Корпоративний психолог

Корпоративний психолог

В загальному розумінні, корпоративний психолог — це спеціаліст, який займається вивченням та аналізом психологічних проблем в різних організаціях.

Корпоративний або організаційний психолог працює з різного роду підприємствами, допомагаючи вирішувати проблеми, що пов’язані з комунікацією, конфліктами, мотивацією, лідерством, командним духом, корпоративними політиками, підбором кадрів та іншими аспектами й впливають на ефективність працівників і результативність бізнесу чи некомерційної організації в цілому.

Корпоративна психологія як галузь сучасної психології — з’явилася наприкінці 19 століття, коли топ-менеджмент підприємств зрозумів, що проблеми на робочих місцях можуть суттєво впливати на ефективність та результативність компанії в цілому.

Фахівці у “Просторі Психологів” не з чуток знають, що у 20-му та особливо 21-му століттях корпоративна психологія стає все популярнішою завдяки тому, що підприємства почали відчувати прямий взаємозв’язок між докладенням зусиль для забезпечення комфортних умов праці і задоволенням потреб працівників та безпосередніми обсягами доходів чи інших плодів діяльності організацій.

МЕТОДИ КОРПОРАТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

На практиці, досвідчений та кваліфікований корпоративний психолог — застосовує широкий спектр методів, методик і технік для діагностування та ефективного вирішення різноманітних проблем всередині організацій.

Власне, однією з таких технік є тестування — надає змогу оцінити інтелектуальний та особистісний рівень працівників, показники лояльності, мотивації тощо.

Іншою поширеною технікою є інтерв’ю — дозволяє корпоративному психологу отримати глибше розуміння того, як працівники працюють та взаємодіють між собою.

Ще однією із технік, що також практично використовується корпоративними психологами, є тренінги, які можуть бути спрямовані як на розвиток певних навичок, таких як керування часом, комунікація, ухвалення рішень тощо, так і на, умовно кажучи, “калібрування оновленого образу бренду” всередині колективу тощо.

Одним з найпоширеніших видів корпоративних тренінгів — є тренінг з лідерства, спрямований на розвиток лідерських навичок та вмінь керування.

В рамках корпоративного тренінгу, зазвичай, працівники вчаться:

 • керувати своїм часом,
 • ухвалювати ефективні рішення,
 • конструктивно розв’язувати конфлікти,
 • продуктивно комунікувати з колегами та підлеглими,
 • навичкам, необхідним для успішного операційного керування.

Організаційний психолог може також використовувати такі методи, як коучинг та менторинг:

 • Коучинг допомагає працівникам розвивати власні навички та вміння, розв’язувати проблеми та досягати поставлених цілей.
 • Менторинг же є процесом, у якому досвідченіший працівник (ментор) надає підтримку та поради менш досвідченому працівникові.

Нарешті, досвідчений корпоративний психолог неодмінно використовує і такі техніки, що дієво допомагають працівникам зберігати психологічне здоров’я та добробут. А саме:

 1. Тренінги зі стресменеджменту, що допомагають працівникам знижувати рівень стресу та збільшувати ефективність роботи.
 2. Тренінги зі здорового способу життя, що допомагають працівникам зберігати здоров’я та зменшувати ризик виникнення хвороб.
  • Наприклад, в рамках такого тренінгу можуть розглядатися такі теми, як здорове харчування, фізична активність, правильний сон та відпочинок, відмова від шкідливих звичок.
  • Такі тренінги, зазвичай, суттєво допомагають підтримувати здоровий стиль життя серед працівників та підвищують загальний рівень добробуту в компанії.

Крім того, корпоративний психолог може займатися консультуванням працівників з питань, пов’язаних з їхнім емоційним та психологічним станом.

Наприклад, працівник може звернутися до корпоративного психолога з проблемою стресу на роботі, проблемами взаємин з колегами або керівництвом, втратою мотивації та іншими проблемами і отримати належну психологічну допомогу.

У таких випадках — корпоративний психолог проводить індивідуальні консультації з працівниками, підтримує їх та допомагає знайти шляхи розв’язання проблем.

А саме консультування стає корисним інструментом для профілактики і підтримки психологічного здоров’я працівників, позитивного мікроклімату і збереження продуктивності на робочому місці.

ВАЖЛИВІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПСИХОЛОГА

Практика свідчить, що корпоративний психолог може бути надзвичайно корисним як для топ-менеджменту підприємств чи некомерційних організацій, так і безпосередньо для його працівників.

На мій погляд, головні ознаки корисності корпоративної психології можна класифікувати наступним чином:

 1. Покращення ефективності та результативності підприємства. Власне, організаційний психолог допомагає підприємству зменшити витрати на перевірку працівників та розробку програм підвищення їх продуктивності. А також — може допомогти вирішити проблеми на робочому місці, які безпосередньо впливають на результативність підприємства, зокрема “плинність кадрів” тощо.
 1. Підвищення лояльності працівників. Корпоративний психолог може забезпечити достатньо комфортні умови праці для працівників шляхом розробки і впровадження програм чи систем мотивації, що збільшують задоволеність працівників та поліпшують їхню продуктивність.
 1. Зменшення конфліктів та стресу на робочому місці. Корпоративний психолог може допомогти управлінню підприємства вирішити проблеми, пов’язані з конфліктами між працівниками. Чим, своєю чергою, зменшить рівень стресу на робочому місці, а це — неодмінно позитивним чином вплине і на ефективність працівників.
 1. Розвиток лідерських якостей у працівників. Психолог організації може допомогти підприємству розвивати лідерські якості у працівників, визначити потенційних лідерів, котрі можуть стати керівниками у майбутньому та розробити програми для їхнього розвитку та утримання в штаті.
 1. Розвиток комунікаційних навичок. Корпоративний психолог допомагає організаціям поліпшувати комунікацію між працівниками, адже вчить співробітників ефективно спілкуватися як по горизонталі, так і по вертикалі ієрархії, а це дозволяє швидше вирішувати конфлікти та проактивніше співпрацювати задля досягнення спільної мети.
 1. Підтримка здорового мікроклімату. Організаційний психолог може допомогти підприємству забезпечити здорове робоче середовище для працівників, розробивши програми поліпшення фізичного та психічного здоров’я працівників, а також надавши рішення щодо мікроклімату у колективі загалом.
 1. Розвиток бізнесу. Корпоративний психолог може допомогти бізнесу розвивати нові бізнес-ідеї та розширювати клієнтську базу, зокрема він може спільно з маркетером провести дослідження ринку та з’ясувати, які продукти будуть найбільш вигідними для різних сегментів цільової аудиторії.
 1. Покращення репутації підприємства. Корпоративний психолог може допомогти підприємству покращити свою репутацію та стати відомим як компанія, що піклується про ідентичність своїх працівників та клієнтів. Зокрема, це може стосуватися непсихотравматичного переходу компанії на українську мову офісного спілкування, що зважаючи на війну з росією — позитивно вплине на імідж підприємства та, надавши репутаційну перевагу, врешті приверне нових платоспроможних клієнтів.

ЗАВДАННЯ КОРПОРАТИВНОГО ПСИХОЛОГА

Організаційний психолог може отримувати від топ-менеджменту різноманітні завдання, що варіюються у залежності від потреб підприємства та працівників.

На практиці, серед типових завдань, що можуть виконуватися корпоративними психологами, можна виокремити:

 1. Навчання комунікаційних навичок. Власне, йдеться про тренінги з розвитку засадничих комунікаційних принципів на підприємстві, що, як правило, зменшує конфлікти і поліпшує робочі стосунки між колегами.
 2. Підтримка в розвитку кар’єри. Часто корпоративний психолог покликаний допомогти працівникам підприємства визначити свої цілі та розвиватися в кар’єрі.
 3. Підтримка в управлінні стресом. В таких випадках організаційний психолог допомагає працівникам з управлінням стресом та поліпшенням психічного здоров’я. Причому, в разі потреби — надає індивідуальну підтримку.
 4. Діагностика та підтримка вирішення проблем. Означає, що корпоративний психолог може проводити діагностику різних проблем психологічного характеру на підприємстві, та за результатами дослідження — розробляти програми для їхнього комплексного вирішення, зокрема і надаючи в процесі консультації працівникам із проблемами, що впливають на їхню роботу (депресія, тривога, демотивація, невпевненість, нелояльність чи, скажімо, проблеми зі сном).
 5. Розробка програм для поліпшення здоров’я та безпеки. Передбачає, що організаційний психолог може допомогти розробити програми для поліпшення фізичного та психічного здоров’я працівників на робочому місці. Зокрема, на практиці, йдеться про тренінги з правильного підходу до фізичного здоров’я, зниження ризику виникнення травм на робочому місці, управління стресом та підтримання психологічної стійкості тощо.
 6. Розробка та оцінка ефективності програм навчання. Власне, тут корпоративний психолог може бути включений до розробки та оцінки програм навчання для працівників підприємства.
 7. Вивчення клієнтів та розвиток маркетингових стратегій. Має на увазі тісну співпрацю організаційного психолога з маркетинговим відділом чи фахівцем-маркетером з метою вивчення психологічних потреб та/або поведінкових звичок клієнтів, розробки маркетингової стратегії, змалювання психологічних портретів клієнтів із різних сегментів цільової аудиторії тощо.
 8. Розвиток емоційного інтелекту та лідерських якостей. Організаційний психолог у таких випадках проводить тренінги з розвитку емоційного інтелекту та лідерських якостей для працівників підприємства.
 9. Перехід офісу на українську мову спілкування. Передбачає спочатку вивчення внутрішнього та зовнішнього середовищ підприємства корпоративними психологами у тісній взаємодії з маркетерами та фахівцями із комунікацій, а далі — розробку і впровадження комплексу заходів, що забезпечують безпсихотравматичну зміну основної мови всіх комунікацій у компанії.

Крім вищевказаного, корпоративний психолог може бути включений у вирішення цілого ряду інших проблем на підприємстві, зокрема, збільшення продуктивності, підвищення задоволеності працівників, поліпшення взаємин між різними департаментами тощо.

Природно, що такі саме нетипові завдання вирішуються в індивідуальному порядку з урахуванням усіх суттєвих побажань, обставин та/або обмежень.

Безумовно, що ключовою складовою роботи корпоративного психолога є конфіденційність та дотримання професійної етики.

ПІДСУМКИ

Дедалі стрімкіший розвиток мережевих (бірюзових, горизонтальних) організацій та значна кількість ієрархічних (вертикальних) структур дозволяє констатувати, що професія корпоративного психолога уже є важливим елементом конкурентоспроможності будь-якого підприємства.

Організаційний психолог корисний тим, що допомагає розв’язувати різноманітні проблеми психологічного характеру в контексті широкого спектру причин, від поліпшення ефективності роботи працівників і визначення напрямів розвитку компанії до налагодження співпраці між департаментами та переходу офісу на українську мову спілкування.

Крім того, фаховий корпоративний психолог може також берегти здоров’я та добробут працівників, створювати системи мотивації, розробляти маркетингові стратегії та, в цілому, діяльно сприяти підвищенню ефективності роботи підприємства, розв’язуючи різноманітні проблеми психологічного походження.

Світовий та український бізнес усе більше визнає важливість корпоративної психології, а постійна співпраця з організаційним психологом поступово перетворюється з розкоші на необхідність та стає доступною навіть для мікро- та малого бізнесу, не кажучи уже про середній чи великий.

Щоби започаткувати співпрацю з корпоративним психологом — звертайтеся до мене чи підберіть перелік фахівців з відповідною експертизою, скориставшись відповідним функціоналом в окремому розділі веб-платформи “Простір Психологів”.

Слід також додати, що “Простір Психологів” є наочним прикладом виникнення й розвитку бірюзової організації, що була публічно, прозоро і доступно започаткована та легалізована маркетерами, психологами та IT-фахівцями із урахуванням потреб корпоративного сектору.

Автор