Психолог для підлітків

Психолога для піділтків

Загальновідомо та доведено, зокрема віковою психологією, що підлітковий вік — це період активного розвитку, що супроводжується багатьма фізичними та психологічними змінами особистості.

Фахівці у Просторі Психологів” не з чуток знають, що цей період може бути складним як для підлітків, так і їхніх батьків чи близьких, адже усі вони можуть зіткнутися з широким спектром психологічних проблем, спричинених змінами у житті підлітків.

Відповідно, психолог для підлітків як спеціалізований фахівець — корисний усім вищевказаним категоріям, а не лише підліткам, які потребують допомоги та/або підтримки.

Далі, крізь призму власного досвіду, я розгляну детальніше ті розділи та аспекти сучасної психології, теоретичні знання та практичні напрацювання у яких — можуть бути корисними саме психологу для підлітків.

ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ПІДЛІТКІВ

Розвиткова психологія або психологія розвитку — це галузь психології, що вивчає зміни у поведінці та мисленні людини впродовж її життя.

Відтак, психологу для підлітків важливо:

 • по-перше, знати процеси розвитку підлітків, аби зрозуміти їхню поведінку та допомогти їм впоратися зі складнощами, з якими вони зіткнулися,
 • по-друге, використовувати різні методики, як-от тестування, спостереження, інтерв’ювання тощо, аби дізнатися достеменно про індивідуальні особливості процесів розвитку підлітків.

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ПІДЛІТКІВ

Соціальна психологія — вивчає взаємодію між людьми, соціальні процеси та вплив соціального середовища на поведінку людей загалом та підлітків зокрема. А підлітковий вік — це період, коли соціальні зв’язки стають дуже важливими для молодих людей, які водночас і “майже дорослі, і ще вчора діти”.

Кваліфікований психолог для підлітків використовує інструментарій соціальної психології у першу чергу, щоби допомогти підліткам осягнути:

 • як взаємодіяти з іншими людьми,
 • як вирішувати конфлікти
 • як підтримувати здорові соціальні відносини
 • тощо.

ПСИХОЛОГІЯ ПІДЛІТКОВОЇ ОСОБИСТОСТІ

Психологія особистості, в широкому розумінні, вивчає індивідуальні риси, характеристики та тенденції у поведінці людини.

В контексті психолога для підлітків це означає, що фахівцеві чи фахівчині з відповідною експертизою важливо:

 • по-перше, знати про особливості та закономірності підліткової особистості, адже лише так можна допомогти їм розвиватися та впоратися з проблемами,
 • по-друге, використовувати різні методики, психодіагностики, психокорекції та психотерапії, щоб зрозуміти особистісні риси та характеристики підлітків.

ПСИХОТЕРАПІЯ ДЛЯ ПІДЛІТКІВ

Якщо лаконічно, то психотерапія — це процес лікування психічних проблем, що можуть виникнути в житті як дорослих, так і дітей чи підлітків.

Власне, психолог для підлітків має бути спроможним використовувати різні форми психотерапії, як-от: індивідуальна терапія, групова та/або родинна чи то пак сімейна терапія.

Поєднане і уміле застосування психотерапевтичних методів і методик психологами для підлітків, при відповідній потребі, звісно ж, допомагає підтримувати психічне здоров’я підлітків та впоратися із такими недитячими проблемами як тривога, депресія та інші поведінкові порушення чи інші розлади.

ПСИХОКОНСУЛЬТУВАННЯ ПІДЛІТКІВ

На практиці, індивідуальні консультації психолога для підлітків можуть допомогти тінейджерам щодо:

 • розвитку особистості,
 • вирішення проблем у навчанні,
 • поліпшення взаємин зі своїм оточенням,
 • осягнення своїх емоцій та вчинків
 • тощо.

Власне, консультування може бути корисним як для підлітків, котрі почуваються занадто стресовими, тривожними або депресивними так і для тих, які справляють цілком “нормальне” враження, але поведінка яких, із тих чи інших причин “залишає надто багато простору для небажаних домислів”.

Практика надання психологічної допомоги підліткам неодноразово доводила, що звернення батьків чи інших близьких щодо бентежної поведінки підлітка — завжди своєчасне, адже крім налагодження типових небажаних наслідків “підліткових трансформацій”, психолог для підлітків може буквально, рятувати життя.

РОЗВИТОК ПІДЛІТКОВОЇ ОСОБИСТОСТІ

Психолог для підлітків має допомагати їм у розвитку особистості та розкритті свого потенціалу, що може містити:

 • визначення своїх коротко-, середньо- і довгострокових цілей,
 • осягнення своїх сильних та слабких сторін,
 • розвиток навичок комунікації та лідерства,
 • вміння будувати стосунки
 • тощо.

Аби допомогти тінейджерам в розвитку особистості — психолог може використовувати різні методики, зокрема тренінги та/або ігри, мета яких розкрити внутрішній потенціал та досягти самореалізації у житті.

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ ПІДЛІТКІВ

Психолог для підлітків корисний тим, що може суттєво, а нерідко навіть визначально — допомогти у виборі правильної професії та запрограмувати успішну кар’єру в дорослому житті.

