Соціальна поведінка особистості

Заснована на професійній практиці узагальнена інформація про соціальну поведінку особистості у Психоенциклопедії

Соціальна поведінка – це сукупність дій та реакцій людини у соціальному середовищі, взаємодія з іншими людьми, спілкування, конфлікти відносини та інші аспекти поведінки, які залежать від соціального контексту.

Кожна людина має свій власний стиль соціальної поведінки, який формується під впливом різних факторів, таких як культура, середовище, генетичні передумови, розвиток особистості та інші.

Соціальна поведінка може бути різною в залежності від ситуації та контексту.

Наприклад, поводження в групі друзів може бути іншим, ніж на робочому місці чи в незнайомій компанії.

Крім того, люди можуть міняти свою соціальну поведінку в залежності від того, з ким вони спілкуються, та що від них очікується.

ТИПИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ

Типи соціальної поведінки можуть відрізнятися за характером та спрямованістю, а також за соціальними наслідками, які вони спричиняють.

Просоціальна поведінка – це поведінка, яка спрямована на допомогу іншим людям та задоволення їх потреб.

Це може бути виявленням співчуття, допомогою в складних життєвих ситуаціях, виявленням інтересу до думок та відчуттів інших людей.

Прикладом просоціальної поведінки може бути допомога бідним та безхатькам, відвідування хворих в лікарнях, волонтерська робота та інше.

Асоціальна поведінка – це поведінка, яка не відповідає соціальним нормам та очікуванням інших людей.

Це може бути проявом агресії, байдужості, відмови від спілкування та інше. Прикладом асоціальної поведінки можуть бути конфлікти, булінг, поведінка наркоманів та інше.

Парасоціальна (девіантна) поведінка – це поведінка, яка відхиляється від соціальних норм та цінностей, але при цьому може мати індивідуальну позитивну спрямованість.

Це можуть бути неприйнятні для більшості прояви поведінки, такі як маргінальні групи, нестандартна сексуальна поведінка, екстремізм тощо.

Кожен тип поведінки має свої особливості та наслідки.

Проявлення просоціальної поведінки може позитивно впливати на взаємини між людьми, в той час як асоціальна поведінка може призвести до негативних наслідків для всіх учасників взаємодії.

Парасоціальна поведінка є специфічним видом поведінки, яка може відрізнятися від загальноприйнятих соціальних норм та цінностей.

Розуміння особливостей кожного типу соціальної поведінки допоможе нам краще зрозуміти людей та побудувати позитивні взаємини в соціальному середовищі.

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СОЦІАЛЬНУ ПОВЕДІНКУ

  • Культурні та соціальні фактори
  • Психологічні фактори
  • Біологічні фактори

Соціальна поведінка людини формується під впливом багатьох факторів.

Для кожної людини ці фактори можуть виявлятися різними, проте загалом їх можна поділити на культурні та соціальні, психологічні та біологічні.

Культурні та соціальні фактори включають у себе національну культуру, релігію, соціальний статус, стиль життя та інші аспекти соціального середовища.

Наприклад, в культурі, де існує велике значення сімейних зв’язків, люди можуть проявляти більш просоціальну поведінку, а в культурі, де важливо домінувати над іншими, можуть бути більш поширені прояви асоціальної поведінки.

Також соціальний статус може впливати на поведінку – люди з високим соціальним статусом можуть проявляти більш просоціальну поведінку, а ті, хто має низький соціальний статус, можуть більше проявляти асоціальну поведінку.

Психологічні фактори включають у себе особистість людини, її ставлення до себе та інших, емоційний стан та інші фактори, які впливають на поведінку.

Наприклад, люди з високою самооцінкою можуть більше проявляти просоціальну поведінку, тоді як ті, хто має низьку самооцінку, можуть проявляти асоціальну поведінку.

Біологічні фактори включають у себе генетичні передумови, стан здоров’я, рівень гормонів та інші аспекти, які можуть впливати на поведінку людини.

Наприклад, рівень гормонів може впливати на проявлення агресивної поведінки, а рівень серотоніну – на проявлення просоціальної поведінки.

Деякі генетичні особливості також можуть впливати на нахил до агресивної чи просоціальної поведінки.

Наприклад, деякі дослідження показують, що наявність гена MAOA може впливати на нахил до проявлення агресії.

Розуміння факторів, що впливають на соціальну поведінку, є важливим для розуміння людської поведінки в соціальних ситуаціях.

Прийняття зважених рішень та взаємодія з іншими людьми може залежати від різних факторів, які впливають на нашу поведінку.

Розуміння цих факторів може допомогти людям більш ефективно взаємодіяти один з одним та підтримувати позитивні соціальні відносини.

ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕХНІКИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ

  • Соціальна підтримка
  • Тренінги зі збільшення соціальних навичок
  • Інші психологічні техніки

Якщо ви хочете покращити свою соціальну поведінку, то на щастя, існує багато різних психологічних технік, які можуть вам в цьому допомогти.

Тут ми розглянемо кілька таких технік.

Перша техніка – це соціальна підтримка.

Дослідження показують, що люди, які мають сильні соціальні зв’язки та отримують підтримку від інших людей, зазвичай проявляють більш просоціальну поведінку.

Спілкування з іншими людьми, виконання спільних завдань та взаємодія з різними людьми можуть допомогти покращити вашу соціальну поведінку.

Друга техніка – це тренінги зі збільшення соціальних навичок.

Ці тренінги допомагають людям розвинути навички, які допоможуть їм взаємодіяти з іншими людьми.

Наприклад, такі тренінги можуть включати в себе навчання комунікації, навчання вирішення конфліктів та інші навички, які допоможуть покращити вашу соціальну поведінку.

Інші психологічні техніки також можуть допомогти в покращенні соціальної поведінки.

Наприклад, такі техніки, як позитивне мислення, саморегуляція та емоційний інтелект, можуть допомогти вам краще розуміти свої емоції та реакції на різні соціальні ситуації.

Це може допомогти вам краще контролювати свою поведінку та проявляти більш просоціальну поведінку.

ПІДСУМКИ

Висновки щодо соціальної поведінки важливі для розуміння того, як люди взаємодіють один з одним.

Розуміння типів соціальної поведінки, їхніх особливостей та факторів, які впливають на поведінку, може допомогти нам краще розуміти людей навколо нас та збільшити ефективність взаємодії з ними.

Крім того, розуміння соціальної поведінки може допомогти нам краще розуміти себе та інших людей, зменшити конфлікти та підтримувати позитивні взаємини в різних соціальних ситуаціях.

ПІДБІР ФАХІВЦІВ

У спеціальному розділі веб-платформи можна зручно і швидко підібрати експертів як за однією основною спеціалізацією, скажімо “психолог”, так і одразу за кількома, наприклад “соціальний психолог”, “дитячий психолог” і “підлітковий психолог” тощо

Універсальний і простий алгоритм націлювання експертизи у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору і такі атрибути як відчуття, скарги, ціна, спеціальність, метод, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

  • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення
  • позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності

Автор