Метод психологічної консультації

Загальна інформація про консультацію як метод сучасної психології

Одним з основних методів сучасної психології є метод психологічної консультації, а дана публікація присвячена роз’ясненню суті та засадничих теоретико-практичних аспектів цього методу.

ПСИХОЛОГІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ: СУТЬ МЕТОДУ

Психологічна консультація — це активна форма надання короткотривалої психологічної допомоги особі (особам), яка самостійно звернулася до фахівця у сфері ментального здоров’я задля сприяння у подоланні труднощів особистісного ґатунку, у міжособистісних стосунках, з окремими життєвими рішеннями тощо.

Консультація може відбуватися як індивідуальна сесія (дорослі, підлітки, діти), групова (колективна), корпоративна (організаційна) або для пари чи сім’ї.

У “Просторі Психологів” для проведення психологічної консультації:

 1. Уже можна обрати дистанційний (віддалений, онлайн) або очний формат зустрічей, звісно ж, спочатку підібравши відповідних вашій проблематиці фахівців.
 2. В недалекому майбутті — можливо буде провести консультацію з використанням елементів віртуальної реальності (VR).

Під час психологічної консультації фахівці допомагають клієнтам зрозуміти глибше сутність проблем, з якими до них звертаються, розглядають і досліджують її з різних ракурсів, а також окреслюють конструктивні стратегії для вирішення різноманітних психологічних проблем клієнтів.

Для розв’язання завдань консультації, залежно від потреб клієнта, психолог чи психотерапевт може використовувати елементи і техніки різних підходів, як-от:

 • когнітивно-поведінкова терапія,
 • глибинна психотерапія,
 • психоаналіз,
 • гештальт-терапія,
 • психодрама,
 • сімейна терапія,
 • багато ще інших.

Психологічна консультація може бути як одноразовою, так і відбуватися впродовж декількох зустрічей — залежно від суті та особливостей звернення.

Результатом психологічної консультації є вирішення конкретного питання, що потребувало опрацювання (сюди входить і трансформація ставлення до нього), зміна психо-емоційного стану клієнта та/або його особистісне зростання.

Слід зазначити, що успішність консультування залежить великою мірою від готовності клієнта брати відповідальність за свої хибні судження, рішення або елементи поведінки та, врешті-решт, діяльно замінювати їх на менш звичні, але більш адаптивні.

ПРОЦЕС КОНСУЛЬТУВАННЯ

Процес психологічного консультування як методу сучасної психології, умовно складається з таких етапів:

 • підготовка,
 • визначення проблеми (постановка психологічного діагнозу),
 • планування дій,
 • імплементація змін,
 • завершення.

Початковий етап, підготовка, зазвичай, включає знайомство, налагодження контакту, окреслення ролей консультанта й клієнта, первинне вислуховування скарг для формування запиту та перевірку запиту на відповідність компетенції психолога (яка, слід зазначити, може тривати як кілька хвилин, так і до третини, а то й половини відведеного для консультації часу).

Клієнти ж, які записуються на консультацію попередньо скориставшись функціоналом підбору фахівців у “Просторі психологів” — зазвичай, або повністю нехтують етапом “перевірки запиту на відповідність компетенції психолога”, або ж приділяють цьому лічені секунди, позаяк безпрецедентна множинність параметрів підбору на веб-платформі — дозволяє ще до моменту старту консультації упевнитися у взаємовідповідності майже на 100%.

Діагностичний етап полягає в активному слуханні розповіді клієнта, детальному аналізі психологом озвучених фактів та спостережуваних індивідуально-психологічних ознак клієнта, при потребі також проведенні кількох тестів і постановці психологічного діагнозу.

На етапі планування дій відбувається спільне дослідження психологом та клієнтом можливих варіантів розв’язку проблеми, розробка чіткої стратегії та тактики здійснення необхідних кроків для подолання конкретної трудності.

А також, що вельми суттєво, усвідомлення клієнтом міри своєї відповідальності за майбутнє та загальної суб’єкт-суб’єктності процесу, яка передбачає розділення відповідальності за результат між клієнтом та психологом.

Етапи впровадження (імплементації) змін та завершення психологічної консультації — передбачають перевірку правильності розуміння пропозицій, які попередньо були обговорені консультантом спільно з клієнтом, а також — закріплення мотивації діяти певним чином, резюмування, планування подальших зустрічей або контактів тощо.

ПРИНЦИПИ МЕТОДУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Незалежно від проблеми, з якою люди звертається по психологічну консультацію, фахівці у “Просторі психологів” дотримуються низки універсальних принципів взаємодії та співпраці з клієнтами.

Зокрема, провідними серед таких принципів є:

 • Україноментальність. Вибір нашими психологами та психотерапевтами української мови в якості основної мови комунікації визначається основною ідеєю “Простору психологів” як україноментального середовища, що, водночас не суперечить і використанню інших мов за обопільною згодою та у випадках, які не суперечать чинному законодавству;
 • Добровільність. Тобто, ми розуміємо, що людина, яку змусили прийти на консультацію, буде упередженою та малочутливою до психологічного впливу, і навпаки, той клієнт який/яка звернувся/лася добровільно уже зробив/ла перший крок до одужання;
 • Доброзичливість і неупереджене ставлення до клієнта. Означає, що жодних оцінних суджень чи осуду не буває на консультаціях, які організовуються завдяки діяльності Простору психологів;
 • Уникнення неформальних стосунків між психологом та клієнтом ми вважаємо необхідним для збереження нейтрального та об’єктивного погляду на ситуацію клієнта;
 • Конфіденційність. Це категорична заборона на поширення будь-якої інформації, отриманої від клієнта, без його згоди;
 • Недопустимість прямих порад. Ми усвідомлюємо, що:
  • по-перше, не існує універсальних порад, а кожна людина та ситуація – строго індивідуальні;
  • по-друге, прямі “дружні” поради часто заважають людині взяти відповідальність за ухвалені рішення на себе та активно діяти.
 • Орієнтація на ціннісну систему клієнта. Має на увазі окреслення такого шляху подолання причин та наслідків подолання психологічної проблематики, який не суперечитиме ціннісним орієнтаціям та переконанням клієнта
 • тощо.

