Онлайн психотерапія

Онлайн-психотерапія, мультиавторська стаття

Публікації психоенциклопедії, що розкривають тему психотерапія онлайн (рос., анахр.,психотерапия онлайн) крізь призму теоретичних знань та практичного досвіду двох авторок-психологинь: Альони Шмиги та Ірини Саченко — у відповідних вкладках нижче.

Важливо, що ці та інші публікації у “Просторі Психологів” не претендують на статус “істини в останній інстанції” та, за згодою авторок, можуть доповнюватися у процесі конструктивного обговорення у коментарях.

 • АЛЬОНА ШМИГА
 • ІРИНА САЧЕНКО

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОТЕРАПІЇ В ОНЛАЙН ФОРМАТІ

В останні роки онлайн-консультації з психологами або психотерапевтами та онлайн-сеанси психотерпії — набули широкої популярності через дві основних причини:

 • по-перше, через пандемію Covid-19 та пов’язані із нею обмеження на соціальні контакти;
 • по-друге, в результаті наслідків війни росії проти України, переміщення значних кількостей мешканців як всередині держави, так і за кордон.

Іншим аспектом поширення практики онлайн-консультування та/або онлайн-психотерапії стала можливість підбирати фахівців безпосередньо в інтернеті на безлічі сайтів, більшість із яких, утім мають всі ознаки “невідомого походження”, адже невідомо хто і коли їх створив та з якою метою.

В цьому контексті, підбір фахівців шляхом “націлювання експертизи” у спеціальному розділі веб-платформи “Простір Психологів” дозволяє підібрати психолога чи психотерапевта для онлайн-взаємодії з:

 1. Можливістю досягнення 100% взаємовідповідності уже з першої спроби.
 2. Безпосередністю зв’язку між клієнтами та психологами.
 3. 100% упевненістю, що цей ресурс, створений психологами спільно з маркетерами та IT-фахівцями — повністю прозорий.

Власне, далі у цій статті, я спробую розкрити усю множину суттєвих аспектів проведення онлайн-психотерапії спираючись на власний досвід, а розпочну — зі загальної характеристики її переваг.

ПЕРЕВАГИ ОНЛАЙН-ПСИХОТЕРАПІЇ 

Порівняно з традиційною візитною чи очною психотерапією, яка відбувається у кабінеті, онлайн-психотерапія має як свої переваги, так і певні недоліки.

Основною перевагою онлайн-терапії є її широка доступність, адже для організації взаємодії з психологом достатньо мати лише доступ до Інтернету та електронний пристрій (ноутбук, планшет чи хоча би смартфон) і сесія може відбуватися із будь-якої локації.

Властиво, що незалежнісь від місця перебування — сприяє формуванню другої її переваги, економії часу та грошей на переміщення до кабінету, в якому відбувається очна психотерапія. 

Третьою позитивною стороною психотерапевтичної сесії онлайн є можливість значно легше налагодити систематичний вихід на зв’язок із терапевтом.

Що й доводить практика адже, що на відміну від очних сесій, які нерідко можуть бути скасовані через різні обставини (хвороба, неможливість залишити вдома маленьку дитину саму, трафік, затори тощо) — більшість запланованих сеансів онлайн-психотерапії фактично відбуваються.

Четвертою перевагою онлайн-психотерапії є її дистанційність, плюсом котрої для деяких клієнтів є можливість легше і комфортніше подолати свою сором’язливість, недовірливість чи замкнутість.

В цьому контексті, серед недоліків онлайн-психотерапії, треба зазначити, що для пропрацювання комунікативних навичок та самооцінки людини, розвитку впевненості у собі чи подолання тривожних фобій, все таки, пріоритетнішими будуть очні зустрічі.

Практика показує, що онлайн-сесії стають у нагоді людям, які живуть у невеликих населених пунктах і мають труднощі щодо транспортного сполучення, що своєї черги робить психотерапевтичні центри менш доступними.

Однаково корисними вони є для осіб, які вимушено виїхали закордон через війну, працюють за кордоном у відрядженні чи на постійній основі.  

По-п’яте, великим плюсом роботи психологів в онлайн-режимі є те, що фахівці можуть запропонувати гнучкіші умови для часу проведення зустрічей. Наприклад, у вечірні години.

По-шосте, перевагою онлайн-психотерапії є і застосування у психотерапевтичному процесі сучасних технічних засобів, зокрема можливість здійснення відеозапису (звісно ж, лише за згодою клієнта) під час онлайн-зустрічі.

Наявність такого роду відеозаписів надає можливість клієнту спостерігати власну поведінку зі сторони, аналізувати свої переживання, прояви вербальної та невербальної комунікації з психотерапевтом тощо.

Насамкінець, іноді клієнти обирають онлайн-психотерапію багато в чому через її ціну, адже зазвичай онлайн-психотерапія є дешевшою, ніж очна, і що пов’язано у першу чергу з тим, що купівля/оренда спеціального приміщення не входить у вартість сесії.

Схарактеризувавши таким чином переваги онлайн-психотерапії, слід сказати кілька слів і про можливі її недоліки.

НЕДОЛІКИ ОНЛАЙН-ПСИХОТЕРАПІЇ

Передовсім, онлайн-психотерапія потребує певного рівня технічної грамотності, причому як у клієнтів, так і терапевтів. Зокрема, для встановлення і користування платформами відео-зв’язку, аудіогарнітурою та мікрофоном.

Проте, головним недоліком онлайн-зустрічей є відсутність реального і безпосереднього контакту, чи іншими словами, опосередковане відчуття присутності іншої людини.

Як доводить практика, інколи це може суттєво ускладнювати процес встановлення взаєморозуміння, зокрема зменшує точність психодіагностики, а це — може призводити до певного зниження ефективності психотерапевтичної роботи в цілому.

Третім недоліком онлайн-психотерапії можна назвати можливі технічні проблеми зі швидкістю або відсутністю інтернету, що інколи також впливає на якість процесу психотерапії, зокрема тим, що розмова може:

 • перериватися,
 • супроводжуватися аудіо- та відео- дефектами тощо.

Що, нерідко, може бути сприйнято клієнтами не лише як фруструючий чинник, а й заважати психологу ідентифікувати належним чином слова, міміку, емоційні реакції клієнтів тощо.

Звідси походить і четвертий з можливих недоліків онлайн-психотерапії, який полягає у неможливості відстежувати невербальні сигнали співрозмовника у повному обсязі так, як за умови очної сесії.

Наостанок, п’ятим із можливих недоліків онлайн-психотерапії може бути ризик порушення принципу конфіденційності та анонімності. Адже, скажімо, якщо психолог або клієнт під’єднується до сесії з дому або офісу, де є сторонні люди — чутність уривків бесіди може заважати щирості та відвертості у діалозі. 

Розібравшись з перевагами та недоліками психотерапії онлайн і з метою заощадження часу читачів на повне ознайомлення з темою статті, зосереджуюся на запитах чи темах, які оптимальні для онлайн-психотерапії.

ЗАПИТИ ОНЛАЙН-ПСИХОТЕРАПІЇ

Перш за все, про, так би мовити, протипокази онлайн-психотерапії, якими є серйозні психічні розлади, особливо у стадії загострення, низькі когнітивні здібності та патопсихологічні зміни.

Цілком можливою, як доводить практика, є робота онлайн над невротичними розладами, розладами пов’язаними зі стресом або психосоматикою.

Інколи, дуже бажаним є поєднання очних та онлайн зустрічей, принаймні на перших порах.

В цілому, психотерапевт може здійснювати онлайн-психотерапію щодо широкого спектру запитів, які стосуються:

 • емоційного вигорання,
 • труднощів із самооцінкою,
 • вікових та екзистенційних криз,
 • труднощів у розумінні себе та інших,
 • внутрішніх і зовнішніх конфліктів
 • тощо.

Онлайн-терапія може бути дієвою і у роботі з самоідентифікацією:

 • ґендерною,
 • сексуальною,
 • національною,
 • професійною
 • тощо.  

Незалежно від формату зустрічей, майстерний психолог або психотерапевт, як правило, здатен:

 1. Допомагати клієнтам краще зрозуміти свої почуття, емоції, потреби, виражати їх у конструктивний спосіб.
 2. Сприяти пробудженню внутрішніх сил людини для подолання будь-яких труднощів психологічного характеру.

Загально окресливши спектр тем чи запитів, які можуть бути опрацьовані використовуючи онлайн-психотерапевтичний метод, для повноти картини необхідно згадати і про складнощі, що виникають між клієнтом і психотерапевтом чи психологом під час терапії онлайн.

СКЛАДНОЩІ ОНЛАЙН ПСИХОТЕРАПІЇ

Трапляється, що клієнт присутній на онлайн-сесії у непридатному для взаємодії місці (в приміщенні, де є сторонні звуки, або присутні інші особи) і від цього виникають проблеми в атмосфері безпеки між терапевтом і клієнтом, і значення якої є дуже важливим.

На практиці, для деяких клієнтів онлайн психотерапія може бути менш ефективною через відсутність невербальної комунікації, зокрема зорового контакту, та інших факторів, що впливають на процес.

Іноді після онлайн-зустрічей клієнт відчуватиме спротив, відчуття незручності та необхідності перейти із онлайн-середовища до очного контакту.

У цілому ж онлайн-психотерапія як і будь-яка інша дистанційна взаємодія, редукує навички ефективної комунікації з іншими у поза віртуальному просторі.

Власне, під час онлайн-психотерапії, зазвичай, психотерапевт не бачить тіло клієнта повністю, що може призвести до втрати важливої невербальної інформації та здатності майстерно змінювати сприйняття різних ситуацій. 

Онлайн-психотерапія обмежує також використання деяких психотерапевтичних методів та технік, зокрема тих, котрі пропонує напрямок арт-терапії або тілесно-орієнтована терапія.

ПІДБІР ФАХІВЦЯ ОНЛАЙН

Практика показує, що онлайн-консультація — це оптимальний перший крок для успішного подолання різноманітних психологічних розладів чи проблем із психікою.

Онлайн-психотерапія корисна тим, що дозволяє відносно легко і швидко знайти фахівця, який/яка допоможе своєчасно виявити міру загрозливості тієї чи іншої індивідуальної психопроблематики.

Що, у свою чергу, зменшує ймовірність розвитку небажаних наслідків запущених розладів, порушень чи проблем, а відтак — суттєво зменшує і необхідні часово-фінансові ресурси на їх успішне подолання.

Щоби зробити перший крок назустріч подоланню психологічних проблем, налагодженню відносин чи розкриттю внутрішнього потенціалу завдяки онлайн-психотерапії — звертайтеся безпосередньо до мене,

Або скористайтеся просунутою системою точного “націлювання експертизи” у спеціальному розділі веб-платформи “Простір Психологів”

Ірина Саченко, психотерапевт
Клік на картинці веде на мій профайл

Онлайн-терапія, що також відома як е-терапія, онлайн-консультування (або, зрідка, телетерапія) — це відносно новий формат надання допомоги у сфері психічного здоров’я та зручний спосіб отримати/провести її не виходячи з дому.

Онлайн-терапія чи онлайн-консультування можуть бути особливо корисним для людей, які живуть у віддалених районах, мають обмежену мобільність або просто віддають перевагу конфіденційності та зручності онлайн-консультацій.

На практиці, онлайн-терапія найчастіше відбувається за допомогою відеозв’язку, але також може передбачити використання месенджерів, електронної пошти, аудіоповідомлень, телефонних дзвінків тощо.

Онлайн-терапія як взаємодія між клієнтом та психологом — можуть відбуватися на онлайн-платформах, що спеціально розроблених для її надання або через загальні сервіси на кшталт GoogleMeet, Zoom, Skype тощо

В цьому контексті треба зазначити, що концепція веб-кластеру “Простіру Психологів” виходить за рамки веб-платформ із підбору психологів та проведення онлайн-терапії, адже тут уже формується чимала база знань (Psypedia, Psy-словник) українською мовою, виник “Горизонт Подій” та невдовзі з’явиться Psy-крамниця.

Стратегічна мета проекту — створення умов для задоволення 100% психологічних потреб та інтересів, які далеко не завжди і одразу втілюються у підборі фахівців та безпосередньому проведенні онлайн-терапії, а нерідко означають первинну зацікавленість в загальній інформації з тієї чи іншої тематики та/або покупці релевантних інтересу чи проблематиці товарів.

Види онлайн-терапії
Картинку адаптовано звідси

Поширені форми онлайн-терапії

На практиці, найпоширеніші на сьогодні форми онлайн-терапії відбуваються за допомогою відео/аудіо/текстових розмов/чатів/взаємодій, кожна з яких, слід наголосити, передбачає дещо інший підхід до спілкування з клієнтами:

 1. Психотерапія через відеозв’язок
 2. Текстова терапія
 3. Відеотерапія
 4. Аудіотерапія

Окремо слід зазначити, що усе ширшого застосування набуває і такий інноваційний формат онлайн-терапії як VR-психотерапія, унікальні можливості якої дозволяють досягнути під час сеансів повноцінного ефекту присутності. Власне щодо цього варто додати, що у стратегії розвитку “Простору Психологів” уже запрограмована діяльність із розвитку VR-психології.

Психотерапія через відеозв’язок

Проводиться дистанційно за допомогою різних спеціалізованих чи загальнодоступних відеоконференц-сервісів і забезпечує клієнтам і психологам можливість спілкуватися з терапевтами в реальному часі.

До основних її переваг відносять доступність, зручність, безпеку, конфіденційність тощо

На сьогодні, це найпопулярніший формат онлайн-терапії, однак треба наголосити, що онлайн психотерапія через відеозв’язок має і певні обмеження, наприклад, вона може бути менш ефективною для людей з серйозними розладами психіки та/або тих, клієнтів, які потребують інтенсивно-безпосередньої підтримки.

Текстова терапія

Взаємодія через текст (текстова терапія) часто відбувається швидше «на льоту», адже немає ні запланованого часу, ні періодичності, впродовж яких клієнти взаємодіють і з психологами, психотерапевтами тощо.

Натомість, під час текстової онлайн-терапії, клієнти пишуть терапевтам тоді, коли у них виникає потреба, а фахівці з психічного здоров’я — відповідають у прийнятні для обох стороні часові проміжки (зазвичай, не довше 24–36 годин).

Треба сказати, що не дивлячись на те, що цей формат взаємодії звучить більш невимушено, ніж традиційний сеанс терапії обличчям до обличчя чи онлайн-відеозв’язок — це не обов’язково так.

Дієве лікування психічного здоров’я може проводитися в текстовому форматі, але зазвичай, передбачає уже наявну згоду між клієнтом і терапевтом щодо «проблеми», психоедукацію щодо процесу та зосередження на дотриманні плану терапії.

Оскільки таке узгодження важко здійснити за допомогою тексту, часто текстова терапія чи консультування застосовуються як доповнення до більш довгих і більш формальних відео/аудіо чи кабінетних сеансів.

У цьому сценарії текстове консультування може бути використане для посилення ефекту та надання підтримки між відео/аудіо сесіями.

Онлайн-відеотерапія
Картинка адаптована звідси

Відеотерапія

Є напрямком, зокрема, арт-терапії, де передбачається використання наочного і динамічного вмісту, зокрема:

На практиці, відеотерапія може суттєво допомагати людям самостійно давати собі раду із різними психологічними проблемами та нерідко використовується при роботі зі стресами, тривожностями, депресіями та іншими емоційними розладами.

Відеотерапія може бути корисною, оскільки вона дозволяє людям ідентифікувати та обговорювати свої проблеми через призму персонажів та ситуацій, які вони спостерігають на екрані.

Що, у свою чергу, допомогає якісніше осягнути емоції та віднайти ефективні ресурси для подолання внутрішніх конфліктів тощо.

Аудіотерапія

Окрім онлайн-обміну голосовими повідомленнями чи телефонних діалогів, під аудіотерапією в широкому розумінні, може матися на увазі також метод онлайн-терапії, який використовує будь-який звук (чи звуки) для стимулювання мозкової активності, а відтак і нейтралізації певних симптомів деяких психологічних розладів чи порушень.

Серед аудіотерапевтичних підходів, на мій погляд, особливої уваги заслуговує метод Томатіса, який:

 • по-перше, стимулює головний мозок модифікованими звуковими доріжками та/або потоками, як можуть містити мову, музику, звуки, хоровий спів
 • по-друге, заснований на спеціальній технології, що стимулює мозкову активність завдяки змінам гучності, інтенсивності, тембру та/чи тональності звуків без зміни ритму та мелодії.
 • по-третє, корисна для корекції мовленнєвих, слухових, вестибулярних та емоційних порушень.

В цілому, аудіотерапія успішно застосовується фахівцями при роботі з алалією, ехолалією, порушеннями фонематичного слуху, аутизмом, дисграфією, дислексією, заїканням, СДУГ, ДЦП, а також для реабілітації після травм та неврологічних інфекцій

Онлайн-терапія чи консультування
Картинка адаптована звідси

Онлайн-консультування та онлайн-терапія

Лікування психічного здоров’я передбачає участь клієнтів у взаємодіях з фахівцями, які допомагають змінити думки та поведінку за допомогою підходів, що ґрунтуються на доказах.

Щоби проводити психотерапію, в тому числі онлайн — фахівці з психічного здоров’я мають мати відповідну освіту, спеціалізацію та підготовку.

З іншого боку, онлайн-консультування є більше засобом психологічної підтримки і також, певною мірою, може передбачати вирішення психологічних проблем.

Тому, перед початком онлайн-терапії важливо з’ясувати, що саме потрібно клієнту і що може надати терапевт для досягнення цієї мети.

Пошук онлайн-терапевта

По-перше, намагаючись знайти онлайн-терапевта потенційні клієнти можуть зіткнутися з муками вибору або навіть бути приголомшеними розмаїтям платформ і сервісів.

Позаяк засадничою передумовою продуктивної співпраці клієнта з психологом є ніщо інше, ніж довіра — на мою думку основними перевагами “Простору Психологів” серед великого розмаїття веб-платформ і терапевтів, які рекламують, що вони надають терапію онлайн є:

 1. Україноментальність ідеї
 2. Організаційна прозорість
 3. Безрекламна модель відвідуваності
 4. Націлювання експертизи спеціалістів
 5. Прямі контакти фахівців
 6. Горизонт подій
 7. PSY-крамниця
 8. тощо

Прикметно, що уже запрограмовний на роботу у Просторі Психологів” алгоритм підбору фахівців шляхом “націлювання експертизи” (свого часу) дозволить клієнтам мінімально просто отримувати максимально точні вибірки фахівців лише із відповідною проблематиці підготовкою.

Пошук онлайн-терапевта і довіра
Картинку адаптовано звідси

Онлайн-терапевти

Як і навчальна діяльність, квінтесенція котрої сформульована у афоризмі “вік живи, вік учисть“, далеко не уся онлайн-терапія як процес удосконалення чи психічного оздоровлення за допомогою спеціаліста — передбачає довгострокову роботу спільно з незмінним психотерапевтом.

Як свідчить фахова практика і тенденція до розширення обсягів та кількості тем для ознайомчих консультацій, існує три основники групи запитів щодо онлайн-терапії:

 • по-перше, звернення від людей у гострій кризі, яким критично важлива доступність онлайн-допомоги мало не 24/7 упродовж кількох чи навіть декількох днів
 • по-друге, записи на консультацію із кар’єрного та іншого розвитку особистості, які тривають, в середньому, до 1-2 сеанси, хоча і 5-10 сеансів та більше у таких випадках не така уже рідкість
 • по-третє, запити щодо тривалої психотерапії певної психологічної проблематики зі мною як незмінним психотерапевтом

Концепції підбору фахівців

Платформи надання онлайн-терапії, відрізняються за принципами підбору фахівців та обсягами психологічної допомоги, яку вони надають клієнтам при виборі терапевта.

Зокрема, є такі, що зв’язують клієнтів із терапевтами чи психологами із мінімально-символічним урахування вподобань клієнта (стосунки, розлади, самооцінка, психосоматика, підлітки, діти тощо)

Інші просять клієнтів самостійно визначити свої проблеми заповнивши “просту анкету” і після цього, через деякий час, надають рекомендовані вибірки компететних фахівців з психічного здоров’я на емейл чи в месенджер, а також, правда, неодмінно просять не відкладаючи бронювати зустріч просто зараз.

В цьому контексті варто наголосити, що концепція підбору фахівців у Просторі Психологів максимально точна, проста і зручна, адже при коректному користуванні “націлюванням експертизи” клієнт може безпосередню тут:

 1. Обираючи та/або поєднуючи параметри експертизи — одразу отримати точну і репрезентативну вибірку україноментальних фахівців з відповідною проблематиці фаховою підготовкою
 2. Ознайомитися із профайлами спеціалістів і творчим доробком на сайті або у соцмережах
 3. Сконтактуватися напряму і домовитися про першу консультацію
Оплата онлайн терапії
Картинку адаптовано звідси

Оплата онлайн-терапії

Щодо того, як клієнти платять за онлайн-терапію, найчастіше це відбувається як онлайн-перед чи післяоплата за одну консультацію чи сеанс погодинно.

Текстове консультування чи відповідна терапія є за своєю суттю «необмежені», тому оптимальним способом взаєморозрахунку вважається перед чи післяоплата за тарифом тривалістю у тижні чи місяці.

Важливо пам’ятати, що під час текстової терапії, щоби прочитати, опрацювати та належним чином сформулювати онлайн-терапевтичну відповідь — психологам потрібен час, найчастіше 24-36 годин.

ПІДСУМКИ

Популярність онлайн-терапії в Україні останніми рокима суттєво зросла, спочатку це відбулося через обмеження, що були спричинені пандемією, а останні два роки — внаслідок повномасштабного воєнного вторгнення росії.

Незаперечні зручності та варіативність онлайн-терапії — максимально спростили клієнтам отримання психологічної допомоги, але водночас, підвищили вимоги для фахівців, майстерність яких у порівнянні з очними сеансами, повинна передбачати ще більше тонке відчуття струн душі клієнта.

Щоби спробувати онлайн-терапію — контактуйте зі мною зручним способом через профайл у Просторі Психологів

EMDR-терапевтка Альона Шмига
Клік на зображенні відкриває профайл

ПІДБІР ФАХІВЦІВ

У спеціальному розділі веб-платформи можна зручно і швидко підібрати експертів як за однією основною спеціалізацією, скажімо “психолог”, так і одразу за кількома, наприклад “сімейний психолог”, “психотерапевт” і “психіатр” тощо

Універсальний і простий алгоритм “націлювання експертизи” у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору і такі атрибути як відчуття, скарги, ціна, спеціальність, метод, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

 • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення
 • позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності

СПІВАВТОРСТВО PSY-PEDIA

Існує можливість для фахівців, профайли яких розміщені на веб-платформі — додати на окрему вкладку цієї (як і будь-якої іншої) сторінки “Психоенциклопедії” унікальну авторську інтерпретацію даної чи будь-якої іншої з існуючих чи додаткових тем.

Якщо ви — дипломований/а психолог/иня і вам це цікаво:

Authors