Відчуття

Узагальнена з урахуванням практичного досвіду інформація про суть, різновиди та особливості відчуттів у сучасній психології

Відчуття — це основна складова сприйняття навколишнього світу людиною, адже допомагають сприйняти різноманітні подразники, опрацювати і відреагувати на них.

Однак, відчуття є не просто фізичними стимулами, які ми можемо сприйняти за допомогою органів чуття, а й емоційними та психологічними станами, які виникають у нас у зв’язку з різними життєвими ситуаціями.

 • З фізичних відчуттів можна виділити 5 основних: зір, слух, дотик, запах та смак.
  • Кожен з цих видів відчуттів відповідає за сприйняття певного виду подразників.
   • Зір відповідає за сприйняття світла та кольорів,
   • Слух — за звуки,
   • Дотик — за тиск, температуру та інші подразники,
   • Запах — за аромати,
   • Смак, відповідно, за смаки.
 • Серед емоційних відчуттів можна виділити такі стани: радість, гнів, страх, сум та інші.
  • Кожен з цих станів виникає у нас в залежності від життєвих обставин та подій, які відбуваються навколо нас. Наприклад,
   • радість може виникнути у зв’язку з успіхами,
   • гнів — у зв’язку з невдачами та неприємними ситуаціями,
   • страх — у зв’язку зі страшними подіями та обставинами
   • тощо.

ПСИХОЛОГІЯ ВІДЧУТТІВ

Психологія відчуттів досліджує, як людина сприймає та інтерпретує різноманітні подразники, що надходять до неї з навколишнього світу, а також — які емоційні і психологічні стани виникають у людини в зв’язку з ними.

Відчуття можуть викликати різні реакції в людей, і це залежить від багатьох факторів, таких як культурні та соціальні норми, попередній досвід та інші впливи.

Наприклад, запах може бути сприйнятий як приємний або неприємний в залежності від культурних уявлень та досвіду людини. Так само, дотик — може бути сприйнятий як приємний або неприємний залежно від контексту та особистих переконань.

Одним з важливих аспектів психології відчуттів є сприйняття як процес, за допомогою якого — людина обробляє інформацію, що надходить до неї з навколишнього світу.

Процес сприйняття містить рецепторну стадію (прийом інформації через органи чуття), переробку інформації в мозку та її інтерпретацію.

На практиці, сприйняття може бути змінене різними факторами, такими як контекст, очікування та інші впливи.

Наприклад, якщо людина очікує певного смаку в їжі, вона може сприйняти цей смак сильніше, ніж якби вона не очікувала його.

Ще одним важливим аспектом психології відчуттів є взаємодія між відчуттями та емоціями. Наприклад, при сприйнятті приємного запаху людина може відчувати радість, а при сприйнятті неприємного запаху — незадоволення.

Іншим аспектом психології відчуттів є порівняння відчуттів щоби визначити, яке з них є більш приємним або менш приємним.

Наприклад, людина може порівняти відчуття, яке вона відчуває під час їди шоколаду, з відчуттям, яке вона отримує при вживанні страви з цитрусовими фруктами, щоби визначити, яке з них є більш приємним для неї.

Також в психології відчуттів виділяється окремим пунктом взаємодія між різними видами відчуттів.

Наприклад, людина може відчувати певні відчуття, такі як біль, тиск чи дискомфорт, при деяких захворюваннях, а ці відчуття, в свою чергу, впливати на інші аспекти життя людини, такі як настрій, енергію та поведінку.

Деякі види відчуттів, такі як масаж, можуть допомогти зменшити стрес та заспокоїти людину, з іншого боку, таке відчуття як біль — може викликати тривогу та страх.

Відчуття також можуть бути пов’язані зі сприйняттям часу.

Наприклад, час може здаватися довшим або коротшим в залежності від відчуттів, які людина відчуває в цей момент, швидшим, коли людина зайнята приємною діяльністю, або повільнішим, коли вона перебуває в стані очікування або нудьги.

ВЗАЄМОДІЯ ВІДЧУТТІВ ЗІ СПРИЙНЯТТЯМ

У психології відчуттів також вивчається взаємодія між відчуттями і сприйняттям, що дозволяє розуміти, як людина сприймає та інтерпретує своє оточення.

Наприклад, людина може сприймати біль як щось негативне та неприємне, що викликає страх або тривогу.

Але, якщо людина сприймає біль як необхідну складову для одужання після травми, то вона може відчувати меншу тривогу та більшу мотивацію до одужання.

Окрім того, відчуття можуть впливати на емоції та настрій людини.

Наприклад, приємні відчуття, такі як тепло, запахи або звуки, можуть викликати позитивні емоції та настрій, тоді як неприємні відчуття, такі як біль, голод чи дискомфорт, можуть викликати негативні емоції та настрій.

Також відчуття можуть впливати на пам’ять та сприйняття інформації.

Наприклад, запах може викликати в пам’яті спогади про минулі події або місця, що пов’язані з цим запахом.

Це пояснюється тим, що запахові відчуття сприймаються досить прямо, без проміжних етапів обробки інформації і таким чином, запах може викликати в нас більш сильну та емоційну реакцію, ніж інші види відчуттів.

Залежно від індивідуальних особливостей та контексту, одне і те ж відчуття може викликати різні емоції та реакції у різних людей.

Наприклад, для однієї людини високий рівень гучності музики може бути стимулюючим та викликати в ній позитивні емоції, тоді як для іншої людини високий рівень гучності може бути дратівливим та викликати негативні емоції.

Також важливо зазначити, що відчуття можуть бути ілюзорними, тобто створювати враження чогось, чого немає насправді.

Наприклад, оптична ілюзія може створювати враження рухомої картини, хоча насправді це просто зображення на пласкій поверхні.

Назагал, розуміння ролі відчуттів може допомогти нам краще зрозуміти нашу поведінку та реакції на подразники, а також допомогти нам впливати на своє самопочуття та настрій.

ЧИННИКИ ВІДЧУТТІВ

Відчуття можуть бути змінені різними факторами, такими як настрій, стан здоров’я, соціальні чинники та багато іншого.

Наприклад, стан тривоги може змінити сприйняття людини до різних подразників та викликати більш інтенсивну реакцію на них.

Також, фізичний стан людини може впливати на сприйняття та відчуття, наприклад, коли людина хвора або втомлена, вона може мати більшу схильність до негативних відчуттів та емоцій.

ПСИХОКОРЕКЦІЯ ВІДЧУТТІВ

Одним зі способів зміни відчуттів є використання психологічних стратегій корекції, таких як медитація, візуалізація та глибоке дихання.

Ці та інші стратегії психокорекції можуть допомогти зменшити рівень стресу та тривоги, збільшити відчуття спокою та зосередженості, а також покращити настрій та самопочуття.

Також важливо, що відчуття можуть бути пов’язані з різними характеристиками людини, такими як її особистісність, стиль життя та соціальні чинники.

Наприклад, деякі люди можуть мати схильність до більш інтенсивних відчуттів та емоцій, тоді як інші можуть бути менш схильними до них.

Особистісні риси також можуть впливати і на те, як людина сприймає та реагує на різні подразники.

Наприклад, люди з високим рівнем невротизму можуть бути більш схильні до негативних відчуттів та емоцій, тоді як люди з високим рівнем екстравертності можуть бути більш схильні до позитивних.

ПІДСУМКИ

Відчуття грають важливу роль в нашому житті, адже допомагають сприймати та реагувати на світ навколо.

Відчуття можуть бути позитивними та негативними, і вони можуть змінюватися в залежності від різних факторів, таких як настрій, стан здоров’я та соціальні чинники.

Для того, щоб краще розуміти свої відчуття та реагувати на них, важливо розвивати свідомість та зосереджуватися на моменті присутності.

Медитація та інші психологічні стратегії корекції можуть допомогти зменшити рівень стресу та тривоги, збільшити відчуття спокою та зосередженості, а також покращити настрій та самопочуття.

Навчання та розвиток своєї емоційної грамотності може допомогти краще розуміти та керувати своїми відчуттями та емоціями.

Розуміння відчуттів та емоцій є важливою складовою психічного та фізичного здоров’я, а розвиток навичок керування своїми відчуттями — може допомогти суттєво покращити якість життя.

ПІДБІР ФАХІВЦЯ

Щоби розпочати спільну роботу з психологом щодо подолання негативного впливу відчуттів на якість життя,

 1. Звертайтеся безпосередньо до мене через профайл.
 2. Підберіть відповідних індивідуальній проблематиці фахівців у спеціальному розділіПростору Психологів” скориставшись простим і ефективним алгоритмом “націлювання експертизи” на актуальні для вас чи близьких запити, теми, симптоми, скарги, методи, спеціальності тощо.

Автор