Грантодавцям

Простір Психологів для грантодавців

По-перше, фактично наявні уже з моменту альфа-старту фундаментальні переваги Простору Психологів, а ще більше ті, що будуть повністю доступні після кластерної докапіталізації та остаточного формування колективної свідомості (простого) товариства, що діє на підставі договору про спільну діяльність — відкривають насправді унікальні можливості для грантодавців.

По-друге, в юридичній особі, що напередодні бета-старту офіційно об’єднає україноментальних Фахівців у сферах психології, ІТ, маркетингу тощо — міжнародні та/або благодійні фонди можуть знайти у якості партнера реальний горизонтально-мережевий осередок проактивної частини громадянського суспільства.

По-третє, партнерство з грантодавцями буде в принципі можливим лише тоді, коли напрямок, форми і зміст передбаченої грантом діяльності:

  1. Жодним чином не суперечитимуть місії та цінностям
  2. Уможливлять професійний, технологічний та/або інституційний розвиток Простору Психологів чи окремих Фахівців

По-четверте, співпраця з грантодавцями лише як виняток буде ініціюватися нами, а як правило — відбуватиметься лише “на запрошення” та при успішній перевірці особливостей визначення переможців у попередніх проектах грантодавців.

Власне, позаяк “Простір Психологів” уже в момент альфа-старту, є самодостатньою та запрограмованою на динамічний і всебічний розвиток бірюзовою організацією, стратегія розвитку якого передбачає можливість акумуляції, задоволення та монетизації 100% попиту і пропозиції у сфері психології:

Ми — не потребуватимемо ніяких грантів і жодним чином не створюємося “під отримання грантів”, проте, оскільки реально можемо забезпечити прозорим грантодавцям широкий спектр унікальних і водночас фундаментальних можливостей — готові відгукуватися на деякі запрошення.

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ГРАНТОДАВЦІВ

По-перше, співпраця з реальним горизонтальним об’єднанням Фахівців у сферах психології, ІТ та маркетингу заради реального вирішення суспільно важливих проблем, передовсім пов’язаних із війною росії проти України, але не тільки

По-друге, доступ до реальної цільової аудиторії із можливістю її структуризації за окремими психологічними інтересами та поділом на два основні сегменти: Фахівці і Клієнти

По-третє, реальна упізнаваність серед загальної психологічної аудиторії в Україні (і не лише) та покращення репутації і лояльності як серед Фахівців, так і Клієнтів

По-четверте, широкий арсенал засобів для здійснення позитивного впливу на суспільство і державу як на мікро- так і на макрорівні

По-п’яте, сприятливі передумови для залучення з метою досягнення цілей грантової дільності Фахівців з психічного здоров’я, які:

  1. Володіють різними спеціальностями, методами, підходами тощо
  2. Мешкають у різних регіонах України, але не лише
  3. Можуть надавати широкий спектр психологічних послуг тощо

По-шосте, забезпеченість роботи Фахівців з психічного здоров’я висококваліфікованими маркетинговими та ІT-ресурсами, що гостро необхідні для продуктивної роботи у сучасному світі

По-сьоме, передбаченість у стратегії розвитку поступового доповнення веб-кластера розмаїтими засобами, що необхідні для задоволення і поєднання тут 100% попиту і пропозиції

Та багато іншого

ПРОСТІР ПСИХОЛОГІВ ДЛЯ ГРАНТОДАВЦІВ

Іншими словами, позаяк унаслідок повного і належного розкриття game changer`ного потенціалу уже в короткостроковій перспективі — Простір Психологів:

  1. Має “навіть трохи більше, ніж повністю вдосталь” шансів зайняти домінантне становище на ринку психології в Україні уже в осяжному майбутті
  2. Функціонує і функціонуватиме згідно “негрантовоорієнтованої” моделі

Потенційна співпраця із грантодавцями, радше, потрібна буде не так Простору Психологів, як самим грантодавцям.