Завдяки просунутим технологіям профорієнтації заснованим на сучасному тестуванні схильностей та переваг, а також — правильній інтерпретації результатів, психолог для підлітків повинен допомагати “майже дорослим”:

 • безпомилково визначити свої інтереси та здібності,
 • знаходити корисну інформацію про відповідні професії та ринок праці,
 • осягати загальні відомості про вступ до вишу або коледжу,
 • запобігати необхідності “змін професії” у процесі навчання,
 • програмувати успішну і швидку самореалізацію
 • тощо.

РОЗВʼЯЗУВАННЯ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ

Психолог для підлітків може допомогти у розв’язуванні різних проблемних ситуацій, що дуже часто виникають в їхньому житті у цей період. Зокрема:

У цьому процесі підлітковий психолог може використовувати різні підходи: когнітивно-поведінкова терапія, психоаналітична терапія, арт-терапія тощо, які на конкретних чи абстрактних прикладах дають підліткам розуміння основних ефективних стратегій розв’язування тих, чи інших типових або неповторних проблемних ситуацій.

ПІДТРИМКА ПІДЛІТКІВ ПРИ ВАЖКИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

Ще один аспект корисності психолога для підлітків полягає у фаховій підтримці тінейджерів при складних життєвих обставинах, зокрема:

 • розлучення батьків,
 • втрата близької людини,
 • переїзд,
 • зміна оточення
 • тощо.

Застосовуючи спеціальні методи і методики, психолог для підлітків має допомогти тінейджерам знаходити такі способи заспокоєння у важких ситуаціях, що забезпечать не лише мінімально травматичне переживання потрясінь, а й розвиток особистості.

ПІДТРИМКА БАТЬКІВ ПІДЛІТКА

Як уже зазначалося вище, на практиці, психолог для підлітків може допомогти не тільки самим підліткам, але також їхнім батькам.

Батьки чи, інколи, опікуни або інші близькі родичі — під час консультації підліткового психолога можуть:

 • знайти цінну підтримку фахівця, якому знайомі бентежні прояви батьківства “підліткового періоду”,
 • отримати корисні поради щодо виховання та спілкування зі своїми дітьми-тінейджерами,
 • краще зрозуміти психологію підлітків та їхні потреби,
 • пропрацювати власні, цілковито дорослі психологічні проблеми
 • тощо.

ШКІЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Для поліпшення ефективності психологічної допомоги, психолог для підлітків повинен уміти налагоджувати співпрацю з педагогами та адміністраціями шкіл та іншими організаціями, що працюють із підлітками.

На практиці, психологу нерідко доводиться виконувати роль посередника між підлітком, його батьками та школою, адже саме така “медіація” виявляється критично необхідною для вирішення конфліктів та побудови позитивно-конструктивних взаємин між усіма сторонами.

Крім того, психолог для підлітків може проводити спеціальні тренінги для вчителів та/або інших працівників школи щодо особливостей підліткової психології, поведінки, емоцій та/або ефективної взаємодії з ними.

ПІДСУМКИ

Психолог для підлітків — різнобічний фахівець, який/а може виконувати різноманітні функції спрямовані на забезпечення психологічної підтримки та допомоги передовсім підліткам, але і їхнім батькам чи близьким.

Як свідчить практика, будь-яке звернення до підліткового психолога може вважатися своєчасним, адже:

 • Якщо ви звернули увагу на певні зміни у поведінці свого підлітка або відчуваєте, що він потребує психологічної підтримки, перш за все, вам необхідно встановити з ним контакт та поговорити про те, що відбувається.
 • Врахуйте, що підлітки можуть бути важкою аудиторією, тому, попри все, знайдіть підхід до вашої дитини та вислухайте його/її.
 • Слухайте з увагою та розумінням, не критикуйте, не засуджуйте та не звинувачуйте його/її.
 • Після того, як ви зрозумієте, що турбує вашого підлітка, запропонуйте йому зустрітися з психологом.
 • При цьому, важливо зрозуміти, що це аж ніяк не означає, що з вашою дитиною щось погане або що вона “нездатна” впоратися зі своїми проблемами.
 • Навпаки, звернення до психолога може бути проявом мудрості та сміливості, що допоможе вашій дитині зробити перші кроки у розв’язанні своїх проблем.

Якщо вам уже потрібен психолог для підлітків — звертайтеся до мене або підберіть перелік фахівців з відповідною експертизою у спеціальному розділі веб-платформи “Простір Психологів” та відіграйте важливу роль у подоланні підлітком типових для цього віку психологічних проблем.

А також, зважте, що психотравматичний досвід пережитих підлітком подій та явищ, які з висоти вашого життєвого досвіду можуть вважатися несуттєвими — цілком здатний не просто перетворитися на прикрі, але живучі комплекси, а й також виявитися з часом у неповноті розкриття внутрішнього потенціалу майже дорослої особистості.

Навички, що їх підлітки здобувають у процесі роботи з кваліфікованим підлітковим психологом, зазвичай допомагають їм ефективно протистояти стресам, продуктивно спілкуватися з оточуючими та розвиватися як особистості.

І в жодному разі не соромтеся звернутися до психолога для підлітків не лише зі своїм тінейджером, а і тоді, коли допомога потрібна вам як його чи її батькам.

Автор