13 публікацій

Психотерапія, як важлива складова психологічного здоров’я, здатна відігравати вирішальну роль у поліпшенні якості життя та подоланні психічних труднощів.

Ця наука має різні підходи та методи, які розроблені для надання допомоги різним особистісним та психологічним проблемам.

У цій публікації я розгляну декілька основних видів психотерапії та їхні особливості крізь призму власного фахового досвіду теоретичного та практичного застосування.

Але перед тим, для тих, кого цікавить запис на консультацію до психотерпевта, інформую, що це можна зробити звернувшись безпосередньо до мене через профайл або шляхом підбору відповідних фахівців у спеціальному розділі веб-платформи “Простір Психологів

Основні види психотерапії

Сучасна практика психотерапевтичної діяльності передбачає використання дуже широкого спектру видів психотерапії, водночас, на мою думку, особливої уваги читачів заслуговують ті з них, які пройшли перевірку часом та вважаються найбільш застосовуваними.

На мою думку, до переліку таких відносяться:

 1. Психоаналітична (психоаналіз)
 2. Поведінкова (біхевіоризм)
 3. Когнітивна терапія
 4. Гештальт-терапія
 5. Психодинамічна
 6. Групова психотерапія
 7. Інтегративна психотерапія

Далі, трохи детальніше про кожну із них.

Психоаналітична психотерапія

Психоаналітична психотерапія є однією з найстаріших та найбільш впливових форм психотерапевтичного підходу, яка зосереджується на розкритті підсвідомих мотивів, прагнень та конфліктів.

Цей підхід був розроблений відомим австрійським лікарем та психіатром Зигмундом Фройдом на початку 20-го століття.

Однією з головних ідей психоаналізу є вплив підсвідомих думок та почуттів на поведінку та емоційний стан людини.

Фройд вважав, що багато з наших дій і реакцій виникають не зі свідомих міркувань, а з непередбачуваних і неявних факторів, що знаходяться в глибинах нашої психіки.

Психоаналітична психотерапія зазвичай проводиться в індивідуальному форматі, де пацієнт спілкується з психоаналітиком, називаючи свої думки, асоціації, сни та враження.

Психоаналітик слухає уважно та старанно аналізує ці розповіді, намагаючись виявити приховані та несвідомі мотиви, які можуть бути корінними причинами психологічних труднощів пацієнта.

Центральним поняттям психоаналізу є “розкриття підсвідомого”, відповідно психоаналітик допомагає пацієнту розкрити незрозумілі або забуті аспекти їхнього життя, які можуть мати вплив на їхні емоції, поведінку та стосунки.

Відкриття цих аспектів дозволяє пацієнтові краще зрозуміти себе, свої внутрішні конфлікти та ставлення до світу навколо.

Поведінкова терапія

Поведінкова терапія є однією з провідних форм психотерапевтичного підходу, яка спрямована на зміну шкідливих психологічних звичок та покращення якості життя.

Цей метод базується на взаємодії між зовнішніми факторами та поведінкою людини, і він виявив себе дуже ефективним для подолання різноманітних проблем, таких як фобії, залежності, анксіозні стани та інші.

Головною ідеєю поведінкової терапії є те, що негативні звички та реакції можна змінити, працюючи над конкретними аспектами поведінки та діяльності, відповідно терапевт і пацієнт спільно визначають цілі терапії та конкретні психологічні проблеми, над якими потрібно працювати.

Один із ключових принципів поведінкової терапії – це “обумовлення”. Це процес асоціювання певної поведінки з позитивними або негативними наслідками.

Якщо певна дія призводить до приємних результатів, імовірність, що ця дія повториться, зростає.

З іншого боку, якщо дія має негативний результат, імовірність повторення зменшується.

Наприклад, в лікуванні фобії застосовується метод “систематичної десенситизації”.

Пацієнт підтримує спокійний стан та поступово стикається з об’єктом або ситуацією, що викликає його фобію, починаючи з менш інтенсивних вражень та поступово переходячи до більш навантажених ситуацій.

Таким чином, пацієнт навчається контролювати свою реакцію на страх, а шкідливі звички поступово змінюються.

Когнітивна терапія

Когнітивна терапія є сучасним та ефективним психотерапевтичним підходом, спрямованим на перепрограмування негативних та шкідливих мислених патернів.

Розроблена в 1960-70-х роках Аароном Беком та Альбертом Еллісом, ця терапія визнає, що спосіб, яким ми сприймаємо світ, впливає на наші емоції та поведінку.

Основною ідеєю когнітивної терапії є те, що наші переконання, інтерпретації подій та спосіб мислення можуть викликати негативні емоції та поведінку.

Когнітивний психотерапевт спільно з пацієнтом аналізує його думки та переконання, ідентифікує “каогенеративні” думки – тобто ті, що породжують дискомфорт та стрес, – та працює над їх зміною.

Цей підхід показав свою ефективність у лікуванні різних психологічних проблем, включаючи депресію, тривожні стани, панічні атаки, посттравматичний стресовий розлад та багато інших.

Він сприяє зміні негативних мислених патернів, збільшенню самосвідомості та покращенню якості психологічного благополуччя.

Когнітивна терапія може бути корисною для всіх, хто прагне зрозуміти та змінити свої психологічні реакції на життєві виклики та покращити загальний стан емоційного та психологічного здоров’я.

Гештальт-терапія

Виникла і розвинулася на початку 20 століття як наслідок розвитку М.Вертгаймером у сфері психології філософського концепту “gestalt”, який у перекладі з німецької означає “форма або конфігурація”

На сьогодні, це також один з популярних видів психотерапії, застосування якого передбачає дотримання фахівцем кількох основоположних принципів, серед яких, насамперед, важливі такі як:

 1. Близькість
 2. Схожість
 3. Цілісність
 4. Замкнутість
 5. Співпраця клієнта і терапевта
 6. “Тут і зараз”
 7. тощо

Більше про гештальт-терапію — читайте на окремій сторінці Психоенциклопедії, я ж лише додам, що сформулюваний свого часу в середині минулого століття “закон гарного гештальту” формулюється приблизно так:

Свідомість людини має схильність сприймати із усього різноманніття зовнішних подразників найбільш прості, єдині, замкнені, симетричні та завершені одиниці”

Психодинамічна терапія

Заснована на понятті “психодинаміка”, яке, в широкому розумінні, означає, що свідомість або психіка людини скаладається з кількох частин, які взаємодіють між собою та здатні створювати емоційно-мотиваційні імпульси, загальна сукупність котрих, в свою чергу — визначає психічний стан, поведінку, світогляд тощо

На практиці, застосування психодинамічної терапії передбачає роботу фахівцями з психічною енергією окремої особистості, а саме здатністю психіки до перетворення емоцій та мотивації у певні стани.

Більше про психодинамічну терапію можна почерпнути в окремій статті Психоенциклопедії, я ж лише додам, що згадана вище “психічна енергія”, згідно цього виду психотерапії циркулює між трьома рівнями свідомості “воно, я та над-я”, або як сформулювано в оригіналі “ід, его та супер-его”

Групова психотерапія

Групова психотерапія є цінним та ефективним психологічним підходом, який базується на терапевтичній роботі з групою людей, що мають схожі психологічні проблеми чи цілі.

Цей метод підтримує ідею, що під час роботи у групі пацієнти можуть взаємодіяти, навчатися один від одного та знаходити спільні шляхи до здоров’я та змін.

Однією з ключових переваг групової психотерапії є можливість побачити себе через призму інших учасників. Це дозволяє пацієнтам розуміти, що їхні проблеми не є унікальними, і спільнота інших людей може служити джерелом підтримки та спільного досвіду.

Групова психотерапія може бути особливо корисною для тих, хто шукає підтримку спільноти, відчуває позитивний вплив взаємодії з іншими та бажає навчитися новим способам подолання труднощів.

Вона може забезпечити учасникам платформу для розвитку особистості та створення позитивних змін у житті через колективну підтримку та взаємодію.

Інтегративна психотерапія

Інтегративна психотерапія є відмінним підходом до лікування психологічних проблем, який поєднує та використовує різні методи та техніки з різних шкіл психотерапії.

Цей підхід визнає, що кожна людина є унікальною, і для досягнення кращого результату може бути необхідно використовувати елементи з різних психотерапевтичних підходів.

Основна ідея інтегративної психотерапії полягає в тому, що не існує універсального методу, який підходив би для всіх пацієнтів і проблем.

Тому психотерапевт, який працює за інтегративним підходом, може вибирати підходи та методи в залежності від індивідуальних потреб конкретного пацієнта.

Цей підхід дозволяє створити більш індивідуалізований план лікування для кожного пацієнта та враховує його особливості та потреби.

Інтегративна психотерапія є гнучким і творчим підходом, який може підтримати ефективний процес змін та розвитку в психологічній сфері.

Підсумки

Крім вищевказаних видів психотерапії існують також значна кількість інших, тому цю публікацію слід сприймати лише початковою точкою на шляху панорамного осмислення розмаїття видів психотерапії.

Додам, що важливо розуміти, що вибір конкретного підходу залежить від індивідуальних потреб та характеру психічних труднощів у кожному випадку.

Відтак, при виборі психотерапевта та методу варто звертатися до професіоналів, які мають теоретичні знання та практичний досвід, причому, не лише у відповідній галузі в цілому, а й щодо конкретизованої певними відчуттями, скаргами чи станами психологічної проблематики

Підбір фахівців

Щоби розпочати спілкування з психотерапевтом та у процесі визначити які види застосуватимуться для ефективного вирішення вашої проблематики чи розладів у близьких вам людей — звертайтеся безпосередньо до мене через профайл на сайті

Або переходьте у спеціальний розділ веб-платформи, де можна зручно і швидко підібрати експертів як за однією основною спеціалізацією, скажімо “психотерапія”, так і одразу за кількома, наприклад “гештальт-терапія”, “психодинамічна терапія” і “когнітивно-поведінкова терапія” тощо

Універсальний і простий алгоритм “націлювання експертизи у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору і такі атрибути як відчуття, скарги, ціна, спеціальність, метод, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

 • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення
 • позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності

Автор