Тести особистості

Інформація про тести особистості

Тести особистості — це інструмент, який використовується в сучасній психології для вивчення різних аспектів індивідуальної особистості.

Психологічні тести особистості дають можливість оцінити рівень різних якостей особистості, таких як впевненість в собі, емоційна стійкість, креативність, пізнавальні здібності та інші.

Вони також можуть допомогти у виборі професії, виявити можливі проблеми зі здоров’ям, такі як депресія, тривожність, а також психотипи, інтровертність або екстравертність, риси характеру, темпераменту тощо.

Історично ідея тестів особистості походить від праць французького лікаря та психолога Альфреда Біне, саме він розробив перші тести для вимірювання інтелектуальних здібностей, що стали відомі як тести Біне.

Пізніше, на початку 20 століття, американський психолог Роберт Йеркс розробив перший тест на розумові здібності для використання в армії. Далі, в 1921 році, німецький психолог Ганс Ейзенк створив перші тести особистості.

На практиці, сьогодні тести особистості використовуються в різних галузях, включаючи психологію, бізнес, рекрутинг та освіту.

Далі у цій статті я всебічно схарактеризую різновиди та механізми дії тестів особистості крізь призму власного досвіду, але перед тим — кілька слів про те, як узгодити набір корисних у вашому індивідуальному випадку психологічних тестів.

ПІДБІР ПСИХОЛОГА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТІВ ОСОБИСТОСТІ

Позаяк серйозні, розроблені на основі досліджень та психологічних теорій тести особистості потребують не лише фахового супроводу у процесі підготовки, а й також професійної інтерпретації результатів;

Перед початком проходження відповідних тестів рекомендую проконсультуватися з фахівцями у такого типу психодіагностиці;

Зокрема такий підбір можна зробити у спеціальному розділі веб-платформи “Простір Психологів” завдяки просунутій та простій системі націлювання експертизи за індивідуальними запитами, потребами, симптомами тощо.

РІЗНОВИДИ ТЕСТІВ ОСОБИСТОСТІ

На практиці, існує настільки великий обсяг психологічних тестів особистості, що намагатися перелічити їх усіх — марно, водночас, можна виокремити ті з них, які на мій погляд найпоширеніші, а саме:

 • Тести для дослідження емоційної інтелектуальності
  • допомагають визначити рівень розвитку емоційних здібностей людини, таких як сприйняття власних емоцій, розуміння емоцій інших людей, регулювання емоцій тощо;
  • можуть бути корисними для осіб, які працюють з людьми, наприклад, психотерапевтів, викладачів, лікарів тощо.
 • Тести для виявлення креативності
  • визначають рівень розвитку творчих здібностей людини, таких як здатність до асоціаційного мислення, гнучкість у мисленні, здатність до пошуку нових ідей та рішень тощо;
  • корисні для людей, які займаються творчою роботою, таких як письменники, музиканти, художники тощо.
 • Тести для виявлення соціальних навичок
  • допомагають визначити рівень соціальної компетентності людини, такої як здатність до спілкування з іншими людьми, емпатія, здатність до вирішення конфліктів тощо;
  • можуть бути корисними для осіб, які працюють з людьми, таких як соціальні працівники, викладачі, психотерапевти тощо.
 • Тести для виявлення психотипології особистості — допомагають визначити, до якого типу особистості належить людина, наприклад, екстраверт/інтроверт, логік/інтуїт, візуал-аудіал тощо.
 • Тести для виявлення типології сприйняття
  • визначають, які з органів відчуття пріоритетні для людини — зорове, слухове, кінестетичне, відчуттєво-емоційне;
  • корисні для визначення вибору професії, наприклад, музиканта, художника, танцюриста, актора тощо.
 • Тести для виявлення рівня витривалості
  • допомагають визначити, як довго людина може зосереджуватися на виконанні певного завдання, які перерви їй потрібні, як швидко вона може відновити свою роботу після відпочинку;
  • можуть бути корисними для підвищення продуктивності роботи, наприклад, для офісних працівників, науковців, письменників тощо.
 • Тести для виявлення стильових особливостей мислення
  • розкривають як людина розв’язує проблеми, які стилі мислення їй більш притаманні – логічний, інтуїтивний, творчий, аналітичний, синтетичний тощо;
  • корисні для визначення вибору професії, наприклад, науковця, інженера, дизайнера тощо.
 • Тести для виявлення рівня мотивації
  • помічні у з’ясуванні, які мотиви є визначальними для людини – матеріальні, соціальні, професійні, особистісні тощо;
  • придаються для підвищення ефективності роботи, наприклад, для підбору співробітників, розробки мотиваційних програм тощо.
 • Тести для виявлення інтересів
  • визначають, які теми, діяльності, професії, хобі тощо цікаві для людини;
  • доречні в процесі вибору професії, розвитку кар’єри, відпочинку та занять у вільний час.
 • Тести виявлення рівня емпатії
  • допомагають означити, наскільки людина може відчувати та розуміти почуття інших людей;
  • бувають корисні для професій, які пов’язані зі спілкуванням із людьми, наприклад, психологів, медиків, соціальних працівників.
 • Тести для виявлення рівня самореалізації
  • показують наскільки людина розвиває свій потенціал, реалізується, досягає своїх цілей;
  • застосовуються для підвищення самосвідомості, розвитку особистості та кар’єри.
 • Тести виявлення ідентичності
  • показують наскільки людина розуміє різні аспекти своєї ідентичності:
   • сексуальну, мовну, локальну, національну тощо;
   • застосовуються для розвитку світогляду, розуміння ідентичності тощо.

Звісно ж, цей перелік різновидів тестів особистості не є вичерпний, але з огляду на потребу економити час читача для ознайомлення з усією загальною інформацією по темі, переходжу до наступного розділу.

ЯК ПРАЦЮЮТЬ ТЕСТИ ОСОБИСТОСТІ?

Тести особистості, як правило, складаються зі списку запитань, які запрошують респондента ділитися своїми переконаннями, почуттями та думками на різні теми, причому, якомога чесніше та без зайвих упереджень.

Відповіді потім аналізуються та інтерпретуються, а результати — використовуються фахівцями для побудови профілю особистості, створення стратегії розвитку особистості та/або програми подолання психологічних розладів, психокорекції, психотерапевтичних сеансів та сесій тощо.

ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ТЕСТІВ ОСОБИСТОСТІ

Як і все, тести особистості мають свої переваги та недоліки.

З одного боку, серед їх незаперечних плюсів треба зазначити, що:

 • вони можуть допомогти виявити проблеми зі здоров’ям,
 • сприяти підбору професії,
 • дають підстави пришвидшення розвитку особистості,
 • допомагають з визначенням ідентичності
 • тощо.

Водночас, з іншого боку серед мінусів треба розуміти, що:

 • деякі тести особистості не завжди є точними,
 • інколи тести можуть бути спотворені людською упередженістю,
 • результати можуть засмучувати, а реакція на них — бути перебільшеною
 • тощо.

Крім того, тести особистості не можуть, так би мовити “повністю охопити” складність людської особистості та не замінюють індивідуальний психодіагностичний підхід до кожної людини.

Фахівці у “Просторі Психологів” не з чуток знають, що кожна людина унікальна, і не завжди можна оцінити її особистісні якості лише за допомогою тесту чи навіть кількох.

Крім того, існують питання про етичність використання тестів особистості в деяких випадках, зокрема у зв’язку зі збором і збереженням даних про особистість.

Відтак, важливо, щоби тести були проведені з дотриманням етичних норм, а результати — використовувалися відповідально та із повагою до приватності респондента.

Треба додати, що у сучасній психології існують також критики, які стверджують, що тести особистості можуть призвести до неправильного та узагальненого сприйняття себе і тому їх проводити не слід.

Наприклад, позаяк людина може сприймати результати тесту як безумовну істину про себе, це здатне призвести до змін у важливих рішеннях, ухвалених значною мірою на підставі результатів тесту особистості.

Така схильність, не враховуючи інших факторів, може без перебільшення категоричним чином повпливати на усе життя.

Тому, оскільки тести особистості можуть мати великий вплив на життя людини, важливо звернути увагу на досвід та кваліфікацію психолога, який проводить тест особистості.

Зокрема такий фахівець має бути здатний інтерпретувати результати тесту з точки зору психологічної теорії, а також — проводити обговорення з респондентом із метою кращого осягнення його особистості та потреб.

І насамкінець, кілька узагальнень щодо психологічних тестів особистості.

ПІДСУМКИ

Тести особистості є корисним інструментом для дослідження особистості та підбору професії, але вони не можуть замінити індивідуальний підхід до кожної людини та не завжди є точними.

Для отримання точних результатів важливо, щоб тести були заповнені чесно та без зайвих упереджень, а результати інтерпретувалися професійним психологом з урахуванням контексту та індивідуальних особливостей кожного респондента.

Крім того, звісно, важливо дотримуватись етичних стандартів під час проведення тестів та збору даних про особистість.

Практика психодіагностичної діяльності підтверджує, що тести особистості можуть бути корисним інструментом і для підбору професії, зокрема для тих, хто ще не має чіткого уявлення про свої професійні здібності та інтереси.

Водночас, слід пам’ятати, що психологічні тести особистості “не є універсальною панацеєю самопізнання” та не можуть замінити глибокі самостійні пошуки інформації, звернення до фахівців-психологів та якісне дослідження ваших особистісних якостей і особливостей.

Наприкінці, важливо зазначити, що особистість людини — це значно більше, ніж просто результати тестів особистості, адже наша особистість є складною мережею зв’язків між різними аспектами нашого життя, включаючи досвід, виховання, культурні та соціальні чинники та інші фактори.

Тому, хоча тести особистості можуть допомогти нам краще зрозуміти себе та свої здібності, вони не можуть замінити наш власний досвід та роздуми про нашу особистість та життєві цінності і потребують участі у процесі фахівців з відповідною експертизою.

Якщо ж ви готові уже починати процес самопізнання, а вищенаведена інформація імпонує — записуйтеся на консультацію безпосередньо до мене через профайл,

Якщо ж для підбору корисних для вас тестів особистості вам краще “пошукати фахівця в інтернеті”, скористайтеся відповідним розділом веб-платформи Простір Психологів”.

Автор