21 публікацій

Публікації психоенциклопедії, що розкривають тему “Психолог” крізь призму теоретичних знань та практичного досвіду двох авторок-психологинь: Ольги Доманіної (посилання на профайл) та Ірини Саченко (посилання на профайл) — у відповідних вкладках нижче.

Важливо, що ці та інші публікації у “Просторі психологів” не претендують на статус “істини в останній інстанції” та, за згодою авторок, можуть доповнюватися у процесі конструктивного обговорення у коментарях.

 • ОЛЬГА ДОМАНІНА
 • ІРИНА САЧЕНКО

В широкому розумінні, психолог — це фахівець, який по-перше, вивчає закономірності мислення, поведінки, емоцій та інших процесів і станів психіки, а по-друге, застосовує їх на практиці для ефективного подолання різноманітних психологічних проблем клієнтів.

Психологія — це наука, яка досліджує, як людина сприймає, інтерпретує та взаємодіє з навколишнім світом.

На практиці, основним завданням психолога є ефективне застосування раніше вивчених механізмів функціонування психіки людини, а також розробка нових методів та інструментів, які можуть допомогти людям у подоланні різних проблем.

Власне, позаяк психологія є дуже різноплановою наукою, що займається дослідженням різних аспектів життя людини, так і фахівці-психологи є різнобічними “цілителями душі”, що володіють значними обсягами як спеціалізованої, так і загальної інформації про закономірності життя сучасної людини.

Природно, що у своїй роботі психологи, причому як ті, що уже перебувають у “Просторі Психологів“, так і усі інші — використовують різноманітні методи психодіагностики, психокорекції, психотерапії, психореабілітації та психопрофілактики.

Це можуть бути опитування, спостереження, експерименти, інтерв’ю, тестування, консультації сеанси, сесії, групові семінари, супервізії тощо залежно від спеціалізації

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГА

Як переконливо свідчить практика, одним з найважливіших для суспільства аспектів діяльності сучасного психолога — є надання індивідуальної, сімейної, групової, кризової чи іншої психологічної допомоги людям у подоланні психологічних проблем.

Найчастіше такі психологічні проблеми включають депресію, тривогу, страхи, комплекси, нав’язливі думки, залежності, комплекси, психосоматику та інші психічні розлади.

Власне, якщо формулювати визначення спеціалізації психолога лаконічно і узагальнено — то це фахівець, спеціально навчений надавати психотерапевтичну підтримку та допомогу у подоланні психічних розладів.

Водночас, звісно, треба констатувати, що вузька спеціалізація сучасних психологів може дуже сильно диференціюватися у залежності від:

 • по-перше, типових проблем, симптомів чи “тем”, з якими до них звертаються клієнти, наприклад
  • сімейний психолог
  • експерт з психосоматики
  • фахівець зі стосунків
  • організайний психолог
  • тощо
 • по-друге, галузей, напрямів, підходів, стилів, методів та методик які він/вона опанував/ла та які застосовує на практиці, до прикладу:
  • гештальт-психолог
  • символдрама-терапевт
  • арт-психотерапевт
  • фахівець з емоційно-фокусованої психотерапії
  • та багато інших

Треба також одразу зазначити, що однією з основних переваг веб-платформи “Простір Психологів” є можливість підібрати на 100% відповідного вашій проблематиці фахівця уже з першого разу завдяки просунутій системі “вицілювання експертизи” на окремій сторінці.

АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА

Продовжуючи засноване на відповідній теоретичній освіті та чималому практичному досвіді роз’яснення поняття психолог, зазначу, також:

 • по-перше, у своїй роботі психологи займаються не лише вивченням окремих людей, а вивченням соціальної психології, яка вивчає взаємодію між людьми. Власне, соціальна психологія досліджує, як людина взаємодіє з іншими людьми, які процеси відбуваються в групі, як формуються стереотипи та уявлення про інших людей.
 • по-друге, одна з найважливіших галузей психології — це клінічна психологія. Клінічні психологи займаються діагностикою та лікуванням різних психічних розладів, таких як депресія, тривога, шизофренія та інші. Вони використовують психотерапевтичні методи, такі як когнітивна поведінкова терапія, психоаналіз та інші, щоб допомогти пацієнтам подолати їхні проблеми.
 • по-третє, психологи можуть працювати не тільки у клінічних умовах, але і в різних сферах життя, наприклад, у бізнесі, освіті та соціальній роботі. В бізнесі психологи можуть займатися вивченням ефективності комунікації та лідерства, дослідженням ринку, поведінки споживачів та ін.
 • по-четверте, у сфері освіти психологи можуть працювати як консультанти для вчителів і допомагати вдосконалювати методи навчання та виховання дітей.
 • по-п’яте, у соціальній роботі психологи можуть надавати підтримку та консультування людям зі складними життєвими обставинами, такими як бідність, наркоманія, насильство та інші.

