42 публікацій

Публікації психоенциклопедії, які розкривають тему методи психотерапії (рос., анахр., — методы психотерапии) через призму теоретичних знань та практичного досвіду двох авторок-психологинь: Альони Шмиги та Ірини Срібної (посилання на профайл) — у відповідних вкладках нижче.

Важливо, що ці та інші публікації у “Просторі психологів” не претендують на статус “істини в останній інстанції” та, за згодою авторок, можуть доповнюватися у процесі конструктивного обговорення у коментарях.

 • АЛЬОНА ШМИГА
 • ІРИНА СРІБНА

тест статті сюди

За даними ВООЗ, близько половини пацієнтів, які звертаються по допомогу до лікарів первинної ланки, потребують суто психологічної допомоги чи терапії, яка, залежно від індивідуальної психосимптоматики та підготовки фахівців із психічного здоров’я — здійснюється одним чи кількома методами.

Щоби сформувати загальне уявлення про сучасні теоретичні і практичні методи психотерапії, спочатку у кількох словах про саму психологічну терапію як процес лікування психічних розладів.

Що таке психотерапія

В широкому розумінні, психотерапією називають цілеспрямований процес взаємодії клієнта зі спеціалістом із ментального здоров’я із метою розв’язання насущних проблем, покращення психологічного стану, пошуку шляхів подолання труднощів, зменшення страждань тощо.

Згідно зі Страсбурзькою декларацією, що була прийнята ще на зорі відновлення суверенітету України, у далекому 1991 році Європейською асоціацією психотерапії:

 • По-перше, психотерапія (психотерапевтична практика) — окрема, сучасна, динамічна і незалежна професія, що займає особливе місце у широкому спектрі гуманітарних наук, що актуальні сьогодні і популярність яких — зростає
 • По-друге, якісна освіта у напрямку психотерапії (психотерапевтична) — неможлива без достатньо високого рівня теоретичної і практичної підготовки у сфері психології
 • По-третє, інтегральність освіти. Адже застосування одного чи кількох психотерапевтичних методів може відбуватися інтегрально
 • По-четверте, психотерапія містить як теорію і практику, так і унікальний для особистості терапевтичний досвід під керівництвом супервізора. Одночасно набуваються широкі уявлення про інші методи;
 • По-п’яте, клієнтам психологів та психотерапевтів — гарантується різноманіття психотерапевтичних методів, а самим методам — постійний розвиток і вдосконалення.

Треба ще додати, що “за спрямованістю моделі” усю психотерапію поділяють на, так би мовити, медичну і немедичну, а також — існують спроби перерахувати усі її різновиди, зокрема тут (англійською):

Унаочнення публікації “Скільки видів психотерапії існує” (англійською)

Моделі психотерапії

Представниками першої з двох моделей психотерапії, медичної, найчастіше виступають фахівці із базовою медичною освітою за спеціальністю «психіатрія».

Модель немедичної психотерапії, у свою чергу, є особистісно спрямованою та передбачає загальну психологічну освіту і розмаїту підготовку фахівців-психологів та/або психотерапевтів.

Прикметно також, що нерідко модель психотерапії базується на релігії.

Власне, на практиці це означає, що об’єктивні відмінності ще на рівні моделей психотерапії видозмінюють і мету, і об’єкт, і форми, і, власне методи цілеспрямованого впливу, а також, відповідно — очікувані й прогнозовані її результати.

Класифікація методів психотерапії

Позаяк різні методи можуть по-різному застосуватися для вирішення різних психологічних проблем із різною ефективністю — теорія сучасної психології оперує кількома різними класифікаціями методів психотерапії.

На практиці, підбір методів ефективної психотерапії значною мірою, залежить від особистісних якостей психотерапевта, напряму і рівня його/її професійної підготовки, досвіду тощо

Зокрема, на мою думку, вартими уваги класифікаціями методів психотерапії можна вважати ту, яка ділить методи на: техніки, передумови, інструменти та інтервенції.