ЯКІ ПРОБЛЕМИ ДОПОМАГАЄ РОЗВ’ЯЗАТИ КОНСУЛЬТАЦІЯ?

У економічно та соціально благополучних країнах світу поширеною є практика, коли клієнти звертаються до психолога не лише, якщо виникла нагальна потреба, а й задля профілактики негараздів із психічним здоров’ям.

Унікальність консультацій із фахівцями у “Просторі психологів” полягає також у тому, що практично усі наші фахівці володіють власними методиками нормалізації симптомів та наслідків мовного перемикання з російської на українську.

Тобто обираючи консультацію саме із психологами “Простору” клієнти, які відчувають на собі один чи одразу декілька небажаних побічних наслідків різкого перемикання з російської мови на українську — завжди отримують окрім безпосередньо психологічної допомоги, також корисні рекомендації щодо подолання різних аспектів мовно-психологічної проблематики.

Водночас, згідно узагальнених статистичних даних, найчастіше психологічні консультаціі стосуються:

 • пост-травматичного синдрому у військових та поведінки їх близьких;
 • подолання стресів, тривожності та панічних атак пов’язаних з війною росії проти України;
 • втратою близьких у війні з росією;
 • шоку від змін у житті пов’язаних з переїздом;
 • відносин з близькими;
 • підтримки осіб у кризових станах;
 • сімейних труднощів;
 • вирішення управлінських завдань на підприємстві;
 • профорієнтації школярів та абітурієнтів;
 • кар’єрного консультування;
 • освітнього навчально-виховного процесу та взаємин у ньому;
 • супроводу осіб похилого віку та осіб з тяжкими соматичними захворюваннями, а також членів їх сімей;
 • та багато-багато іншого.

ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ – ТРИВАЛІШЕ ЗА КОНСУЛЬТАЦІЮ

Психолог може працювати з багатьма запитами, що пов’язані з психічним здоров’ям, поведінкою та емоційними реакціями людини.

Однак зазвичай для цього замало лише психологічної консультації, необхідне консультування, а можливо й корекція або навіть тривала психотерапія.

Ось декілька типових психологічних проблем, з якими може звернутися клієнт до психолога, і які, зазвичай, вимагають тривалої взаємодії між клієнтом та психологом чи психотерапевтом:

 1. Депресія та депресивні стани.
 2. Хронічний стрес та супутні йому переживання і відчуття.
 3. Проблеми у стосунках з іншими людьми, які можуть включати конфлікти, непорозуміння та невміння знаходити спільну мову.
 4. Проблеми з самооцінкою та самосвідомістю.
 5. Емоційне вигорання та відчуття хронічної втоми.
 6. Психосоматичні симптоми, такі як біль у животі, ком у горлі або регулярні головні болі, що мають психогенну природу.
 7. Підтримка при страхах, фобіях та панічних атаках.
 8. Комплекси та синдроми особистості.
 9. Багато-багато інших.

Метод психологічної консультації дозволяє психологам працювати майже з будь-якою психологічною проблемою, яка викликає у клієнтів дискомфорт, негативний емоційний стан та/або заважає розвитку, досягненню життєво важливих цілей.

Винятками є лише серйозні психічні розлади, що потребують медикаментозної терапії та супроводу лікаря-психіатра, але навіть у таких випадках, коли клієнт підозрює у себе чи своїх близьких наявність складних розладів психіки — консультація з психологом може допомогти визначити подальші дії.

ПІДСУМКИ

В цілому, консультація з психологом є доречною в будь-якій ситуації та для будь-кого, особливо коли особистість відчуває себе сам на сам зі своїми проблемами, адже простими словами, психологи та психотерапевти — це люди, які спеціально навчені робити своїх співрозмовників кращими.

Відтак і жодним чином не буде перебільшенням стверджувати, що такі фахівці потрібні абсолютно всім і завше!

ПІДБІР ФАХІВЦІВ

У спеціальному розділі веб-платформи можна зручно і швидко підібрати експертів як за однією основною спеціалізацією, скажімо “психолог”, так і одразу за кількома, наприклад “сімейний психолог”, “психотерапевт” і “психіатр” тощо

Універсальний і простий алгоритм “націлювання експертизи” у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору і такі атрибути як відчуття, скарги, ціна, спеціальність, метод, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

 • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення
 • позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності

У спеціальному розділі веб-платформи можна зручно і швидко підібрати експертів як за однією основною спеціалізацією, скажімо “психолог”, так і одразу за кількома, наприклад “сімейний психолог”, “психотерапевт” і “психіатр” тощо

Універсальний і простий алгоритм “націлювання експертизи” у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору і такі атрибути як відчуття, скарги, ціна, спеціальність, метод, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

 • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення
 • позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності

Authors