Психоаналітичний метод (психоаналіз)

Загальна інформація про психоаналітичну психологію чи психоаналіз як напрям сучасної психології

У XX ст. залежно від теоретичних уявлень про природу психіки та особистість людини виокремилися декілька основних психологічних напрямів (шкіл).

Головні позиції серед яких обійняли: психоаналітична школа (психоаналіз – вчення про несвідоме), біхевіоризм (психологія поведінки), гештальтпсихологія (вчення про цілісні структури свідомого), гуманістична психологія, когнітивна психологія (акцент на пізнавальних процесах психіки).

Усі вищезгадані психологічні напрями розробили власну систему психотерапевтичної допомоги людям.

 ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОАНАЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Згідно психоаналітичного підходу, особистість людини є результатом функціонування багаторівневої психічно-фізіологічної енергетичної системи з рушійними силами у несвідомій сфері, яка взаємодіє із зовнішніми факторами.

Саме цей напрямок наголошує на тому, що причини поведінки, рішень, проблем особистості сягають корінням її минулого досвіду та несвідомого змісту психіки.

Засновник психоаналітичної психології Зигмунд Фройд наполягав на тому, що усі думки та вчинки зумовлені прагненнями, які особистість не усвідомлює. Домінуючими серед потреб людини є інстинкт життя та інстинкт смерті.

Тому, на думку Фройда, в людини, що знаходиться в депресивному стані, превалює інстинкт смерті.

Особистість людини формується під впливом переживань раннього дитинства та у своєму розвитку проходить п’ять психосексуальних стадій, а у випадку несприятливих умов може застрягати на одній із них, що можна спостерігати за певними характерологічними та поведінковими особливостями.

ПСИХОАНАЛІТИЧНА ТЕОРІЯ

Психоаналітична теорія стверджує,  що свідомість та несвідома частина психіки знаходяться у постійному протистоянні, конфліктують між собою, що зумовлює виникнення різних невротичних розладів (тривоги, депресії), панічних атак та інших психічних негараздів.

Свідомість цензурує соціально неприйнятні думки і пориви несвідомого, а також психотравмуючу інформацію, вдаючись до механізму витіснення.

Звідси, метою психотерапевта, що працює у напрямку психоаналізу, є допомога людині в усуненні надмірної напруги між різними структурами психіки.

ОСНОВНІ СТРУКТУРИ ПСИХІКИ ЗГІДНО З ПСИХОАНАЛІЗОМ

Згідно вчення класичного психоаналізу З. Фройда, структура психіки людини складається з таких частин:

  • Несвідоме (фундамент психіки: суміш потягів та інстинктів Ерос (життя) і Танатос (смерть) та витісненої зі свідомості інформації)
  •  Передсвідоме (проміжна ланка між несвідомим і свідомістю, сховище пам’яті, з якого свідоме може за потреби видобувати інформацію)
  •  Свідоме (найменша структура психіки, відповідальна за відчуття, переживання та осмислення інформації поточної миті)

Несвідому частину, що керує особистістю людини, Фройд називає «Ід» або «Воно», яка уподібнюється до вередливої дитини, що керується лише гаслом «я хочу». Увесь матеріал у цій частині не піддається усвідомленню та контролю.

Сюди входять сновидіння, фантазії, потреби та потяги.

Те, що людина може усвідомити та контролювати Фрейд називає «свідомість», «Я» або «Его», прототипом чого є доросла людина. У цьому полі зберігаються усі ті знання та навики, котрих людина набуває в процесі соціального становлення.

Зокрема тут знаходяться думки та емоції, які піддаються усвідомленню, контролю та впливу.

Найвищим елементом є «Супер-Его» або «Над-Я». Тут знаходиться інформація про соціальні норми, мораль, очікування інших.

Ця структура є внутрішнім критиком, нав’язаним суспільством, оточенням людини, протилежністю «Ід».

ЩО ТАКЕ ПСИХОАНАЛІЗ?

Психоаналізі — один із найпопулярніших та найдавніших напрямків у психотерапії. Часто у фільмах головні герої звертаються саме до психоаналітиків, а в реальному житті чи не половина фахівців у царині ментального здоров’я є прихильники саме цієї психологічної школи.

Психоаналіз – психотерапевтичний інструмент, в основі якого закладена концепція Зигмунда Фрейда про свідомі та несвідомі процеси психіки.

У своїй роботі експерти з цього напряму працюють із несвідомою частиною психіки. До неї належать асоціації, сни, мрії, фантазії та увесь неусвідомлений психічний матеріал.

Саме вони «відкривають» спеціалісту доступ до глибинної частини психіки, у якій, на думку прихильників цієї теорії, заховані причини психічних розладів та інших проблем.

Психоаналітична психологія стверджує, що основними перепонами для особистісного зростання та благополуччя є тривожність та використовувані людиною захисні механізми психіки як от заперечення, раціоналізація, реактивні утворення, проекція, регресія тощо.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНІ МЕТОДИ ПСИХОАНАЛІЗУ:

У практиці психоаналітичної терапії використовуються методи, які охоплюють різні аспекти психічної діяльності людини з акцентом на несвідомому.

Для роботи з клієнтами застосовують найчастіше такі техніки:

  • Метод вільних асоціацій
  • Інтерпретація сновидінь
  • Тлумачення обмовок, повторюваних домінуючих тем та слів
  • Аналіз опору та перенесення

Одні методи психоаналізу спрямовані на виявлення несвідомих потреб та бажань людини, що формують її поведінку та взаємини з іншими, інші – на донесення до свідомості клієнта того, як і чому він сприймає дійсність.

Не менш важливими є методи актуалізації внутрішніх ресурсів людини для самостійного подолання нею посталих чи потенційних труднощів.

За допомогою ще однієї групи методів психоаналітик заохочує клієнта змінити дезадаптивні способи взаємодії із зовнішнім світом.

Як і в інших психологічних напрямках, успіх співпраці клієнта та фахівця з ментального здоров’я, що працює в психоаналізі, залежатиме від низки факторів: сутність запиту-проблеми, особистісних особливостей клієнта та психолога, готовності клієнта до змін та рівня кваліфікації спеціаліста

ПІДБІР ФАХІВЦЯ З ПСИХОАНАЛІЗУ

У спеціальному розділі веб-платформи можна зручно і швидко підібрати експертів з психоаналізу за цілим рядом відповідних запитів, від основних “психоаналіз”, “психоаналітик” та схожих, до кількох одразу додаткових симптомів, наприклад “консультація психоаналітика”, “втома” і “сором” тощо

Універсальний і простий алгоритм “націлювання експертизи” у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору психоаналітика і такі атрибути як симптоми, ціна, спеціальність, підхід, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

  • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення
  • позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності