Фахівцям

Співпраця з фахівцями у Просторі Психологів

Відповідно до структури первинної ідеї, повному розкриттю репутаційного і комерційного потенціалу якої, власне, служить проект “Простір Психологів” ініційований свого часу нетиповою маркетинговою агенцією Маркетерня

Екосистема сайтів (веб-платформа, а далі веб-кластер), серед іншого, призначена поступово і якомога швидше створити україноментальним Фахівцям із психічного здоров’я — усі необхідні можливості для максимальної монетизації фахової експертизи.

Крім того, стратегія розвитку проекту уже передбачає для Спеціалістів-психологів також можливості для мовно-психологічного, фахового і репутаційного розвитку, що буде розтлумачено трохи нижче у розділах “Мовна психологія” “Асоціація” та “Підвищення кваліфікації” відповідно.

Проте спочатку, детальніше про найважливіше — тимчасово доступну можливість набути повний спектр співзасновницьких переваг упродовж періоду кластерної докапіталізації.

  ДО І ПІСЛЯ БЕТА-СТАРТУ

  Згідно зі стартапною логікою розвитку проекту, поки формується остаточний склад колективної свідомості бірюзової організації — Спеціалісти (Психологи, Психотерапевти, Психіатри тощо) мають фінальну можливість взяти участь у проекті як повноправні Співзасновники.

  Причому, під час третьої хвилі, згідно з умовами максимальної доступності та інклюзивності, долучитися до когорти Співзасновників, як і під час першої та другої — можливо двома шляхами, але уже з пороговим пайовим внеском, що пов’язано із недоступною раніше розкішшю взаємодіяти із практично готовою веб-платформою:

  1. Створенням для проекту відповідного вимогам контенту в обсязі, що еквівалентний пороговому значенню у 7500 грн:
  2. Фінансуванням стратегії розвитку в розмірі від 7500 грн
  3. Поєднанням обох вищевказаних способів

  Іншими словами, приєднавшись зручним способом до когорти Співзасновників упродовж кластерної докапіталізації, Спеціалісти з психічного здоров’я можуть доповнити спектр засобів монетизації власної експертизи — коротко-середньо і довгостроковою перспективою отримання пропорційних дивідендів зі скарбниці проекту в цілому.

  Після бета-старту, напередодні якого юридична особа оформиться відповідно до чинного законодавства у просте товариство, що діє на підставі договору про спільну діяльність із відповідними пайовим внескам пропорціями співвласності — приєднатися до Простору Психологів Фахівці з психічного здоров’я зможуть лише на умовах розгалуженої системи тарифів.

  ТАРИФИ

  Позаяк упродовж альфа-стартового періоду діятимуть максимально взаємовигідні і прозорі умови приєднання до проекту в якості Співзасновників, а інформація про це буде максимально поширена у фаховому середовищі рекламними та органічними способами —

  Отримання доступу до структурованої цільової аудиторії після його завершення, з моменту бета-старту — відбуватиметься виключно на умовах взамовигідних тарифів, а це означає, що:

  По-перше, розмістити свій профайл у Просторі Психологів можна буде тимчасово, середньо-, або довгостроково (Співзасновники розміщуються без обмежень)

  По-друге, вартість тимчасового розміщення профайлу — динамічно змінюватиметься у сторону зростання разом зі збільшенням обсягів трафіку (для Співзасновників збільшення трафіку передбачатиме лише зміни у сторону зростання розміру дивідендів)

  По-третє, розміщення Фахівцями у полі зору цільової аудиторії подій, публікацій, проектів, продуктів у PSY-крамниці тощо — також відбуватиметься на умовах спеціальних тарифів, які формуватимуться індивідуально, виходячи зі структури потреб чи бажань Фахівців (Співзасновники розміщуватимуть усе безкоштовно і завжди)

  По-четверте, позиції Фахівців-неспівзасновників у результатах підбору шляхом націлювання експертизи — завжди будуть розміщуватися після Співзасновників (первинне ядро — угорі, далі друга і третя хвилі)

  По-п’яте, користування усіма додатковими перевагами веб-кластера, зокрема оффлайн-центром в Києві, VR-психологічними розробками, онлайн-кабінетами, контакт-центром, хмарним середовищем, асоціацією тощо — відбуватиметься для Фахівців-неспівзасновників також на умовах, що будуть опосередковані тарифами.

  По-шосте, внутрішнє залучення Фахівців для виконання отриманих “Простором Психологів” корпоративних або державних замовлень чи, зокрема, грантових програм — відбуватиметься зі закономірним пріоритетом саме щодо Співзасновників і лише за залишковим принципом торкатиметься усіх інших.

  Та багато іншого, точні обриси чого, будуть прояснюватися уже по мірі реалізації тих, чи інших фундаментальних конкурентних переваг game changer проекту, реалізація якого відбувається “саме в той час і в тому місці”, а повторення моделі успіху котрого — практично неможливе.

  Суттєво, що в кожному тарифі для неспівзасновників — буде доступна опція зменшення до 50% фінансової його частини шляхом створення для “Простору Психологів” контенту, який відповідатиме нашим вимогам.

  Як вже було згадано вище, крім тарифів за доступ до структурованої за психологічнми інтересами і потребами цільової аудиторії, веб-кластер передбачає для Фахівців-неспівзасновників можливості для мовно-психологічного, фахового та репутаційного розвитку.

  МОВНА ПСИХОЛОГІЯ

  Місія та цінності Простору Психологів артикулюють україноментальну інклюзивність однією із ключових засад суспільно корисної діяльності.

  Відтак, з огляду на:

  • з одного боку — значне зросійщення фахового середовища російськомовним навчанням з 50-60-х років минулого сторіччя та, зокрема, впродовж останніх 30-ти років;
  • з іншого — мейнстримну тенденцію до знеросійщення соціуму, бізнесу, держави в цілому та сфери психології в Україні зокрема (і потенційний психотравматизм російської мови як інструменту фахової допомоги Клієнтам, абсолютна більшість яких — україномовні)

  Ми уже розпочали розробку спеціальних мовно-психологічних продуктів, мета і завдання котрих — полегшити, пришвидшити і покращити ефективність мовної трансформації саме для Фахівців з психічного здоров’я.

  Залежно від підсумків кластерної докапіталізації, починаючи з моменту бета-старту — ці мовно-психологічні продукти будуть уже доступні, як мінімум, у вигляді пілотних прототипів, або навіть уже цілком функціональних, перевірених у “польових умовах” програм.

  Переходячи до чинників забезпечення можливостей для фахового розвитку Спеціалістів та підвищення кваліфікації — спершу кілька слів про саму ідею “Асоціації

  АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНОМЕНТАЛЬНИХ ПСИХОЛОГІВ

  Позаяк успіх та швидкість процесу знеросійщення фахового співтовариства передовсім залежить від можливостей підвищення кваліфікації українською мовою у всіх без винятку напрямках сучасної психології;

  Та з огляду на потребу репрезентації і лобіювання інтересів україноментальних Фахівців з психічного здоров’я у процесі законодавчого регулювання сфери —

  Виникла (і уже, де факто, перебуває на першій стадії релізації) ідея створення асоціації україномовних психологів, фундаментальність переваги якої для Простору Психологів полягає у тому, що:

  По-перше, дає змогу об’єднати і репрезентувати інтереси Фахівців з психічного здоров’я лише на засадах україноментальності, тобто — без визначальної ролі підходів, методів чи напрямів

  По-друге, уможливлює легітимні повноваження для результативних звернень до європейських, американських та інших асоціації щодо залучення іншомовних викладачів та/або науковців і організації навчальних курсів українською мовою

  По-третє, створює умови для розробки та уповноваженого лобіювання ефективних законотворчих ініціатив, що особливо актуально у поточній ситуації.

  Більше про ідею асоціації — на окремій сторінці в “Просторі Психологів”, а далі ще кілька слів про підвищення кваліфікації через її призму.

  ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

  Щоби поступово нівелювати “об’єктивну реальність, яка історично склалася” і суть якої полягає у відсутності (чи невідомості широкій цільовій аудиторії) доступних та ефективних способів підвищення професійної кваліфікації саме українською мовою, ми плануємо:

  По-перше, шляхом утворення, зокрема “Асоціації” та організації з її допомогою широкого (в майбутті — повного) спектру навчальних заходів для Фахівців із психічного здоров’я — створити таку можливість

  По-друге, через постійне перебування заходів Асоціації у полі зору фахового співтовариства та, при потребі, додаткову маркетингову підтримку — поступово зайняти нішу “універсального он- і офлайн провайдера якісних освітніх послуг українською мовою для Фахівців із психічного здоров’я”

  По-третє, виконуючи місію та згідно з цінностями бірюзової організації — зробити вартість таких курсів максимально доступною для зацікавлених Фахівців,

  По-четверте, завдяки синергії Фахівців-розробників, які допомагатимуть засвоєнню теоретичних знань на практиці — максимізувати якість навчання

  По-п’яте, гармонійно поєднавши суспільну корисну та комерційну складові такої діяльності — створити додаткове зростаюче джерело поповнення скарбниці проекту і, тим самим, ще більше відчутно, ніж без цього — збільшити розміри дивідендів Співзасновників

  ПРОМІЖНИЙ ПІДСУМОК

  В цілому, Простір Психологів пропонує Фахівцям з психічного здоров’я або максимально скористатися game changer потенціалом проекту і здійснити квантовий стрибок у часі та просторі взявши участь у кластерній докапіталізації, або — раніше чи пізніше, невдовзі приєднатися до Спеціалістів “у Просторі” на звичайних взаємовигідних умовах.

  Бути чи не бути співзасновником Простору Психологів