Аналітична психологія

Загальна інформація про аналітичну психологію як напрям сучасної психології

Аналітична психологія, створена Карлом Юнгом, відрізняється від фройдівського психоаналізу тим, що вона покладає більший акцент на роль несвідомого та колективного несвідомого в психічному житті людини.

У контексті аналітичної психології, несвідоме стає джерелом творчості, інтуїції та духовного розвитку Юнг вважав, що несвідоме містить в собі архетипи – універсальні символічні образи, які належать до колективного несвідомого та є універсальними для всіх людей.

Проте, психоаналіз має своїх критиків. Зокрема, вказується на його суб’єктивність, оскільки психологічний аналіз залежить від особистості психолога та його власних поглядів, що може призвести до неточностей у розумінні проблем пацієнта.

Крім того, психоаналітичний підхід потребує значного часового та фінансового зусилля від пацієнта, що не є доступним для всіх.

Деякі критики психоаналізу також вважають, що підхід Юнга зосереджений на несвідомій сфері особистості та колективному несвідомому, що може привести до ігнорування конкретних життєвих ситуацій та реальних проблем пацієнта.

Отже, аналітична психологія Юнга може бути ефективним методом психотерапії, але слід враховувати недоліки підходу, перш за все, його суб’єктивність, щоб правильно обрати метод лікування.

Принципи та особливості аналітичної психології

Юнгівський підхід до психотерапії передбачає використання аналізу снів, асоціацій, міфів та інших символів, що містяться в несвідомості, для розкриття глибинної мотивації особистості.

Юнг вважав, що душа людини містить як свідомі, так і несвідомі аспекти, які необхідно злагоджувати та інтегрувати для досягнення психічної гармонії.

Крім того, Юнг підкреслював важливість розвитку індивідуальності та самореалізації в контексті колективного несвідомого, а також — вважав, що саморозвиток та самопізнання сприяють взаєморозумінню з іншими людьми та сприяють розвитку глобальної свідомості.

У підсумку, аналітична психологія, створена Юнгом, надає можливість аналізувати не тільки свідомі, але й несвідомі прояви психіки людини, що дає можливість краще зрозуміти глибинні мотивації.

Загальні складові структури психіки в аналітичній психології

В аналітичній психології, структура психіки складається з трьох основних компонентів: свідомого, особистісного несвідомого та колективного несвідомого.

Свідоме – це те, що людина може свідомо контролювати та сприймати на свідомому рівні, включаючи розуміння свого стану, думки, почуття та поведінки.

Особистісне несвідоме – це сфера, яка містить невідомі, приховані та забуті риси особистості, такі як таланти, незадоволення, конфлікти та інші особисті характеристики, які не є доступними свідомому усвідомленню.

Колективне несвідоме – це сфера, яка містить спільні психологічні структури, спадкові архетипи та універсальні символи, які присутні в культурі, релігії, міфології та інших соціальних явищах. Колективне несвідоме вважається важливим для розуміння культурних історій та символіки, а також для розуміння колективних поведінкових та соціальних норм.

Взаємодія між цими компонентами відображає те, як людина усвідомлює свій світ та як він реагує на нього. Аналітична психологія прагне допомогти людям розуміти цю взаємодію та збагачувати свій світогляд.

Основні положення згідно з аналітичною психологією

Аналітична психологія запропонувала кілька основних положень, які відрізняють її від інших психологічних підходів. Основні з них:

 1. Існування колективного несвідомого. Аналітична психологія стверджує, що крім особистісного несвідомого існує ще колективне несвідоме, яке складається з універсальних символів та архетипів, що є спільними для всіх людей.
 2. Важливість саморозвитку. Аналітична психологія підкреслює важливість саморозвитку й індивідуалізації для досягнення психічної збалансованості та повноцінного життя.
 3. Використання архетипів в терапії. Аналітична психологія використовує архетипічні символи та історії для сприяння процесу саморозвитку та розв’язанню психічних проблем.
 4. Більш глибоке розуміння психології релігії. Аналітична психологія звертає увагу на роль релігійних символів у формуванні психіки людини та пропонує більш глибоке розуміння релігії як шляху саморозвитку.
 5. Зосередженість на індивідуальності. Аналітична психологія стверджує важливість зосередженості на індивідуальності та унікальності кожної людини, які потребують індивідуального підходу в терапії та саморозвитку.

Крім цих положень, в аналітичній психології використовуються такі поняття:

 1. Аналіз – процес вивчення несвідомого, за допомогою якого людина може дійти до глибинних знань про себе та свої психічні процеси.
 2. Аніма та анімус – архетипні символи жіночості та чоловічості, які існують у кожній людині.
 3. Само – архетип, що представляє ідеалізоване “Я”, що з’єднує в собі свідому та несвідому частини психіки.
 4. Автономія – здатність до самостійного прийняття рішень та незалежного функціонування в соціумі.
 5. Символ – знак, що має психологічне значення та може відображати не тільки конкретний об’єкт, але й ідеї, почуття, стани тощо.

Ці та інші поняття і закономірності допомагають аналітикам у Просторі Психологів розуміти людину як цілісний психічний організм, досліджувати взаємозв’язки між свідомим та несвідомим, а також розвивати методи допомоги людині у процесі самопізнання та розвитку.

Підбір фахівця

У спеціальному розділі веб-платформи можна зручно і швидко підібрати експертів як за одним основним психологічним параметром, скажімо “аналітична психологія”, так і одразу за кількома, наприклад “консультація психоаналітика”, “комплекс неповноцінності” і “архетип мудреця” тощо

Універсальний і простий алгоритм “націлювання експертизи” у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору і такі атрибути як теми, симптоми, ціна, спеціальність, метод, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

 • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення
 • позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності

Автор