4 публікацій

Психологічні теорії (рос., анахр., — психологические теории) це системи ідей і поглядів, які можуть більшою чи меншою мірою пояснити певні аспекти особистості, а також людських думок, поведінки та емоцій.

Дослідники-психологи створювали і продовжую висувати теорії, насамперед, щоби прогнозувати майбутню поведінку людей або події, які можуть відбутися, якщо існує певна поведінка тощо

В сучасній психології існує багато теорій, які пропонують оригінальний, самобутній чи своєрідний погляд на людську поведінку, мислення, мотивацію, навчання, сприймання тощо та розуміння особистості в цілому.

У цій статті, написаній з урахуванням практичного досвіду, крім характеристики психологічних теорій — розглядаємо і корисні приклади застосування у галузі корпоративної психології.

Чому психологічні теорії важливі?

Існує багато способів використання цих теорій і поза організаційною психологією, зокрема у психодіагностиці, корекції та терапії.

Щодо, безпосередньо, корпоративного середовища, теорії психології допомогають організаційним психологам і ТОП-менеджменту визначити:

 1. Яка поведінка та звички співробітників/компаньйонів можуть підвищити успіх організації/партнерства
 2. Які подразники, стимули та/або практики сприяють певній поведінці чи звичкам
 3. Причини, що провокують конкретну поведінку та те, що спонукає працівників до успіху на робочому місці

Психологічні теорії можуть бути також корисними при впровадженні змін і оцінці потреби в покращенні робочих/організаційних середовищ.

Наприклад, керівники організацій можуть використовувати психологічні теорії, на вертикальному та горизонтальному рінвх, по-перше, щоби інформувати про вакансії, адаптацію, задоволеність та продуктивність працівників тощо, а по-друге, щоби підбирати партнерів, компаньйонів, колег тощо

Великі та малі теорії психології

Класифікуючи теорії психології, можна розпочати із їх умовного поділу на великі, малі та емерджентні.

Великі теорії розглядають базову модель розуміння людської поведінки і надають широкий спектр інформації про розвиток особистості.

Багато малих (невеликих) теорій психології — використовують великі як набір вказівок або основу, формуючи власні пояснення того, чому відбувається певна поведінка чи мають місце характеристики особистості.

Психологи часто називають ці менші теорії міні-теоріями.

Великі теорії психології

Великі психологічні теорії надають інформацію на різноманітні теми, зокрема:

Міні теорії психології

Теорії такого типу, в першу чергу, корисні для опису конкретної поведінки або результату і дозволяють робити висновки на основі попередніх досліджень і засадничих основ, що вже окреслені великими теоріями.

Деякі теми, на які міні-теорії можуть надати інформацію, можуть включати:

Емерджентні теорії психології

Ті, що виникають за певних обставин, трендові або емерджентні теорії психології — часто об’єднують кілька міні-теорій для розробки вузькоспрямованих досліджень та ідей.

Ці теорії, зазвичай, стосуються феномену суб’єкта, який має лише певні характеристики, що виникають під час взаємодії з іншими.

Зокрема, в сучасній психології емерджентні теорії досліджують поведінку людей у групі чи натовпі, а, скажімо соціокультурна теорія — робить висновок, що групові соціальні взаємодії можуть призвести до соціального конформізму.

Різновиди психологічних теорій

Сьоголні існує багато типів психологічних теорій, які застосувються фахівцями для психодіагностики, корекції, психотерапії чи корпративної психології з метою оцінити прогрес, виміряти рівень продуктивності співробітників і отримати уявлення про задоволеність співробітників тощо

Далі кілька слів про основні, на мій погляд, теорії через призму практичного досвіду надання послуг індивідуальної, групової та/або корпоративної психології

 1. Гештальт
 2. Психоаналітичні
 3. Когнітивні
 4. Поведінкові
 5. Особистісні
 6. Соціально-психологічні
 7. Розвитку
Гештальт-теорія, ціле не тотожне сумі частин
Картинка адаптована звідси

Гештальт-теорія

Спрощено, гештальт-теорія заснована на самобутній психологічно-філософській концепції Ф.Перлза та інших, що відповідно до принципів екзистенцйної філософії та феноменології — розглядає психічні процеси та явища цілісними формами, а не сумою окремих компонентів.

Засаднича основа гештальт-теорії — “ціле відрізняється від суми його частин”.