Суттєво, що як і згадано вище, у сучасній психології існують спеціалізації, які займаються вивченням конкретних аспектів людської психіки та поведінки. Наприклад:

 • Когнітивна психологія вивчає мислення, пам’ять та сприйняття.
 • Нейропсихологія вивчає зв’язок між мозком та поведінкою.
 • Клінічна нейропсихологія досліджує розлади мозку, які впливають на психічний стан людини.
 • Дитяча психологія вивчає розвиток дітей та способи, якими вони навчаються та розвиваються.
 • тощо

Як показує практика, не буде перебільшенням зазначити, що основна мета психолога полягає в тому, щоб допомогти людям зрозуміти себе та інших краще, підвищити рівень усвідомлення своїх емоції та поведінки, досягти успіху,зробити життя більш задоволеним та здоровим тощо.

Для досягнення цієї мети сучасні психологи використовують різні методи дослідження та підходи до розв’язання проблем, а також методи підтримки та допомоги, такі як консультації, сеанси, сесії, тренінги тощо.

Також психологи працюють з педагогами і батьками, щоби допомогти дітям та підліткам з важкими життєвими ситуаціями, такими як булінг, депресія та суїцидальні думки.

Крім роботи з клієнтами, психологи також можуть займатися науковими дослідженням та академічним викладанням. Причому, перше допомагає не лише розширити теоретичні знання про людську психіку та поведінку, а й розробляти нові практичні методи психотерапії, а друге — необхідне, щоби ділитися своїми знаннями та досвідом зі студентами та молодими психологами.

КВАЛІФІКАЦІЯ ПСИХОЛОГА

На практиці, основними обов’язками психолога є проведення психологічної діагностики, розробка та виконання психологічних програм, психотерапія та психологічна консультація.

При цьому, звісно ж, психолог повинен мати як відповідну освіту, так і чітку етику та професійну поведінку, зокрема, зберігати конфіденційність, поважати права та гідність своїх клієнтів тощо.

Як професіонал, психолог має володіти цілком певними навичками, щоби здійснювати свою роботу ефективно. Серед таких навичок я би виокремила наступні:

 • Знання та професійна компетентність. Психолог повинен мати глибокі знання з психології та пов’язаних з нею науках, а також професійну компетентність у своїй області підтверджену відповідним дипломом.
 • Емпатія та співчуття. Психолог повинен бути здатний співчувати та співпереживати з проблемами своїх клієнтів, позаяк критично важливо мати здатність поставити себе на місце іншої людини та коректно зрозуміти її почуття та емоції.
 • Комунікабельність. Психолог повинен вміти налагоджувати контакт з різними людьми та спілкуватися з ними відповідним, зрозумілим для них чином, що включає в себе вміння слухати, пояснювати складні концепти простими словами та вести конструктивну дискусію.
 • Аналітичність. Психолог повинен вміти аналізувати інформацію та знаходити повторювані шаблони у поведінці своїх клієнтів, що, власне допомагає психологу правильно зрозуміти проблему та знайти ефективний спосіб її вирішення.
 • Ефективне планування. Психолог повинен вміти планувати свою роботу та виконувати завдання відповідно до наданих строків. Важливо мати здатність організувати свій час та розставляти пріорітети у завданнях.
 • Терплячість та толерантність. Психолог повинен бути терплячим та толерантним до своїх клієнтів, незалежно від їхньої національності, релігії, статі, сексуальної орієнтації, віку, культури, традиції та будь-яких інших індивідуальних особливостей.
 • Креативність. Психолог повинен бути творчим та здатним мислити за межами стандартних підходів до розв’язання проблем, що важливо аби мати здатність генерувати нові ефективні методи роботи з клієнтами та/або швидко і результативно адаптувати їх до конкретної ситуації.

Властиво, що цей перелік, звісно ж, можна продовжувати, і доповнювати, але для цього потрібна окрема публікація, а я продовжу далі змальовувати загальну картину зосередившись на ролі психолога у сучасному світі.

