Психологічна профілактика

Психологічна профілактика

За визначенням, психологічна профілактика — це процес збереження та покращення психічного здоров’я людей шляхом попередження психологічних проблем та їх запобігання.

Психопрофілактика має на меті допомогти людям уникнути розвитку психічних проблем, які можуть виникнути в результаті життєвих ситуацій, невдач, стресу або тривалих психологічних навантажень.

В цілому, психологічна профілактика містить низку заходів, що допомагають підтримувати здоровий стан психіки та психологічний баланс.

Далі у цій публікації, створеній з урахуванням практичного досвіду проведення психопрофілактичних заходів спільно з клієнтами, я всебічно схарактеризую це явище, але перед тим, як продовжити, зокрема, спеціально для тих читачів/ок, які без зайвих зволікань бажають почати діалог із психологом

Інформую, що підбір фахівців відповідно до індивідуальної проблематики можна здійснити у спеціальному розділі веб-платформи “Простір психологів” скориставшись простим і водночас просунутим алгоритмом “націлювання експертизи” на запити, теми, симптоми, проблеми, підходи та ін.

ЦІЛІ ТА РІВНІ ПСИХОПРОФІЛАКТИКИ

Для початку, кілька слів про цілі та рівні цієї багатоаспектної та комплексної психологічної роботи психолога з клієнтами:

Основними цілями психологічної профілактики є:

 • попередження розвитку психічних розладів;
 • збереження та підтримка психічного здоров’я;
 • зниження рівня стресу та покращення сприйнятливості до життєвих подій;
 • підвищення рівня самосвідомості та самореалізації;
 • покращення якості життя
 • тощо.

Психологічна профілактика може бути проведена на різних рівнях:

 • Індивідуальний рівень.
  • на персоніфікованому рівні психопрофілактики можуть бути використані різні методики та інструменти, зокрема:
   • індивідуальні консультації психолога,
   • тренінги з саморозвитку,
   • техніки релаксації та медитації,
   • підтримка духовного розвитку
   • тощо.
 • Груповий рівень.
  • робота спрямована на забезпечення психологічного добробуту в групі.
  • підхід може включати:
 • Організаційний рівень.
  • психологічна профілактика на цьому рівні спрямована на забезпечення психологічного добробуту в колективі.
  • це може бути досягнуто через проведення тренінгів для персоналу з:
  • передбачає забезпечення можливості займатися фізичною активністю на робочому місці
  • тощо.

Поверхово розібравшись із цілями та рівнями, треба окреслити наступну важливу складову психологічної профілактики, а саме її чинники.

ЧИННИКИ ПСИХОПРОФІЛАКТИКИ

Власне, як показує практика, для успішного підбору та реалізації плану заходів психологічної профілактики необхідно враховувати ряд факторів:

 1. Можливість залучення до роботи з психологічною профілактикою широкого кола фахівців з різних сфер, як-от:
  • психологи,
  • педагоги,
  • медики,
  • соціальні працівники
  • тощо.
 1. Систематичність проведення заходів з психологічної профілактики.
  • Клієнту необхідно активно забезпечувати регулярність проведення тренінгів, консультацій та інших заходів з метою забезпечення психологічного добробуту.
 1. Комплексність підходу до проведення заходів з психологічної профілактики.
  • Означає, що потрібно враховувати різні аспекти психічного здоров’я, такі як:
   • емоційний стан,
   • рівень стресу,
   • соціальні взаємодії
   • тощо.
 1. Індивідуалізація.
  • Передбачає, що для досягнення ефективних результатів в психологічній профілактиці необхідно:
   • враховувати індивідуальні потреби кожної людини,
   • адаптувати підходи до конкретної ситуації та потреб користувачів.

Звісно ж, до переліку чинників також часто зараховується і постійна оцінка результатів проведених заходів з метою їх подальшого удосконалення та покращення.

І практика, і логіка переконливо свідчать, що психологічна профілактика є ключовою для забезпечення психічного здоров’я усіх тих майже 100% людей, які стикаються зі стресом, тривогою, депресією та іншими проблемами.

Системне проведення заходів з психологічної профілактики допоможе зберегти та зміцнити психічне здоров’я людей і здатне підвищувати ефективність роботи та соціальну адаптованість, що, власне, досягається за допомогою відповідних масових комунікацій чи групових тренінгів із керування емоціями, управління стресом, підвищення рівня емоційного інтелекту та інших.

Завершивши із чинниками психологічної профілактики, з огляду на потребу економити час читача для ознайомлення з повною публікацією — переходимо до методів психопрофілактики.

