11 публікацій

В широкому теоретичному розумінні, під визначення прикладної психології потрапляють усі ті її галузі (напрями), які розробляють та застосовують спеціально підібрані комплекси психологічних засобів у окремих сферах/галузях/видах діяльності сучасної людини.

На практиці, під прикладною психологією у першу чергу розуміють застосування відповідних перевірених методик діагностики, корекції, терапії, реабілітації у трьох основних сферах: медицині, освіті та правосудді.

Водночас, місткі й розмаїті психологічні напрацювання, ефективність застосування яких уже перевірена багатолітньою практикою в Україні, звісно ж не вичерпується зазначеними трьома сферами.

Зокрема, останніми роками у зв’язку з вимушеними війною подіями на кілька порядків зросла актуальність прикладного застосування психології для програм реабілітації, боротьби за ПТСР, а також волонтерської підтримки військових чи їх родин.

Щодалі ширшого розповсюдження в світі на межі 20го і 21-го століть набули і продовжують набувати такі галузі прикладного застосування психології як: управління, спорт, бізнес, мистецтво, політика, реклама, маркетинг, економіка, комунікації та ін.

Що об’єднує усі галузі прикладної психології?

Коротко кажучи — концентрація на вивченні характерних для різних сфер діяльності і важливих психологічних аспектів, проблемних ситуацій, типових і нестандартних завдань тощо

Власне у першу чергу тих, ефективність вирішення/обробки яких — безпосередньо залежить від специфіки і налаштування дій, реакцій та/або діяльності як окремих особистей, так і мало-, середньо- чи багаточисельних груп людей.

Інтегральна мета усіх різновидів прикладної психології — окреслювати ефективні алгоритми і технології залагодження проблем, що є типовими і нестандартними для різних сфер людської діяльності, а саме:

 • напрацьовувати реалістичні рішення щодо усунення психологічних причин практичної проблематики,
 • реально підвищувати якість життєдіяльності як індивідів, так і груп чи організацій,
 • зберігати і примножувати психічне здоров’я усіх сторін у таких типових процесах горизонтально-вертикальної взаємодії як співпраця, навчання, спілкування, розвиток, адаптація, соціалізація

Сучасні види прикладної психології

У теорії та на практиці сучасної психології існують різні класифікації її прикладних різновидів. Але на мій фаховий погляд, найкраще формує найзагальніше їх розуміння така:

 • По-перше, це види, що спрямовані на вивчення, тлумачення та застосування специфічних психологічних закономірностей, характеристик, механізмів тощо у таких процесах як: профілактика, діагностування, корекція, лікування, реабілітація різних людських хвороб. Чим, власне, займається як медична психологія, так і психологія ментального здоров’я, психокорекція, психотерапія тощо
 • По-друге, зосереджені на дослідженні психологічних чинників, що суттєво позначаються на протіканні основних етапів утворення, розвитку, здійснення та вдосконалення цілеспрямованого впливу. Такі як педагогічна, спортивна, рекламна, впливу, а також — порівняльна психологія, експериментальна, розвитку тощо
 • По-третє, ті, предметом дослідження та застосування яких, є суттєві психологічні аспекти спеціалізованих видів діяльності, зокрема інженерна, воєнна, авіаційна, управлінська (організаційна) тощо
 • По-четверте, різновиди, що сконцентровані на психологічній специфіці гуманітарного кластеру сучасного наукового знання: соціальна, політична, економічна, лінгвістична, етнічна, юридична психологія тощо
 • По-п’яте, останніми роками серед окремих розділів прикладної психології усе частіше виокремлюють і такі інноваційні її різновиди як штучний інтелект, відеоігри, віртуальна реальність тощо

Звісно ж таке структурування не виключає наявності та доречності розробки та/чи застосування інших класифікацій.

Для повноти загальної картини про прикладну психологію — далі наведу ще також кілька зразків її застосування у різних сферах людської діяльності, але спочатку — кілька слів про уже згадувану прикладну психологію у сфері штучного інтелекту, а також — психоедукацію

Прикладна психологія штучного інтелекту (ШІ)

Вивчає і розробляє закономірності ефективного моделювання людського інтелекту для подальшого застосування не лише у генеративних системах як ChatGPT, а й для повноцінного ШІ із почуттям гумору і самонавчанням, але без жодної загрози для окремих користувачів чи людства в цілому.

