Архетипи особистості

Загальна інформація про архетипи особистості у Психоенциклопедії

В сучасній психології під архетипом особистості мається на увазі універсальний символічний образ, який віддзеркалює основні мотивації та досвід людей.

Це поняття було вперше сформульоване швейцарським психологом Карлом Густавом Юнгом, який стверджував, що архетипи є частиною колективного несвідомого, яке має вплив на поведінку та думки людей.

Позаяк архетипи можуть набувати різних форм і відбивати розмаїті соціальні ролі та міжособистісні стосунки — чимало сучасних фахівців, зокрема і у Просторі Психологів”, мають підстави вважати їх універсальними і надійними символами, що уособлюють базові інстинкти, емоції та потреби особистості.

Як частина колективного несвідомого, яке є спільним для всіх людей, архетипи можуть знаходити віддзеркалення в культурі, мистецтві, дизайні, мові, світогляді та інших аспектах особистості зокрема і життя людей в цілому.

На практиці, процес визначення або психодіагностики архетипів може здійснюватися за допомогою різних підходів, включаючи тестування, які здебільшого визначають міру та кількість різних схильностей тих, чи інших архетипів.

Допомагає визначити архетип і здатність до само- або зовнішнього спостереження за особистістю, її думками, мотиваціями, поведінкою, діяльністю тощо.

Перед тим, як перейти до глибшого розкриття проблематики архетипів особистості крізь призму власної практичної діяльності і зокрема для тих читачів, які уже прагнуть спільно з психологом провести відповідну психодіагностичну роботу,

Інформую, що в спеціальному розділі веб-платформи “Простір Психологів” можна підібрати фахівців максимально відповідно до індивідуальної проблематики шляхом “націлювання експертизи” на запити, симптоми, теми, проблеми, методи, стилі тощо.

ОСНОВНІ АРХЕТИПИ ОСОБИСТОСТІ

Сучасні психологи виокремлюють декілька основних архетипів, що є типовими для більшості людей.

Щоби розглянути ті з них, які, на мій погляд, найпоширеніші, спочатку наведу перелік тих, яким присвячені окремі публікації “Психоенциклопедії”, а нижче коротко охарактеризую ті з них, які поки що у форматі загальної:

 1. Мудрець
 2. Невинуватий
 3. Дослідник
 4. Лінійка
 5. Творець
 6. Доглядач
 7. Маг
 8. Герой
 9. Злочинець
 10. Коханець
 11. Блазень
 12. Сирота

Власне, далі, ще кілька коротких характеристик також поширених архетипів:

 • Архетип матері-опікунки
  • Передає ідею жіночості, материнства та опіки.
  • Людина з таким архетипом дбає про інших та створює затишок.
  • Може бути виражений у багатьох різних професіях та ролях, таких як:
   • мати,
   • медсестра,
   • вихователь,
   • вчитель
   • тощо
 • Архетип батька-охоронця
  • Відбиває ідею мужності, відповідальності та захисту.
  • Людина з таким архетипом бере на себе відповідальність за дії інших та забезпечує їх безпеку.
  • Буває виражений у таких професіях та соціальних ролях як:
   • батько,
   • військовик,
   • поліціянт.
 • Архетип закоханого
  • Розкриває ідею романтики, пристрасті та відданості.
  • Відрізняється від архетипу “Коханець”.
  • Особа такого архетипу шукає своє кохання та готова жертвувати заради нього.
  • Цей архетип може бути виражений у таких ролях, як романтичний герой, чоловік або жінка, які переживають закоханість та пристрасть в своєму житті.
 • Архетип темного героя
  • Означає ідею темряви, смерті та відмови від світла.
  • Є антагоністичним архетипу “Героя”.
  • Людина з таким архетипом реалізується на межі добра та зла.
  • Може бути виражений у ролях антигероя, вбивці, злодія тощо.
 • Архетип ковбоя
  • Цей архетип відбиває ідею вільної та незалежної духом людини.
  • Людина з таким архетипом живе за своїми правилами та незалежна від соціальних норм.
  • Може бути виражений у ролях ковбоя, мандрівника, незалежного підприємця тощо.
 • Архетип мученика
  • Проєціює ідею жертви та самопожертви.
  • Людина з таким архетипом готова пожертвувати своїм життям чи своїми ідеалами заради інших людей чи своїх переконань.
  • Архетип виражається в ролі мученика, благодійника, медика, захисника тощо.
 • Архетип мислителя
  • Відсилає до ідеї знань, мудрості та розуму.
  • Особа цього архетипу постійно шукає нові знання та досліджує світ навколо себе.
  • Цей архетип може бути виражений у багатьох різних професіях та ролях, таких як вчений, філософ, мислитель тощо.
 • Архетип бунтаря
  • Відбиває ідею боротьби проти системи та соціальних норм.
  • Людина з таким архетипом відкидає стереотипи та змушує інших думати інакше.
  • Виражається в професіях та ролях активіста, революціонера, пасіонарія тощо.
 • тощо

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЩОДО АРХЕТИПІВ

Архетипи особистості допомагають людям краще розуміти себе й інших, а також у процесі самовизначення та саморозвитку.

Знання про архетипи може бути корисним для психологів, психотерапевтів, керівників, підприємців, та й узагалі, будь-якої дорослої людини, яка бажає краще зрозуміти себе та інших.

Архетипи не є жорсткими шаблонами, за якими можна класифікувати людей, позаяк кожна людина унікальна і, відповідно, архетипи можуть бути виражені у кожній особистості по-різному.

Важливо також зрозуміти, що жоден з архетипів не є непорушним, а це значить, що вони можуть, а інколи і повинні змінюватися впродовж життя людини, скажімо “герой” та “батько” тощо.

Або, наприклад, людина може бути чуттєвим мистецтвознавцем упродовж багатьох років, але з плином часу змінити свої інтереси і перетворитися на розумного вченого. Чи навпаки.

Треба також розуміти, що одні й ті ж архетипи можуть бути виражені різною мірою, залежно від того, наскільки вони визначальні для конкретної особистості.

Корисність архетипів полягає у можливості використання особистостями їх потенціалу у відповідних сферах життя, зокрема у розвитку кар’єри, побудові відносин з іншими людьми, самореалізації, самовираженні тощо.

Наприклад, якщо людина розуміє свій архетип “героя”, то вона може відчувати себе більш впевненою у своїх цілях, а це може позитивно позначитися, скажімо, на організаторських здібностях та лідерських якостях, а відтак — сприяти кар’єрному розвитку чи успіху в бізнесі тощо.

Чи, скажімо, архетип “творця” може допомогти особистості ефективно розвинути свою креативність та знайти відповідний вид мистецтва не лише для самовираження, а самореалізації тощо.

Однак, важливо пам’ятати, що архетипи не повинні бути використовувані для обмеження або класифікації людей.

Адже це інструмент для розуміння та пізнання себе, а не для визначення “правильного” чи “неправильного” способу життя.

Кожна людина є унікальною та може виражати архетипи у своєму власному, неповторному способі.

Щоби проконсультуватися з психологом щодо можливості проведення, зокрема, методично достовірного процесу визначення вашого архетипу чи, наприклад, архетипу ваших близьких:

 1. Звертайтеся безпосередньо до мене через профайл фахівця на сайті.
 2. Підберіть спеціалістів з потрібними вам кваліфікаціями у спеціальному розділі веб-платформи “Простір Психологів“.

Автор