РОЛЬ ПСИХОЛОГА

Не буде перебільшенням стверджувати, що роль психолога в сучасному світі уже важлива і ця важливість з часом буде тільки зростати, особливо в Україні.

Відповідно, фахівці-психологи, які уже перебувають в “Просторі Психологів” та усі інші — тією чи іншою мірою спеціалізуються на багатьох сферах сучасного життя, включаючи:

 • Медицину. Психологи працюють у лікарнях, клініках та інших медичних закладах, допомагаючи пацієнтам з депресією, тривожністю, посттравматичним стресовим розладом та іншими проблемами.
 • Освіту. Психологи консультують у школах, коледжах та університетах, допомагаючи студентам із розвитком соціальних та емоційних навичок, а також з проблемами поведінки та навчання тощо
 • Бізнес. Психологи діють у бізнес-середовищі, допомагаючи керівникам та співробітникам з питань мотивації, командності, лідерства, комунікації, маркетингу, конфліктів тощо.
 • Спорт. Психологи співпрацюють зі спортсменами та тренерами, допомагаючи підвищити їхній рівень психологічної міцності та зосередженості.
 • Юридична сфера. Психологи працюють у юридичній сфері, надаючи експертні консультації, здійснюючи психологічні експертизи, допомагаючи розуміти психологічні наслідки різних правових рішень та дій.
 • Соціальна робота. Психологи консультують різні групи населення, такі як безхатьки, наркомани, сім’ї з проблемами, люди з інвалідністю та інші, допомагаючи їм здолати психологічні перешкоди та вдосконалювати якість свого життя.
 • Дослідження. Психологи проводять дослідження у різних областях психології, включаючи когнітивну, соціальну, розвиткову та інші області. Їхні дослідження допомагають розуміти людську поведінку, розвивати нові методи та техніки роботи з клієнтами та робити внесок у розвиток психології як науки.

Узагальнюючи інформацію про роль психології та психологів у сучасному житті — слід констатувати, що перелік галузей психології та міждисциплінарних зв’язків останніми роками лише зростає, фахівців стає усе більше навіть у вузькокваліфікованих галузях, а сама царина психології багатьма вважається “всепроникною”.

Далі з метою економії часу і для повноти загальної картини про обсяг і зміст поняття “психолог”, пропоную перейти до наступного важливого розділу, а саме

ПСИХОЛОГ ЯК ПРОФЕСІЯ

Хоча сфера психології в Україні, наразі, значною мірою законодавчо неврегульована, щоби стати фахівцем у “Просторі Психологів”, необхідно мати вищу психологічну освіту та розмістити відповідний документ для відкритого доступу у своєму профайлі.

Щодо загальносвітової практики оволодіння професією психооога, більшість університетів пропонують бакалаврські та магістерські програми з психології, які зазвичай включають курси з загальної психології, розвиткової психології, соціальної психології, клінічної психології та інших спеціалізованих галузей психології.

Після отримання ступеня бакалавра чи магістра, деякі психологи продовжують свою освіту, зареєструвавшись на докторські програми з психології, які зазвичай включають в себе більш глибоке вивчення певної галузі психології, а також практичний досвід та дослідницьку роботу, яка може включати проведення наукових досліджень та публікації наукових статей.

Варто також наголосити, що існує різниця між професіями психолога, психотерапевта та психіатра, тлумаченням котрої, щоправда присвячена окрема публікація.

ПІДСУМКИ

Психологи відіграють важливу роль в сучасному суспільстві допомагаючи як людям, так і організаціям — зрозуміти себе краще, поліпшити психічне здоров’я та/або мікроклімат, а відтак і добробут.

Психологи працюють з різними групами людей, від дітей до літніх людей, від осіб з психічними розладами до тих, хто просто хоче розібратися зі своїми емоціями та поведінкою.

Психологія є всепроникною наукою, що постійно розвивається, а психологи займаються як практичною роботою з клієнтами, так і теоретичними дослідженнями у безлічі прикладних галузей

Щоби попрацювати з психологом і досягти результату — потрібно передовсім знайти фахівця, який відповідає вашим потребам та вимогам, скажімо, скориставшись просунутою системою націлювання експертизи у “Просторі Психологів”, яка передбачає 100% відповідність із першого разу.

Безумовно, що важливо звертати увагу на його/її кваліфікацію, досвід та спеціалізацію.

Крім того, ви повинні довіряти психологу, адже відкрите і чесне спілкування з психологом — передумова ефективної взаємодії, незалежно від форми в якій воно відбувається: психотерапія, психокорекція та/або консультація абощо

Врешті, важливо пам’ятати, що психологи — це люди, які спеціально навчені, буквально “робити своїх співрозмовників кращими версіями себе”.

І хоча ми не маємо магічних засобів для вирішення усіх проблем, як свідчить практика, своєчасно звернувшись по допомогу до психолога — клієнти можуть не лише позбутися небажаних явищ, а й забезпечити розвиток особистості та суттєве покращення самопочуття

ХТО ТАКИЙ ПСИХОЛОГ?

Спеціалістів у галузі психології, науки про поведінку та психічні процеси людини називають психологами.

На практиці, психолог вивчає дуже різні аспекти людської діяльності, такі як сприйняття, увага, пам’ять, мислення, емоції, мотивація, комунікація, розвиток, психічне здоров’я тощо

Психолог чи психологиня може займатися науково-дослідною роботою, працювати в навчальних закладах, дослідницьких центрах, клініках, органах соціального захисту, спортивних командах, організаціях з психологічної підтримки тощо.

Серед завдань психологів можна виділити проведення психодіагностики, консультування, психокорекція, профілактика, психологічна підтримка, розробка та впровадження психологічних програм та, за умови відповідної підготовки — психотерапія.

Якщо вам потрібен психолог без зайвих зволікань — скористайтеся підбором відповідних вашим потребам фахівців у спеціальному розділі веб-платформи “Простір Психологів”, просунута система націлювання експертизи в якому дозволяє уже з першої спроби досягти 100%-ї взаємовідповідності.

А далі у цій публікації, на основі власного практичного досвіду роботи психологинею, я всебічно охарактеризую суть, зміст, обсяг та основні сучасні особливості терміну “психолог”

З ЧИМ ПРАЦЮЄ ПСИХОЛОГ?

З власного досвіду та враховуючи загальну теоретичну підготовку, маю достатньо підстав ствержувати, що психолог чи психологиня може працювати з широким спектром психологічних запитів чи, як їх ще інколи називають “тем”, які відображають ті, чи інші потреби та/або проблеми клієнтів.

Зокрема, деякі з найбільш поширених включають:

 • Подолання стресу та тривоги
 • Покращення стосунків з близькими та друзями
 • Розвиток  особистісного благополуччя та самовизначеності
 • Підтримка при важких життєвих обставинах (наприклад, розлучення, втрата роботи, втрата близької людини)
 • Супровід у вирішенні особистих труднощів та здобутті навичок самоуправління
 • Допомога у подоланні окремих ознак депресії та інших психічних розладів
 • Набуття  навичок спілкування та емоційного інтелекту
 • Засвоєння професійних навиків та  мотивування до кар’єрного розвитку
 • Рекомендації у вирішенні сімейних конфліктів
 • Підтримка в розвитку індивідуальних потенціалів та здібностей
 • тощо

Додам, що позаяк психологія охоплює щоразу ширше коло проблем та потреб клієнтів — запити, з якими працюють психологи, постійно доповнюються, уточнуюються та видозмінюються.

ЗВЕРНЕННЯ ДО ПСИХОЛОГА

Звертатися до психолога слід своєчасно або навіть завчасно, бо задавнені психологічні проблеми можуть стати такими, позбуватись від яких важко, довго і витратно.

Саме тому, відчувши будь-який психологічний дискомфорт, або ж, утомившись від проявів психоматики, причому як у себе самого, так і у близьких, небайдужих вам людей — без зайвих сумнівів записуйтеся до психолога та, врешті, подолайте свою проблему відповідного характеру максимально швидко і ефективно.

ДЕ ШУКАТИ ПСИХОЛОГА?

Власне, окрім підбору психолога у спеціальному розділі веб-платформи “Простір Психологів”, є ще кілька альтернативних варіантів:

1. Місцевий центр психологічної допомоги. Багато міст і містечок мають місцеві центри, де можна отримати консультацію психолога. Детальнішу інформацію про такі центри можна знайти на сайті місцевої ради або в управління охорони здоров’я.

2.  Звернутись до приватного спеціаліста через інтернет, соціальні мережі чи рекомендації.

3.  Скористатись онлайн-консультацією. Існують різноманітні сайти та платформи, де можна звернутися до психологічних консультантів через відеозв’язок або чат-бот. Важливо вибирати  надійні  ресурси з кваліфікованими фахівцями.

4. Громадські організації. Інколи допомогу можна отримати від громадських організацій, які займаються психологічною підтримкою та консультуванням.