Іншими словами, будь-яке сприйняття людиною подразників, стимулів, подій, тригерів, фактів, явищ та інших психологічних чинників — відбувається саме у цілісних формах, а не як окремих частин.

Особливість звернення до гештальт-терапевта у тому, що подальша співпраця клієнта із фахівцем зосередиться на допомозі “тут і зараз”, відповідальному ставленні до думок, слів, дій (чи бездіяльності) і шляху до цілісності своїє особистості.

Психоаналітичні теорії

Узагальнена назва напряму психології де, спрощено, вплив на поведінку людини визначається внутрішніми конфліктами особистості.

Основоположником психоаналітичної теорії є Зигмунд Фройд, який вперше виклав свої ідеї наприкінці 19-го століття, але з того часу вона зазнала багатьох уточнень і багато психоаналітиків — розвивали її в рамках нових теоретичних конструкцій на кшталт “аналітичної психології” К.Юнга та індивідуальної психології А.Адлера та ін

Треба сказати, що психоаналіз як теорія психології — значно вплинула не лише на сферу вивчення людської психіки, а й медицину, мистецтво, комунікації, кінематограф тощо.

Когнітивні теорії психології

Зосереджуються на тому, що і як люди думають, а також на тому, як ці процеси можуть викликати певні результати чи емоції.

Фахівці з психічного здоров’я застосовують когнітивні теорії щоби через гарні думки та емоції посприяти формуванню у клієнтів здорових переконань, хороших звичок і відповідної поведінки.

Когнітивні теорії часто корисні у корпоративній психології, оскільки вони можуть дати організаційним психологам розуміння того, які ситуації можуть допомогти працівнику виконувати високоякісну роботу, відчувати мотивацію та задоволення від роботи.

До переліку основних когнітивних теорій, на мій погляд, варто віднести:

 • Теорія обробки інформації
 • Теорія когнітивного розвитку Піаже
 • Соціокультурна теорія Виготського

Поведінкові (біхевіористичні) теорії

Поведінкові теорії пояснюють поведінку, яку можна спостерігати, та її зв’язок із конкретним середовищем і подіями.

Біхевіористичні теорії також можуть дати уявлення про те, чому люди навчаються певній поведінці, як змусити людину адаптуватися до середовища та стратегії для створення корисної поведінки.

В організаційній психології — допомагають топ-менеджерам у створенні нових мотиваційних стратегій для співробітників.

Серед найцікавіших, на мій погляд, прикладів поведінкових теорій, варто виокремити:

 • Поведінкове лідерство
 • Поведінкове навчання
 • Оперантне обумовлення
 • Класичне обумовлення
 • Теорія зниження драйву

Психологічні теорії особистості

Вивчають людську особистість, зокрема як конкретні риси особистості можуть сприяти розвитку людської поведінки та як особистості відрізняються між собою.

Теорії особистості також включають фактори, які спричиняють людську поведінку.

Керівники організацій можуть використовувати особистісні тести, щоб зрозуміти звички й уподобання співробітників на робочому місці.

Деякі теорії особистості можуть виявити, хто з працівників надає більше значення певним навичкам і якостям, таким як організаційні здібності, міжособистісне спілкування, креативність або здатність до адаптації.

До основних теорій особистості належать:

 • Велика п’ятифакторна теорія особистості Айзенка (big five)
 • Тривимірна теорія особистості Айзенка
 • Теорія рис Олпорта
 • Психоаналітична теорія Фройда
Соціально-психологічні теорії
Картинку адаптовано звідси

Соціально-психологічні теорії

Часто використовуються у корпоративній та психології стосунків щоби зрозуміти як емоції, думки чи поведінка окремих людей впливають на інших людей.

Соціальна психологія допомагає визначити, як людина може функціонувати в суспільстві, працювати з іншими в парах, групах тощо і, зокрема, наскільки співробітники ефективні у співпраці в рамках організацій тощо.

Деякі теорії соціальної психології також можуть визначити, чи мотивує поведінка працівника інших співробітників тощо.

Основні теорії соціальної психології, це:

Теорії розвитку

Теорії розвитку передусім описують фази людського розвитку та передбачають звички, які можуть виникнути внаслідок певного розвитку людського зростання, моралі, перспектив і цінностей.

