Психологічне спостереження і самоспостереження

Загальна інформація про стостереження та самоспостереження як методи сучасної психології

Основна мета даної статті — узагальнено розглянути значення та важливість такого методу психології, як психологічне спостереження та самоспостереження, що у процесі розвитку людини як виду (філогенез), що в наукових дослідженнях.

Для зручності сприйняття інформації, спочатку про загальну її структуру:

 1. Вступ
  • Знайомство з темою
  • Мета і завдання публікації
 2. Психологічне спостереження
  • Предмет спостереження
  • Де застосовується спостереження
  • Засоби спостереження
  • Етапи дослідження методом спостереження
  • Види спостереження
  • Особливості методів
 3. Психологічне самоспостереження
  • Пізнання себе та внутрішня свідомість
  • Взаємодія мотивації та емоцій
  • Інтроспекція та автопереживання
  • Роль рефлексії у самопізнанні
  • Психологічний розвиток та самодисципліна
  • Контроль свідомості та когнітивна поведінка
 4. Самоспостереження та містичні практики
  • Роль самоспостереження у практиках йоги
  • Самоспостереження у практиках Гурджиєва
  • Самоспостереження у практиках Ошо
  • Роль самоспостереження у практиках Карлоса Кастанеди
  • Медитація
  • Арт-терапія
  • Дзен-буддизм
  • Трансперсональна психологія
  • Каббала
  • Суфізм
  • Тантричний буддизм
 5. Методи наукових досліджень та етичні аспекти спостереження
  • Застосування методів спостереження у наукових дослідженнях
  • Види етичних проблем у психологічному спостереженні
  • Етичний кодекс Американської психологічної асоціації
 6. Підсумки та узагальнення
  • Значення психологічного спостереження та самоспостереження у житті людини та наукових дослідженнях
  • Рекомендації щодо проведення спостережень та самоспостережень

ВСТУП

Зважаючи на різноманітність та складність людської поведінки, психологія використовує багато інструментів (методів) для дослідження та розуміння її суті та особливостей.

Один з найбільш ефективних методів психології — це психологічне спостереження, яке може бути використано як для збору інформації про поведінку, так і для “оцифрування чи вимірювання” інших аспектів діяльності особистості.

Однак, з самого дитинства ми маємо можливість вивчати та спостерігати за своєю поведінкою, що дозволяє нам розуміти себе краще.

Цей процес відомий як психологічне самоспостереження.

Далі ми розглянемо і важливість психологічного спостереження та самоспостереження, і види, і застосування в різних практиках, а також — проаналізуємо етичні аспекти використання методів спостереження у наукових дослідженнях.

ПСИХОЛОГІЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Предмет спостереження. Це будь-які прояви людської поведінки, які можуть бути віддзеркалені у зміні стану людини, її реакції на зовнішні подразники та взаємодії з іншими людьми. Спостереження можуть включати як мовні, так і немовні прояви поведінки.

Де застосовується спостереження?
Психологічне спостереження застосовується в різних сферах, включаючи наукові дослідження, психотерапію, освіту, дитячі ігри та бізнес-маркетинг.

 • В наукових дослідженнях спостереження може використовуватися для збору даних та отримання інформації про поведінку людей у різних умовах.
 • В психотерапії спостереження може використовуватися для визначення психічного стану та розуміння причин негативних емоцій або поведінки.
 • В освіті спостереження може використовуватися для оцінки розвитку дітей та виявлення недоліків у їхньому навчанні.
 • У бізнесі спостереження може використовуватися для оцінки поведінки та реакцій клієнтів на рекламу або товари.

Засоби спостереження. Засобами спостереження можуть бути різноманітні: відеозапис, аудіозапис, записи поведінки та реакції людини на подразники, опитування та інші методи.

Кожний інструмент має свої переваги та обмеження, тому вибір засобу залежить від предмету дослідження та мети спостереження.

