Меркантильний тип особистості

Узагальнені з урахуванням практичного досвіду відомості про меркантильний тип особистості у "Психоенциклопедії"

Корисливими (або меркантильними) прийнято вважати осіб, які ставлять матеріальні цінності і досягнення успіху за будь-яку ціну на перше місце у своєму житті.

Вони, як правило, є енергійними, цілеспрямованими і працьовитими, але залишаються незадоволеними, якщо не досягають своїх фінансових та матеріальних цілей.

Особи з вираженою рисою корисливості намагаються усюди шукати для себе вигоду, тому спілкуються, дружать та відпочивають лише з тими, хто видається їм корисним для реалізації їхніх цілей.

Негативними ознаками людини з корисливістю є те, що вона украй непослідовна, може легко зраджувати партнера у шлюбі чи в бізнесі заради більш виграшної пропозиції чи становища.

Меркантильні люди не надають особливого значення етичним нормам, є надмірно активними, нерозбірливими та байдужими до чужих переживань чи проблем

Корисливі особи можуть досягти великої заробітної плати, високого соціального статусу та розкішного способу життя, але це зазвичай, не приносить їм бажаного задоволення на тривалий час, через що вони ставлять перед собою ще амбітніші цілі.

ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ МЕРКАНТИЛЬНОГО ТИПУ

 • Кар’єризм:
  • вони віддані своїй роботі,
  • відкриті до нових можливостей
  • готові старанно працювати, щоб досягти високої посади в компанії.
 • Контроль:
  • чутливі до потреби контролю та домінування.
  • налаштовані на те, щоб контролювати інших людей задля досягнення своїх цілей.
 • Любов до ризику: готові йти на ризики в бізнесі та інших сферах свого життя.
 • Матеріалізація успіху:  відчувають задоволення переважно лише від матеріальних цінностей. Фінансові досягнення сприймають як мірило свого успіху.


ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ

 • Теорія особистісних типів Карла Юнга:
  • автор визначив меркантильний тип особистості як один з восьми особистісних типів.
  • він вважав, що цей тип характеризується прагненням до матеріальних цінностей, а також фокусуванням на успіхові та досягненнях.
 • Теорія особистості Альфреда Адлера
  • меркантильні особи характеризуються прагненням до влади та контролем над іншими людьми.
  • він також відзначив, що вони схильні до ризику та правопорушень заради досягнення фінансових цілей.
 • Теорія особистісних темпераментів Галенова:
  • меркантильний тип особистості характеризується високим рівнем «черствості» та низьким рівнем чутливості.
  • зазначив, що вони дуже чутливі до власних поразок, через які втрачають матеріальні блага.
 • П’ятифакторна модель особистості Коста та МакКрей:
  • включає п’ять основних характеристик особистості.
  • для корисливих осіб характерний високий рівень екстраверсії, відкритості до нового досвіду та низький доброзичливості до інших.

ПСИХОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕРКАНТИЛІЗМУ

Психологами було проведену кілька психологічних експериментів з метою дослідження меркантильного типу особистості та його особливостей.

Серед них:

 • Експеримент “Гроші та задоволення” (Money and happiness experiment), проведений Деніелом Канеманом та Аланом Крюґером.
  • Учасники експерименту відповідали на питання про своє матеріальне становище та рівень задоволеності життям.
  • Результати дослідження показали, що люди з вищим рівнем доходів не завжди були щасливішими, аніж ті, хто мав менший дохід.
 • Експеримент “Меркантильність та справедливість” (Mercantilism and fairness experiment):
  • У цьому експерименті досліджувались психологічні аспекти меркантильної поведінки.
  • Учасники  мали можливість обирати між тим, щоб отримати велику кількість грошей для себе, або меншу кількість грошей, але зберігши справедливість щодо інших учасників.
  • Результати дослідження показали, що меркантильні люди більш схильні до вибору на свою користь, незважаючи на те, що це може бути несправедливим щодо інших.
 • Експеримент “Стратегії досягнення успіху” (Strategies for achieving success experiment):
  • меркантильні люди більш схильні до використання конкуренції та індивідуалізму задля досягнення успіху.

ПІДСУМКИ

Психологічна робота з меркантильним типом особистості є складною, оскільки він характеризується значним інтересом до грошей, матеріальних благ та успіху, а також меншою схильністю до емпатії та соціального співпереживання.

Відповідно може потребувати корекції ціннісно-мотиваційна сфера особистості людини, для чого може використовуватися як індивідуальна, так і групова терапія.

ПІДБІР ФАХІВЦІВ

У спеціальному розділі веб-платформи можна зручно і швидко підібрати експертів як за однією основною спеціалізацією, скажімо “психолог”, так і одразу за кількома, наприклад “психотерапевт”, “коуч” і “підлітковий психолог” тощо

Універсальний і простий алгоритм націлювання експертизи у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору і такі атрибути як відчуття, скарги, ціна, спеціальність, метод, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

 • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення
 • позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності

Автор