Корисливість особистості

Узагальнена з урахуванням фахового практичного досвіду інформація про корисливість як одну із якостей особистості

Корисливість – це риса особистості, яка виявляється в постійному прагненні отримати переваги та вигоди для себе, навіть за рахунок інших людей.

Ця риса може мати негативний вплив на міжособистісні відносини, професійну та соціальну адаптацію, а також на психічне здоров’я людини.

Тому вивчення корисливості є важливим напрямком в психології особистості.

Актуальність теми полягає в тому, що корисливість може бути причиною різноманітних проблем у житті людини та суспільства в цілому.

Наприклад, корисливість може призвести до руйнування міжособистісних відносин, конфліктів на роботі, втрати довіри в колективі та інших проблем.

Тому важливо розуміти причини корисливості та шляхи її подолання.

В цьому розділі ми розглянемо основні причини та симптоми корисливості, а також негативні наслідки цієї риси для особистості та соціуму.

ПРИЧИНИ ТА СИМПТОМИ КОРИСЛИВОСТІ

 • Генетичні та оточуючі фактори
 • Основні симптоми корисливості
 • Позитивні та негативні прояви корисливості

Корисливість може бути наслідком як генетичних, так і оточуючих факторів.

Наприклад, у деяких людей корисливість може бути спричинена генетичними особливостями, тоді як у інших – вона може бути наслідком навчання, досвіду, соціальних умов тощо.

Основними симптомами корисливості є прагнення до отримання вигод, уникнення втрат та захист свого інтересу, навіть за рахунок інших людей.

Ці симптоми можуть проявлятися у різних формах – від відвертого і цинічного прагнення до матеріальних благ, до скритої маніпуляції іншими людьми з метою досягнення власних цілей.

Позитивні прояви корисливості можуть включати в себе здатність до проривного мислення, інновацій та стратегічного планування.

Наприклад, в індустрії бізнесу корисливість може бути сприятливою рисою, оскільки допомагає людині досягти успіху та процвітання.

Але негативні прояви корисливості можуть призводити до неприємних наслідків для окремих людей та суспільства в цілому.

Наприклад, корислива поведінка може викликати сильну негативну реакцію оточуючих, призводити до втрати довіри та конфліктів на роботі чи у міжособистісних відносинах.

Розуміння причин та симптомів корисливості допоможе краще зрозуміти цю рису особистості та шляхи її подолання.

Далі ми розглянемо негативні наслідки корисливості для особистості та соціуму.

НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ КОРИСЛИВОСТІ ДЛЯ ОСОБИСТОСТІ ТА СОЦІУМУ

 • Проблеми у взаємодії з іншими людьми
 • Ризики для психічного здоров’я та розвитку розладів особистості
 • Вплив корисливості на професійний та соціальний успіх

Негативні наслідки корисливості можуть виявлятися в різних сферах життя, включаючи взаємодію з іншими людьми, психічне здоров’я та професійний та соціальний успіх.

Одна з головних проблем, з якими стикаються корисливі люди, – це проблеми у взаємодії з іншими людьми.

Це може призводити до втрати довіри, конфліктів та ізольованості від соціуму.

Корисливі люди можуть не бути здатними налагоджувати взаємини з іншими людьми, оскільки вони ставлять свої інтереси вище інтересів інших людей.

Крім того, корисливість може бути пов’язана з певними ризиками для психічного здоров’я та розвитку розладів особистості.

Люди з корисливими рисами можуть бути схильні до депресії, тривожності та інших психічних проблем.

Крім того, корисливість може бути пов’язана з такими розладами, як антисоціальний розлад особистості, нарцисичний розлад та інші.

Вплив корисливості також може виявлятися на професійному та соціальному успіху людини.

Корисливі люди можуть домагатися успіху за рахунок інших людей, а не за рахунок своїх власних зусиль.

Це може призводити до несправедливого розподілу ресурсів та інших негативних наслідків для суспільства.

