Психологія

Психологія — розділ Психоенциклопедії

Психологія – це динамічна і дуже актуальна в Україні гуманітарна наука про людську психіку в цілому, а також такі важливі аспекти людського життя як поведінка і стосунки.

Сучасна психологія досліджує розмаїті прояви діяльності психіки, зокрема:

 • сприйняття,
 • мислення,
 • розвиток,
 • увага,
 • мотивація
 • пам’ять,
 • емоції,
 • здоров’я,
 • психопатологія
 • соціальні відносини,
 • освіта,
 • виховання,
 • навчання,
 • особистість,
 • та ін

Психологія містить безліч напрямків, галузей, підходів, шкіл, теорій, методів, методик, стилів тощо.

Зокрема серед структурних складових теорії і практики сучасної психології можна виокремити:

 • психоаналіз,
 • гештальт-психологія,
 • когнітивно-поведінкова психологія,
 • психологія форми,
 • позитивна психологія,
 • психологія глибин,
 • психологія особистості,
 • психологія комунікації,
 • когнітивна психологія,
 • корпоративна психологія,
 • соціальна психологія,
 • нейропсихологія,
 • еволюційна психологія,
 • психологія мистецтва,
 • етнопсихологія,
 • психологія спорту
 • та ін

В цілому, психологія як практична наука, використовує усі свої надбання, здобутки і практики в різних царинах сучасного життя.

Зокрема, у таких як освіта, медицина, право, бізнес, політика, маркетинг, дизайн, спорт, мистецтво, релігія, етика, екологія тощо.

Водночас, психологія конструктивно співпрацює і збагачує новими змістами також такі науки як:

 • антропологія,
 • біологія,
 • штучний інтелект,
 • лінгвістика,
 • математика,
 • робототехніка,
 • педагогіка,
 • управління,
 • інформатика,
 • політологія,
 • хімія,
 • соціологія,
 • фізика,
 • філософія
 • та ін

Взагалі, психологія – це дуже цікава та украй корисна наука, позаяк вона допомагає фахівцям та клієнтам правильно зрозуміти як себе,  так і оточуючих. А також, ефективно розвивати свої здібності, архетипи і таланти щобпокращувати як своє індивідуальне життя так і допомагати вирішувати ссуспільно-значущі проблеми.

Що корисного для людини у психології?

Психологія – це сучасна гуманітарна наука, база знань і підходів якої дієво допомагає процесам самопізнання і коректного розуміня інших.

“Озброївшись психологією” — людям значно легше розвивати свій внутрішній  потенціали, удосконалювати як своє власне життя та, нерідко, вирішувати суспільні проблеми.

Зокрема, саме психологія може надати людині багато корисної інформації щодо того як правильно, наприклад:

 • Дослухатися до своїх емоцій, помислів, інтерес, бажань, потреб тощо
 • Виявляти свої емоції, амбіції, інтереси тощо коректно, адекватно і завжди конструктивно
 • Визначати справжні причини своїх внутрішніх переживань, при потребі ретельно вишуковуюти їх у своїй (під)свідомості та, умовно кажучи, “конструктивно працювати з нею”, а не заперечувати, уникати її чи стримувати
 • Розпізнати свою індивідуальність у повному розмаїтті, не лише сильні та слабкі сторони, а й глибинні цінності та стратегічні цілі, а також вроджені і набуті здібності та шляхи розвитку інтересів і реалізації амбіцій
 • Позбуватися пригнічення, депресивних станів, тривожностей, стресів, негативних стереотипі, невпевненості, низької самооцінки, нераціональних переконань, шкідливих звичок та будь-яких психологічних проблем
 • Вчитися ефективно комінікувати, слухати і вислуховувати, щоби, врешті не лише коректно розуміти оточуючих, а й вибудовувати збалансовані стосунки, залагоджувати конфліктні ситуації, кооперуватися та взаємодіяти у межах різних груп тощо
 • Розпізнати своє внутрішнє покликання, знайти органічно близьку сферу діяльності, зайняти відповідну роль у суспільстві, вибороти “місце під сонцем” у реальному житті та, врешті, реалізувати максимально свої вроджені схильності і таланти
 • Зберігати і вдосконалювати власне фізичне та ментальне (психосоматичне) здоров’я, перетворювати життєву енергію у корисні дії, випромінювати життєрадісність, втілювати творчість, розвивати духовність тощо

Іншими словами, сучасна психологія в усьому своєму широкому розмаїтті — надає людям безліч інструментів, засобів та ресурсів для повноцінного, успішного, природного та щасливого життя.

Якщо ж ви хочете дізнатися ще більше про психологію, читайте інші статті у Психоенциклопедії в Просторі Психологів

Чим живе сучасна психологія у світі?

Психологія в сучасному світі – це змінна і розмаїта наука, що досліджує та пояснює не лише психіку, а й поведінку та стосунки, причому не лише людей, а й, подекуди, тварин.

Актуальна психологія містьть цілу множину теорій, шкіл, напрямків, підходів та методів чи методик дослідження/терапії, які відображають різні цілі фахівців, до числа яких належать не лише психологи, а й психотерапевти, психіатри та численні вузькоспеціалізовані фахівці.

Найактуальніші в сучасній психології тенденції – це:

 • Поєднання психології з класичними природничими науками та дисциплінами, зокрема з медициною та біологією.

Власне, психологія застосовує відомості та засоби, що були отримані лікарями, вченими, білогами, нейронауковцями, фахівцями з генетики (тощо) для точнішого осягнення механізмів дії самої психіки.

А також — особливостей її взаємозв’язку із тілом (психосоматика), еволюційного походження (онтогенезу психіки) та поступового індивідуального розвитку

 • Розвиток так званої позитивної психології, що аналізує та інтерпретує такі психологічні ресурси як сила, щастя, добробут, творчість, емпатія, оптимізм, вдячність, надія, любов, довіра, дружба, ментальність, самореалізацію людини тощо.

Позитивна психологія напрацьовує цікаві практики та креативні інтервенції, застосування яких — сприяє підвищенню якості життя, зміцнює психічне здоров’я, покращує ефективність освіти, рощкриває потенціал роботи чи бізнесу, гармонізує стосунки у сім’ї, працює на користь суспільства тощо

 • Збільшення ширини спектру використання інструментів та методів психології в найрізномантініших царинах дяільності сучасної людини: ШІ, інформатика, бізнес, медицина, мистецтво, юриспруденція, політика, реклама і маркетинг, дизайн і архітектура, урбаністика, логістика, спорт, етика,  релігія, екологія тощо
 • Сучасна прикладна психологія забезпечує різноманітним замовникам не лише терапію, а й консультації, психокорекцію, тренінги, тестування, психодіагностику, психопрофілактику, психологічну реабілітацію, психологічну підтримку, освіту і підвищення кваліфікації, експертизу, прогнозування, технології впливу, супровід, моделювання та проектування і т.д
 • Відбувається взаємоінтеграція психології з древніми та сучасникми галузями знань, у тому числі філософія, квантова фізика, метафізика, біоморфологія, соціолінгвістика, антропологія, вища математика, неорганічна хімія тощо
 • Сучасна психологія конструктивно та взаємовигідно співпрацює з усіма науками задля вирішення непростих, складних, а часом і екзистенційних проблем, що пов’язані як зі самою людиною, так і суспільством, наколишнім середовищем, всесвітом, інноваціями, мораллю, культурою, міжнародними відносинами тощо

Іншими словами, психологія у сучасному світі, це багатостороння та, значною мірою, універсальна наука, яка сама по собі та у постійній взаємодії з іншими галузями знань безупинно розвивається, доповнюється, адаптується, уточнює, інновує, об’єднує, використовує, допомагає, впливає тощо

Адже, як казав, свого часу давньогрецький мислитель Протагор — “Людина міра речей”, а кожна людина — це, як не крути, психіка, явним “вікном, яке дозволяє заглянути у потемки котрої” і є психологія.

Які бувають фахівці у сфері психології?

Фахівці у царині сучасної психології – це завжди спеціалісти, які професійно займаються як психікою людини чи соціуму безпосередньо, так і аналізом, корекцією, терапією, профілактикою (тощо) різноманітних розладів поведінки та/або порушень взаємодії між людьми.

Фахівці у сфері психології, до числа яких належать, зокрема, психологи, психотерапевти і психіатри — можуть мати розмаїті кваліфікації, унікальну експертизу, освітньо-сертифікаційні рівні, численні вузькі спеціалізації, застосовувати перевірені часом чи інноваційні методики із різних напрямків та залежно від сфери їх використання.

Якщо ви хочете дізнатися більше про фахівців у сфері психології, ви можете перейти у спеціальний розділ Психоенциклопедії

Які основні засоби сучасної психології?

