Гештальт-терапевт

Гештальт-терапевт

Публікації психоенциклопедії, що розкривають тему “Гештальт-психотерапевт” через призму теоретичних знань та практичного досвіду трьох авторок-психологинь: Марії Макухи (посилання на профайл), Вікторії Бардаченко (лінк) та Ірини Саченко (посилання на профайл) — у відповідних вкладках нижче.

Важливо, що ці та інші публікації у “Просторі психологів” не претендують на статус “істини в останній інстанції” та, за згодою авторок, можуть доповнюватися у процесі конструктивного обговорення у коментарях.

 • ІРИНА САЧЕНКО
 • ВІКТОРІЯ БАРДАЧЕНКО
 • МАРІЯ МАКУХА

ГЕШТАЛЬТ І ПСИХОТЕРАПІЯ

Розкриваючи значення поняття “гештальт-терапевт” через призму власного практичного досвіду, почну з того, що сучасна методика навчання психотерапевта передбачає опановування певного напряму або, як інколи вживають, школи психотерапії.

Причому, психотерапевт/ка має природне право обирати, яка школа чи напрям йому/їй ближче і навчатись саме методу, що його ця школа чи напрям обґрунтовує та арсенал засобів якого пропонує.

Наприклад, хтось із психотерапевтів у “Просторі Психологів” — обирає напрям символ-драми, комусь ближчим видається психоаналіз, інші віддають перевагу когнітивно-поведінковим підходам.

А ще комусь — імпонує незмінно популярний останніми десятиліттями напрям сучасної психології, що має назву “гештальт” чи «gestalt», котрий:

 1. Був заснований в середині минулого сторіччя Фріцом та Лаурою Перлз.
 2. У загальному перекладі з німецької мови означає «образ».
 3. У вужчому, психотерапевтичному контексті — тлумачиться як «завершений образ».

Власне, аби допомогти читачеві зрозуміти потенціал гештальт-ідеї коректно — треба наголосити, що “завершеним образом” гештальт-психотерапевти вважають лише ті життєві ситуації та їхні емоції-супровідники, що:

 • по-перше, сповна прожиті і завершені (повністю пережиті в минулому),
 • по-друге, інтегровані у свідомість та життєвий досвід.

Іншими словами, надаючи психологічну допомогу клієнтам — гештальт-терапевти виходять з позицій цілісного погляду на людину, за яким, зокрема визнається єдність психологічного, біологічного та соціального компонентів її існування.

Теорія та практика гештальту дозволяє виокремити і загальну мету гештальт-терапії:

 1. Стимулювання та фасилітація (ненав’язлива допомога) процесів особистісного розвитку.
 2. Пробудження особистісного потенціалу для реалізації цілей та можливостей за рахунок створення внутрішнього джерела опори “тут і зараз”/
 3. Оптимізація навичок саморегуляції.
 4. Подолання різноманітних психічних розладів
 5. тощо.

Далі, для розуміння важливих психологічних особливостей суті, закладеної у словосполученні “гештальт-терапевт” потрібно сказати кілька слів і про те, ким їх вважають та як визначають теорія і практика сучасної психології.

Але перед тим, якщо раптом, усе, що вам потрібно — без зайвих зволікань записатися до кваліфікованого гештальт-психотерапевта — просто зараз скористайтеся спеціальним розділом веб-платформи “Простір Психологів” і починайте одразу та безпосередньо контактувати із обраними фахівцями.

ХТО ТАКИЙ ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПЕВТ?

З самої назви, звісно ж, випливає, що психотерапевт, котрий під час роботи з клієнтами застосовує принципи, методи та техніки гештальт-підходу — називається гештальт-психотерапевтом або, скорочено, гештальт-терапевтом.

На практиці, у своїй роботі гештальт-терапевт:

 • часто опирається на засади гуманістичної та екзистенційної психології,
 • майстерно скеровує увагу та ресурс клієнта на вирішення того, що непокоїть людину «тут і зараз»,
 • на відміну від психоаналітиків — не розгадує ребуси минулого, а зосереджений на теперішньому моменті та майбутті,
 • бере проактивну участь у психотерапевтичному процесі:
  • висловлюючи свої відчуття,
  • ділячись думками, котрі виникають під час зустрічі,
  • виявляючи емпатію
  • тощо

ЗАКРИТИ ГЕШТАЛЬТ

Додам, що на мою думку, вельми значною мірою поширене розуміння специфіки гештальт-терапевтів клієнтами у сьогоднішні часи — програмується індивідуально-побутовою інтерпретацією всім відомого словосполучення-мему «Закрити гештальт».