Етапи дослідження методом спостереження включають:

 • Планування. Перед початком спостереження необхідно визначити мету дослідження та види поведінки, які будуть спостерігатися
 • Підготовка. Включає підготовку приміщення, засобів спостереження та встановлення правил поведінки для учасників дослідження.
 • Збір даних. Полягає в реєстрації фактів про поведінку людини та її реакції на зовнішні подразники. Під час збору даних слід дотримуватися методів, які були попередньо визначені.
 • Аналіз даних. Передбачає систематизацію інформації та знаходження взаємозв’язків між різними аспектами поведінки.
 • Інтерпретація результатів. Містить визначення суттєвих характеристик поведінки та її вплив на психічний стан людини.

ВИДИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Існують різні види спостережень, які можуть використовуватися в психологічних дослідженнях.:

 1. Спостереження з безпосередньою участю дослідника.
 2. Спостереження з використанням технічних засобів, таких як відеокамери або аудіорекордери.
 3. Спостереження без участі дослідника.

Особливості методів. Кожен метод спостереження має свої переваги та недоліки.

Наприклад, метод з безпосередньою участю дослідника дозволяє отримати більш детальну інформацію про поведінку людини, але може викликати ефект спостереженого, коли людина починає змінювати свою поведінку через те, що перебуває під спостереженням.

Спостереження з використанням технічних засобів, наприклад відеокамер або аудіорекордерів, дозволяє отримати об’єктивну інформацію без впливу дослідника на поведінку людини, але може виникнути проблема обробки великої кількості даних.

Спостереження без участі дослідника дозволяє отримати інформацію про поведінку людини у природній обстановці, але може бути складно контролювати умови спостереження та отримати достатньо детальної інформації.

Крім того, важливо враховувати, що результати спостереження можуть бути спотворені різними факторами, такими як особисті вподобання дослідника або обмеження термінів спостереження.

Тому, перед використанням будь-якого методу спостереження, необхідно уважно продумати його застосування та врахувати всі можливі фактори, які можуть вплинути на результати дослідження.

ПСИХОЛОГІЧНЕ САМОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

• Пізнання себе та внутрішня свідомість.
• Взаємодія мотивації та емоцій.
• Інтроспекція та автопереживання.
• Роль рефлексії у самопізнанні.
• Психологічний розвиток та самодисципліна.
• Контроль свідомості та когнітивна поведінка.

Здійснення самоспостереження може бути виконано за допомогою різних методів, таких як ведення щоденника, медитація, релаксація, арт-терапія та багато іншого. Наприклад, деякі люди ведуть щоденник, де записують свої думки та почуття, і згодом повертаються до цього запису, щоб зрозуміти свої реакції на певні ситуації.

Крім того, самоспостереження є важливим елементом містичних та духовних практик, таких як йога, медитація та дзен-буддизм. У цих практиках самоспостереження допомагає людині розширити свідомість та зосередитися на присутності, а також знизити рівень стресу й тривоги.

Також, самоспостереження може допомогти людині розвинути самодисципліну та здатність до самоконтролю. Наприклад, у випадку залучення до шкідливої звички, яка завдає шкоди здоров’ю, людина може застосовувати техніки самоспостереження для контролю за своєю поведінкою та уникнення повторення негативних звичок.

Отже, самоспостереження — не тільки корисний інструмент у психологічному розвитку та самовдосконаленні, але й захоплива та цікава практика, яка допомагає людині розширити свідомість та зрозуміти себе краще.

Розуміння переваг та користі самоспостереження може стати чудовим спонуканням для людей, щоб почати використовувати цей метод для свого психологічного розвитку та самовдосконалення.

Ось ще кілька позитивних аспектів, які можна виділити у цьому контексті:

 1. Пізнання себе та внутрішня свідомість. Самоспостереження допомагає людині зрозуміти себе, свої мотивації та емоції, а також розвивати свідомість та внутрішню глибину. Цей процес дозволяє людині зосередитись на своїх внутрішніх процесах та реакціях на зовнішні події, що допомагає зрозуміти себе краще та бути більш узгодженим зі своїми потребами та цінностями.
 2. Взаємодія мотивації та емоцій. Самоспостереження допомагає людині зрозуміти, які мотивації підтримують її поведінку та які емоції пов’язані з цими мотиваціями. Цей процес дозволяє краще зрозуміти, чому людина вчиняє ті чи інші дії, що допомагає зберегти контроль над своєю поведінкою та ухвалити більш обґрунтовані рішення.
 3. Інтроспекція — процес свідомого дослідження власних думок, почуттів та емоцій.
  • Цей процес дозволяє людині зрозуміти себе краще, розвивати свідомість та внутрішню гармонію.
  • Для успішнішого проведення інтроспекції можна використовувати різні методики, такі як:
   • написання думок у щоденнику,
   • проведення медитації,
   • контемпляцію,
   • рефлексію.
 4. Автопереживання — це процес спостереження за власними емоціями та почуттями без попереднього аналізу та роздумів.
  • Це може допомогти людині краще зрозуміти себе та власні реакції на різні ситуації.
  • Автопереживання часто використовується в терапії, коли людина намагається знайти джерело своїх проблем та негативних емоцій.
 5. Роль рефлексії у самопізнанні. Рефлексія — це процес аналізу та оцінки своїх дій, поведінки та думок. Це може допомогти людині зрозуміти свої слабкі та сильні сторони, розвивати свої навички та здібності, а також змінювати свою поведінку відповідно до цих оцінок.
  • Рефлексія може бути проведена самостійно або з допомогою інших людей, таких як терапевт чи наставник.
  • Цей процес може займати час та потребувати зусиль, але може мати значний позитивний вплив на психологічний розвиток та самопізнання людини.
 6. Психологічний розвиток та самодисципліна. Психологічний розвиток — процес зміни мислення, поведінки та емоційної реакції, що веде до покращення якості життя.
  • Самодисципліна — здатність до контролю над власною поведінкою та вміння утримуватися від негативних дій, що завдають шкоди собі або іншим людям.
  • Психологічний розвиток та самодисципліна є надзвичайно важливими аспектами самоспостереження, оскільки дозволяють людині розвивати свою свідомість, розуміння себе та інших людей, а також контролювати свою поведінку та емоції.

Самоспостереження може допомогти людині виявити недоліки в своїй поведінці та мисленні, а також допомогти в покращенні їх.

Застосування самоспостереження в повсякденному житті допомагає зменшити стрес та покращити якість життя.
Одним з головних аспектів самодисципліни є контроль над своїми діями та емоціями. Самоспостереження може допомогти людині зрозуміти, як її поведінка впливає на інших людей, та змінити її, якщо вона завдає шкоди.

Це може включати утримання від негативних звичок, таких як куріння або надмірне вживання алкоголю, а також розвиток позитивних, наприклад, регулярну фізичну активність.

Узагалі, психологічний розвиток та самодисципліна є важливими аспектами самоспостереження, які дозволяють людині зрозуміти себе та інших, контролювати свої дії та емоції, розвивати свідомість та покращувати якість життя.

САМОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА МІСТИЧНІ ПРАКТИКИ

Самоспостереження — ключовий елемент багатьох містичних традицій і практик, які допомагають людині пізнати свій внутрішній світ та розвиватися як особистість. Давайте докладніше розглянемо, яку роль самоспостереження відіграє в різних містичних практиках.

Роль самоспостереження у практиках Йоги. Йога — давнє вчення, яке об’єднує тіло, розум та душу. Самоспостереження є невід’ємною частиною практики йоги, оскільки допомагає в пізнанні власного тіла, духу та розуму.

Отже, як самоспостереження використовується у практиках йоги?