МЕТОДИ ПСИХОПРОФІЛАКТИКИ

На практиці і в теорії сучасної психології — існує багато методів психологічної профілактики, доступних для застосування на різних рівнях.

Перелік основних із них, на мою думку, повинен містити:

 1. Психологічна освіта та консультування — використовуються для:
  • підвищення загального рівня знань про психологію,
  • розвитку навичок розв’язання проблем,
  • управління емоціями та стресом,
  • підвищення самооцінки та самоповаги
  • тощо.
 1. Тренінги
  • Можуть бути спрямовані на розвиток певних навичок, таких як:
   • комунікація,
   • конфліктологія,
   • керування емоціями
   • тощо;
  • Застосовуються для:
   • індивідів,
   • груп,
   • організацій.
 1. Релаксація
  • Релаксаційні вправи та техніки допомагають:
   • знижувати рівень стресу та тривоги,
   • збільшувати рівень емоційної стійкості,
   • покращувати настрій.
  • Ці вправи можуть бути виконані як індивідуально, так і в групі.
 1. Соціальна підтримка
  • Це може бути:
   • взаємодія з друзями, родиною, колегами по роботі,
   • підключення до психологічних спільнот.
  • Соціальні контакти:
   • допомагають зменшити відчуття самотності,
   • покращують психічний добробут.
 1. Здоровий спосіб життя.
  • Правильне харчування, регулярна фізична активність та достатній сон допомагає:
   • знизити ризик розвитку психічних проблем,
   • покращити загальний стан здоров’я.

Застосування одного чи одразу кількох методів психологічної профілактики є важливою складовою здоров’я та гаразду людини, адже це система заходів, спрямованих на зниження ризику розвитку психічних проблем, збереження та зміцнення психічного здоров’я та покращення якості життя.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПСИХОПРОФІЛАКТИКИ

Таким чином, основне завдання психологічної профілактики — це попередження виникнення психічних розладів та проблем, що виникають у зв’язку зі стресом, депресією, тривогою, психосоматичними розладами та іншими психічними станами.

Основна мета психологічної профілактики — полягає в збереженні та зміцненні психічного здоров’я людини.

Відповідно, засіб досягнення мети і виконання завдання — комплексна робота з емоційно-психологічним станом людини, її мисленням, поведінкою, способами взаємодії зі світом, здатністю керувати емоціями та покращувати взаємодію з іншими людьми.

До розширеного переліку завдань психопрофілактики, на мій погляд, варто додати також:

 1. Розвиток навичок емоційного регулювання та здатності до адаптації.
 2. Розвиток комунікаційних навичок, що допоможуть підвищити якість взаємодії з навколишніми людьми.
 3. Підвищення рівня самооцінки та розвиток позитивного ставлення до себе та своєї життєвої ситуації.
 4. Розвиток навичок стресостійкості та управління власними емоціями.
 5. Забезпечення здорового способу життя, що включає правильне харчування, достатній рівень фізичної активності та надання переваги здоровому способу життя.
 6. Попередження насильства та інших форм соціальної дискримінації, що може викликати стрес та травмувати психіку людини.
 7. Розвиток психологічної культури серед населення, що полягає у підвищенні розуміння власних та чужих емоцій, а також розвитку емпатії та співчуття.
 8. Організація психологічних програм та психологічного консультування з метою допомоги людям, які потребують психологічної підтримки.
 9. тощо.

Власне, для повноти загальної картини про її суть та особливості, залишилось зробити кілька узагальнень.

ПІДСУМКИ

В цілому, психологічна профілактика спрямована на створення умов, які допоможуть людям уникнути психологічних проблем, розвиватися як особистість та підвищувати свій загальний рівень психічного здоров’я.

Зокрема, це може передбачати створення сприятливих умов для навчання та роботи, забезпечення доступу до медичної допомоги та психологічної підтримки, підвищення рівня свідомості щодо психічного здоров’я та сприяння у набутті навичок саморегуляції, самопідтримки.

У світлі останніх подій, пов’язаних з пандемією COVID-19 та підлою війною росії проти України — психологічна профілактика набула особливої важливості як на індивідуальному, так і загальнонаціональному рівні.

ПІДБІР ФАХІВЦЯ

Щоби проконсультуватися щодо вашого індивідуального комплексу заходів психопрофілактики,

 1. Звертайтеся безпосередньо до мене через профайл на сайті.
 2. Підберіть відповідних фахівців у спеціальному розділі веб-платформи “Простір Психологів“.

Автор