 • По-перше, техніки. До розряду яких, зазвичай, відносять гіпноз, релаксацію, аутотренінг тощо
 • По-друге, передумови. Які враховують загально-сприятливі обставини для досягнення психотерапевтичних цілей (сім’я, пара, батьки і діти тощо)
 • По-третє, інструменти. Власне, усе те, що застосовується безпосередньо в процесі психотерапевтичного процесу для покращення ефективності (групи, експерименти, проблемні ситуації тощо)
 • По-четверте, терапевтичні інтервенції. Варіюються залежно від стилю проведення психотерапевтичних сеансів (директивний-недирективний, індивідуальний, конфронтуючий) та визначаються засадами теоретичних підходів
Методи терапії
Картинку адаптовано звідси

Корисною, на мою думку, має усі підстави вважатися також інша сучасна класифікація, згідно з якою усі методи психотерапії слід розріняти на такі:

 1. Особистісно-орієнтовані
 2. Сугестивні
 3. Біхевіористичні (поведінкові)

Прикметно, що у клінічній практиці надання психологічної допомоги також виділяють симптомо-, особистісно- і соціоцентровані методи, адже їх інтегративне використання — нерідко забезпечує найвдовший та максимально глибокий терапевтичний ефект.

Загалом, методи психотерапії різняться не стільки по відношенню до єдиного об’єкта – особистості, скільки по то тому, наскільки і як саме концентруються на різних її проблемах, і в таких класифікаціях найчастіше фігурують:

 1. Гештальт-метод
 2. Психоаналіз
 3. Когнітивно-поведінковий метод
 4. Транзактний аналіз
 5. Позитивна психотерапія
 6. Психодрама
 7. Системно-сімейні методи
 8. Логотерапевтичні методи
 9. Мистецькі (арт-терапевтичні) методи
 10. Інтегративний метод
 11. EMDR-терапія

Причому, перші три із вказаних у цьому переліку, варто сказати, належать до визнаних Всесвітньою Організацією Охорони Здоров’я (ВООЗ) — найбільш доказовими, ефективними та популярними.

Розділ “Психічне здоров’я” на сайті ВООЗ

Характеристика методів психотерапії

Для формування у читача загального уявлення про основні методи сучасної психотерапії, далі узагальнено про їх теоретико-практичні аспекти через призму власного досвіду їх вивчення та/або застосування

Гештальтметод психотерапії (гештальт-терапія)

Базується на geshtalt-теорії Ф. Перлза про “тут і зараз” і “звершенні незавершених ситуацій”.

Метод зосереджується на цілісності людини, характерних взаємодіях з оточуючими, відчутті відповідальності, потребі і шляхах самореалізації тощо.

На практиці, гештальт-терапія допомагає відновити розуміння власних відчуттів, осягнути причини проявів різних емоцій, реалізувати потреби, керувати здійсненням бажань тощо, а також — переосмисленню стосунків з іншими людьми та навколишнім світом.

Гештальт-терапевти використовують такі техніки як діалог, моделювання, експеримент, рольові ігри, тілесно-орієнтовані прийоми, феноменологічний аналіз, а також — передбачає роботу з опорами та парадоксами.

Застосування гештальт-терапевтичного методу неодноразово довело ефективніть при лікуванні причин і наслідків таких психічних розладів і проблем як: страхи (фобії), депресивні стани, тривожність, низька самооцінка, відчуження, між- та особистісних розладів тощо

Психоаналітичний метод психотерапії (психоаналіз)

Базується на засадах психоаналітичної теорії З. Фройда про трьохрівневу структуру людської психіки, важливу роль несвідомого, особливості психосексуального розвитку, перенесення, витіснення, опору тощо.

Практична роботи психоаналітиків, як правило, спрямована на виявлення та аналіз глибинних конфліктів, психотравм, комплексів відчуттів, сокровенних бажань та прихованих фантазій, які здійснюють безпосередній чи опосереднокований вплив поведінку людини і її життєдіяльність в цілому.

До арсеналу засобів методу належать такі техніки і прийоми як “вільні асоціації”, тлумачення сновидінь, аналіз особливостей перенесення, витіснення, проекції, опору тощо, а також, у певних випадках, передбачає роботу зі символами і архетипами.

Завдяки давній історії методу, психоаналіз довів свою ефективність при лікуванні таких розладів психіки як неврози, психосоматози, психо-сексуальних порушень, заниженої самооцінки, психологічних криз та інших поширених у 21-столітті психологічних проблем

Когнітивно-поведінковий метод психотерапії (КПТ)

Як зрозуміло уже із назви, цей метод психотерапії — базується на виявленні та зміні різного роду негативних та/або ірраціональних помислів, упереджень, емоційних реакцій та деструктивних особливостей повсякденної чи ситуативної поведінки, які в цілому — суттєво заважають повноцінній життєдіяльності сучасних людей.

На практиці, залежно від специфіки психологічної проблематики клієнтів — когнітивно-поведінкові психотерапевти застосовують різні техніки, зокрема рефреймінг, експозиція, релаксація, розвиток навичок самовладання тощо.

За свідченнями фахівців та клієнтів, КПТ особливо ефективна при лікуванні депресивних станів, панічних атак, посттравматичного стресового розладу (ПТСР), алко/нарко та інших залежностей, внутрішособистісних конфліктів та інших розповсюджених психічних проблем сучасності

Методи позитивної психотерапії

Передовсім, згідно з цим методом, фахівці з психічного здоров’я розглядають людей як особливу цінність.

Позитивна терапія має на меті збалансувати людське життя, покращити міру реалістичності її світогляду, трансформувати негативні та позитивні (від лат. «positum» — даний, наявних фактичний) причини психологічних проблем.

Цілісне бачення життя особистості (холістичний підхід) та оптимістичне сприйняття її природи з урахуванням усіх дійсних її складових — також важливі аспекти методу, щодо якого інколи вживаються також такі характеристики як «терапія реальністю», «лікування здоровим глуздом» тощо, а сам її засновник Н. Пезешкіан називав її «центрованою на конфлікті психотерапією»

Логотерапевтичні методи психотерапії

Ґрунтуються на поєднанні психологічно-медичних поглядів на людську природу із філософськими, причому тими, де на противагу прагненню до задовлення (Фройд) чи влади (Адлер), засадничим компонентом вважається прагнення до сенсу.

Антропологічна концепція засновника логотерапії В. Франкла інтерпретує єдність трьох сфер:

 • по-перше, соматичної, що забезпечує фізичну функціональність;
 • по-друге, психічної, яка характеризується схильностями, комплексами, афектами тощо;
 • по-третє, ноотичної, суттю котрої є прагнення до сенсу та духовність

Згідно з логотерапетичним методом, у роботі з клієнтами фахівцям потрібно зосереджуватися на екзистенційній фрустрації, яка часто виникає внаслідок порушень прагнення до реалізації сенсу життя та утворює екзистенційний вакуум.

Котрий, у свою чергу, стає передумовою формування некласичного, так званого ноогенного неврозу, що спровокований моральним конфліктом, духовною проблемою чи екзистенційною кризою

Транзактний аналіз як метод психотерапії
Картинка адаптована звідси

Транзактний аналіз

Цей метод психотерапії з’явився у 50-х роках минулого століття та використовується, переважно для корекції психо-емоційних пошушень, гармонізації міжособистісних взаємин і подолання бар’єрів.

Згідно теорії цього методу, транзакцією вважається умовна одиниця взаємодії між его-станами (Батьківство, Дорослість, Дитинство) двох або більше особистостей, а самі “транзакції” бувають:

 • по-перше, доповнюючими, коли его-стани співпадають
 • по-друге, перехресними, коли его-стани вступають у суперечку один з одним

Позаяк у такій системі саме перехресні транзакції призводять до конфліктів, розчарувань, незадоволення тощо, суттєве значення у транзактному аналізі мають чотири життєві позиції, які виділяв Берн:

 1. Я Оk – Ти Оk 2. Я Оk – Ти не Оk 3. Я не Оk – Ти Оk 4. Я не Оk – Ти не Оk

Іншими словами, робота фахівців з транзактного (транзакційного) аналізу, здебільшого спрямована на максимізацію у клієнтів найбільш сприятливої життєвої позиції “Я Оk – Ти Оk”, адже транзакції, що визнають свою цінність і цінність інших — “психічно найздоровіші

Психодрама

Це метод групової психотерапії, практика застосування якого полягає у розробці та належному проведенні рольових ігор, в ході яких відтворюються сприяливі умови для щирого вираження емоцій, безпосередньо пов’язаних із найважливішими для клієнтів проблемами.

Психодрама ґрунтується на гіпотезі, згідно з якою “дії, що відображаюють і оживляють проблемні життєві ситуації” — в цілому, ефективніші за вербалізацію не лише для психодіагностика, а і для формування нових установок і кращих поведінкових моделей.

При ювелірно майстерному застосуванні методу психодрами, клієнти природно відтворюють значущі для себе події у драматичній обстановці, що розігрується “тут і тепер”, а саме дійство режисується таким чином, що розвиток психодрами наочно сприяє проясненню аспектів проблеми для клієнта і групи.

Відтак, на практиці, психодрама дозволяє, зокрема:

 • по-перше, ефективно шукати, знаходити і одразу апробовувати більш конструктивні концепції залагодження проблемних ситуацій,
 • по-друге, збирати більше вербальної та невербальної інформації про психологічну проблематику
 • по-третє, аналізувати і напрацьовувати нові ролі, лінії та стилі поведінки
Системно-сімейна терапія
Картинку адаптовано звідси

Системно-сімейні методи психотерапії

На практиці, передбачають застосування комплексу прийомів, методик і технік, зорієнтованих на лікування пацієнта “в сім’ї і за допомогою сім’ї” шляхом налагодження стосунків.

Прикметно, що тут фахівці працюють з клієнтом, що уособлений не стільки однією людиною, скільки з усією сім’єю як єдиною системою, що не захищена від різного роду збоїв та порушень адекватного функціонування.

Завданням системно-сімейного психотерапевта, за таких передумов, є поступове налагодження адекватних взаємозв’язків між усіма системними компонентами сім’ї.

Позаяк сімейна система перебуває у постійному взаємообміні з оточуючим середовищем, вважається, що наміри і вчинки людей у такій системі, самі по собі, є лише вторинними, адже підпорядковуються насправді, передовсім і тотально — внутрішнім її законам і правилам.

Арт-терапевтичні методи психотерапії

Базуються на вираженні, розвитку і корекції свідомих, підсвідомих та/чи несвідомих рівнів психіки особистості за допомогою мистецтва.

Найчастіше, арт-терапія зводиться до образотворення, малювання чи живопису, але на практиці далеко не завжди ними обмежується та передбачає, зокрема музику, сценічність, скульптуру, риторику тощо

Завляки експресії почуттів клієнтів у мистецтвоарт-терапевти можуть краще осягнути як саму людину, так і причини психологічних проблем, адже мистецтво вимакає внутрішню цензуру.

Арт-терапія послаблює контроль свідомості над внутрішніми імпульсами, вияви яких у результатах творчості — часто дозволяють розпізнати корені психічних розладів, криз, фобій, залежностей тощо.

Інтегративний метод

Враховуючи індивідуальні особливості, потреби, цілі та ресурси клієнтів, інтегративний метод психотерапії поєднує різні теоретичні та практичні елементи різних теорій, шкіл і напрямів психотерапії.

При цьому, фахівці, які застосовують цей метод, на практиці створюють гнучкі, цілісні та ефективні плани лікування, які здатні дієво сприяти психічному здоров’ю клієнтів.

ПІДСУМКИ

Існує широкий спектр сучасних методів психотерапії, підбір і застосування яких залежать як від причини психологічних проблем клієнтів, так і від підготовки фахівців з психічного здоров’я.

Крім перелічених і коротко охарактеризованих у цій публікації методів, звісно ж існують та застосовуються й інші.

Щоби спільно підібрати ті методи, які максимально відповідатимуть суті вашої чи актуальної для вас психологічної проблематики — звертайтейтеся до мене безпосередньо через контакти у профайлі

Альона Шмига, психотерапевтка
Клік на фото відкриває профайл у новому вікні

ПІДБІР ФАХІВЦІВ

У спеціальному розділі веб-платформи можна зручно і швидко підібрати експертів як за однією основною спеціалізацією, скажімо “психотерапевт”, так і одразу за кількома, наприклад “сімейний психолог”, “психолог” і “психіатр” тощо

Універсальний і простий алгоритм “націлювання експертизи” у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору і такі атрибути як відчуття, скарги, ціна, спеціальність, метод, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

 • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення
 • позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності

СПІВАВТОРСТВО PSY-PEDIA

Існує можливість для фахівців, профайли яких розміщені на веб-платформі — додати на окрему вкладку цієї (як і будь-якої іншої) сторінки “Психоенциклопедії” унікальну авторську інтерпретацію даної чи будь-якої іншої з існуючих чи додаткових тем.

Якщо ви — дипломований/а психолог/иня і вам це цікаво:

Authors