 1. Увага на дихання. Один з головних аспектів йоги – це увага на дихання. Самоспостереження допомагає зосередитись на диханні та відчуттях, пов’язаних з ним, що допомагає зняти стрес та зосередитись на моменті.
 2. Увага на тілі. Йога використовується для збереження та підтримки фізичної форми. Самоспостереження допомагає відчути себе в різних позах та зосередитись на деяких м’язах або групах м’язів, допомагаючи підвищити гнучкість та зміцнити м’язову систему.
 3. Увага на розумі. Самоспостереження допомагає зосередитись на думках та емоціях, що може допомогти знизити рівень тривоги та стресу, які можуть вплинути на фізичний стан та здоров’я людини.
 4. Увага на духовному розвитку. Самоспостереження також допомагає зосередитись на духовному розвитку. Воно допомагає відчути та розуміти свої духовні потреби, що може допомогти у підвищенні самооцінки та збільшенні довіри до себе.

Роль самоспостереження у практиках Гурджиєва. У практиках Гурджиєва самоспостереження має важливу роль в процесі самопізнання та розвитку особистості. Він вважав, що людина не може пізнати себе, доки не стане свідомою про свої внутрішні процеси, і самоспостереження допомагає розкрити ці процеси.

Гурджиєв запропонував різні вправи та практики, які допомагають людині зосередитися на своїх думках, почуттях та емоціях.
Особливості самоспостереження у практиках Гурджиєва. У практиках Гурджиєва самоспостереження має бути системним та цілеспрямованим. Він вважав, що необхідно спостерігати за собою на різних рівнях свого існування – фізичному, емоційному та раціональному.

Крім того, він підкреслював важливість дисципліни та регулярності у практиці самоспостереження.
У практиках Гурджиєва є багато вправ та практик, які допомагають зосередитися на своїх внутрішніх процесах.

Одна з відомих практик, яку використовував Гурджиєв — це вправа “Стоп”, коли людина зупиняється та спрямовує увагу на свої думки та почуття в даний момент. Ця вправа допомагає створити внутрішній простір, щоб зосередитися на собі та відчути свої емоції та потреби.

Інша відома вправа — це “П’ять Впізнавань”, яка полягає у тому, щоб усвідомлювати п’ять різних відчуттів: зорових, слухових, відчуттів на шкірі, запахів та смаків, які оточують людину в цю мить.
Також у практиках Гурджиєва використовувались різні вправи та техніки, щоб допомогти людині зосередитися на собі та зберегти внутрішню рівновагу. Наприклад, вправи дихання, медитації, концентрації на внутрішніх органах та відчуттях тіла. Всі ці практики мали на меті допомогти людині знайти свою внутрішню гармонію та баланс, а також розвинути свідомість про свій внутрішній світ.

Самоспостереження у практиках Ошо може бути цікавим та корисним для розвитку свідомості та самопізнання. Ошо був духовним вчителем, який пропагував здорове життя, медитацію та самоспостереження. Ось кілька пунктів, які допоможуть краще розібратися у цій темі:

 1. Динамічна медитація Ошо — медитаційна практика, яка поєднує в собі рух та спокій. Це дозволяє відчути енергію та зосередитися на своїх думках та почуттях.
 2. “Свідоме дихання” — практика, яка допомагає зосередитися на диханні та відчуттях в тілі. Вона допомагає зменшити стрес, покращити настрій та зосередитися на моменті.
 3. “Свідома хода” — практика, яка допомагає зосередитися на своїх думках та почуттях під час ходьби. Вона допомагає знизити рівень стресу та покращити зосередження.
 4. “Танець свободи” — це практика, яка допомагає відчути своє тіло та виразити емоції через рух. Вона допомагає звільнитися від стресу та покращити настрій.
 5. “Самоспостереження” — процес уважного спостереження за своїми думками, почуттями та емоціями. Воно допомагає зрозуміти себе краще та розвивати свідомість

Ошо був переконаний, що самоспостереження є ключем до самопізнання та усвідомлення свого внутрішнього світу. Він вважав, що людина може розвинути свідомість, якщо зосередитися на своїх думках, емоціях та поведінці.

Ошо рекомендував проводити самоспостереження впродовж усього дня, щоб зрозуміти, які думки та емоції виникають в різних ситуаціях. Він також рекомендував використовувати різні методи самоспостереження, такі як медитація, танцювальні рухи, дихальні вправи тощо.

Ошо підкреслював важливість неоцінювального підходу до самоспостереження, коли людина приймає свої думки та емоції такими, які вони є, без спроб змінити їх або засудити себе за них. Він вважав, що цей підхід допоможе людині стати більш усвідомленою та зосередитися на тому, що дійсно важливо для неї в житті.

Роль самоспостереження у практиках Карлоса Кастанеди, американського письменника та антрополога, який вивчав мексиканську шаманську культуру. Написані ним книги про його зустрічі з шаманом Доном Хуаном стали популярними в 60-х та 70-х роках минулого століття.

У них Кастанеда ділиться своїм досвідом учнівства під керівництвом Дона Хуана, який навчав його шаманській практиці самоспостереження. Ось деякі методи самоспостереження зі згаданих ним:

 1. Пам’ятайте сни”: Кастанеда радить вести щоденник снів та детально описувати їх, щоб зрозуміти свої підсвідомі бажання та страхи.
 2. Поведінкове самоспостереження“: полягає в тому, щоб спостерігати за своєю поведінкою та реакціями в різних ситуаціях, щоб зрозуміти свої емоції та реакції.
 3. Самопитання“: полягає в тому, щоб ставити собі запитання про свої дії, бажання та мотивації, аби зрозуміти себе краще.
 4. Інтроспекція“: це процес зосередження на своїх думках та почуттях та спостереження їх без суджень.
 5. Спостереження за природою“: Кастанеда радить спостерігати за природою, щоб зрозуміти власну природу та пов’язані з нею емоції.

Кастанеда був визнаним авторитетом у світі духовного розвитку та самопізнання. Його практики, які містили знання традицій мексиканських шаманів, мали на меті допомогти людині зрозуміти своє місце в світі та розвинути свідомість.

Роль самоспостереження у практиках Кастанеди полягала у тому, щоб уважно спостерігати свої думки, емоції та поведінку і зрозуміти, як вони впливають на наше життя. Його практики містили вправи, що сприяли підвищенню самоспостереження, наприклад, “зміщення точки зору”, яка дозволяє змінити сприйняття світу та бачити речі з іншого ракурсу.

Крім того, Кастанеда також використовував медитацію, вправи з дихання та техніки зосередження у своїх практиках, що допомагали зосередитися на внутрішніх процесах і зрозуміти свій внутрішній світ.

Одна з ключових ідей Кастанеди полягала у тому, що самопізнання та розвиток не можна досягти без свідомого сприйняття свого внутрішнього світу та зміни своїх стереотипів мислення. Тому важливо бути відкритим та уважним до себе, а самоспостереження може допомогти в цьому процесі.

Роль самоспостереження у Медитації. Основні методи медитації, які базуються на самоспостереженні, містять:

 • Медитація — духовна практика, яка базується на самоспостереженні. Це процес, коли людина зосереджує свою увагу на думках, почуттях та емоціях, які виникають в її свідомості. Медитація дозволяє людині сприймати світ більш свідомо та сприяє розвитку внутрішньої гармонії.
  • Основна роль самоспостереження у медитації полягає в тому, що воно допомагає людині стати свідомою своїх думок, почуттів та емоцій, і зосередитися на моменті “тут і зараз”. Завдяки цьому, людина може зосередити свою увагу на медитації, не дозволяючи своїм думкам та емоціям перешкоджати процесу.
  • Самоспостереження в медитації може включати уважне спостереження за своїм диханням, почуттями в тілі, думками, що виникають у свідомості. Це дозволяє людині зберігати свою увагу у “тут і зараз” та зменшувати вплив сторонніх подразників.
 • Віпассана — метод, який передбачає уважне спостереження за диханням та тілом, а також за думками та емоціями. Цей метод дозволяє людині розуміти свої внутрішні процеси та зосередитися на теперішньому моменті.
 • Зен-медитація — метод, який передбачає концентрацію на диханні та на зазен (медитаційна поза). Цей метод допомагає зосередитися на теперішньому моменті та зняти стрес.
 • Трансцендентальна медитація — метод, який передбачає повторення мантри та концентрацію на цьому процесі. Цей метод допомагає знизити рівень стресу та тривоги.

Узагалі, медитація та самоспостереження можуть бути корисними для всіх людей, які бажають зосередитися на своєму внутрішньому світі та підвищити свій рівень самовдосконалення.

Роль самоспостереження у Арт-терапії. Арт-терапія — метод лікування та розвитку особистості, який використовує мистецтво як засіб самовираження та самопізнання.

У цьому контексті самоспостереження відіграє важливу роль, дозволяючи клієнту зосередитись на своїх внутрішніх станах та емоціях, а також зрозуміти їх вплив на його творчий процес. В результаті арт-терапії особа може отримати нові інсайти про себе та свій світогляд, покращити емоційну стійкість та здатність креативно мислити.

Зв’язок самоспостереження та арт-терапії полягає в тому, що через використання творчих методів (малювання, скульптура, музика тощо) людина може виявити свої емоції та переживання, а самоспостереження допомагає зосередитися на цих внутрішніх процесах та зрозуміти їх значення.

Арт-терапія може сприяти пізнанню себе та розвитку особистості через зосередження на творчих процесах та їх наслідках, а самоспостереження може допомогти виявити інсайти про себе та внутрішній світ.

Роль самоспостереження у Дзен-буддизмі. Самоспостереження є одним з основних елементів дзен-буддизму. Його використовують як інструмент для досягнення прозріння та розуміння реальності.

Основна ідея полягає в тому, щоб зосередитися на моменті та прийняти його без уваги до минулого чи майбутнього.

За допомогою самоспостереження у дзен-буддизмі можна розвинути свою медитаційну практику та зосередженість, що допоможе досягти глибшого розуміння себе та навколишнього світу.

Роль самоспостереження у трансперсональній психології. Трансперсональна психологія належить до сучасних теорій психології, яка вивчає духовні та трансцендентні аспекти людської психіки.

Роль самоспостереження у цій практиці полягає у зосередженні на дослідженні внутрішнього світу людини, її експериментах з різними формами медитації та контемпляції, а також у практиках, спрямованих на зміну свідомості і збільшення самосвідомості.

Самоспостереження є важливою складовою у розвитку трансперсональної свідомості, яка допомагає людині зрозуміти більше про себе, світ та їх взаємозв’язки.

Роль самоспостереження у Каббалі. Кабала — духовний напрям у юдаїзмі, що вивчає та інтерпретує таємниці Бога та Всесвіту.

У практиках каббалістів самоспостереження має важливе значення для досягнення духовної глибини та розуміння Божественного. Воно допомагає пізнати власну сутність та духовний потенціал, а також залучити до себе духовну енергію.

Самоспостереження у каббалі включає уважне спостереження за своїми думками, почуттями та діями, а також контроль над ними з метою досягнення духовного зростання та гармонії.

Роль самоспостереження у Суфізмі. Суфізм — одна з давніх традицій ісламу, яка базується на містичному досвіді та самопізнанні. У суфійській практиці самоспостереження є одним із ключових елементів, які допомагають суфіям зосередитися на внутрішній реальності та досягти ближчого до Бога стану. Основні ідеї та практики самоспостереження у суфізмі:

 • Увага на присутності Бога у всьому навколишньому світі. Суфії вірять, що Бог присутній у кожній створеній речі, і що вони можуть сприймати його через уважне спостереження навколишнього світу.
 • Медитація та зосередженість на духовних практиках. Суфії проводять довгі години в медитації та молитвах, зосереджуючись на своєму внутрішньому світі та духовних реаліях.
 • Самопізнання та духовна рефлексія. Суфії практикують самопізнання, щоб зрозуміти свої істинні потреби та бажання, а також щоб підвищити свідомість про власні вади та недоліки.
 • Використання символів та метафор для досягнення духовних реалій. Суфії використовують різні символи та метафори, щоб допомогти собі та іншим розуміти духовні реалії та принципи.