Характеризуючи основні засоби та інструменти психології у сучасному світі, треба наголосити, що це насправді велетенська множина різних методів, технік та підходів, які у тій чи іншій мірі, але відчутно допомагають:

 1. Клієнтам покращувати ментальне здоров’я
 2. Вченим та фахівцям — досліджувати психіку та осягати усе більше закономірностей її функціонування, а також —діагностувати, здійснювати психокорекцію, вчити самостійному опору, надавати консультації, керувати психікою в інтересах клієнтів, нормалізувати поведінкові порушення та збалансовувати взаємодією між людьми (та, інколи, тваринами)

Використовуючи широкий арсенал сучасних засобів — актуальна психологія не лише допомагає дорослим людям краще пізнавати себе та оточуючих, а й сприяє правильному розвитку дитячого/підліткового потенціалу, схильностей, здібностей тощо

Тим самим, слугуючи надійним, а подекуди і єдиновірним способом покращити своє життя для клієнтів та вирішувати важливі соціальні проблеми.

До переліку методів (засоби) сучасної психології, зазвичай, фахівці відносять:

 • Експеримент. Давній науковий метод, суть якого полягає у створенні, контролі та зміні спеціальних обставин чи умов, у яких відбувається певна психічна діяльність.

Психологічний екперимент, зазвичай, робиться з метою виявлення як індивідуальних принципів та закономірностей людської психіки, так і для з’ясування загально-суспільних причин, наслідків, небажаних ефектів її функціонування тощо.

Відомо, що експеримент може бути як природним, так і лабораторним, і детальніше про це ви можете прочитати у публікація відповідного розділу Психоенциклопедії

 • Вивчення індивідуальних результатів діяльності – метод, суть якого полягає в ретельному аналізі та кваліфікованій експертній оцінці будь-яких результатів дуже різних видів людської діяльності.

Наприклад, мислення, мовлення, творчість, бізнес, громадська активність, робота, мистецтво, спорт, навчання, самореалізація тощо

На практиці, грунтовне дослідження продуктів діяльності клієнтів, допомагає фахівцям у сфері психічного здоров’я з високим % точності визначати первинний рівень розвитку, вроджені здібності, психічні особливості, психологічні проблеми, основоположні потреби, засадничі інтереси, дієву мотивацію, дизайнерський стиль, тип особистості тощо

 • Тестування та/або анкетування – перевірений психологічний метод, суть застосування якого полягає у створенні та заповнення стандартизованих форм, вікритих/закритих запитань, проблемих завдань, межових ситуацій тощо.

Тести і анкети дозволяють вченим та психологам замірявати, співставляти, класифікувати і тлумачити розмаїті індивідуальні психологічні характеристики, зокрема рівень інтелекту, архетип особистості, прояви емоцій, стереотипність ставлень, засадничі цінності, характерні уподобання, вроджені схильності тощо.

Метод анкетування і тестування, залежно від мети та інших суттєвих параметрів, буває відкритим або закритим, а більше про нього ви можете прочитати на окремій сторінці Психоеннциклопедії

 • Метод бесіди. Є усним обміном думками, почуттями, досвідом та/або інформацією між клієнтами та фахівцями з психічного здоров’я.

Бесіди між психологом та клієнтом відбуаються як із метою встановлення контакту так і для формування необхідної для позитивного ефекту довіри.

Крім того, бесіди покращують розуміння індивідуальної специфіки психологічних проблем, дозволяють покращити ефективність психологічної допомоги, корекції, підтримки, терапії тощо.

Метод бесіди, на практиці, буває або директивним, або недирективним, і ці особливості визначаються, зазвичай, самими спеціалістами залежно від мети, обставин, потреб клієнта тощо

 • Інтерв’ю або інтерв’ювання – це перевірений практикою метод, суть якого в методичному, структурованому, планомірному та  цілеспрямованому обміні запитаннями і відповідями між психологом та клієнтом.

Відбувається інтерв’ювання, зазвичай, з метою набуття інформації та/або перевірки гіпотез, а також для узагальнення, аналізування, оцінювання чи тлумачення первинних психологічних даних про особистість клієнта, специфіку його проблематики, насущні потреби, об’жктивні можливості, наявні ресурси тощо.

На практиці, залежно від підготовки та формульовання запитань — інтерв’ю буває більшою чи меншою мірою стандартизованим або зовсім нестандартизованим.

 • Метод експертної оцінки – потребує залучення висококваліфікованих, безумовно компетентних та наддосвідчених професіоналів, які шляхом висловлення своїх думок, висновків, рекомендації та/або прогнозів щодо певної психологічної проблематики допомагають її вирішенню

Залежно від кількості залучених експертів, отримані в процесі дослідження експертні оцінки — бувають індивідуальними чи колективними (груповими)

Автор