Первісні уявлення про психологію

Загальна інформація про первісні психологічні уявлення

Хоча термін “психологія” як самостійна наука з’явився тільки в 19 столітті, інтерес до вивчення розуму та поведінки людини присутній у людства протягом всієї його історії.

«Первісна психологія» визначалася примітивними уявленнями та переконаннями, які виникали у спробі зрозуміти та пояснити психічні явища. У цьому контексті можна виділити декілька ключових аспектів:

 1. Магічне мислення:
  1. Перші люди вірогідно використовували магічне мислення для пояснення подій, які не були зрозумілими. Об’єкти, події та явища часто приписувалися дії магічних або духовних сил.
 2. Анімізм:
  1. Спостереження за рухом, звуками та іншими природними явищами було пов’язане з вірою в те, що всі предмети та природні елементи мають свідомість або душу..
 3. Релігійні вірування:
  1. Первісна психологія також включала релігійні аспекти. Люди намагалися встановити зв’язок з невидимим світом через обряди, жертвопринесення та інші релігійні «практики».
 4. Вплив природи та оточення:
  1. Люди відчували себе вразливими перед природними катастрофами та іншими природними явищами. Ці страхи і впливи були відображені в їхній психології, де природа вважалася суттєвим чинником.
 5. Спільнота та культура:
  1. Спільнота відігравала важливу роль у формуванні психології. Культурні обряди, мовлення та стосунки визначали, як люди сприймали себе та оточуючий світ.         

Важливим є у огляді первісних уявлень про психологію розглянути також найдавніші погляди щодо психічних захворювань. 

Історично відношення до психічних розладів перетерпіло значні зміни. Напередодні розвитку сучасної психіатрії та психології люди, які страждали від психічних розладів, часто стикалися з негативним ставленням, адже в стародавні часи та середньовіччі, психічні розлади часто пояснювалися як результат впливу демонів чи негативних магічних сил. Людей, які страждали від психічних розладів, піддавались тортурам чи ізоляції від спільноти. Сучасне суспільство толерантно ставиться до психічних розладів з більшим розумінням та емпатією.

Розглядаючи первісні уявлення про психологію та її розвиток, виділяють період зародження цивілізацій в історії людства, що був пов’язаний не тільки з економічним та соціокультурним розвитком, але і з певними психологічними аспектами, які вплинули на формування і стабільність суспільства. Деякі аспекти історичного розвитку, що відображають первісні уявлення про психологію та її розвиток, включають:

 1. Соціальну кооперацію: Розвиток цивілізацій вимагав від людей спільної праці та взаємодії. Формування соціальних груп та спільної організації потребувало від індивідів здатності до співпраці та взаємодії.
 2. Сприйняття часу і простору: Стабільні цивілізації розвивали складні системи обліку часу та простору. Це вимагало від людей розвитку певних психічних здібностей, таких як здатність до абстрактного мислення та планування.
 3. Правові та моральні норми: Заснування цивілізацій супроводжувалося формуванням правил і моральних норм для регулювання людської поведінки. Це вимагало розвитку емпатії, співчуття та здатності до внутрішньої саморегуляції.
 4. Потребу в культурі: Зародження цивілізацій було пов’язане з розвитком культури, яка включала в себе мову, мистецтво, релігію та інші аспекти. Це передбачало розвиток когнітивних та творчих здібностей людей.
 5. Стреси та адаптацію: Зміни в оточуючому середовищі, що супроводжували зародження цивілізацій, могли бути викликом для психологічного стану людей. Індивіди мусили адаптуватися до нових умов і виробляти стратегії виживання.

Отже, первісна і сучасна психологія відрізняються своїм підходом до вивчення людської психіки та способами пояснення психічних явищ.

Автор