Віктимна поведінка особистості

Заснована на професійній практиці узагальнена інформація про віктимну поведінку особистості у Психоенциклопедії

Віктимна поведінка вказує на те, що особа, що її демонструє, відчуває себе жертвою в різних ситуаціях.

Основні риси віктимної поведінки:

 1. Самопожертвування:
  • Віктимна поведінка може проявлятися у відсутності агресії або оборони, інші люди можуть використовувати її для досягнення власних цілей за рахунок жертви.
 2. Постійне відчуття образи:
  • «Жертви» постійно відчувають образу від оточуючих та переконують себе, що їхні проблеми завдані іншими.
 3. Нездатність приймати відповідальність:
  • Люди із віктимною поведінкою можуть уникати відповідальності за власні дії та прагнуть знайти винних у інших.
 4. Часті скарги та жалюгідність:
  • Віктими часто виражають скарги, жалюгідність та самоскарги, щоб здобути симпатію та підтримку.
 5. Занижена самооцінка:
  • Віктими можуть відчувати себе безсилими та непокірними, що може призводити до низької самооцінки.
 6. Неефективні міжособистісні відносини:
  • Віктимна поведінка може ускладнювати взаємодію з іншими.
 7. Постійне відчуття загрози:
  • Віктими можуть завжди відчувати загрозу та боязнь, що може призвести до постійного стресу та тривожності.

Причини віктимної поведінки:

 1. Негативний досвід:
  • Втрата, травми або інший негативний досвід можуть сформувати віктимну поведінку.
 2. Виховання:
  • Стиль виховання, який ставить дитину в роль жертви чи життєва стратегія уникнення відповідальності можуть призвести до розвитку віктимної поведінки.
 3. Низька самооцінка:
  • Відчуття низької самооцінки та непокою може сприяти формуванню віктимної поведінки.
 4. Страх перед конфліктами:
  • Боязнь конфліктів чи важкостей може призвести до вибору віктимної ролі.

Способи допомоги та підтримки:

 1. Психотерапія:
  • Терапевтичні сесії можуть допомогти особі з віктимною поведінкою зрозуміти корінь своїх відчуттів та розвинути більш конструктивні стратегії взаємодії.
 2. Розвиток самооцінки:
  • Зосередження на підвищенні самооцінки та розвитку позитивних внутрішніх переконань.
 3. Навчання міжособистісним навичкам:
  • Вивчення та розвиток навичок ефективної комунікації та взаємодії з іншими.
 4. Підтримка від оточуючих:
  • Сприяння позитивним відносинам та створення підтримуючого середовища.
 5. Саморефлексія:
  • Активна саморефлексія та усвідомлення власних думок та почуттів.

У психології віктимність може виявлятися в різних формах і мати різноманітні вияви.

Ось деякі типи віктимності у психології:

 1. Емоційна віктимність:
  • Особа відчуває себе жертвою в емоційних відносинах, часто скаржиться на власні почуття та вважає, що інші винні в її емоційних станах.
 2. Соціальна віктимність:
  • Людина сприймає себе як жертву в соціальних відносинах і суспільстві, вважаючи, що інші систематично несправедливо ставляться до неї.
 3. Фізична віктимність:
  • Виявляється в тому, що особа вважає себе жертвою фізичної або сексуальної агресії. Це може бути результатом травматичного досвіду.
 4. Фінансова віктимність:
  • Людина сприймає себе як жертву в економічних відносинах, вважаючи, що інші систематично використовують її фінансово.
 5. Професійна віктимність:
  • Виникає, коли особа відчуває себе жертвою в професійних відносинах, наприклад, в колективі або на робочому місці.
 6. Співробітницька віктимність:
  • Виявляється в тому, що людина вважає себе жертвою у співпраці або партнерських відносинах, вважаючи, що інші отримують більше вигод.
 7. Внутрішня віктимність:
  • Людина вважає себе жертвою власних обставин, перекладаючи провину за свої труднощі на зовнішні обставини чи інших людей.
 8. «Цифрова» віктимність:
  • Виникає в інтернет-відносинах, коли людина відчуває себе жертвою кібербулінгу, онлайн-заворушень, крадіжки особистої інформації тощо.

Ці види віктимності можуть переплітатися, і важливо розрізняти їх для ефективного розуміння та роботи над власними аспектами психологічного благополуччя. Звернення до професійного психологічного підтримки може бути корисним у вирішенні проблем віктимності.

Автор