Фантомні болі

Інформація про фантомні болі

Те, що у медицині та психотерапії називають фантомними болями є різною мірою небажаними (больовими) людськими відчуттями, що пов’язані з ампутованими і/або фізично уже неіснуючими канцівками та/чи внутрішніми органами.

За даними сучасних досліджень, фантомні болі фіксуються у 4 із 5 % людей із ампутаціями кінцівок, а також здатні виникати у людей і після видалення внутрішніх органів або їх частин одразу, чи з плином деякого часу.

Щодо причин виникнення фантомних болів, важливо зазначити, що фахівці та науковці ще не дійшли до загальноприйнятого розуміння.

Тому, щоби осягнути психологічну проблематику фантомних болів і поступово виробити оптимальну лінію поведінки у випадках актуальності явища для себе (чи коли це стосується близьких), — варто ознайомитися з теоріями, що пояснюють природу їх виникнення та існування.

Якщо максимально лаконічно, є два основні пояснення фантомних болів, які на мою думку, не стільки конкурують між собою, скільки доповнють одне одного:

 • перше — трактує фантомні болі наслідками нервових імпульсів, які раніше іннервували уже відсутню частину тіла
 • друге — визначає основою явища наслідки аномального росту нових нервових волокон у місцях ампутації кінцівок чи видалення органів

Стикнувшись зі симптомами фантомних болів — корисно розуміти два засадничі моменти: по-перше, що заходи їх подолання існують, а по-друге, що їх варіативність, ефективність та інноваційність — збільшуються із року в рік.

Так би мовити, класичний спектр верифікованим багаторічним досвідом застосування антикризових заходів подолання фантомних болів, найчастіше містить:

 • фармакологічні преперати
 • протезування
 • психотерапію
 • рухову терапію,
 • неврологію
 • кінезіотерапію (лфк, реабілатація)
 • параолімпійські види спорту
 • тощо

Тому, якщо фантомні болі, в силу тих чи інших причин, безпосередньо чи опосередковано актуалізувалися у вашому побуті, для збільшення шансів на успішне подолання цього серйозного життєвого виклику — рекомендовано заручитися у цьому процесі підтримкою фахівців, зокрема і з психічного здоров’я.

Допомога психотерапевтів у таких випадках, найчастіше містить найточнішу з можливих психодіагностику фантомних болів, а далі, з урахуванням особистісних особливостей психіки та аналізу психотравматичних аспектів передумов і обставин випадку — дозволяє підібрати комплекс найвідповідніших засобів для результативної боротьби.

Теорії фантомних болів

Кілька додаткових слів про існуючі теоретичні концепції фантомних болів корисні тим, що ознайомлення із ними може поглибити обсяги розуміння самого явища та покращити ефективність як медично-психотерапевтичного, так і соціально-побутового застосування засобів боротьби із його наслідками.

В цілому, на мою думку, серед теорій, що інтерпретують природу виникнення фантомних болів варто виокремити чотири: периферійні, центральні, спинальні та психогенні

Периферійні теорії фантомних болів

Фахівці та науковці, які притримуються цієї теорії вважають, що причиною виникнення та гострого переживання фантомних болів — є ніщо інше як нервова система в цілому та, зокрема нервові закінчення у місці апутації, які залишилися після втрати кінцівок чи хірургічного видалення органів

Власне, периферійна теорія фантомних болів стверджує, що больові відчуття безпосередньо виникають у результаті надходження імпульсів від нервовох клітин, які за відсутності їхніх соматичних продовжень в ампутованих кінцівках чи видалених органах — хибно сприймаються головним мозком як локалізовані у фізично неіснуючих частинах тіла біль, свербіж, стиснення, дискомфорт тощо.

Центральні теорії фантомних болів

Деталізовані свого часу відомим канадським нейропсихологом Р.Мелзаком, так звані центральні теорії фантомних болів — стверджують, що причиною виникнення фантомних болів слід трактувати унікальні сенсорні переживання, які притаманні нейронній матриці тіла у головному мозку.

Іншими словами, коли кінцівка ампутується або частина тіла/органу видаляється хірургічним способом — спеціальна нейроматриця у головному мозку вимушена адаптувати свою конфігурацію бепосередньо в процесі фантомно-болісних коливань залишкової нейросигнатури.

Спинальні теорії фантомних болів

Теоретична концепція, що пояснює відчуття фантомних болів, “локалізованих” у відсутніх частинах тіла змінами, які природно відбуваються в спинному мозку після хірурчгічних операцій — отримала у фаховому середовищі назву спинальної (spine, англ — спинний мозок)

Згідно з трактуваннями спинальної теорії — до виникнення фантомних болів безпосередньо призводить втрата сенсорних сигналів, що раніше вели до ампутованої частини тіла внаслідок перерізання нервових каналів під час операції.

Психогенні теорії фантомних болів

Предметний інтерес для вивчення фахівцями з психічного здоров’я, зокрема психотерапевтами і психітрами, на мою думку, становлять так звані психогенні теорії фантомних болів, адже відповідно до них, причинами виникнення такого роду больових відчуттів є психотравматичний досвід, нервові стреси та потужні емоційні переживання.

У якості проміжного підсумку щодо теорій фантомних болів — треба сказати, що в цілому, усі без винятку ці пояснення мають свою користь, адже кожна по своєму сприяє осягненню різних важливих аспектів складності психодіагностики, терапії та реабілітації.

В цьому контексті, залишається лише додати, що звернення до спеціалістів допомагає, в середньому, значно швидше спільно напрацювати індивідуальні аспекти дослідження, боротьби і успішного подолання фантомних болів.

Симптоми фантомних болів

Теорія і практика сучасної психології оперує широким розмаїттям симптоматики фантомних болів та наголошує визначальну роль у їх характері цілої низки індивідуальних особливостей особистості, яка їх переживає.

На практиці, фантомний біль часто описується як локалізоване і фізично неіснуючих органах чи кінцівках таких відчуття стиснення, скручування, розчавлювання, печіння (розпеченості), простріли, поколювання, судоми тощо.

Загалом, симптоми фантомних болів класифікуються фахівцями з психічного здоров’я та лікарями як безболісні, хворобливі, тригерні та/або залежні від часу. А саме,

 1. Під безболісними імпульсами розуміють ті, що виникають як сильне прагнення почесати, розтерти, зігнути, розігнути чи іншим чином змінити положення ампутованої кінцівки в просторі
 2. Хворобливі (патологічні), як правило виявляються у скаргах пацієнтів на стиснення, розпеченість, свербіж, удари струму тощо
 3. Тригерні (зональні) характеризують виникнення фантомного болю внаслідок імпульсів, що локалізуються на протилежних/симетричних видаленим частинах тіла
 4. Часові — трактують різновиди болів, що з’являються або безпосередньо після операції, або через деякий час після втрати (кілька тижнів, місяців, років тощо)

Важливо, що незалежно від індивідуально-психологічних особливостей особистостей постраждалих — симптоми фантомних болів поділяються також на легкі, середні та гострі, що також суттєвою мірою впиває на процеси їх психодіагностики та лікування.

Різновиди фантомних болів

Характеризуючи явище фантомних болів в цілому, варто також розрізняти три основні їх різновиди, а саме:

 1. Фантомні болі після ампутації нижніх/верхніх кінцівок
 2. Фантомні болі внаслідок хірургічного видалення внутрішніх органів
 3. Зубні фантомні болі

Далі кілька слів про кожен із цих різновидів у контексті сучасної теорії і практики надання психотерапевтичної та суміжної допомоги постраждалим.

Фантомні болі ампутованих кінцівок

Складають собою переважну більшість усіх, з якими звертаються по психологічну допомогу зокрема і до воєнних психологів, а особливо кількість таких звернень зросла в умовах відбиття Збройними Силами України воєнної агресії росії.

Слід наголосити у цьому контексті, що і спектр сучасних засобів боротьби з фантомними болями при ампутованих кінцівках — найширший, зокрема тут крім уже згадуваних і перевірених класичних методів, варто відзначити також нейропротезування та VR-психотерапевтичні методики.

Також варто додати, що у стратегії розвитку проекту “Простір Психологів” уже передбачається розробка, напрацювання і застосування різноманітних VR-психологічних методик і цілком ймовірно, що саме присвячені боротьбі з фантомними болями будуть реалізовані одними із найперших.

Фантомні болі видалених органів

Локалізуються там, де раніше функціонували видалені внутрішні органи (чи їх частини) та бувають безболісними та/або патологічними.