Теорії розвитку можуть дати загальне розуміння того, чому існують певні людські якості, а також, розуміння мотивації співробітників на робочому місці.

Найпопулярніші на сьогодні теорії розвитку включають:

 • Когнітивний розвиток
 • Дитячий розвиток
 • Розвиток поведінки
 • Психосоціальний розвиток
 • Теорія соціального навчання
 • Соціокультурна теорія
 • Теорія прихильності

Найпоширеніші психологічні теорії

Психоаналітичні теорії

Найбільш докладну теорію людської особистості, теорію психоаналізу, розробив Зигмунд Фройд та його послідовники, які надалі розгорнули її: Карл Густав Юнг, Альфред Адлер, Карен Хорні, Харрі Салліван та Еріх Фромм.

Сучасні практикуючі психологи часто називають цю теорію організації особистості та динаміки розвитку особистості — психодинамічною.

Фахівці з психічного здоров’я можуть використовувати психоаналітичні теорії у якості орієнтирів для розуміння розвитку особистості та психоаналізу.

Характерна ознака психоаналізу — це поділ людської психіки на три основні фактори:

 • Воно: несвідома основа для агресивної та імпульсивної поведінки
 • Его: підсвідомі стандарти життя
 • Супер-Его: відчуття себе і посередництво між уявою та реальністю

Посутньо, є дві основні гіпотези психоаналітичної теорії:

 • Перша, котру ще називають доктриною психічного детермінізму, вказує на те, що кожне психічне явище має свою причину
 • Друга — полягає в тому, що неусвідомлені процеси у формуванні мислення та поведінки відіграють важливішу роль, ніж свідомі
Ієрархія потреб Маслоу

Ієрархія потреб Маслоу

Абрахам Маслоу створив ієрархію потреб як теорію мотивації, що часто застосовується у корпоративній психології під час розробки мотиваційних стратегій, адже може допомогти працівникам отримувати задоволення від роботи та правильно розуміти свій потенціал.

Маслоу (батьки якого, до речі, мешкали у Києві) розділяв ієрархію потреб на п’ять категорій:

 1. Фізіологічні потреби: основні потреби для виживання людини, такі як їжа та вода.
 2. Безпека: потреба почуватися безпечно та комфортно у вашому оточенні.
 3. Любов і приналежність: потреба відчувати приналежність і цінність серед однолітків.
 4. Повага: потреба відчувати мету або те, що ви сприяєте досягненню вищої мети.
 5. Самоактуалізація: потреба використовувати та визнавати свій повний потенціал

Ефект Хоторна

Ця теорія в першу чергу, організаційної психології, передбачає спостереження та зміну умов праці, щоб побачити, як вони можуть вплинути на мотивацію та рівень продуктивності працівників.

Ефект Хоторна припускає, що працівники можуть підвищити рівень своєї продуктивності під час появи спостереження у їхньому оточенні, а не через зміни, внесені в їхнє середовище.

Топ-менеджмент організацій часто апелює до цієї теорії створюючи стратегії надання зворотного зв’язку на підприємствах.

На практиці, якщо постійно ставити працівникам запитання щодо їхнього благополуччя та того, як вони ставляться до своїх завдань чи посадових обов’язків, а потім давати їм конструктивний відгук про те, як вони можуть покращити свою роботу, — це чудовий спосіб використати ефект Хоторна.

Теорія соціального навчання

Стверджує, що люди можуть навчатися, спостерігаючи за поведінкою та винагородами, які отримують їхні однолітки, а також на власному досвіді.

Теоретики соціального навчання вважають, що, зокрема, на робочому місці працівники можуть навчитися належній соціальній поведінці, спостерігаючи за реакцією компанії на поведінку інших працівників.

Наприклад, якщо працівник спостерігає, як його колега отримує підвищення за розробку успішної маркетингової кампанії, це може спонукати його до мозкового штурму для власних інноваційних ідей, щоб він також міг отримати винагороду.

Мотиваційна теорія Герцберга

Фредерік Герцберг припустив, що задоволеність людини може підвищуватися за допомогою мотиваційних факторів, таких як зростання, визнання та задоволення від робочих завдань.

Менеджери можуть використовувати цю теорію, щоб отримати розуміння того, як покращити досвід роботи та змінити поточні стратегії утримання талантів.

