6 публікацій

Кожен психолог повинен оволодіти набором психодіагностичних методів та методик: уміти їх застосовувати, здійснювати обрахунки та правильно інтерпретувати отримані дані.

Психодіагностичні методики – це «інструменти» психолога, за допомогою яких він може достовірно оцінити психологічний стан та індивідуальні особливості обстежуваної особи.

Щобільше, ці ж таки методики використовуються у наукових психологічних дослідженнях. Кожна методика має своє призначення.

На основі результатів, отриманих внаслідок роботи з методиками, можна сформулювати психологічний діагноз.

Після цього психолог може надати глибші рекомендації для покращення ментального здоров’я людини.

РІЗНОВИДИ МЕТОДИК

Існує певна класифікація засобів для здійснення психодіагностики. Розрізняють:

 • психофізіологічні методи (діагностика показників пульсу, АТ, шкірно-гальванічних реакцій тощо);
 • контент-аналіз (діагностика на основі текстів і усних повідомлень)
 • проєктивні методики (дослідження через реакції на неструктуровані об’єкти або ситуації);
 • опитувальники з різними твердженнями та відповідями;
 • об’єктивне тестування з єдиною правильною відповіддю (тести інтелекту або досягнень)
 • стандартизоване спостереження
 • аналіз продуктів діяльності досліджуваного
 • психологічна бесіда

Психодіагностичні методики дозволяють отримати у доволі короткі терміни інформацію щодо актуального психологічного стану обстежуваного, краще зрозуміти психологічні особливості людини, рівень її щирості, виявити типові стратегії мислення і поведінки та розробити план подальших зустрічей.

Коли психолог застосовує арт-терапевтичні техніки, то може здійснити психодіагностику на основі створеної творчої роботи клієнта (малюнок, глиняний зліпок, колаж і т.д).

Психологічну бесіду та спостереження зазвичай поєднують, хоча спостереження може використовуватися й окремо.

Поширеною є практика, застосування методу спостереження психологами, котрі працюють із дітьми, оскільки унаслідок вікових особливостей вони не завжди в змозі вербалізувати свої відчуття, емоції, думки тощо.

ВИМОГИ ДО МЕТОДИК ПСИХОДІАГНОСТИКИ

Існує окрема ділянка психології – психометрика – відповідальна за теоретико-методологічні основи розробки психодіагностичного інструментарію, аналіз, адаптацію, тестування та перевірку на відповідність методик стандартам наукової та практичної психології.

Відтак, перш, ніж потрапити до рук діагноста методика повинна бути перевіреною за наступними параметрами:

 • надійність (отримані за методикою результати є стійкими у часі та незалежними від впливу випадкових факторів таких як температура чи шум у приміщенні або особистість діагноста)
 • валідність (методика вимірює саме ті психологічні явища, на які націлена конкретна діагностика)
 • соціокультурна адаптованість
 • інформативність (дискримінативність)
 • визначеність середньої норми тесту
 • доступність і однозначність формулювань, завдань
 • часовий ліміт

Кожна методика проходить тривалий процес перевірки та стандартизації процедури й оцінок за підсумками обстеження.

Перевірку надійності та валідності здійснюють щонайменше на вибірці з 200 осіб, які мають бути відібрані за певними критеріями відповідно до специфіки та спрямованості методики, наприклад, за віком.

МОЖЛИВОСТІ ПСИХОДІАГНОСТИКИ

Для здійснення якісного психодіагностичного дослідження необхідно правильно підібрати методики залежно від тих сторін ментального здоров’я людини, які потребують бути обстеженими:

 • інтелект,
 • особистість,
 • самосвідомість,
 • темперамент,
 • ідентичність
 • особливості емоційно-вольових процесів,
 • нюанси поведінкових стратегій,
 • структура міжособистісних взаємин
 • тощо

ПСИХОДІАГНОСТИКА ДІТЕЙ

Зазвичай таку процедуру уповноважений виконувати психолог, який працює із дітьми у школі, дитсадку або медзакладі.

Як правило, відбувається діагностика базових пізнавальних процесів (мислення, сприймання, відчуття, увага, пам’ять, уява, мовлення).

Діагностуванню піддаються також адекватність та рівень самооцінки, емоційна сфера та самосвідомість.

Окрім цього, існують окремі методики, що досліджують рівень агресивності, тривожності, гіперактивності дитини.

Після психодіагностики фахівцем формуються рекомендації для батьків, педагогів, соціальних працівників, лікарів. Їхнє дотримання допоможе якнайкраще подбати про психічне здоров’я дитини.

ПІДБІР ФАХІВЦІВ

У спеціальному розділі веб-платформи можна зручно і швидко підібрати експертів як за однією основною спеціалізацією, скажімо “психодіагностика”, так і одразу за кількома, наприклад “психодіагностика стосунків”, “психологічні тести” і “стандартизований тест” тощо

Універсальний і простий алгоритм “націлювання експертизи у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору і такі атрибути як відчуття, скарги, ціна, спеціальність, метод, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

 • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення
 • позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності

Автор