Психологія Фройда (фройдизм)

Загальна інформація про фройдизм як одну із теорій психології у статті Психоенциклопедії на веб-платформі "Простір Психологів"

Психологія Фройда – це психоаналітична теорія та метод, розроблені Зигмундом Фройдом, що зосереджуються на вивченні несвідомого та його впливу на поведінку та психіку людини.

Фройд вважав, що багато психічних проблем людини, таких як неврози, походять з підсвідомих конфліктів та бажань, які потім проявляються у поведінці та емоціях.

Концепції психології Фройда

Одна з основних концепцій психології Фройда – це теорія розвитку особистості, яка складається з трьох складових: воно, его та супер-его.

Воно представляє несвідому, інстинктивну та безпосередню частину особистості, яка є джерелом енергії для наших бажань та потреб.

Его – це розум, що розвивається, адаптується до зовнішнього світу та управляє поведінкою, а супер-его – це моральний компонент, що відображає соціальні норми та цінності.

Психологія Фройда також відома своєю теорією психосексуального розвитку, яка стверджує, що дитина проходить через різні етапи розвитку, пов’язані з певними ерогенними зонами, і що кожен етап є важливим для подальшого розвитку.

Наприклад, етап оральної фази, коли дитина сприймає світ через рот, може вплинути на поведінку та особистісність у подальшому житті.

У психології Фройда також є концепція захисних механізмів, які люди використовують, щоб захистити себе від болючих емоцій або відчуттів.

Ці механізми можуть бути свідомими або несвідомими.

Ідеї психології Фройда

Однією з основних ідей психології Фройда є те, що дії та поведінка людини визначаються її несвідомими потребами та бажаннями.

Фройд розглядав людину як більш-менш постійно конфліктну і нестабільну систему, де відбуваються боротьба між прагненням до задоволення та стримуванням власних бажань, що накладається на неї соціумом.

У своїй роботі Фройд також ввів поняття психосексуального розвитку, яке описує розвиток особистості через різні стадії, пов’язані з різноманітними джерелами задоволення.

Цей процес містить стадії орального, анального, фалічного розвитку, та латентного періоду, та закінчується генітальною стадією.

Іншими важливими поняттями в психології Фройда є комплекси, вплив дитинства на особистість, репресії та відбивання.

Крім того, Фройд розглядав важливість снів та їх тлумачення як спосіб розкриття несвідомого. Фройд вважав, що дитинство має великий вплив на подальшу поведінку та особистість людини.

Він запропонував теорію розвитку особистості, яка складається з п’яти етапів: оральний, анальний, фалічний, латентний та генітальний.

Кожен етап пов’язаний зі специфічними розвивальними викликами та може вплинути на особистість у подальшому житті.

Фройд був впевнений, що усвідомлення наших найглибших бажань та потреб допомагає уникнути психологічних проблем.

Він рекомендував психоаналітичну терапію як засіб для допомоги людям усвідомити свої невідомі прагнення та розв’язати їхні психологічні конфлікти.

Хоча цей підхід до терапії залишається контроверсійним, він все ще застосовується у деяких формах психотерапії.

Поняття психології Фройда

До важливих понять у психології Фройда належать комплекси, які є психічними утвореннями, що виникають в результаті ранніх негативних досвідів та невирішених проблем.

Ці утворення можуть впливати на поведінку та емоції людини, діючи як підсвідомі тягарі.

Фройд також вважав, що дитинство має велике значення для формування особистості та поведінки в майбутньому.

Він відзначив, що досвід дитинства може мати довготривалі наслідки для психіки людини, які можуть виявитися у різні періоди життя.

Одним з ключових понять у психології Фройда є репресія, яка вказує на те, що деякі думки, прагнення та емоції можуть бути пригнічені в несвідомому рівні, щоб уникнути дискомфорту чи травми.

Фройд вважав, що репресії можуть впливати на поведінку людини та викликати різні психічні проблеми.

Ще одним важливим поняттям у психології Фройда є відбивання, яке вказує на те, що неприємні емоції або прагнення можуть бути перенесені на інший об’єкт, що дозволяє уникнути напруження та стресу.

Наприклад, люди можуть проявляти агресію до інших людей, якщо вони не можуть висловити свої емоції або висловити їх до іншого об’єкта.

Попри те, що багато понять та теорій Фройда стали об’єктом критики через недостатнє підтвердження в експериментах та недостатню адаптацію до різноманітних культурних та соціальних умов.

Проте, деякі поняття та підходи Фройда все ще використовуються в психології та психіатрії, а його внесок у розвиток психології в цілому є важливим та визнаним.

Сучасне ставлення до психології Фройда

Розуміння несвідомого психічного життя людини є однією з ключових складових психоаналізу, розробленого Зигмундом Фройдом.

Він вважав, що існує несвідома сфера психіки, яка відіграє значну роль у визначенні поведінки та емоцій людини.

Ця несвідома сфера представлена Воно, его та супер-его, які взаємодіють між собою, формуючи психічну картину світу людини.

Пізніше було зроблено численні модифікації теорій Фройда, зокрема Альфредом Адлером, Еріхом Фроммом, Карен Хорні та Карлом Юнгом.

Вони розширили поняття Фройда про несвідоме, включаючи біологічні, соціальні та культурні аспекти людської поведінки.

Неофрейдизм, що виник як протиставлення біологізму Фройда, також змінив зміст понять теорій психоаналізу.

Загальним для психоаналітиків у Просторі Психологів є визнання ролі понять «несвідомого» та «свідомого» у психічному житті людини та спроба знайти співвідношення між ними для кращого розуміння розвитку та функціонування психіки.

Підбір психоаналітика

У спеціальному розділі веб-платформи можна зручно і швидко підібрати експертів у психології Фройда як за одним із основним психологічних термінів, скажімо “психоаналіз” чи “над-я”, так і одразу за кількома, наприклад “консультація психоаналітика”, “віктимна поведінка” і “психо-сексуальні розлади” тощо

Універсальний і простий алгоритм “націлювання експертизи” у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору і такі атрибути як симптоми, теми, скарги, відчуття, терміни, ціна, спеціальність, метод, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

  • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення
  • позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності

Автор