Метод психологічної корекції

Загальна інформація про корекцію як метод сучасної психології

СУТНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ

Психологічна корекція (або психокорекція) — це система психологічних заходів дослідження та активного впливу на окремі якості психіки людини з метою корекції окремих індивідуально-психологічних характеристик, неконструктивних емоційних реакцій або елементів поведінки, а також підвищення рівнів соціальної адаптації та суб’єктивного добробуту.

В сучасній психології прийнято вважати, що психокорекції можуть підлягати наступні особливості психіки:

 • пізнавальна сфера особистості (наприклад, увага, мовлення, пам’ять, сприйняття тощо);
 • особистість людини (риси характеру, соціальні установки, ціннісні орієнтири, діяльність і т.д.);
 • емоційно-вольова сфера (самореалізація, саморозвиток, контроль емоцій, емоційний інтелект, залежності, фобії тощо);
 • поведінкові прояви (адаптація, віктимність, конфліктність, девіації, акцентуація тощо);
 • міжособистісні взаємини (у парі, між дітьми і батьками, у дружбі, з колегами, партнерами, сусідами тощо);
 • внутрішньогрупові взаємини (родинних, колективних, громадських);
 • мовні пріоритети особистості (перемикання з російської на українську тощо)
 • та інші.

ПРОТИПОКАЗИ ДО ПСИХОКОРЕКЦІЇ

Психологічна корекція може бути дієвою у дуже широкому спектрі недоліків, порушень та/чи розладів психіки, адже існують лише два протипоказання щодо її застосування:

 1. Проблеми, що пов’язані з органічними ураженнями мозку та центральної нервової системи.
 2. Явища, які належать до спектру стійких якостей, сформованих у ранньому віці.

Іншими словами, якщо актуальна для клієнта проблематика не містить жодного з указаних протипоказів, психокорекція — оптимальний варіант первинної взаємодії клієнтів-початківців з психологом чи психотерапевтом, позаяк не містить терміну “психотерапія“, який попервах, ще поки може дещо відлякувати недосвідчених у такій співпраці клієнтів.

ВИДИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ

Зазвичай, психологічна корекція може відбуватися у форматі індивідуальних або групових зустрічей залежно від характеру проблеми та цілей корекційного процесу.

Наприклад, проведення групової психокорекції можливе у сімейному колі або навчальному (робочому/корпоративному) середовищі, а також між особами, що не перетинаються у повсякденному житті, але мають однакову психологічну проблему.

За тривалістю психологічна корекція буває короткостроковою та тривалою.

Короткострокова (коротка) психокорекція застосовується для вирішення актуальної (ситуативної) проблеми психологічного або поведінкового характеру і триває від кількох годин до декількох днів із невеликими перервами.

Така психокорекція, слід зазначити, як правило, не усуває повністю причини та наслідки психологічної проблеми, а радше скерована на усунення гострої симптоматики та запуск процесу конструктивних змін.

Тривала психокорекція зосереджується на глибшому, детальнішому і ґрунтовному пропрацьовуванні проблеми, торкається внутрішнього світу особистості та покликана трансформувати ті його складові, що заважають ефективному соціальному функціонуванню та розвитку людини.

Такий корекційний вплив межує з психотерапією, відбувається повільніше, але зберігає кращу стійкість у часі.

СКЛАДОВІ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ:

 1. Людина, котра потребує і шукає допомоги у вирішенні психологічної проблеми.
 2. Психолог як фахівець, що здійснює психокорекційний вплив.
 3. Психологічна теорія-підхід до пояснення проблем клієнта.
 4. Набір технік та методів впливу для допомоги клієнту (залежать від обраного теоретичного підходу).
 5. Налагоджені спеціальні стосунки між психологом та клієнтом задля роботи над проблемою.

Успіх психокорекції залежить як від готовності до співпраці та змін людини, що звернулася по допомогу, так і професіоналізму, особистісних якостей психолога і його здатності створити атмосферу довір’я та оптимістичного настрою під час психокорекційного процесу.

Результат психокорекції зазвичай можна спостерігати через зміну певних поведінкових шаблонів людини.

ВІДМІННІСТЬ ПСИХОКОРЕКЦІЇ ВІД ПСИХОТЕРАПІЇ

Психологічна корекція та психотерапія є формами психологічної підтримки та допомоги людям, що відрізняються і за своєю тривалістю, і за інтенсивністю.

Психологічна корекція може досягнути своїх цілей за одну або декілька зустрічей з психологом (до 10-15).

Її основна мета — допомогти людям усунути негативні симптоми проблеми, забезпечити адаптивнішу поведінку, актуалізувати внутрішні ресурси для подолання негараздів та подальшого розвитку.

У той час як психотерапія є глибшим та тривалішим процесом, який займає від кількох місяців до кількох років.

Її основна мета — допомогти людям зрозуміти справжні причини проблеми, забезпечити  глибше розуміння себе та своїх емоційних реакцій, змінити дезадаптивні поведінкові моделі та оптимізувати функціонування у життєвому просторі.

Психотерапія може допомагати вирішувати глибокі внутрішні конфлікти, екзистенційні питання або проблеми ідентичності, що не належить до сфери психокорекції.

Окрім того, вважається, що психокорекція зорієнтована більшою мірою на теперішню ситуацію та майбутнє людини, натомість психотерапевтичний процес торкається нерідко минулого, яке призвело до актуальних труднощів.

ПСИХОКОРЕКЦІЯ У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ

Психологічна корекція є процесом, який може бути корисним для людей будь-якого віку і є особливо ефективною у дитячому віці.

У її програму може входити використання різноманітних вправ і методик, які дозволяють дитині засвоїти навички регулювання своїх емоцій та поведінки, взаємодії з навколишнім світом.

Зазвичай психологи використовують ігрові та творчі способи, які допомагають розвивати саморегуляцію та стресостійкість.

Важливо, аби психолог, який здійснює дитячу психокорекцію, володів знаннями особливостей розвитку дитини у різні вікові періоди та навичками проведення корекційного впливу.

Психологічна корекція чи психокорекція — важлива галузь сучасної психології, яка допомагає людям у розв’язанні різноманітних психологічних проблем, зміні негативних психічних станів, покращенні якості життя тощо.

Цей метод психології допомагає людям глибше зрозуміти себе, виявити та вирішити причини своїх проблем і навчитися ефективним стратегіям зміни.

У цій статті розглянемо теоретичну основу та характерні аспекти методу психологічної корекції через призму практичного його застосування.

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ

Психологічна корекція — це комплексний підхід до розв’язання проблем психічного стану людини шляхом зміни її усвідомлених та неусвідомлених переконань, емоцій та поведінки.

Цей метод дозволяє впливати на психологічні процеси і структури людини, забезпечуючи поліпшення її самопочуття та функціонування.

Основною метою психологічної корекції є зміна негативних станів та вироблення конструктивних психологічних стратегій, що може включати:

 • зниження симптомів депресії, тривожності, стресу,
 • подолання залежності,
 • поліпшення взаємин,
 • збільшення самооцінки
 • розвиток особистості
 • тощо.

Підходи до психологічної корекції

Психодинамічний підхід у психологічній корекції базується на розумінні неусвідомлених психологічних процесів та впливі на них і виходить з припущення, що багато проблем виникають із глибинних конфліктів та недоліків, які зберігаються в психіці.

Власне, на практиці, психолог допомагає клієнтам розкрити ці недоліки та змінити негативні установки шляхом аналізу снів, асоціацій, переживань, ситуацій та історій

Когнітивно-поведінковий підхід у психологічній корекції зосереджується на взаємозв’язку між думками, емоціями та поведінкою.

У практичному вираженні, психолог допомагає клієнту виявити негативні та неефективні мислення та переконання, що лежать в основі проблеми, а відтак — замінити їх на позитивні та корисні, у тому числі змінити негативні поведінкові звички та впровадити нові стратегії поведінки.

Інтегративний підхід в психологічній корекції поєднує різні методи і підходи з метою забезпечити максимально ефективні результати.

На практиці, часто психолог адаптує терапевтичні стратегії під конкретні потреби та характеристики клієнта, використовуючи елементи психодинамічного, когнітивно-поведінкового, групового, медикаментозного підходів та інших методик.

МЕТОДИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ

Індивідуальна психокорекція є одним з основних методів психологічної корекції і передбачає особисту зустріч клієнта з психологом для вивчення його проблем, обговорення емоційних станів, виявлення негативних переконань та пошуку стратегій зміни.

Безпосередньо під час індивідуальної корекції психолог і надає підтримку, сприяє самопізнанню, виробленню конструктивних рішень тощо.

Групова психокорекція означає, що група клієнтів зі схожими проблемами збираються разом під керівництвом психолога для того, щоби спілкуватися, ділитися досвідом та знаннями, отримувати підтримку та розуміння від однодумців.

На практиці, групова психотерапія сприяє розвитку соціальних навичок, взаємодопомозі та покращенню самооцінки.

У деяких випадках медикаментозна психокорекція може бути використана як доповнення до інших методів психологічної корекції.

Ліки, такі як антидепресанти, анксіолітики або стабілізатори настрою, можуть допомогти знизити симптоми депресії, тривожності чи інших психічних розладів, що ускладнюють процес корекції.

Однак, використання медикаментів повинно здійснюватися під наглядом відповідного медичного фахівця та психолога і враховувати індивідуальні особливості кожного клієнта.

Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) є широко використовуваним методом психологічної корекції. Вона спрямована на ідентифікацію негативних мислень та переконань, які сприяють нездоровій поведінці та емоційному дискомфорту.

Через співпрацю з психологом клієнт вивчає та змінює свої мислення та поведінку, що допомагає поліпшити його самопочуття та функціонування.

Арт-терапія або мистецтво-терапія використовує мистецькі форми виразності, такі як малювання, музика, танець або виразне письмо, для сприяння психологічній корекції.

Цей метод дозволяє клієнту виразити свої емоції та переживання через творчість, що сприяє освітленню та обробці внутрішніх конфліктів. Мистецтво-терапія також може підтримувати самовираження, розвивати креативність та стимулювати особистісний ріст.

ЕТАПИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ

На практиці, перший етап психологічної корекції завжди полягає в діагностиці та оцінці психологічної проблеми.

В цей час психолог збирає інформацію про клієнта, щоб отримати повну картину проблематики — його історію, симптоми, емоційний стан та функціонування застосовуючи різні діагностичні методики, наприклад, спостереження, опитування, тестування та інтерв’ю.

На другому етапі психологічної корекції психолог разом з клієнтом встановлюють цілі та планують стратегії для їх досягнення.

Як свідчить практика, у цей проміжок часу важливо визначити конкретні та досяжні цілі, що дозволять клієнту зосередитися на конкретних аспектах зміни.

Робота з причинами та негативними переконаннями. На третьому етапі психологічної корекції психолог спрямовує зусилля на розуміння глибинних причин проблеми та негативних переконань, що утримують її.

Застосовуються методи розкриття неусвідомлених процесів, виявлення шаблонів поведінки та емоційних реакцій.

Цей етап дозволяє клієнту зрозуміти себе краще та змінити негативні переконання, що обмежують його розвиток.

Розвиток нових стратегій та навичок. Після осягнення причин проблеми та негативних переконань, психолог спільно з клієнтом розробляє нові стратегії та навички, які допоможуть у зміні поведінки та емоційного реагування.

Як правило, це можуть бути техніки саморегуляції, позитивного мислення, соціальних навичок, стратегії подолання стресу та інші методики, що сприятимуть покращенню самопочуття та функціонування.

Останній етап психологічної корекції включає оцінку досягнення поставлених цілей та ефективності методів, що були використані.

На практиці, це означає, що психолог разом з клієнтом переглядають прогрес та результати психологічної корекції та визначають:

 • наскільки успішно були досягнуті поставлені цілі,
 • які зміни відбулися в житті та самопочутті клієнта,
 • які можуть бути внесені корективи до плану, якщо потрібно додаткова підтримка або розширення стратегій.

ПРИНЦИПИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ

Повага та емпатія. Взаємна повага та емпатія є засадничими принципами психологічної корекції, позаяк психолог створює безпечну та довірливу атмосферу, де клієнт може відчувати себе почутим та зрозумілим.

Індивідуальний підхід. Кожна людина є унікальною, тому на практиці застосування методу психологічної корекції важливо використовувати індивідуальний підхід.

Кваліфікований психолог враховує особливості та потреби клієнта, адаптує методи та стратегії, щоб досягти найкращих результатів і саме індивідуальний підхід дозволяє психологу створити персоналізовану програму корекції, яка враховує унікальність кожної особи.

Колаборація та активна участь клієнта. Психологічна корекція вимагає активної участі клієнта в процесі, а колаборація між психологом та клієнтом створює сприятливий контекст для змін.

Клієнт має бути активним учасником, виявляти додаткову мотивацію та відповідальність щодо виконання рекомендацій та стратегій, розроблених разом з психологом.

Активна участь клієнта дозволяє змінити старі негативні патерни та розвивати нові, здорові способи мислення та поведінки.

Поступовість та гнучкість. Психологічна корекція — це процес, який може зайняти тривалий час, тому на практиці важливо враховувати поступовість та гнучкість застосування методу.

Кожна людина реагує по-різному на терапевтичні методи і прийоми, тому досвідчений психолог повинен бути готовим адаптувати стратегії та підходи до потреб та можливостей клієнта і вносити необхідні корективи у план корекції.

Самостійність та самовідповідальність. Метод психологічної корекції спрямований на те, щоб допомогти клієнту розвинути його внутрішній потенціал та ресурси, зокрема посилити самостійність та самовідповідальність клієнта за власний добробут.

Майстерний психолог, в ідеальній ситуації — лише надає необхідну підтримку та інструменти, але умотивований і відповідальний клієнт сам коригує розвиток і зміни.

ПСИХОКОРЕКЦІЯ У ПРОСТОРІ ПСИХОЛОГІВ

Усі психологи “Простору Психологів“, які зазначили у своїй експертизі “психокорекцію” — мають відповідну підготовку та сертифікацію для належного надання такого виду послуг дорослим та дітям.

Крім того, ми можемо ефективно застосовувати принципи та підходи психокорекції для вирішення різноманітних аспектів мовно-психологічної проблематики, причому як на індивідуальному, так і на груповому і корпоративному рівнях.

В якості проміжного підсумку публікації присвяченої узагальненому тлумаченню психокорекції — запрошую звертатися до відповідних фахівців “Простору” навіть при найменших сумнівах у повноті психічного здоров’я, причому як дорослого чи дитячого, так і бізнес-організму!

ПІДСУМКИ ТА ПІДБІР ФАХІВЦІВ

Метод психологічної корекції є потужним інструментом покращення емоційного стану, ментального здоров’я та якості життя клієнтів.

Використання психологами різних підходів, таких як індивідуальна та групова психотерапія, медикаментозна психотерапія, когнітивно-поведінкова терапія та арт-терапія — дозволяє допомогти клієнту змінити негативні патерни мислення та поведінки, виробити нові стратегії і навички, зміцнити самосвідомість та самооцінку тощо.

Етапи психологічної корекції, такі як діагностика та оцінка, планування та встановлення цілей, робота з причинами та негативними переконаннями, розвиток нових стратегій та навичок, а також оцінка та кінцевий етап — важливі кроками у поступовому досягненні позитивних змін.

Принципи психологічної корекції, такі як повага та емпатія, індивідуальний підхід, колаборація та активна участь клієнта, поступовість і гнучкість, а також самостійність — значно сприяють ефективності корекційного процесу та досягненню тривалих результатів.

Водночас, важливо, що психологічна корекція не є універсальним рішенням на всі проблеми. У деяких випадках може бути необхідна комбінація психологічної корекції з медичною терапією або іншими методами підтримки.

Визначально, що психологічна корекція є процесом, який вимагає часу, зусиль та співпраці між психологом та клієнтом, який повинен бути готовим активно працювати над своїми проблемами та відкритим до змін.

Звісно ж, ключовим етапом застосування методу психологічної корекції є своєчасне звернення до кваліфікованого психолога, що й можна зробити скориставшись відповідним функціоналом у “Просторі Психологів”.

І хоча в психологічній корекції немає гарантії повного вилікування, але вона може суттєво поліпшити якість життя та допомогти клієнтам розвивати здорові та продуктивні стратегії для успішної боротьби з життєвими викликами

Автор