Очна психотерапія

Загальна інформація про очну психотерапію


Назагал, психотерапія — це процес лікування різноманітних психічних розладів, що базується на розмові між клієнтом та психотерапевтом.

Відповідно, цей процес може здійснюватися різними способами, включаючи очну або візитну психотерапію, що є однією з найбільш поширених форм психотерапевтичної практики.

Очна психотерапія — це метод, який передбачає “ефект присутності” або особистий контакт між психотерапевтом та клієнтом.

Різновидом “очної психотерапії” також є VR-психотерапія, особливостям котрої присвячений окремий розділ веб-платформи.

Далі у цій статті, крізь призму власного практичного досвіду, я розгляну особливості та переваги очної психотерапії, а також її відмінності від інших форм психотерапії.

Але перед тим додам, що підібрати фахівців для проведення очної психотерапії без зайвих зволікань та з максимально точним націлюванням експертизи можна на окремій сторінці “Простору Психологів”.

ОСОБЛИВОСТІ ОЧНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ

На практиці, очна психотерапія є методом, який передбачає безпосередній особистий контакт між психотерапевтом чи психологом та клієнтом.

Відтак, у процесі очної психотерапії фахівці зустрічаються з клієнтами у спеціальних приватних кабінетах де, у відповідній обстановці — обговорюють їхні проблеми та разом шукають способи їх вирішення.

Зазвичай, очна психотерапія може бути проведена в різних формах, включаючи індивідуальні сесії, парні та групові сесії.

В індивідуальних сесіях — клієнти працюють один на один з психотерапевтом, у парних — з двома психотерапевтами, а в групових — з кількома.

Практика свідчить, що очна психотерапія корисна для дуже широкого спектру психологічних проблем, включаючи депресію, тривогу, посттравматичний стресовий розлад, проблеми зі спілкуванням та інші.

Ще одна з прикметних, на мій погляд, особливостей очної психотерапії полягає в тому, що психотерапевт має усі необхідні дані, щоби працювати з клієнтом безпосередньо над його проблемами, максимально зосереджуючись на його потребах та цілях.

Тому, очна психотерапія, як правило, може швидше допомогти клієнтам знайти способи вирішення своїх проблем, зменшити тривогу та стрес, покращити стосунки, здатність до саморозвитку, розкрити внутрішній потенціал, подолати розлади тощо.

Не менш важливою особливістю очної психотерапії є і можливість забезпечити повну конфіденційність та майже абсолютну безпеку клієнта.

Коли психотерапевт чи відповідно підготовлений психолог проводить очну психотерапію з клієнтом у приватному кабінеті — це забезпечує 100% конфіденційність обговореного на сесіях та максимальну відвертість.

Окресливши суттєві, на мій погляд, загальні особливості очної психотерапії, з метою економії часу читачів — далі пропоную зосередитися, безпосередньо, на її перевагах.

ПЕРЕВАГИ ОЧНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ

Практика переконливо засвідчує, що очна психотерапія має цілий ряд переваг порівняно з іншими формами психотерапії і, як на мене, варто зауважити саме на таких її особливостях:

 1. Особистий контакт: як уже згадувалося, головна перевага очної психотерапії полягає в тому, що клієнт та психотерапевт зустрічаються особисто, що дозволяє створити більш глибокі та значущі зв’язки.
  • Очний контакт може бути особливо корисним для тих, хто має проблеми зі спілкуванням, оскільки допомагає створити відчуття безпеки та довіри
  • Безпосередня присутність забезпечує фахівця достеменними даними психодіагностики та покращує ефективність застосовуваних методів психотерапевтичного впливу.
 • Ефективність: Очна психотерапія, зазвичай, більш ефективна для успішного та якомога швидшого подолання багатьох різних проблем, а також допомагає клієнту простіше змінити свої погляди на життя та легше набути навичок, які допоможуть йому в подальшому.
 • Підтримка під час очної психотерапії дозволяє клієнту одразу отримувати різні аспекти фахової допомоги, а це сприяє розвитку позитивних стосунків з психотерапевтом та іншими людьми.
 • Сфокусованість на клієнті. Позаяк очна психотерапія зосереджена на клієнті та його потребах, це допомагає психотерапевту чи відповідно підготовленому психологу — максимально сконцентруватися і швидше зрозуміти почуття, емоції, процеси та стани, а відтак і знайти найнадійніші шляхи їх вирішення.
 • Гнучкість. При очній психотерапії можливо безпосередньо у процесі підібрати підхід, який найбільш підходить конкретному клієнту. Наприклад,
  • групова психотерапія може бути корисною для тих, хто шукає підтримку від інших людей,
  • індивідуальна психотерапія — для тих, хто шукає кращий особистісний підхід та бажає більш глибоко розкрити свої емоції та проблеми.
 • Інтерактивність: очна психотерапія означає, що клієнт може отримати негайний відгук на свої думки та почуття, а також — акцептувати більше чи менше, але щоразу достатньо розлогі роз’яснення щодо найменших незрозумілих аспектів вирішення своїх проблем.
 • Надійність очної психотерапії пов’язана з тим, що вона базується на наукових дослідженнях та керується строгими професійними стандартами.
 • Адаптивність: очна психотерапія може бути призначена для людей будь-якого віку та з будь-якою проблемою, а у процесі застосування методів — вона також може бути видозмінена відповідно до потреб та розвитку клієнта
 • тощо.

