Корпоративна культура

Корпоративна культура в організаціях

Це набір спільних цінностей, переконань, практик та звичок, що формуються в організації та визначають спосіб взаємодії співробітників у  робочому середовищі.

Вона охоплює стиль керівництва, співпрацю, комунікацію та ділові відносини в організації, а також взаємовідносини з клієнтами та партнерами.

Відображає основні цінності та пріоритети організації, а також її ідентичність та місію.

Термін “корпоративна культура” був введений  американськими менеджерами та консультантами в галузі бізнесу та управління, такими як Том Пітерс (Tom Peters) та Роберт Вотерман (Robert Waterman).

Вони запропонували його у своїй книзі “In Search of Excellence” (1982), де описували важливість культури компанії для її успіху та стабільності.

З того часу він став широко використовуватися в бізнес-середовищі та активно досліджується в галузі менеджменту й психології організацій.

Корпоративна культура може бути формально зафіксована в документах, таких як місійні заяви та правила поведінки, або вона може бути невимушеною та невизначеною.

В будь-якому випадку, це те, що  визначає спосіб функціонування та розвитку організації.

Дослідження корпоративної культури розпочалися в 1980-х роках. Один з найбільш відомих дослідників цієї теми – Едгар Шайн (Edgar Schein), американський психолог і викладач МІТ (Massachusetts Institute of Technology).

Він розробив теорію організаційної культури, яка стала однією з найбільш впливових теорій в галузі менеджменту та психології організацій.

Корпоративний психолог

Це спеціаліст/ка з психології, який працює з питаннями взаємодії людей у бізнес-середовищі.

Він/вона застосовує знання та методи психології для вивчення поведінки, емоцій працівників, їх мотивації, комунікації, взаємодії з колегами та клієнтами, а також для розвитку лідерських та комунікаційних навичок у керівників.

Корпоративний психолог може проводити тренінги та семінари для працівників з питань спілкування, конфліктів, стресу, підвищення продуктивності та мотивації.

Він допомагає в оцінці та підборі кандидатів на роботу, аналізує організаційну культуру та розробляти стратегії для її покращення.

Може працювати в компанії як внутрішній спеціаліст або бути незалежним консультантом з питань організаційної психології.

Роль психолога у формуванні корпоративної культури

Він/вона здійснює прямий вплив на корпоративну культуру підприємства.

Сприяє виявленню та розкриттю особливості корпоративної культури, яка складається зі спільних цінностей, вірувань, норм та традицій, що панують у колективі.

Корпоративний психолог може:

  1. Розробляти та впроваджувати програми з підвищення культури взаємодії та комунікації в колективі,
  2. Допомагати вирішувати конфлікти,
  3. Виявляти й аналізувати проблеми, що виникають,
  4. Розробляти рекомендації щодо їх вирішення.

Крім того, організаційний психолог чи психологиня бере активну участь у формуванні корпоративної культури підприємства, допомагаючи установити та поширити спільні цінності та практики, що сприяють досягненню мети організації та задоволенню потреб її працівників.

Загальні норми та правила корпоративної культури 

Існують універсальні положення корпоративної культури. До них належить:

1. Визначення місії, цінностей та стандартів компанії.

Це дозволяє всім працівникам розуміти, що важливо для установи і як їм слід поводитись.

2. Створення відкритої комунікаційної культури.

Забезпечення атмосфери довіри, взаєморозуміння та співпраці між працівниками та керівництвом.

3. Підтримка та розвиток професійних навичок працівників.

Компанії повинні надавати можливості для навчання та розвитку своїх працівників, щоб забезпечити їхню компетентність та високу професійну кваліфікацію.

4. Створення гармонійного робочого клімату.

Створення  затишного та комфортного робочого середовища, яке сприяє підвищенню продуктивності та покращенню настрою працівників.

5. Пошук та збереження талановитих кандидатів.

Важливо залучати та зберігати здібних  колег, які зможуть створювати нові ідеї та сприяти розвитку компанії.

6. Визнання та повага до кожного.

Сюди входить надання достойної оплати, гнучкий графік роботи та інші соціальні пільги.

Підбір корпоративного психолога

У спеціальному розділі веб-платформи можна зручно і швидко підібрати експертів як за однією основною спеціалізацією, скажімо “корпоративний психолог”, так і одразу за кількома, наприклад “рекламний психолог”, “тренер-психолог” і “коуч” тощо

Універсальний і простий алгоритм “націлювання експертизи” у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору і такі атрибути як відчуття, скарги, ціна, спеціальність, метод, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

  • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення
  • позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності

Автор