Найчастіше, як показує практика надання психотерпевтичної допомоги пацієнтам, цей різновид фантомних болей виникає після таких хірургічних операцій як:

 • екстирпація матки
 • нефректомія (нирки)
 • резекції частини кишечника
 • холецистектомії (жовчний міхур)
 • спленектомії (селезінки)
 • тонзилектомії (мигдалини)
 • тощо

Лікування цього різновиду фантомних болів, як і у випадку ампутованих кінцівок, може включати широкий спектр засобів, але на практиці для покращення якості життя у таких випадках, найчастіше застосовуються медикаменти і психотерапія.

Фантомний зубний біль

Третій різновид фантомних болів, який часто виокремлюється фахівцями і клієнтами, інколи виникає під час стоматологічних операцій і локалізується по їх завершенні — безпосередньо у видалених зубах.

Що, насправді, нерідко виявляється лише неуникненним наслідком спричинених хірургією змін у нервових клітинах й тканиних ротової порожнини та само по собі минає із плином часу.

Терапія фантомного болю в зубах, зазвичай, обмежується застосуванням індивідуально підібраних знеболюючих медпрепаратів та психотерапевтичним консультуванням щодо самовладання, контролю емоційних реакцій та сприйняття больових імпульсів.

Лікування фантомних болів

Як уже побіжно зазначалося вище, заходи із боротьби та подолання фантомних болів можуть бути різними, а їх підбір залежить як від особистісних особливостей, так і від проблематики самого випадку втрати кінцівки чи хірургії внутрішнього органу (або його частини).

На практиці, до методів лікування, що застосовуються лікарями-реабілітологами, кінезіотерапевтами, воєнними психотерапевтами, психіатрами тощо, найчастіше відносять:

По-перше, медичні препарати знеболюючої дії, завданням яких є якомога швидше полегшення чи нейтралізація фантомного болю, зокрема новокаїнова блокада у місцях ампутації

По-друге, психотерапію, яка уможливлює застосування широкого арсеналу методів і засобів сучасної психології для діагностики, допомоги та лікування фантомних болів (подробиці — нижче)

По-третє, спеціальну хірургію, суть якої полягає у видаленні нервових вузлів, що зазнали патологічних змін внаслідок ампутації — та званих невром

По-четверте, дзеркальну терапію, яка використовує оптичні ілюзії та завдяки відображенням здорових кінцівок у спеціально розміщених он/офлайн дзеркалах — допомагає головному мозку пацієнтів “наочно пересвідчитися” у відсутності причин для виникнення фантомних болів

По-п’яте, опорно-рухова реабілітація у формі лікувальної фізкультури, кінезіотерапії, параолімпійських видів спорту та інших рухових методик і заходів, які допомагають фізично звикнути до життєдіяльності без втрачених кінцівок чи органів

По-шосте, протезування (хокрема, нейропротезування) — ефективність якого полягає у заміні ампутованих кінцівок сучасними функціональними протезами, найінноваційніші з яких, можуть мати широкий спектр вільності рухів та керуватися/коригуватися нейроімпульсами

Спектр лікувальних засобів постійно розширюється, проте не зайве наприкінці наголосити, що кожен випадок фантомних болів, як правило, неповторний і тому самолікування тут несе значні ризики завдання ще більшої шкоди.

Відтак рекомендується долати і/або лікувати фантомні болі за безпосередньої участі фахівців із психічного здоров’я, воєнної психології, фізичної реабілітації тощо, адже оперуючими значними масивами знань, умінь та досвіду у цьому напрямі — їх допомога часто буває визначальною.

Психотерапія фантомних болів

Психотерапію зараховують до переліку найефективніших методів лікування фантомних болів тому, що її методи, прийоми, техніки та підходи уже давно і ефективно допомагають постраждалим відносно швидко вчитися керувати неіснуючими больовими відчуттями.

На практиці, психотерапевти і психіатри застосовують при роботі з фантомними болями різні методи, оптимальний підбір яких, великою мірою залежить від результатів психодіагностики та безпосередньо визначається підготовкою і досвідом.

Складовими сучасної психотерапії фантомних болів, як правило, буває один або одразу кілька різних методів водночас:

По-перше, когнітивно-поведінкова терапія (КПТ). Принципи якої, передовсім, корисні тим, що сприяють мисленнєвим та поведінкоми змінам для пацієнтів

По-друге, гіпнотерапія, яка застосовується для глибокої релаксації, котра, у свою чергу, здатна суттєво зменшити або навіть повністю (тимчасово) ліквідувати фантомні больові відчуття

По-третє, релаксаційні техніки, котрі безпосередньо заспокоюють тіло та розум і передбачають такі прийоми як діафрагмальне (низьке дихання), контроль емоцій, медитація тощо

По-четверте, аутотренінг як практична техніка саморегуляції — сприє зниженню інтенсивності фантомних болів через елементи самонавіювання тощо

По-п’яте, звісно, дзеркальна терапія, яка хоч і не вважається суто психотерапевтичним методом усіма без винятку фахівцями, проте дуже часто використовується як дієвий чинник швидкого зменшення фантомного болю.

Причому суттєво, що дзеркальний терапевтичний ефект ілюзії присутності ампутованої кінцівки під час її застосування — можуть забазпечувати не лише спеціалізовані дзеркальні поверхні, а й сучасні VR-засоби.

VR-психотерапія фантомних болів

Прикметним і дуже перспективним напрямком лікування фантомних болів є Virtual Reality, елементи розвитку котрої, слід сказати, уже запрограмовані і на веб-платформи “Простір Психологів”

Розроблені IT-фахівцями спільно з психологами спеціальні VR-тренажери — уже допомагають пацієнтам із ампутаціями, причому відбуватися це може незалежно на відстані і не вимагає часто виснажливих подорожей у неадаптованих здебільшого умовах громадського транспорту до різного роду спеціальних стаціонарів, лікарень, клінік тощо

За даними недавніх досліджень, продумане застосування VR-психотерапії — здатне суттєво знижувати гостроту фантомних болів, покращувати рухові функції та зменшувати періодичність їх виникнення.

Протезування і фантомні болі

Як свідчить практика, протезування, особливо у поєднанні з периферійною нервовою стимуляцією — може стати важливим чинником подолання більшості негативних наслідків фантомних болів.

Водночас, треба наголосити, що саме по собі протезування лише опосередковано впливає на фантомні болі, адже його основний ефект полягає у налагодження психо-емоційного фону пацієнта шляхом полегшення адаптації до втрати кінцівки через відновлення загальної функціональності.

Суттєво також, що оскільки процес підготовки до протезування, зазвичає, є відносно тривалим — під час реабілітаційних заходів, які зазвичай починаютья без зайвих зволікань, широко використовується медикаметозна терапія, зокрема антидепресанти та блокади.

ПІДСУМКИ

Явище фантомних болів буває різним за своїм походженням, характеризується індивідуальною симптоматикою, передбачає різні підходи проведення психодіагностики та долається спеціально підібраним комплексом заходів з лікування та реабілітації

Встановлено, що больові та інші неприємні відчуття у фізично відсутніх частинах тіла або фантомні болі — виникають у 80% постраждалих/хворих, причому, як одразу після ампутації кінцівок чи іншої хірургічної операції з видалення органів, так і з плином деякого часу (тиждень, місяць, рік тощо).

Спектр сучасних засобів, які спрямовані на подолання причин та негативних наслідків цього явища — виходить за межі психотерапії та психології і, як правило, обов’язково містить протезування та фізичну реабілітацію у тій чи іншій мірі.

Щоби підібрати такий комплекс засобів лікування фантомних болів, який відповідно до індивідуальних особливостей особистості — поєднуватиме психологічні та непсихологічні засоби (до яких, зокрема може належати і параолімпійський розвиток)

Рекомендовано звертатися по психотерапевтичну чи психіатричну допомогу, щоби, зокрема отримати і призначення лікаря-психотерапевта чи психіатра на персоніфіковане призначення знеболююче-антидепресантного медпрепарату

Підбір фахівців

Якщо проблематика фантомних болей оприсутнилась у вашому житті безпосередньо чи опосередковано, ймовірність чого істотно зросла в Україні після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів — регулярно консультуйтеся з різними спеціалістами та внутрішно готуйтеся належним чином реагувати на життєвий виклик.

Якщо викладане вище допомогло вам прояснити для себе загальну характеристику явища та, зокрема, сформувати поглиблене уявлення про спектр засобів боротьби із ним — звертайтеся безпосередно до мене через контакти у профайлі на веб-платформі.

Або підберіть фахівців у спеціальному розділі “Простору Психологів” у максимальній відповідності з аспектами проблематики (запити, теми, симптоми, методи, стилі, формати, ціни тощо) скориставшись націлюванням експертизи