5. Номери гарячої лінії. Поширеною є практика звернень телефоном на гарячі лінії, де працюють психологи-консультанти, які нададуть миттєву допомогу та підтримку в складні моменти.

Наголошую, що дуже важливо звертати увагу на освіту, кваліфікацію та досвід психолога, а також на те, чи є відповідно підготовленим для проведення психотерапії, якщо така планується.

КОМУ ПОТРІБЕН ПСИХОЛОГ?

Допомога психолога, як свідчить досвід — може бути корисною практично для будь-якої людини, яка потребує підтримки у розв’язанні певних життєвих проблем чи прагне розкрити свій потенціал, а також — для організацій.

Наприклад, зазвичай, до психолога найчастіше звертаються:

 • люди, які переживають емоційний дискомфорт і стресові ситуації (наприклад, через проблеми у роботі, особистому житті або здоров’ї)
 • особи, які стикаються з ознаками депресії, тривожності, панічними атаками, фобіями та окремими симптомами інших психічних відхилень;
 • ті, хто потребують психологічної підтримки у зв’язку зі складними життєвими ситуаціями (наприклад, розлученням, смертю близької людини, конфліктами у родині тощо);
 • студенти та молодь, що шукають підтримку у зв’язку з викликами та складнощами, котрі виникають на шляху здобуття освіти та формування своєї ідентичності;
 • спортсмени та інші люди, які перебувають у стресових ситуаціях у зв’язку з професійною діяльністю;
 •  особистості, що переживають кризові ситуації (наприклад, жертви насильства, біженці, люди, що потерпіли від стихійних лих тощо)
 • організації, які шукають способи нормалізувати обстановку в колективі, покращити мікроклімат, розкрити потенціал працівників, зменшити плинність кадрів, підібрати команду, розвинути комунікаційні навички співробітників тощо

ПІДСУМОК

Треба сказати, що звернення до психолога в Україні та світі жодним чином не є ознакою слабкості чи “ненормальності” клієнтів.

Навпаки, усе частіше своєчасне звернення на консультацію психолога — є мудрим проявом здорової і самодостатньої поведінки, коли індивід розуміє свої проблеми та шукає ефективні способи їх вирішення.

Окрім цього, звертатись до психолога, зокрема до мене чи іншого фахівця у “Просторі Психологів” — варто в будь-який момент, навіть не маючи сформованої мети чи потреби, адже як переконливо доводить практика, це дає змогу провести дієві заходи з метою профілактики ментальних захворювань, розладів чи інших проблем

Ірина Саченко, психотерапевт
Клік на картинці веде на мій профайл

ПІДБІР ФАХІВЦІВ

У спеціальному розділі веб-платформи можна зручно і швидко підібрати експертів як за однією основною спеціалізацією, скажімо “психолог”, так і одразу за кількома, наприклад “сімейний психолог”, “психотерапевт” і “психіатр” тощо

Універсальний і простий алгоритм “націлювання експертизи” у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору і такі атрибути як відчуття, скарги, ціна, спеціальність, метод, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

 • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення
 • позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності

СПІВАВТОРСТВО PSY-PEDIA

Існує можливість для фахівців, профайли яких розміщені на веб-платформі — додати на окрему вкладку цієї (як і будь-якої іншої) сторінки “Психоенциклопедії” унікальну авторську інтерпретацію даної чи будь-якої іншої з існуючих чи додаткових тем.

Якщо ви — дипломований/а психолог/иня і вам це цікаво:

 • розміщуйте свій профайл у “Просторі психологів”
 • готуйте унікальний текст
 • підготуйтеся сплатити за розміщення символічну вартість (для співзасновників безкоштовно)

контактуйте з керуючим співзасновником psyhology.space зручним способом

Authors

 • Ольга Доманіна

  Психолог/ психотерапевт в методі позитивна психотерапія, член Всесвітньої асоціації позитивної та транскультуральної психотерапії (WAPP), членкіня УСП (Українська спілка психотерапевтів), тренер з метафоричних карт, консультант з питань працевлаштування. 10 років допомагала поєднувати крутих спеціалістів з улюбленою роботою через цінності і внутрішню мотивацію 8 років практичний психолог у Києво-Святошинському центрі соціально-психологічної реабілітації населення 6 років психолог-консультант у Національному антарктичному науковому центрі: психологічний відбір в експедицію на Українську антарктичну станцію.

  Переглянути мареріали
 • Ірина Саченко