Таким чином, самоспостереження у суфізмі допомагає суфіям розвивати свідомість про внутрішній світ та досягати глибшого розуміння духовної реальності. Це може сприяти підвищенню духовності та розвитку особистості, а також допомогти у пізнанні божественного та об’єднанні з божественним.

У суфійських практиках самоспостереження може бути реалізоване через медитаційні практики, зосередження на мантрах, а також різноманітні форми згадування Бога та занурення в Його присутність.

Такі практики допомагають суфіям підвищити свідомість про свої духовні потреби та звернення до Бога за допомогою самоспостереження, що може бути надзвичайно корисним у духовному розвитку та збереженні моральних цінностей

Роль самоспостереження у Тантричному буддизмі. Тантричний буддизм — гілка буддизму, яка акцентує увагу на розвитку внутрішнього потенціалу та досягненні божественної істини.

Самоспостереження грає важливу роль у практиках тантричного буддизму, оскільки воно дозволяє підвищити свідомість та відчуття усвідомлення власних дій та думок.

Однією з ключових практик тантричного буддизму є медитація, яка дозволяє зосередитися на внутрішніх процесах та відчути глибоку єдність з усім живим. Через самоспостереження в медитації той, що практикує може стати свідомим своїх емоцій та думок, а також розкрити свої внутрішні ресурси.

Також у тантричному буддизмі існує практика Кундаліні-йоги, яка допомагає підвищити свідомість через пробудження енергії Кундаліні, яка розташована в основі хребта. Ця практика включає в себе самоспостереження, щоб усвідомити рівень свідомості та підвищити енергію.

У тантричному буддизмі також існує використання мантр та мудрості для підвищення свідомості та духовного розвитку. Через самоспостереження той, що практикує може зосередитися на звуках мантр та уважно спостерігати за своїми думками та емоціями.

МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Далі лаконічна інформація про методи наукових досліджень та етичні аспекти, пов’язані з психологічним спостереженням.

Застосування методів спостереження у наукових дослідженнях. Метод спостереження є важливим інструментом для збору даних у наукових дослідженнях в психології.

Він може бути використаний для збору кількісної і якісної інформації про поведінку, емоції, мислення та інші аспекти психіки людини.

Кількісне спостереження передбачає систематичний збір і категоризацію даних, які дозволяють встановити кількісні параметри, такі як частота, тривалість, інтенсивність тощо.

Якісне спостереження, зі свого боку, забезпечує збір детальної інформації про психічні процеси та поведінку людини, що дозволяє розкрити більш тонкі та складні взаємозв’язки.

Види етичних проблем у психологічному спостереженні. Використання методів спостереження в психології пов’язане з ризиком порушення прав людини та її конфіденційності.

Одним з найбільш серйозних етичних питань є дотримання принципу інформованої згоди, тобто добровільної згоди на участь у дослідженні.

Також у психологічному спостереженні можуть виникати етичні проблеми, пов’язані з порушенням приватності, суто особистими питаннями, втручанням у поведінку та іншими.

Етичний кодекс Американської психологічної асоціації (American Psychological Association, APA) — це документ, що містить правила поведінки та вимоги до професійної етики для практикуючих психологів в США та основні принципи якого відповідають цінностям “Простору психологів”.

Цей кодекс був розроблений з метою захисту прав та добробуту людей, з якими працюють психологи, а також забезпечення високих стандартів професійної етики серед психологічної спільноти.