Ця теорія припускає, що працівники можуть відчути підвищення своєї мотивації, якщо вони мають можливість розвиватися, порівняно з традиційними стимулами, такими як отримання бонусів, підвищення зарплати або технологічне оновлення на роботі.

Теорія цілепокладання

У промислово-організаційній психології, теорія цілепокладання використовує цілі як стимул для людей виконувати завдання.

Ця теорія припускає, що співробітники можуть відчути підвищення своєї мотивації виконувати завдання, пов’язані з певною ціллю, оскільки досягнення мети може викликати винагороду та надати додаткового сенсу.

Наприклад, менеджер може щомісяця використовувати цілі продажів для мотивації співробітників, адже якщо працівник розуміє, над чим він працює, він може підвищити свою продуктивність, щоб досягти своїх цілей і насолоджуватися своїми досягненнями.

Теорія групового мислення

Групове мислення — це психологічна теорія, яка включає уявлення про те, що люди в групах схильні погодитися з певними ідеями навіть не маючи фактів на їх підвердження.

Групове мислення може бути корисним, оскільки воно може виділити лідерів груп і дозволить усім членам групи уважно переглянути інформацію, перш ніж прийняти одностайне рішення.

Ця теорія чудово підходить для оцінки ефективності та продуктивності в групах, адже як співробітник або керівник, ви можете частіше спостерігати за своїми групами, щоб переконатися, що всі члени розуміють рішення, яке вони приймають, і хочуть прийняти це рішення, а не просто підкоряються потенційному тиску.

Теорія очікувань

Теорія очікувань може бути корисною при створенні системи винагород на робочому місці, а суть її полягає у ствердженні, що люди, які вважають, виконання певної дії шляхом отримання винагороди, можуть мати підвищений рівень мотивації для ефективного виконання своєї роботи.

На практиці корпоративної психології, керівник, який хоче застосувати цю теорію, може використовувати такий стимул, як надбавка до зарплати за досягнення місячних цілей тощо.

Теорія морального розвитку
Зображення адаптовано звідси

Теорія морального розвитку

Теорія морального розвитку Кольберга передбачає три рівні моральності на які люди орієнтуються щоби прийняти рішення або виконати дію.

Керівники можуть використовувати цю теорію, визначаючи, що спонукає працівника приймати конкретні рішення та ставати високофункціональною та продуктивною особистістю на робочому місці.

Виділяють три стадії морального розвитку:

 • Доконвенційний
  • Передбачає розуміння наслідків, які можуть виникнути, якщо особа виконує певну дію і
  • Включає бажання людини дотримуватися правил та віру в те, що виконання певної дії може принести їй користь.
 • Конвенційний
  • Надає інформацію про те, як людина може реагувати на авторитетних осіб та їхні стосунки з однолітками.
  • Зокрема, особа може виконати дію, щоб отримати конкретну відповідь від авторитетної особи чи колеги, і прийняти правила робочого місця, оскільки вважає, що це зобов’язує всіх працівників дотримуватися однакових стандартів.
 • Пост-конвенційний
  • Діє на основі розвитку власного відчуття цінностей і стандартів.
  • Означає, що людина може усвідомлювати невідповідність власним стандартам певних свої рис чи цінностей, тому вона створює власну думку.
  • Свідчить про те, що людина може розвивати власні погляди та моральні міркування на основі етичних принципів, включаючи рівність і повагу

ПІДСУМКИ

За усю історію розвитку психології з часів Древньої Греції — виникло і сформувалося багато теорій, що пояснюють психіку в цілому чи її часткові прояви (поведінка, мотивація, сприймання, прийняття рішень тощо) зокрема

У цій статті я перерахувала ті, що на мою думку мають достатньо підстав вважатися основними у практичній психології, але звісно, що їх перелік може бути ширшим.

ПІДБІР ФАХІВЦЯ

Щоби почати розбиратися яким чином та які теорії психології можуть застосовуватися у випадку актуальної для вас, ваших близьких, чи керованої вами організації проблематики — звертайтеся до мене безпосередньо через контакти у профайлі

Альона Шмига, психотерапевтка
Клік на зображенні відкриває профайл

Або підберіть фахівців із експертизою, що відповідна симптомам, відчуттям, проблемам, запитам тощо у спеціальному розділі веб-платформи “Простір Психологів” завдяки універсальному алгоритму

Автор