Велике значення для прикладної застосування у ШІ-технологіях має арсенал засобів когнітивної психології, зокрема удосконалення таких параметрів роботи програми, як навчання, увага, сприйняття, розпізнавання, мова, емоції тощо

Особливістю штучного інтелекту є спроможність швидше, точніше і безпечніше виконувати ті завдання, які потребують значного людського інтелектуального ресурсу, зокрема прогнозування, реагування, сортування, розробка, асистування тощо

Більш того, існує думка, що штучний інтелект та прикладна психологія уже невдовзі стануть нерозривним концептом, подробиці котрої зазначені (англійською мовою) тут

Про нерозривність психології та ШІ (унаочнення адаптоване звідси)

Психоедукація

Психоедукацією називають прикладне застосування психологічних заномірностей, принципів, методів, технік та прийомів для максимально ефективного надання (і передавання) інформації людям, які в повсякденному житті чи типових для діяльності ситуаціях стикаються з різними психо-емоційними проблемами, зокрема:

 • тривогами,
 • стресами,
 • депресіями,
 • емоційними реакціями,
 • втратою близьких,
 • психічними травмами,
 • розладами психіки,
 • психосоматичними хворобами,
 • панічними атаками,
 • конфліктними ситуаціями,
 • небажаними відчуттями,
 • комунікативними невдачами,
 • симптомами дискомфорту
 • тощо

Психоедукація, за умови системного індивідуального застосування та усних чи письмових масових комунікацій — може стати дієвим засоб прикладного використання психологічних закономірностей для:

 1. Підвищення загального рівня знань населення про ментальне здоров’я,
 2. Мінімізації причин, наслідків і масштабу поширення психічних розладів,
 3. Покращенню ефективності самодопомоги
 4. Покращення якості життя
 5. тощо

А чи не найголовніше, що саме завдяки психоедукації — випадкові перехожі та/або родичі, друзі, колеги, близькі та інші особи, які контактують з людьми, що мають психічні розлади, можуть надавати постраждалим результативну психологічну допомогу при гострих, але некритичних ситуаціях

Зразки прикладного застосування психології

Методологія

Як загальні поради і рекомендації фахівців щодо більш ефективної побудови різних процесів: організація виробництва, технологія навчання, послідовність тренувального процесу тощо

Експертиза у сфері правосуддя

У формі психологічного вивчення мотивації, характеру та інших обставин здійснення правопорушень чи злочинів

Діагностика

Арсенал психологічних прийомі та засобів дозволяє зі значно вищою ефективністю проводити тестування та/або оцінку рівня інтелекту, міри придатності, професійних здібностей, вроджених схильностей тощо, а також — сумісності у стосунках, організаціях, групах, партіях та ін.

Допомога, супровід, підтримка

Власне, основне прикладне застосування, що доступне для широкого загалу — відбувається у процесі надання психологічної допомоги в формах консультування, корекції, терапії, а також профілактики та реабілітації різних психологічних проблем.

Причому, як особистісного характеру (фобії, тривоги, розлади, залежності, травми тощо) так і зі сфери міжособистісних (сварки, конфлікти, ігнорування тощо) чи внутрішньогрупових (формальні, неформальні, дружні тощо) відносин.

Підбір кадрів

Комплексна та стратегічна діяльність яку часто зводять до підбору співробітників, але яка, сама по собі, значно ширша і містить такі різновиди як: підбір присяжних, наглядових рад, топ-менеджменту тощо

Адаптація (онбординг)

Відносно нова, але активно застосовувана прогресивними організаціями як комерційного, так і некомерційного характеру сукупність психологічних методик і прийомів, суть корисності котрої — полягає у мінімізації часу на освоєння нових особистостей у існуючих середовищах

Та багато-багато інших

ПІДСУМКИ

Прикладна психологія це динамічна множина із багатьох різновидів окремих комплексів теоретико-практичних психологічних напрацювань, застосування яких — відчутно покращує результати людської життєдіяльності у дуже різних сферах.

Засоби прикладної психології існують, успішно використовуються та постійно розвиваються у таких сферах життя як медицина, освіта, виробництво, бізнес, спорт, політика, маркетинг, правосуддя тощо

Основна користь прикладної психології для широких верств населення — це діагностика, консультування, корекція, терапія, а також — профілактика, реабілітація різноманітних психологічних проблем, від тривог і стресів до конфліктів та розладів.

Безпосередня практика надання психологічної допомоги доводить, що широкий арсенал прикладних психотерапевтичних засобів, за умови поєднання, звісно ж, зі своєчасністю звернення клієнта та реальним бажанням співпрацювати з фахівцем — у 99% випадків уможливлює ефективність спільної роботи.

ПІДБІР ФАХІВЦІВ  

Щоби на власному прикладі пересвідчитися в ефективності індивідуально підібраного набору прийомів, технік, методів та інструментів психокорекції та психотерапії для покращення якості життя, налагодження стосунків та/або кар’єри, організації чи самореалізації:

Звертайтеся до мене безпосередньо через профайл на веб-платформі

Або підберіть фахівців із відповідною вашій чи актуальній для вас психологічній проблематиці через націлювання експертизи у спеціальному розділі «Простору Психологів»