На практиці, “закритий гештальт” — результат процесу, за якого клієнт і психотерапевт ще раз проживають болісну ситуацію в абсолютно безпечному просторі, а озброєний підтримкою терапевта клієнт:

 • по-перше, вивільняє психічну напругу травматичної події,
 • по-друге, інтегрує цей досвід в об’єктивну дійсність,
 • по-третє, спрямовує зусилля на створення свого цілісного, щасливішого майбуття.

Водночас, нагода “позакривати всі гештальти” — далеко не єдина приваблива особливість звернення по фахову допомогу саме до гештальт-психотерапевта.

ЯКІ ПРОБЛЕМИ РОЗВ’ЯЗУЄ ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПЕВТ?

Як показує практика, гештальт-терапевт успішно працює з дуже широким колом психологічних запитів (або, як їх ще називають “тем”), серед основних з них, на мій погляд, варто відзначити:

 • проблеми у стосунках,
 • конфліктна поведінка,
 • незадоволеність життям,
 • психосоматичні захворювання,
 • переживання втрати чи розлучення,
 • панічні атаки,
 • тривожність,
 • депресія,
 • ПТСР
 • тощо.

Звісно, що цей перелік можна продовжувати далі, адже цей вид психотерапії — надзвичайно гнучкий і зарекомендував себе як дієвий засіб для практично будь-якої психологічної допомоги усім віковим категоріям.

Треба також додати, що зазвичай людина не цілком усвідомлює чи бодай розуміє причини та природу своїх психологічних проблем, а відповідно — не здатна їх не лише чітко артикулювати, а й навіть просто окреслити.

Але це жодним чином не проблема, бо у процесі відвідування гештальт-терапевта, озброївшись лише самою готовністю до змін, ви поступово зможете:

 • зважити і обрати найбільш актуальні у даній життєвій ситуації запити,
 • усвідомити приховані та витіснені емоції,
 • прожити знову незавершені, болючі ситуації,
 • навчитись вибудовувати особистісні кордони,
 • приймати усі свої переживання та відчуття,
 • визначити реалістичні цілі та оптимальні шляхи їх досягнення,
 • перезавантажити процеси особистісного розвитку
 • та багато іншого.

Завершуючи загальну характеристику суті та важливих особливостей професії сучасного гештальт-терапевта — додам кілька аспектів, які, сподіваюсь, дозволять читачеві осягнути також суто відмінні від інших фахівців риси та якості сучасних гештальт-терапевтів.

ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПЕВТ?

Як уже зазначалося на самому початку, залежно від теоретичної основи — сучасна психотерапія пропонує цілий ряд мейнстримних і перевірених часом напрямків, зокрема, психоаналіз, когнітивно-поведінкова терапія (КПТ), кататимно-імагінативна терапія, гештальт-терапія, арт-терапія та інші.

На практиці, майстерний практикуючий психотерапевт — характеризується тим, що у своїй роботі вміє поєднувати найкращі здобутки одразу кількох теоретичних підходів, хоча, водночас — один із них завжди відіграватиме визначальну роль.

Тому, часто буває так, що різниця — полягатиме лише в тонкощах застосування інструментів психодіагностики, психокорекції, психотерапії, психореабілітації та психопрофілактики, до яких вдаватиметься гештальт-терапевт із метою:

 • точного опрацювання вхідного запиту клієнта шляхом збору усієї повноти інформації, що необхідна для розробки ефективної та швидкодійної стратегії подолання небажаних явищ,
 • методичного проведення комплексу заходів, що уможливлять виконання розробленої стратегії з урахуванням індивідуальних особливостей, поточної корекції, зворотного зв’язку тощо.

Водночас, із досвіду практичної взаємодії з клієнтами в якості гештальт-терапевта, можу зазначити також кілька характерних суто для гештальт-терапії ознак:

по-перше, це розширення усвідомленості за рахунок прийняття реальності (встановлення «контакту з реальністю»)

по-друге, навчання відкритості новому досвіду

по-третє, інтеграція різних вимірів життєбуття людини (тілесного, когнітивного, емоційно-вольового, поведінкового, соціального, духовно-морального).

по-четверте, на відміну від фахівця у напрямі психоаналізу або КПТ, спеціаліст у напрямку гештальт-терапії — не займає домінантної позиції у взаємодії з клієнтами, від чого походить і неофіційна назва цього напрямку як «терапія контакту».

ПІДБІР ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПЕВТА

На моє переконання, як і в інших напрямках психотерапії, основне значення у діяльності гештальт-терапевта відіграє не так містке теоретичне підґрунтя, що в ньому працює фахівець, як продуктивний та якісний взаємозв’язок психотерапевта з клієнтом.

Якщо ви також готові налагоджувати такого роду зв’язок для успішного та максимально швидкого подолання негативних психологічних явищ у вашому житті чи житті ваших близьких — звертайтеся до мене безпосередньо.

Або підберіть інших кваліфікованих гештальт-терапевтів у “Просторі Психологів”, скориставшись відповідним функціоналом, унікальність якого, до речі, дозволяє максимально точно вицілити необхідну вам фахову експертизу та досягнути 100%-ї взаємовідповідності уже з першого разу.

Гештальт-терапія є одним з важливих підходів до психотерапії, який спрямований на підтримку психічного здоров’я та особистісного розвитку клієнта.

Гештальт-терапевт застосовує глибинний психотерапевтичний підхід, який:

 1. акцентується на сприйнятті та розумінні цілісності людського досвіду,
 2. базується на принципах гештальт-психології, яка вбачає людину як цілісну систему, де елементи сприйняття взаємодіють та утворюють нові ознаки.

Гештальт-терапевт – це фахівець, який володіє спеціалізованою освітою та використовує гештальт-підходи і техніки для сприяння самоусвідомленню клієнтів, особистостісного розвитку та створенню інших передумов для позитивних змін у психологічному стані клієнтів.

Гештальт-терапія відіграє важливу роль у підтримці психічного здоров’я та особистого розвитку людини.

Вона надає можливість клієнту:

 1. Розкрити свідомість наявних емоцій, почуттів та думок.
 2. Виявити інтегрований образ себе та відношення до інших людей.
 3. Зосередитися на “тут і зараз”, поточному досвіді та відчуттях.
 4. Розвивати самоусвідомлення та сприяти особистісному зростанню.
 5. Подолати блоки та перешкоди, що заважають особистісному розвитку.

Гештальт-терапія розглядає людину в її цілісності, сприяючи глибокому розумінню самого себе та власних потреб.

Цей підхід допомагає клієнтам знаходити гармонію, самореалізацію та досягати психічного благополуччя.

Основні принципи гештальт-терапії

В теорії і на практиці, робота гештальт-терапевта базується на вірі в здатність людини до саморегуляції та її природну тенденцію до цілісності.

Гештальт психологія вбачає людину як систему, яка має внутрішні ресурси та механізми для самовилікування.

Гештальт-терапевт допомагає клієнту активізувати ці ресурси та підтримує процес самовідновлення, щоб клієнт міг досягти цілісності та гармонії.

Один з ключових принципів гештальт-терапії є фокус на поточному досвіді та відчуттях клієнта.

Гештальт-терапевт стимулює клієнта бути усвідомленим у теперішньому моменті, сприяючи зосередженню на тому, що відбувається саме зараз.

Це допомагає клієнту розкрити свідомість про свої емоції, фізичні відчуття та психологічний стан, що сприяє глибшому самопізнанню та змінам.

Гештальт-терапія приділяє велику увагу взаємодії та відносинам між клієнтом та терапевтом.

Ця взаємодія ґрунтується на співробітництві, взаємній повазі та довірі.

Гештальт-терапевт створює безпечне та підтримуюче середовище, де клієнт може відкрито висловлювати свої емоції, думки та потреби.

Це сприяє поглибленню відносини, а також розвитку клієнта.

Ці та інші принципи відіграють ключову роль у гештальт-терапевтичному процесі, створюючи умови для самовідновлення, самопізнання та змін у клієнта.

Роль гештальт-терапевта

Гештальт-терапевт відіграє важливу роль у створенні безпечного та підтримуючого простору для клієнта.

Він/вона забезпечує конфіденційність, повагу та невпливовий стиль спілкування, що допомагає клієнту почуватися комфортно та вільно виражати свої емоції та думки.

Цей простір створює основу для розкриття і експресії потенціалу клієнта.

Гештальт-терапевт використовує різноманітні техніки та методи гештальт-терапії для активізації саморозкриття та самоусвідомлення клієнта.

Це можуть бути експериментальні вправи, використання метафор, тілесні техніки та рухові вправи.

Усі ці та інші техніки допомагають клієнтові стати більш усвідомленим щодо своїх емоцій, потреб, думок та взаємодій з навколишнім середовищем.

Гештальт-терапевт активно підтримує особистісний розвиток та зміни у клієнта:

 • сприяє розкриттю нових можливостей,
 • стимулює клієнта до розвитку своїх потенціалів та досягнення поставлених цілей,
 • допомагає клієнту знаходити нові перспективи,
 • підказує, як змінювати некорисні патерни поведінки та
 • надихає розвивати нові ресурси для покращення якості життя

В цілому, гештальт-терапевт виконує важливу роль у проведенні гештальт-терапії та робить усе, щоби сприяти клієнту в його процесі розвитку та змін, водночас, для позитивного результату — потрібна активна участь і клієнта.

Техніки гештальт-терапії

Гештальт-терапія використовує різноманітні експериментальні вправи та рольові ігри, щоб активізувати процес саморозкриття та самоусвідомлення.

Ці вправи допомагають клієнтам вивчити свої емоції, відчуття та реакції, а також розкрити неповноту, яка може перешкоджати їх особистому розвитку.

Рольові ігри дають можливість клієнтам відтворити та вивчити взаємодію з іншими людьми та збагатити свої навички комунікації.

Тіло та рух є важливими елементами в гештальт-терапії, відтак, гештальт-терапевт може використовувати різні техніки, такі як тілесні вправи, дихальні техніки та рухові експерименти, щоб допомогти клієнтам відчути та виразити емоції, відчуття та потреби.

Це дозволяє клієнтам звернутися до своїх тілесних відчуттів та поглибити свідомість про себе.

Також важливими компонентами гештальт-терапії є робота зі снами та використання метафор.

Гештальт-терапевт допомагає клієнтам розгадувати символіку та значення, які містяться у снах, а також використовувати метафори для розуміння їхнього досвіду та проблем.

Це може допомогти клієнтам отримати нові уявлення та перспективи щодо своєї ситуації та розвивати ресурси для змін.

ПІДСУМКИ

Гештальт-терапія продовжує розширювати свої рамки та впроваджувати нові методи та техніки.

Розуміння ролі гештальт-терапевта та використання гештальт-терапії як підходу до психотерапії може сприяти подальшому розвитку цієї області.

Інтеграція гештальт-терапії в практику психотерапії може принести значні переваги для клієнтів у відношенні особистісного розвитку та психічного здоров’я

текст статті треба вставити сюди з ворда


ПІДБІР ФАХІВЦІВ

У спеціальному розділі веб-платформи можна зручно і швидко підібрати експертів як за однією основною спеціалізацією, скажімо “психолог”, так і одразу за кількома, наприклад “сімейний психолог”, “психотерапевт” і “психіатр” тощо

Універсальний і простий алгоритм “націлювання експертизи” у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору і такі атрибути як відчуття, скарги, ціна, спеціальність, метод, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

 • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення
 • позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності

СПІВАВТОРСТВО PSY-PEDIA

Існує можливість для фахівців, профайли яких розміщені на веб-платформі — додати на окрему вкладку цієї (як і будь-якої іншої) сторінки “Психоенциклопедії” унікальну авторську інтерпретацію даної чи будь-якої іншої з існуючих чи додаткових тем.

Якщо ви — дипломований/а психолог/иня і вам це цікаво: