ПМТСР

Пост маркетингово-травматичний стресовий розлад

Пост-маркетингово-травматичний стресовий розлад (ПМТСР)— умовний термін адаптований на основі психологічного терміну ПТСР (пост-травматичний стресовий розлад) до принципів рекламної і маркетингової психології

ПМТСР, умовно, стосується керівників та/або власників бізнесу, хто неодноразово проводивши різні маркетингові активності, замість втішних результатів — надто часто отримував психічні травми маркетингово-рекламного походження.

Психотравматичний фон усього, що пов’язано з маркетингом, як свідчить досвід, нерідко стає для таких топ-менеджерів та засновників різного роду компаній, причиною обумовленого попередніми підходами та результатами маркетингу управлінського стресу і психологічного опору.

Саме ПМТСР керівників бізнесу, причому значною мірою через тригерування на рівні особистості, за даними із практики — нерідко виявляється нездоланним бар’єром на шляху до розвитку підприємств, інструментом чого, власне, і є правильно застосовуваний маркетинг.

Відповідно, через переосмислення минулого, сьогодення і майбуття завдяки закономірностям психоаналітичного (психодинамічного) методів, адаптовану гештальт-інтерпретацію “тут і зараз” актуальної маркетингової проблематики чи арсенал засобів когнітивно-поведінкової психології — транзитом через подолання особистісної психотравми — відкривається нагода “зробити усе один раз як належить” і позбутися не лише симптомів, а й причин та наслідків ПМТСР

Симптоми ПМТСР

Основний симптом пост-маркетингово-травматичного стресового розладу — це стійке упередження і скепсис як до сфери маркетингу в цілому, так і до фахівців-маркетологів (не плутати з маркетерами) зокрема.

На практиці, виявляється ПМТСР у таких епізодах, ситуаціях та/або управлінських підходах як:

 1. Стійка переконаність в неефективності маркетингу
 2. Небажання “вчергове слухати про одне й те саме”
 3. Скептичне сприйняття фахівців з маркетингу в цілому
 4. Схильність до лінійної оцінки маркетингу
 5. Бачення маркетингу як суто офісної роботи, коли фахівець зажди поруч
 6. тощо

В контексті строгої вимоги “лише офісної роботи фахівця з маркетингу”, слід сказати, що існує ймовірність додавання до стресового розладу також ознак тривожного, адже можливість постійно бачити фахівця з маркетингу в офісі, на практиці, є нічим іншим як — засобом знизити особистісну тривожність.

Ефективність цього засобу не просто сумнівна, адже варіюється у широкому діапазоні суто через індивідуальні особливості сторін, а й контр-продуктивна в плані залучення експертного маркетингово ресурсу, котрий будучи концентрованим у одному фахівцеві — апріорі не може повністю реалізуватися в будь-якій окремо взятій компанії зі середньою по ринку компенсацією.

Наслідки ПМТСР

Основним деструктивним для розвитку маркетингової діяльності та, власне кажучи, успішності процесу “оволодіння ринком” наслідком ПСМТР для бізнесменів та бізнес-жінок — стає редукція маркетингу до циклічно-повторюваного сценарію-ритуалу, а також, що навіть гірше — відмежованість від залучення експертного маркетингового ресурсу.

В результаті, коли фахівці з маркетингу на підприємстві регулярно міняються, але маркетингова ситуація — залишається незмінною, але позаяк водночас, інвестиції у маркетинг самі по-собі маргінальні — увесь розвиток бізнесу, якщо й відбувається, то всупереч, а не завдяки.

Іншими словами, могутній потенціал маркетингу як цілеспрямованої, різнобічної та ефективної діяльності з поступового оволодіння ринком — вироджується до:

 1. Оперування нереалістичними цілями
 2. Покладання повноти провини на фахівців
 3. Безперервної зміни фахівців “у пошуку кращого”
 4. Зменшення рівня експертності залучених фахівців
 5. Хаотичної і недієвої реклами
 6. Втрати чи нездобуття лояльності аудиторії
 7. Докорів у стилі “тижмаркетолог” тощо

Подолання ПМТСР

Завдяки безпосередньому партнерству “Маркетерня” із фахівцями-співзасновниками “Простору Психологів” — ми можемо презентувати психотравмованим невдалим маркетингом бізнесменам та бізнес-жінкам унікальну послугу на стику маркетингу, психології та медицини.

Власне, сама ця міждисциплінарна і мультиекспертна послуга — може відбуватися у формі:

 1. Маркетингово-психологічна консультація
 2. Маркетингово психологічна діагностика
 3. Маркетингово-психологічна терапія/корекція
 4. Маркетингово-психологічна реабілітація

Далі — кілька слів про кожен аспект окремо.

Маркетингово-психологічна консультація

Позаяк багато в чому така міждисциплінарна консультація явище інноваційне і ще не перевірене кількома роками часу, але для його лаконічної характеристики достатньо вказати, що:

По-перше, завдяки участі поінформованого у психології маркетера — відбувається поступове занурення у маркетингово-психологічні аспекти актуальної проблематики як Замовника, так і психолога, що дозволяє усім сторонам осягнути предмет, об’єкт і суб’єкт процесу

По-друге, присутність і участь маркетингового психолога — дає змогу розкривати і пропрацьовувати особистісно-психологічні аспекти сприйняття маркетингової діяльності у процесі її планування і здійснення, що уможливлює плавне протікання і сталий розвиток

  Іншими словами, звертаючись до нас по маркетингово-психологічну консультацію — ви можете розраховувати, що крім експертизи у безпосередньому ремеслі оволодіння ринком, справитися з кризовою ситуацією на підприємстві вам експертно допомагатимуть і на особистісному рівні.

  Вартість такої консультації — 3000 грн, а тривалість 1,5-2 години

  Позаяк консультація, зазвичай, це лише перший крок до явища, яке у медицині називають “комплаєнс” — після неї можлива і відповідна маркетингово-психологічна діагностика, терапія/корекція та реабілітація, під час сеансів кожної із якох, звісно ж, за присутності маркетера й психолога здійснюється весь процес.

  Маркетингово-психологічна діагностика

  На діагностичному етапі, власне, відбувається поступове занурення у глибини маркетингової проблематики через призму особистісно-психологічного сприйняття кожного суттєвого із її минулих етапу, сьогодення та майбуття, а також — формується коректне уявлення сторін про предмет, об’єкт і суб’єкти маркетингу на підприємстві.

  Підсумком діагностичного етапу стає маркетингово-психологічна стратегія, кроки та заходи в якій — не лише спрямовані на досягнення маркетингових цілей з урахуванням попереднього негативного досвіду керевника/ів, а й передбачають регулярні он/офлайн зустрічі за участі всіх трьох сторін в процесі корекції чи терапії

  Маркетингово-психологічна терапія або корекція

  За аналогією до психології та медицини, після діагностичного етапу відбувається терапевтичний чи корекційний, упродовж котрого, зокрема:

  1. Аргументуються різні кроки вирішення певниї проблем з маркетингом
  2. Презентуються підходи, продукти та алгоритми маркетингової діяльності
  3. Здійснюються узгодження розробок та/або експериментів
  4. Проводяться звітно-підсумкові заходи
  5. Отримується регулярний зворотний зв’язок
  6. Покращується самопочуття

  Важливо, що в цьому контексті корекція може передбачати здебільшого малоінвазивні заходи, а терапія, умовно, також медикаментозні та хірургічні маркетингові методи, іншими словами, відбуватися у формі психологічно-маркетингових антикризових інтервенцій.

  Тривалість та вартість сеансів терапії/корекції визначаються завжди індивідуально через поєднання маркетингової, так психологічної складових.

  Маркетингово-психологічна реабілітація

  Суть її полягає у можливості довготривалої підтримки топ-менеджерів та/або власників бізнесів як в плані маркетингу, так і психології, що може бути корисно для остаточного подолання ПМТСР.

  Іншими словами, пройшовши повний курс реабілітації від ПМТСР можна не лише позбутися стресів, тривог та нападів паніки через маркетингові аспекти діяльності бізнесу, а й набути тривалого маркетингового-психологічного імунітету на майбутнє, основною передумовою для якого — буде ефективність маркетингу та коректність сприйняття процесу “оволодіння ринком”

  Щоби звернутися у Маркетерню — переходьте на сайт

  Автор