Отже, корисливість може мати серйозний негативний вплив на різні аспекти життя людини та суспільства в цілому.

ЯК ЗМЕНШИТИ ВПЛИВ КОРИСЛИВОСТІ?

 • Психотерапевтичні техніки та методики
 • Розвиток емпатії та соціальної компетентності
 • Практичні поради для зменшення корисливих рис

Для того, щоб зменшити вплив корисливості на своє життя, можна використовувати різноманітні психотерапевтичні техніки та методики.

Наприклад, техніки когнітивно-поведінкової терапії дозволяють змінити негативні думки та переконання, які можуть підтримувати корисливість.

Крім того, розвиток емпатії та соціальної компетентності допомагає підвищити рівень співпереживання та здатності до ефективної взаємодії з іншими людьми.

Також, для зменшення корисливих рис можна використовувати практичні поради, такі як:

 • навчатися визначати власні потреби та межі у взаєминах з іншими людьми;
 • розвивати навички співпраці та співробітництва з іншими людьми;
 • віддавати більше уваги потребам та бажанням інших людей;
 • практикувати відкрите та чесне спілкування з оточуючими людьми;
 • навчатися просувати свої інтереси та бажання без шкоди для інших людей.

Загалом, зменшення впливу корисливості можливе за умови розуміння причин цієї риси та активної роботи над її подоланням.

Використання психотерапевтичних технік, розвиток емпатії та соціальної компетентності, а також практичні поради допоможуть забезпечити більш здорове та щасливе життя для себе та інших.

ПІДСУМКИ

У цій статті ми розглянули корисливість як рису особистості, основні причини та симптоми цієї риси, а також негативні наслідки для особистості та соціуму.

За результатами нашого аналізу, корисливість може мати серйозний негативний вплив на різні аспекти життя людини та суспільства в цілому, і важливо розуміти причини та способи подолання цієї риси.

Хоча корисливість може бути складною рисою для подолання, існують способи зменшення її впливу та подолання.

Наприклад, важливо практикувати емпатію та здатність до співпереживання, розвивати навички соціальної взаємодії та довіри відносно оточуючих людей.

Крім того, важливо встановлювати межі у взаєминах з іншими людьми та навчатися налагоджувати взаємодію на основі спільних інтересів.

Рекомендації для тих, хто стикається з корисливістю у себе чи в інших, полягають у тому, щоб визнати наявність цієї риси та почати активно працювати над її подоланням.

Це може включати розвиток навичок соціальної взаємодії та здатності до співпереживання, а також працю над зміною свого мислення та прагнення до самовдосконалення.

Отже, корисливість може мати негативний вплив на життя людини та суспільства в цілому, але існують шляхи подолання цієї риси та зменшення її впливу.

Найважливішим є розуміння причин корисливості та активна робота над її подоланням.

Крім того, важливо пам’ятати, що корисливість не є незалежною рисою особистості, а часто пов’язана з іншими рисами, такими як невпевненість у собі, неадекватні очікування та нав’язливі думки.

Тому, для подолання корисливості важливо звернути увагу на всі аспекти своєї особистості та працювати з ними.

У висновках цієї статті ми можемо підсумувати, що корисливість є важливою рисою особистості, яка може мати серйозний негативний вплив на життя людини та суспільства в цілому.

Проте, існують способи подолання цієї риси та зменшення її впливу на наше життя.

Головне – це розуміння причин корисливості та активна робота над її подоланням, що дозволить досягти більш щасливого та здорового життя для себе та інших.

ПІДБІР ПСИХОЛОГІВ

У спеціальному розділі веб-платформи можна зручно і швидко підібрати експертів як за однією основною спеціалізацією, скажімо “психолог”, так і одразу за кількома, наприклад “дитячий психолог”, “психотерапевт” і “риси особистості” тощо

Універсальний і простий алгоритм націлювання експертизи у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору і такі атрибути як відчуття, скарги, ціна, спеціальність, метод, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

 • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення
 • позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності