Сприйняття

Узальнена з урахуванням досвіду інформація про сучасну теоретичну суть і практику роботи психолога зі сприйняттям

Сприйняття — це процес приймання інформації та її інтерпретації людським мозком.

Цей процес є надзвичайно складним та містить багато таких елементів, як увага, перцепція, пам’ять та інтерпретація і які взаємодіють між собою.

Увага визначає, що людина сприймає, пам’ять зберігає інформацію, а інтерпретація визначає, як мозок розуміє цю інформацію.

Сприйняття (перцепція) є надзвичайно важливим процесом, оскільки саме воно визначає, як ми бачимо світ навколо нас.

Водночас і наші переживання, думки та поведінка впливають на те, як ми сприймаємо світ.

На практиці надання психологічної допомоги означає, що наше сприйняття є важливим фактором в кожній сфері нашого життя — від стосунків із іншими людьми до роботи, діяльності і самореалізації.

ЕТАПИ СПРИЙНЯТТЯ

Щоби краще зрозуміти процес сприйняття, можна розглянути модель сприйняття, яка включає три етапи: сприйняття стимулу, обробку інформації та зберігання інформації.

На кожному етапі важливою є взаємодія між зовнішнім світом та внутрішніми процесами людини:

 • Перший етап – сприйняття стимулу – передбачає реєстрацію сигналу, який надходить до органів чуття людини.
  • У цьому етапі важливу роль відіграє увага — людина сприймає лише ту інформацію, на яку вона спрямовує свою увагу.
  • Наприклад, якщо людина зосереджена на роботі, вона може не помітити чогось, що відбувається навколо неї.
 • Другий етап – обробка інформації – передбачає інтерпретацію стимулу та його розуміння.
  • У цьому етапі важливу роль відіграє сприйнятливість — людина сприймає інформацію відповідно до свого досвіду та знань.
  • Наприклад, якщо людина бачить картину з образом кішки, вона сприймає цей образ як кішку на підставі свого досвіду взаємодії із цим видом тварин.
 • Третій етап – зберігання інформації.
  • На цьому етапі інформація зберігається в пам’яті людини.
  • Це може бути короткочасна пам’ять, яка зберігає інформацію протягом кількох секунд, або довготривала пам’ять, яка зберігає інформацію на довший період часу.
  • Часто на збереження інформації впливає її значущість для людини, а також зв’язок зі знаннями та досвідом, які вона вже має.

УВАГА ТА СПРИЙНЯТТЯ

Увага є одним з ключових елементів сприйняття, оскільки вона визначає, на що ми звертаємо увагу та як ми сприймаємо інформацію.

 • Увага може бути зосередженою та розсіяною.
  • Зосереджена увага дозволяє людині звертати увагу на певні речі та використовувати цю інформацію для умовиводів і прийняття рішень.
  • Відволікання уваги може виникати з різних причин, наприклад, зі значущістю та цінністю інформації, яку ми сприймаємо, або з емоційним станом людини.
 • Увага буває зовнішньою або внутрішньою.
  • Зовнішня увага — коли ми активно звертаємо увагу на зовнішні подразники, які надходять до нас через зорову, слухову та інші канали сприйняття.
  • Внутрішня (інтелектуальна) увага, натомість, відбувається тоді, коли ми зосереджуємося на внутрішніх процесах, таких як думки, емоції та переживання.
 • Увага може бути розподіленою або концентрованою.
  • Розподілена увага може бути автоматичною, наприклад, коли ми спілкуємося з кимось та водночас слухаємо музику.
  • Концентрована увага, натомість, потребує свідомих зусиль та зосередження.
 • Однією з форм уваги є відмінність між фокальною та периферійною увагою.
  • Фокальна увага — коли ми зосереджуємося на певному об’єкті або подразнику, інтерпретуючи його з точки зору своїх потреб та інтересів.
   • Наприклад, якщо ми зосереджуємо увагу на картині, ми можемо розглядати її детально та сприймати всі складові частини образу, аналізуючи їх значення та смисл.
  • Периферійна увага, з іншого боку, охоплює все, що знаходиться поза фокальним полем, тобто навколишнє середовище, тонкощі та нюанси, які можуть бути не помітні на перший погляд.
   • Наприклад, коли ми спостерігаємо за картинкою з відстані, ми можемо помітити деякі деталі, які були непомітні при детальному розгляді.
 • Крім того, увага може бути довільною або мимовільною.
  • Довільна увага означає, що людина відкрито зосереджується на чомусь, показуючи це зі своїх поведінки та виразів обличчя.
   • Наприклад, коли людина спостерігає за якоюсь цікавою сценою в кіно, її відкрита увага проявляється у зібраному вигляді, зверненому до екрану, відсутності відволікаючих факторів та повної уваги на дії на екрані.
  • Мимовільна увага відбувається тоді, коли людина не звертається на зовнішні подразники, але все ж таки сприймає їх.
   • Наприклад, коли людина розмовляє з кимось, але в той же час звертає увагу на музику, яка грає у фоні, або на інших людей, які перебувають в тому ж приміщенні.

В цілому, практика показує, що увага є засадничим фактором сприйняття, оскільки вона визначає, на що ми звертаємо увагу, та як ми сприймаємо інформацію.

Крім того, увага може впливати на ефективність сприйняття та збереження інформації в пам’яті.

Дослідження показують, що зосереджена увага допомагає людині звернути увагу на важливу інформацію та забезпечує збереження її в пам’яті, з іншого боку — відволікання уваги може приводити до зниження якості сприйняття та збереження інформації в пам’яті.

Сконцентрована або зосереджена увага вимагає зусиль та концентрації на певному об’єкті або задачі.

Наприклад, під час виконання складної роботи або заняття спортом, зосереджена увага дозволяє нам досягнути максимальних результатів.

Однак, якщо увага занадто довго зосереджена на одному об’єкті, це може призвести до втоми та зниження продуктивності.

ПАМʼЯТЬ І СПРИЙНЯТТЯ

Пам’ять також є важливим елементом сприйняття, оскільки вона дозволяє нам зберігати та відтворювати інформацію.

Зберігання інформації в пам’яті залежить від багатьох факторів, включаючи увагу та сприйняття, адже якщо ми не звертаємо увагу на певну інформацію, то вона не буде зберігатися в нашій пам’яті.

Однак, пам’ять може бути хибною та неправильно інтерпретувати інформацію, що зберігається в ній.

Наприклад, люди можуть мати різні спогади про одну й ту ж саму подію, залежно від їхньої інтерпретації цієї події та залежно від їхнього попереднього досвіду та переконань.

Що, власне, може суттєво впливати на те, як люди сприймають світ навколо себе та як вони взаємодіють з іншими людьми і що, врешті-решт призводить до першого звернення до психолога.

Також важливою складовою пам’яті є емоційне сприйняття.

Емоції можуть впливати на те, як ми сприймаємо певну ситуацію та як ми зберігаємо пам’ять про неї.

Наприклад, якщо ми відчуваємо страх, то наше сприйняття може стати більш обережним та пильним, оскільки ми намагаємося уникнути небезпеки.

Крім того, наша пам’ять може бути спотвореною через вплив зовнішніх чинників, таких як соціальний тиск, погляди співрозмовників або зміна контексту.

Наприклад, якщо ми згадуємо подію, яка сталася в групі людей, то наші спогади можуть бути спотворені нашими власними поглядами, а також поглядами інших людей, які були присутніми на тій події.

Розуміння того, як пам’ять працює, може допомогти нам краще розуміти свій власний досвід та сприйняття, а також взаємодіяти з іншими людьми більш ефективно.

СПРИЙНЯТТЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

Сприйняття та інтерпретація — два взаємопов’язані процеси, які допомагають людям розуміти світ навколо них.

Інтерпретація — це процес ухвалення рішення про те, що означає отримана інформація і може включати розуміння контексту, в якому була отримана інформація, та використання нашого досвіду та знань для того, щоб зрозуміти те, що ми бачимо, чуємо або відчуваємо.

Ці два процеси тісно взаємопов’язані, оскільки інтерпретація залежить від того, як ми сприймаємо інформацію.

Наприклад, якщо ми сприймаємо певний подразник як загрозу, наша інтерпретація може бути більш негативною, ніж якщо б ми сприйняли його як дещо безпечне.

Тому, розуміння того, як ми сприймаємо та інтерпретуємо інформацію, може допомогти нам краще розуміти світ навколо нас та взаємодії із ним.

СОЦІАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ СПРИЙНЯТТЯ

Сприйняття також може бути зумовлене соціальним контекстом, в якому ми перебуваємо.

Соціальний контекст належить до соціального середовища, в якому ми взаємодіємо з іншими людьми, такими як культурні традиції, норми, цінності, очікування та рольові вимоги.

Наприклад, наші соціальні норми та очікування можуть вплинути на те, як ми сприймаємо інших людей.

Якщо ми живемо в культурі, де високо цінується індивідуалізм та самостійність, то можливо, що ми будемо більш схильні до сприйняття інших людей як окремих індивідів з власними потребами та бажаннями.

З іншого боку, якщо ми живемо в культурі, де цінується колективізм та групова співпраця, то можливо, що ми будемо більш схильні до сприйняття інших людей як частини групи або колективу.

Крім того, соціальний контекст може вплинути на наше сприйняття стереотипів і упереджень про певні групи людей.

Наприклад, якщо в нашому соціальному контексті існують стереотипи про певну групу людей, то можливо, що ми будемо більш схильні до сприйняття цієї групи людей відповідно до цих стереотипів.

Також, якщо в нашому соціальному контексті нерідко зустрічаються упередження про певні групи людей — це може призвести і до більш обережного сприйняття цих груп людей.

Отже, соціальний контекст може вплинути на наше сприйняття через норми та очікування, які ми вивчаємо в нашому соціальному середовищі, а також через стереотипи та упередження, які цілком можуть відображати соціальний контекст.

СПРИЙНЯТТЯ І КУЛЬТУРА

Культурні відмінності також можуть впливати на сприйняття, адже різні культури можуть мати різні норми і цінності, що впливають на сприйняття.

Наприклад, деякі культури можуть більше цінувати індивідуальність, тоді як інші можуть більше цінувати групову співпрацю та колективізм.

Ці культурні відмінності можуть вплинути на сприйняття людей, включаючи їхні емоції, поведінку та соціальні взаємодії.

Наприклад, в деяких культурах більш прийнятно показувати емоції відкрито, тоді як в інших культурах краще зберігати емоції прихованими.

Це може вплинути на сприйняття інших людей, які можуть вважати, що людина, яка виражає багато емоцій, є більш вразливою або менш професійною, тоді як інші можуть вважати, що людина, яка не виражає емоції, є менш щирою або надійною тощо.

Також, культурні відмінності можуть впливати на сприйняття різних форм поведінки та соціальних взаємодій.

Наприклад, у деяких культурах прийнято підтримувати і висловлювати вдячність, тоді як в інших культурах вдячність не вважається важливою рисою.

Це може вплинути на сприйняття інших людей, які можуть відчуватися неохочими допомагати, якщо їм не було виражено вдячність.

Крім того, культурні відмінності можуть впливати на сприйняття виразів обличчя та міміки.

Деякі емоції, такі як радість, смуток чи злість, можуть виражатися по-різному в різних культурах.

Наприклад, у деяких культурах люди можуть показувати свою радість та експресивність більш виразно, ніж у інших культурах, де на публікування своїх емоцій відводиться менше уваги.

Окрім культурних відмінностей, індивідуальні риси та досвід також можуть впливати на сприйняття.

Наприклад, люди з різними рівнями емпатії можуть різним чином сприймати та реагувати на емоційні сигнали від інших людей.

Люди з високим рівнем емпатії — легше відчувати та розуміти емоції інших людей, тоді як люди з низьким рівнем емпатії можуть бути менш чутливими до емоцій інших людей.

Сприйняття може бути зумовлено чинниками, які не пов’язані з індивідуальними рисами, такими як настрій, та фізичний стан.

Наприклад, люди, які перебувають у стресових ситуаціях, можуть бути більш схильні до сприйняття негативних сигналів, тоді як люди у позитивному настрої можуть бути більше здатні до сприйняття позитивних сигналів.

Щоби уникнути спотворення сприйняття та помилкової оцінки поведінки інших людей, важливо розуміти роль стереотипів та очікувань у сприйнятті.

ПІДСУМКИ

Отже, сприйняття — це процес, який відбувається в мозку людини і дозволяє їй отримувати, обробляти та інтерпретувати інформацію із навколишнього світу.

Цей процес залежить від багатьох факторів, таких як внутрішні стимули, зовнішні подразники, індивідуальні риси та культурні відмінності.

Сприйняття має важливе значення для розуміння поведінки та взаємодії людей в соціальному середовищі.

Розуміння процесу сприйняття може допомогти покращити спілкування та взаємодію між людьми в різних контекстах, таких як робота, освіта та міжособистісні відносини.

Крім того, сприйняття може бути важливим фактором в розвитку та лікуванні різних психічних захворювань.

Таким чином, дослідження сприйняття є важливим напрямком в психології, що дозволяє краще розуміти людську поведінку та взаємодію в соціальному середовищі.

ПІДБІР ФАХІВЦЯ

Щоби отримати глибше розуміння процесу сприйняття і максимально можливо покращити якість життя,

 1. Звертайтеся безпосередньо до мене через профайл.
 2. Підберіть фахівців у відповідному розділіПростору Психологів” скориставшись простим алгоритмом націлювання експертизи” на теми, запити, симптоми, скарги, методи тощо.

Автор