Етичний кодекс APA складається з п’яти основних принципів:

 1. Розуміння та повага до гідності людини: психологи повинні поважати права та гідність кожної людини, з якою працюють, та уникати дискримінації за будь-якої ознаки, такі як раса, національність, релігія, стать, вік, сексуальна орієнтація, інвалідність або інші фактори.
 2. Принципів доброчесності та професійної компетентності: психологи повинні діяти з доброчесністю та професійною компетентністю, щоб забезпечити найвищу якість допомоги своїм клієнтам.
 3. Конфіденційності та приватності: психологи повинні дотримуватись принципів конфіденційності та приватності своїх клієнтів та захищати їхню приватність у всіх відносинах.
 4. Принципів справедливості та толерантності: психологи повинні діяти з справедливістю та толерантністю, уникати дискримінації та бути чутливими до культурних та інших різниць між людьми.
 5. Дослідницької етики: психологи мають дотримуватись етичних принципів під час проведення досліджень, включаючи забезпечення конфіденційності та захисту прав індивідуумів, які приймають участь у дослідженні. Це також включає обов’язок отримати згоду учасників дослідження та інформувати їх про можливі ризики та користь від участі в дослідженні.

Деякі інші етичні принципи, які дослідники повинні дотримуватись, включають:

 • Уникання дискримінації та неправедної поведінки щодо учасників дослідження;
 • Уникання неправдивої реклами та спотворення результатів досліджень;
 • Забезпечення безпечних та здорових умов для учасників дослідження.

Етичний кодекс Американської психологічної асоціації (APA) є важливим документом, що регулює поведінку психологів у дослідницьких, клінічних та інших практичних сферах.

Цей кодекс містить стандарти професійної поведінки для психологів, включаючи зобов’язання дотримуватись етичних принципів у всіх аспектах роботи з клієнтами, пацієнтами та учасниками досліджень, а усі психологічні дослідження, які проводяться у США, мають дотримуватись цього етичного кодексу.

Крім того, інші країни та організації також можуть мати свої власні етичні кодекси, які регулюють психологічну практику та дослідження.

ПІДСУМКИ

По-перше, психологічне спостереження та самоспостереження мають велике значення у житті людини. Вони допомагають зрозуміти себе, свої почуття та емоції, краще контролювати свою поведінку та досягати глибшого розуміння свого внутрішнього світу.

По-друге, психологічне спостереження та самоспостереження є важливими методами у наукових дослідженнях. Вони дозволяють отримати детальнішу та об’єктивнішу інформацію про поведінку та процеси, що відбуваються у людини.

По-третє, при проведенні психологічного спостереження та самоспостереження потрібно дотримуватись етичних принципів та стандартів, що визначені у Етичному кодексі Американської психологічної асоціації. Вони гарантують захист прав та добробут досліджуваних осіб та забезпечують об’єктивність та перевіреність дослідження.

По-четверте, рекомендації щодо проведення психологічного спостереження та самоспостереження містять такі аспекти, як підготовка до дослідження, використання різних методів спостереження та збору даних, забезпечення конфіденційності та дотримання етичних принципів, а також аналіз та інтерпретація результатів.

Отже, психологічне спостереження та самоспостереження мають важливе значення як у житті людини, так і в наукових дослідженнях. Вони допомагають розкрити та зрозуміти внутрішні процеси та поведінку людини, а також забезпечують об’єктивність та перевіреність результатів досліджень.

Для проведення ефективних спостережень та самоспостережень фахівці “Простору психологів” радять дотримуватись кількох рекомендацій, а саме:

 1. Визначити конкретну мету спостереження або самоспостереження. Це допоможе зосередитись на важливих аспектах та отримати більш конкретні результати.
 2. Обрати відповідний метод спостереження або самоспостереження в залежності від мети дослідження.
 3. Врахувати етичні аспекти спостереження або самоспостереження та дотримуватись відповідних принципів.
 4. Забезпечити надійність та перевіреність результатів шляхом проведення дослідження в різних умовах та залежно від багатьох факторів.
 5. Аналізувати та інтерпретувати отримані результати з урахуванням контексту та залежно від мети дослідження.

Загалом, психологічне спостереження та самоспостереження можуть допомогти людині краще зрозуміти себе та свій внутрішній світ, а також забезпечити об’єктивність та перевіреність результатів наукових досліджень.

Проте, важливо у цьому процесі як дотримання етичних принципів та рекомендацій, так і їх здійснення у постійній взаємодії з досвідченими професіоналами.

Автор