Перелік переваг можна продовжувати, але позаяк усі вони так чи інакше розкривають різні грані “ефекту присутності”, з метою економії часу читачів — далі кілька слів і про недоліки очної психотерапії.

НЕДОЛІКИ ОЧНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ

На практиці, як і будь-який інших метод лікування, очна психотерапія також має свої недоліки, серед яких, на мій погляд, слід звернути увагу на такі:

 • Відносно висока вартість. Часто, очна психотерапія може бути відносно дорогою формою психотерапії, оскільки вартість сеансів може бути значною, особливо якщо психотерапія проводиться майстерним спеціалістом, а індивідуальна ситуація клієнта характеризується значною складністю, запущеністю чи множинністю психологічних проблем.
 • Недоступність: будучи жорстко прив’язаною до географії, очна психотерапія може бути недоступною для деяких людей через фізичні обмеження, скажімо, якщо клієнт живе в віддаленому місці або має обмежену мобільність тощо.
 • Відчуття несприйняття: трапляється, що деякі клієнти можуть з перших хвилин відчути несприйняття до психотерапевта, а це — може стати перешкодою для успішного проведення сеансів.
 • Емоційна втома від очної психотерапії може бути виснажливою для клієнта, особливо якщо він проводить відносно багато сеансів упродовж короткого часу.
 • Ризик виникнення конфлікту: дуже рідко, але буває, що очна психотерапія може стати і причиною виникнення конфлікту між психотерапевтом та клієнтом. Наприклад, якщо клієнт починає відчувати, що психотерапевт не розуміє його проблеми, або якщо психотерапевт вимагає від клієнта більше, ніж він/вона може надати.
 • Вимоги до клієнта: очна психотерапія, серед іншого, вимагає від клієнта активної участі в процесі лікування, а це, як свідчить досвід, буває дуже складно для людей, які не відчувають мотивації або не можуть зосередитися на проблемі.
 • Ризик виникнення залежності: проведення очної психотерапії може стати причиною виникнення залежності клієнта від психотерапевта, зокрема таке явище може актуалізуватися, якщо клієнт починає відчувати, що психотерапевт — це чи не єдиний спосіб вирішення його проблем
 • тощо.

Схарактеризувавши суть, особливості, переваги та недоліки практичного застосування методу очної психотерапії, пропоную підбити невеликі підсумки.

ПІДСУМКИ

Очна психотерапія — один з найефективніших методів сучасного лікування різних психічних проблем, що базується на взаємодії між психотерапевтом та клієнтом.

Вона має багато переваг, таких як ефективність, особистий контакт та інтерактивність.

Однак, як і будь-який метод лікування, вона має свої недоліки, такі як високі витрати, ризик виникнення конфлікту, вимоги до клієнта та ризик виникнення залежності.

Власне, на практиці проведення очної психотерапії майстерний психотерапевт має більше інформації та можливостей швидше вирішувати проблеми, які виникають і до, і під час процесу лікування.

Незважаючи на недоліки, очна психотерапія дозволяє клієнтам отримати підтримку та розуміння, які їм необхідні для розв’язання своїх проблем та досягнення позитивних результатів у своєму житті.

Як і під час будь-якої психотерапії, під час очної — також важливо враховувати, що кожен клієнт має свої унікальні особливості, потреби та підходи, одна із ключових серед яких, конфіденційність.

ПІДБІР ФАХІВЦЯ

Врешті-решт, як свідчить практика, саме своєчасне звернення по консультацію до психолога, найчастіше, є первинною запорукою, що визначає і самі методи, і інтенсивність їх застосування, і вартість курсу очної психотерапії.

Тому, при наявності симптомів психологічних проблем або потребі у проведенні очної психотерапії — звертайтеся до мене безпосередньо через профайл у “Просторі Психологів” або підберіть фахівця відповідно вашій проблематиці на спеціальній сторінці веб-платформи.

Authors