Орієнтований на минуле стиль психотерапії

Загальна інформація про орієнтований на минуле стиль психотерапії

У сучасному світі, де акцент часто робиться на швидкі зміни та прагнення до майбутнього, важливо не забувати про роль минулого в нашому житті. Стиль, орієнтований на минулі події, є ключовим елементом в психологічному аналізі особистості та її поведінки. Цей стиль впливає на те, як люди сприймають своє життя, приймають рішення та взаємодіють з іншими. Вивчення орієнтації на минуле дозволяє глибше зрозуміти механізми психічної адаптації, емоційного досвіду та соціальної поведінки.

Орієнтація на минуле визначається як схильність особистості зосереджуватися на своєму досвіді минулого, використовуючи його для інтерпретації сучасних подій та планування майбутнього. Цей стиль мислення може мати як позитивні, так і негативні наслідки для психологічного благополуччя особистості.

Плюси і мінуси в орієнтації на минуле

ПлюсиМінуси
Зздатність аналізувати минулі події може сприяти накопиченню життєвого досвіду та розвитку мудрості. Надмірне зациклення на минулих помилках або травматичних подіях може призвести до розвитку негативних емоційних станів, таких як депресія або тривожність.
Дослідження на тему ностальгії виявили, що сентиментальне згадування минулого може мати позитивний вплив на самопочуття, підвищуючи відчуття соціальної приналежності та особистісної цілісності. Ризики, пов’язані з пасторієнтованим стилем, як-от схильність до румінацій (надмірних роздумів над минулим), що може сприяти розвитку депресивних станів
Орієнтація на минуле часто використовує свій досвід як основу для прийняття рішень у сучасності та планування майбутнього. Це може бути корисним, оскільки дозволяє уникати повторення минулих помилок та опиратися на перевірені стратегії. Орієнтація на минуле може обмежувати гнучкість мислення та сприйняття нових можливостей, оскільки вона схиляє до консерватизму в прийнятті рішень.
Деякі культури надають велике значення історії та традиціям, що сприяє розвитку пасторієнтованого стилю мислення серед їх представників. У більш прогресивних суспільствах може спостерігатися протиріччя,тому що йдк сильніша орієнтація на майбутнє.
Порівняльна таблиця рбюсів та мінусів в орієнтації на минуле

Індивідуальні відмінності також грають важливу роль, оскільки особистісні характеристики, такі як оптимізм, самооцінка та рівень тривожності, впливають на те, як люди сприймають та використовують свій минулий досвід.

Роль минулого в ідентичності особистості

Одним з ключових аспектів, який варто більш детально розглянути, є вплив минулого на формування та розвиток ідентичності особистості. Ідентичність складається з наших спогадів, досвіду, цінностей та переконань, які формувалися протягом життя. Минуле дозволяє нам зрозуміти, хто ми є, і вказує на те, як ми можемо змінюватися з часом. Аналізуючи свої минулі вчинки, рішення та їх наслідки, людина може витягнути уроки, які сприятимуть її особистісному зростанню та саморозвитку.

Минуле та вплив на міжособистісні відносини

Ще один важливий аспект, який заслуговує на увагу, — це вплив минулого на міжособистісні відносини. Спогади про спільно пережиті моменти, досвід взаємодії з іншими людьми та вивчені у минулому способи вирішення конфліктів відіграють ключову роль у формуванні наших сьогоденних відносин. Розуміння, як минулі взаємини впливають на сучасні, може допомогти в покращенні комунікаційних навичок, вирішенні конфліктів та будівництві більш міцних та здорових відносин.

Психотерапевтична робота з орієнтацією на минуле

Важливо також згадати про роль психотерапії у роботі з орієнтацією на минуле. Психотерапевтичні інтервенції можуть допомогти клієнтам зрозуміти та переосмислити своє минуле, знайти позитивні аспекти в пережитих подіях та використати цей досвід для покращення якості свого життя у майбутньому.

Техніки при роботі з орієнтацією на минуле

1. Наративна психологія та наративна психотерапія у роботі з орієнтацією на минуле

 1. Наративна психологія та наративна психотерапія є унікальними напрямками у сфері психотерапії, які акцентують увагу на важливості особистісних історій та розповідей. Цей підхід розглядає історії життя клієнта як ключ до розуміння його внутрішнього світу, переживань, цінностей та світогляду. Наративна психотерапія ставить на перший план не просто факти та події, а спосіб, яким клієнт інтерпретує та надає значення цим подіям у контексті свого життя.

Як наративна психотерапія може допомогти?

Цей напрям психотерапії є дуже ефективним у широкому спектрі ситуацій, зокрема допомагає:

 • Вирішувати конфлікти у сім’ї, у стосунках, на роботі та в інших соціальних колах.
 • Адаптуватися та знайти новий шлях у житті, навіть якщо обставини обмежують через хворобу або інші складнощі.
 • Переосмислити та віднайти новий сенс життя, який сприяє особистісному зростанню та розвитку.
 • Покращити самооцінку, забезпечивши стабільніше та здоровіше сприйняття себе.

Наративний аналіз у психотерапії

У рамках наративної психотерапії, наративний аналіз використовується як засіб дозволити клієнту поділитися важливими історіями зі свого життя, розкриваючи нові перспективи, сенси, та розуміння подій. Це створює можливість для клієнта побачити ситуації під новим кутом, визнати їх вплив та пережити їх по-новому.

Основні методи наративної психотерапії

Для досягнення терапевтичних цілей у наративній психології застосовуються наступні методи:

 • Екстерналізація: допомагає клієнту відсторонитися від проблеми, щоб краще зрозуміти та переосмислити її.
 • Деконструкція: цей підхід дозволяє клієнту стати “автором” власної життєвої історії, надаючи можливість переписати її з новим значенням.
 • Відновлення участі: допомагає клієнту глибше зануритися в подію та відчути її, щоб відкрити нові емоції або знайти альтернативні способи дії.
 • Робота з зовнішніми свідками: включення незалежних слухачів, які можуть поділитися своїми думками та враженнями щодо історії клієнта, збагачуючи терапевтичний процес.

Значення наративної психології

У наративній психології ключовим є розуміння того, що кожна людина є унікальною індивідуальністю зі своїми історіями, запитами та проблемами. Цей підхід підкреслює важливість особистісного досвіду, надаючи клієнту можливість відчути себе почутим та зрозумілим. Наративна психотерапія допомагає людям не лише вирішувати конкретні проблеми, а й знаходити глибше розуміння свого життя, відкриваючи нові шляхи для особистісного розвитку та самореалізації.

Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) є одним з ефективних методів психотерапії, особливо при роботі з орієнтацією на минуле. Основна ідея КПТ полягає у тому, що наші думки, переконання та інтерпретації подій впливають на наші емоції та поведінку. В контексті роботи з орієнтацією на минуле, КПТ допомагає клієнтам ідентифікувати, оцінити та змінити негативні або нереалістичні думки та переконання, які можуть бути пов’язані з минулими подіями, сприяючи негативним емоційним станам або дисфункціональній поведінці.

2. Когнітвно-поведінкова терапія КПТ у роботі з орієнтацією на минуле

 • Ідентифікація негативних думок: На перших етапах терапії клієнт допомагає розпізнати автоматичні негативні думки, що виникають у зв’язку з минулими подіями.
 • Виклик негативних думок: Клієнт разом з терапевтом працює над викликом та переоцінкою цих думок, аналізуючи їх реалістичність та корисність.
 • Зміна переконань: Процес включає розробку більш здорових, реалістичних та адаптивних способів мислення, які допомагають клієнту краще справлятися з емоційними наслідками минулих подій.
 • Розвиток нових поведінкових стратегій: КПТ допомагає клієнтам розвивати нові способи дії та реагування, що сприяють позитивним змінам у житті та зменшують вплив минулого на сучасність.

Техніки КПТ при роботі з минулим

 • Щоденник думок: Клієнти можуть вести записи своїх думок та емоцій, пов’язаних з минулими подіями, щоб легше ідентифікувати негативні переконання.
 • Безпосереднє викликання: Робота над конкретними негативними думками, використовуючи логічний аналіз, докази “за” і “проти” для переоцінки їх валідності.
 • Експозиція: Поступове та контрольоване використання спогадів про минуле для зменшення емоційного болю та розвитку здатності конструктивно ставитися до них.
 • Робота зі схемами: Ідентифікація та зміна глибоко вкорінених негативних схем (основних переконань) щодо себе, світу та інших, формованих минулими подіями.

Когнітивно-поведінкова терапія в роботі з орієнтацією на минуле допомагає клієнтам не лише змінити сприйняття минулих подій, а й покращити загальне психологічне благополуччя, сприяючи більш позитивному та здоровому способу життя.

3. Спогади при роботі з орієнтацією на минуле

Робота із спогадами є важливим елементом у багатьох психотерапевтичних підходах, особливо коли йдеться про орієнтацію на минуле та її вплив на сучасне життя людини. Цей метод використовується для дослідження та переосмислення минулих подій, емоцій та переживань, з метою сприяння емоційному зціленню, зміцненню особистості та розвитку адаптивніших способів сприйняття світу.

Мета роботи із спогадами

Основна мета роботи із спогадами полягає у тому, щоб допомогти клієнту безпечно повернутися до минулих подій, розглянути їх у новому світлі та зменшити їх негативний вплив на сучасне життя. Це дозволяє:

 • Зменшити емоційний біль або стрес, асоційований з травматичними або негативними спогадами.
 • Переосмислити переживання та змінити негативні уявлення про себе, інших чи світ загалом.
 • Інтегрувати спогади як частину особистісного досвіду, зберігаючи при цьому здорове сприйняття себе.

Техніки роботи із спогадами

 • Експозиція: Поступове та контрольоване занурення у спогади, щоб зменшити їх емоційний вплив.
 • Рефреймінг або переосмислення: Зміна ракурсу сприйняття подій, що допомагає знайти в них нові значення або уроки.
 • Візуалізація: Створення ментальних образів, які можуть допомогти переписати спогад або змінити емоційну реакцію на нього.
 • Написання: Використання письмових вправ для вираження та аналізу спогадів, що може сприяти їх об’єктивізації та переосмисленню.
 • Робота з тілом: Використання тілесно-орієнтованих технік для розв’язання фізичних проявів стресу чи травми, пов’язаних із спогадами.

Етапи роботи із спогадами

 1. Підготовка: Створення безпечного терапевтичного простору та розвиток навичок саморегуляції перед початком роботи із спогадами.
 2. Ідентифікація та експлорація: Визначення ключових спогадів для роботи та їх детальне дослідження.
 3. Обробка та інтеграція: Активна робота над спогадами з метою їх переосмислення та інтеграції в особистісний досвід.
 4. Застосування нових уявлень: Використання отриманих у ході роботи знань та уявлень для покращення якості життя та спілкування з оточуючими.

Робота із спогадами вимагає чутливого та компетентного підходу з боку терапевта, оскільки може включати в себе дослідження болючих або травматичних подій. Однак, при правильному виконанні, цей метод може стати потужним інструментом особистісного росту та емоційного відновлення.

Висновок

Орієнтація на минулі події є складним і багатогранним феноменом, що має глибоке значення для розуміння людської поведінки, емоцій, міжособистісних відносин та культурних особливостей. Дослідження цієї теми відкриває широкі можливості для психологів, допомагаючи їм краще зрозуміти своїх клієнтів та надати їм ефективну підтримку. Робота з минулим, його переосмислення та інтеграція в сучасне життя може стати ключем до психологічного благополуччя та особистісного розвитку.

Автор

 • Марія (Малинка) Сибірська

  Фахова психологіня. психотерапевтка, юнгіанка -психоаналітикіня, групова терапевтка, травма терапевтка, спеціаліст з підліткової психотерапіі, дитячо-батьеівські стосунки. з грунтовним 6-ти річним клінічним досвідом роботи. За рік буду сертифікована сімейним психотерапевтом. Співзасновниця в Простір психологів. Являюся волонтером руху психологічної допомоги по підлітковим травмам під час війни.

  Переглянути мареріали