уанеті
 2. Створення прозорого, універсального, незалежного від реклами і доступного для всіх “психологічного середовища”
 3. Здійснення Фахівцями-співзасновниками “квантового стрибка” назустріч Клієнтам, репрезентації та репутації
 4. Максимальна монетизація фахової експертизи, в якій “безпосередня робота з Клієнтами” розглядається як один, але далеко не єдиний засіб
 5. Покращення психічного здоров’я травмованого війною соціуму в цілому
 6. тощо

Іншими словами, ми створили Простір Психологів game changer`ом, щоби:

 1. Клієнти — могли тут задовольнити як загальний інтерес, так і будь-яку конкретну потребу в психології, причому як онлайн так і оффлайн
 2. Фахівці — отримали джерело монетизації експертизи, доступ до цільової аудиторії, прозору конкуренцію та засоби для професійного розвитку
 3. Рекламодавці — мали змогу скористатися ефективним засобом маркетингу на взаємовигідних умовах
 4. Співзасновники — вигідно інвестували матеріальні чи нематеріальні ресурси та уже в коротко- і середньостроковій перспективі отримували дивіденди
 5. Ринок (не лише уанет) — отримав наочний приклад високоорганізованої горизонтальної співпраці за принципом “win-win”

Звісно, що в процесі поступового досягнення цієї місії — бірюзова організація та юридична особа спиратиметься на певні цінності.

ЦІННОСТІ У ПРОСТОРІ ПСИХОЛОГІВ

Цінності у такому різноплановому проекті як Простір Психологів, природно, не можуть бути одномірними, а значить — вимагають певної класифікації.

Попервах, принаймні до моменту бета-старту веб-платформи, у спектрі цінностей виділяються, як мінімум, три сегменти:

 1. Організаційні
 2. Професійні
 3. Ринкові

Власне, далі кілька слів про кожен з них.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЦІННОСТІ У ПРОСТОРІ ПСИХОЛОГІВ

Передовсім, тут слід зазначити інклюзивність, адже впродовж альфа-стартового періоду стати Співзасновником game changer проекту можуть всі україноментальні Фахівці з психічного здоров’я без винятків.

Наступна організаційна цінність — це горизонтальність, за умовами якої у проекті всі співзасновники володіють рівними правами та перебувають на одному щаблі корпоративної ієрархії.

Серед організаційних цінностей належить згадати також про безумовний пріоритет суспільної користі над комерційною вигодою, іншими словами — передовсім інтереси та потреби Клієнтів, а вже після них — взаємовигода.

Врешті, до організаційних цінностей відноситься і співуправління проектом на демократичних засадах, причому таке, що може й не вимагати від співзасновників жодної проактивності й здатне зводитися до “крісла у наглядовій раді”, яке є у кожного.

Насамкінець, Співзасновників Простору Психологів уже об’єднує бірюзова організація, а з моменту бета-старту — юридична особа, важливою організаційною цінністю є нерозповсюдження комерційних таємниць та іншої інформації, що призначена для внутрішнього користування.

ПРОФЕСІЙНІ ЦІННОСТІ У ПРОСТОРІ ПСИХОЛОГІВ

Базуються на “Етичному кодексі”, який хоч на момент альфа-старту, ще перебуває у процесі розробки, але безумовно передбачає кілька засадничих аспектів, а саме:

 1. Надання психологічної допомоги Клієнтам винятково Фахівцями з відповідною освітою та підготовкою
 2. Повна відповідальність Фахівців за вказані у профайлах відомості (освіта, підготовка, експертиза, досвід тощо)
 3. Збереження веб-платформою та Фахівцями повної конфіденційності усієї отриманої від Клієнтів інформації
 4. Безпосередність взаємодії Фахівців із Клієнтами і навпаки, за умовами якої веб-платформа:
  • Поєднує попит із пропозицією винятково шляхом “націлювання експертизи” у підборі фахівців
  • При намаганнях Клієнтів зв’язати з веб-платформою безпосередньо — не рекомендує конкретних Фахівців, а лише допомагає правильно самостійно скористатися підбором і ухвалити відповідне рішення
 5. Взаємодія Фахівців із Клієнтами на основі поваги та прагнення до взаєморозуміння
 6. тощо

РИНКОВІ ЦІННОСТІ У ПРОСТОРІ ПСИХОЛОГІВ

До ринкових — належать усі ті цінності, що визначають внутрішні засади добропорядної конкуренції, а також інші зовнішні процеси, атрибути і прояви діяльності “колективної свідомості“.

Власне серед них, на момент альфа-старту, можна і треба виокремити наступні:

 1. Україноментальна інклюзивність, яка означає пріоритет української мови, але не забороняє використання інших тоді, коли це необхідно для надання психологічної допомоги
 2. Відповідальність Фахівців за надану у профайлах інформацію про освіту, підготовку, експертизу тощо
 3. Прозорість конкуренції у “підборі Фахівців” (з урахуванням співзасновницьких переваг)
 4. Безбар’єрність, як надання клієнтам усієї повноти інформації, що необхідна для ухвалення рішення про добровільне звернення до конкретних Фахівців: контактні телефони, соцмережі, публікації тощо
 5. Добровільність звернень Клієнтів та їхня відповідальність за власний вибір — веб-платформа допомагає клієнтам користуватися “націлюванням експертизи“, але не відповідає за можливі негативні наслідки такого вибору
 6. Розгляд можливих скарг Клієнтів — здійснюватиметься колективною свідомістю та, за підсумками рішення вживатимуться відповідні заходи, впритул до заборони розміщуватися у “Просторі Психологів”

ПРОМІЖНІ ПІДСУМКИ

Позаяк альфа-стартовий період розгортання та поступового перетворення веб-платформи на веб-кластер триває, перелік вищевказаних цінностей може бути (і майже напевне, що буде) неодноразово доповнений