6 публікацій

Сучасні фахівці з ментального здоров’я розуміють під поняттям “психологічні кризи” психофізичні стани, коли людина, яка постраждала внаслідок сильних стресів, екстремальних подій, травматичних ситуацій, гострих конфліктів, раптових змін тощо, які виникають у її житті — виявляється неспроможною впоратися з шоковим ефектом.

Кризові ситуації для психіки

Разом із терміном психологічні кризи, слід сказати, існує і поняття “кризові ситуації психіки” яке характеризує ситуації, які:

 • викликають у людини глибокий психологічний стрес,
 • порушують її психічну рівновагу,
 • знижують (деактивують) адаптаційні можливості,
 • унеможливлюють та звичний спосіб життя
 • тощо

Крім того, психічно кризові ситуації, по-перше, можуть провокуватися чи безпосередньо спричинятися психо і/або фізично травматичними потрясіннями: бойові дій, теракт, дорожньо-транспортна катастрофа, втрата близьких, соматична хвороба, катастрофа,

По-друге, зводитися до особистісного кризового рівня, що характерно для вікових трансформацій, дорослішання, соціалізації, кар’єрного зростання, екзистенційних дилем у стосунках тощо.

І кризові ситуації психіки і психологічні кризи — можуть мати різні причини, характер, обсяг, тривалість та наслідки для особистості, що безпосередньо пов’язано, залежить і визначається:

 1. Індивідуальними особливостями і ресурсами,
 2. Якістю і швидкістю кризової психологічної допомоги (чи підтримки)
 3. Доступністю та кількістю способів після кризової психореабілтації
 4. тощо
Ознаки кризи середнього віку у чоловіків

Психологічні кризи, зазвичай, вимагають швидкого і максимально адекватного реагування самої людини, а також — фахової психологічної допомоги та/або ефективної підтримки від рідних чи близьких за участі спеціалістів із психічного здоров’я.

Суть кризової психологічної допомоги

Користь від психологічної допомоги фахівців у кризових ситуаціях для психіки у допомозі постраждалим знайти ресурси для мобілізації, зібратися, відновити душевну рівновагу, зменшити рівень стресу, взятися до планування майбутнього тощо.

На практиці, найчастіше формами психодопомоги під час криз бувають:

 1. Перша психологічна допомога,
 2. Перша допсихологічна допомога,
 3. Кризове консультування,
 4. Кризова психотерапія,
 5. Психологічна післякризова реабілітація,
 6. тощо

Якщо ви чи ваші близькі (або оточуючі) зараз переживаєте одну чи одразу кілька кризових ситуації для психіки — звертайтеся до професійного кризового психолога чи психотерапевта, адже фахівці зможуть провести психодіагностику вислухавши вас, а також, при потребі підтримати, дати цінну пораду або ж направити, при потребі до інших спеціалістів зі сфер психології чи медицини.

Принципи кризової психологічної допомоги

Принципами надання кризової психологічної допомоги називають засадничі норми і рекомендації, які слід дотримуватися фахівцям з психічного здоров’я.

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), такими принципами вважаються:

 • по-перше, професійна компетентність, відповідальність та етика спеціалістів
 • по-друге, повага до гідності, прав та конфіденційності постраждалих
 • по-третє, добровільність, ненав’язливість та, в ідеалі, інформована згода постраждалих
 • по-четверте, міждисциплінарна співпраця з фахівцями, організаціями та/або громадськістю
 • по-п’яте, позитивно-оптимістичний підхід, що спрямований на розвиток внутрішніх ресурсів і розкриття потенціалу самодопомоги
 • по-шосте, по можливості, профілактика та раннє виявленння

На мій погляд, з огляду на практичні особлисості надання кризової психологічної допомоги, не зайве додати ВООЗ-івських ще такі як, зокрема:

 • Актуальність, швидкість та доступність
 • Персоналізованість підходів і гнучкість прийомів
 • Спрямованість дій на вираження сильних емоцій
 • Емпатія і “відсутність токсичного оптимізму”
 • Сприяння саморегуляції, самооцінці та самоствердженню
 • Створення довірливої атмосфери
 • Врахування етапності становлення кризового процесу
 • Оперативна оцінка ефективності кризової психологічної допомоги тощо

Розібравшись в загальному з принципами надання кризової психологічної допомоги, актуальність якої, слід сказати суттєво зросла з початком повномасштабної воєнної агресії росії проти України, для загального розуміння потрібно додати кілька слів про її різновиди.

Різновиди кризової психологічної допомоги

Позяак психологічні кризи можуть бути різними за своєю формою, причиною, тривалістю та наслідками, відрізняються і деякі особливості процесу її надання.

Зокрема, серед основних форм психологічних криз, постраждалим від яких доводиться допомагати найчастіше, на мій погляд, варто виокремити: вікові, ситуативні, системні, екзистенційні

Далі, власне, по кожну з них трохи детальніше, а також — кілька слів про практичні особливості і відмінності надання кризової психологічної допомоги

Вікові психологічні кризи

Віковими називають ті кризи, які безпосередньо чи опосередковано пов’язані із трасформаціями психіки, що відбуваються при еволюції людини від попереднього етапу життя до наступного.

Наприклад, до переліку вікових криз належать: криза раннього дитинства, криза підліткового віку (дорослішання), криза середнього віку, криза похилого віку, а також опосередковано “криза покинутого гнізда” тощо

Психологічна допомога при вікових кризах, зазвичай, будується на удосконаленні адаптаційних здатностей людини при виникненні нових, несподіваних ролей, розширенню відповідальності за себе та свої близьких, адекватному сприйнятт викликів та активності у реалізації нових можливостей тощо

Ситуативні психологічні кризи

На практиці, ситуативними кризами можна назвати більшість, адже вони, як правило, пов’язані з раптовими та/або непередбачуваними подіями, інтенсивність сприйняття чи протікання яких — істотно і оразу порушує звичний ритм життєдіяльності та психічні рівновагу постраждалих.

Найчастіше серед таких трапляються:

 • нещасні випадки
 • інфекційні недуги
 • смерть близьких
 • насилля
 • аварії, трагедії
 • стихійні лиха

Ефективність роботи фахівців при ситуативних кризах залежить, насамперед, від двох чинників — по-перше, рівня профейсійної підготовки та самовладання, а по-друге — від швидкості і правильності експертної оцінки характеру самої ситуації

Системні психологічні кризи

Коротко розкриваючи суть та особливості системних криз, на мій погляд, варто наголосити, що вони пов’язані з разючими змінами засадничих принципів соціальних систем, до яких належить людина, наприклад, сім’я, група, організація, суспільство і особливо актуально для України в період екзистенційної боротьби за свободу і демократію — держава.

Власне, в якості основної фахової асоціації зі системними психологічними кризами згадуються різноманітні епізоди надання кризової допомоги мешканцям тимчасово окупованих територій, постраждалим від ракетних обстрілів, переселенцям, полоненим тощо

Коротко кажучи, психологічні допомога при такого роду системних кризах (прикладом якої, втім, може бути і звільнення з роботи, на якій людина працювала “все життя”) — вимагає від фахівців вправності зусиль щодо ефективної адаптації постраждалих до нових умов, правил, відносин, цілей тощо

Екзистенційні кризи

Нарешті, характеризуючі ті комплексні явища, що, зазвичай, відбуваються водночас на несвідомому, підсвідомому і свідомому рівнях особистості і носять назву екзистенційних криз, треба відзначити, що:

По-перше, до розряду екзистенційних належать лише ті кризи, що пов’язані із пошуком сенсу життя, засадничих цінностей, власної ідентичності, само-актуалізації тощо

По-друге, екзистенційні психологічні кризи як правило, більше характерні юності, а також — середньому і похилому віку, адже саме у ці переламні періоди складаються обставини, що провокують інколи психічно важке переосмислення особистістю свого власного минулого, сьогоденні та майбуття

По-третє, фахова психологічна допомога при екзистенційних кризах має найвищу продуктивність за умови поглибленої філософсько-психологічної підготовки фахівців, а також, інколи, супроводжується нетиповами її форматами, наприклад “дискусія через меми у повідомленнях”, “довготривала переписка без фіксованих тарифів з післяплатою” тощо

Екзистенційна криза — це й можливість розвитку

ПІДСУМКИ

Кризова психологічна допомога, без сумніву, одна з найскладніших форм фахової підтримки фахівцями з ментального здоров’я, адже вимагає миттєвої реакції, коректної оцінки, повного самовладання, конструктивної емпатії тощо

На практиці, залежно від характеру кризових ситуації внаслідок яких постраждилим чи їх близьким знадобилася допомога психолога, психотерапевта чи психіатра — у її процесі відбувається:

 1. Мінімально інвазивна, але максимально інформативна психоодіагностика
 2. Підбір персоналізованого коплексу гнучких заходів активації внутрішніх адаптаційних психічних ресурсів людей

ПІДБІР ФАХІВЦІВ

Щоби максимально своєчасно розпочати процес отримання кризової психологічної допомоги — звертайтеся до мене безпосередньо через контакти у профайлі на веб-платформі

Або підберіть фахівців із максимально точно відповідними вашій чи актуальній для вас психологічній кризі кваліфікаціями у спеціальному розділі Простору Психологів скориставшись просунутим функціоналом “націлювання експертизи”