Споживацький тип особистості

Узагальнені з урахуванням практичного досвіду відомості про споживацький тип особистості у "Психоенциклопедії"

Ключові слова: споживацький тип особистості, загарбницький тип особистості, експлуататорський тип особистості, маніпуляція, аб’юз, контроль, емоційна залежність

ЩО ТАКЕ «СПОЖИВАЦЬКА ОСОБИСТІСТЬ»?

Споживацька особистість (або «загарбницька особистість») – це такий тип особистості, який не нехтує використовувати інших людей для досягнення власних цілей через маніпуляції та аб’юз. Такі люди мають низький рівень емпатії, орієнтовані на зовнішнє визнання, владу і матеріальні блага, що робить відносини з ними надзвичайно важкими та токсичними.

Кожному з нас на шляху траплялися такі особи. Побудова стосунків з ними це надзвичайно важкий емоційно процес.

Наприклад, уявіть партнера у стосунках, який завжди вимагає уваги, але сам ніколи не приділяє її вашим потребам. Він може використовувати ваші емоції проти вас, змушуючи вас відчувати провину за його проблеми або недоліки. Така людина постійно шукає зовнішнього визнання і матеріальних благ, не зважаючи на ваші почуття. Він може обіцяти змінитися, але насправді продовжує маніпулювати вами для досягнення своїх цілей.

Експлуататори мають низький рівень емпатії, а також орієнтацію на зовнішнє визнання (тобто визнання від когось), владу й матеріальні блага.

ТИПИ ОСОБИСТОСТІ ЗА КАРЕН ГОРНІ

Звідки ж пішла ця назва, пов’язана зі споживацтвом? Ще в минулому столітті видатна німецько-американська психоаналітик Карен Горні відзначала те, що у соціальній культурі щобільше панує феномен споживацтва, який можливо набуває статус визначальної риси епохи.

Науковець вивчала різні типи особистостей у контексті своїх досліджень неврозів і міжособистісних відносин і дійшла до висновку, що можна виділити декілька типів невротичної особистості:

 • Жертовний тип особистості (прагне «до людей»). Цей тип прагне близькості та залежить від інших, шукаючи підтримку та схвалення. Вони часто страждають від безпомічності та низької самооцінки, завжди намагаючись задовольнити інших, навіть на шкоду собі.
 • Споживацький тип особистості («проти людей»). Такі особистості намагаються домінувати над іншими, використовуючи агресію та ворожість як інструменти боротьби. Вони мають низький рівень емпатії, орієнтовані на зовнішнє визнання, владу і матеріальні блага. Їхні стосунки часто є токсичними, маніпулятивними та виснажливими для оточуючих..
 • Відсторонений тип особистості (не бажає ні приналежності, ні боротьби). Ці люди уникають як близькості, так і конфліктів, обираючи ізоляцію та емоційну дистанцію від інших. Вони часто здаються холодними та відстороненими, уникають зобов’язань і зберігають незалежність будь-якою ціною.

Карен Хорні вважала, що ці типи особистостей розвиваються як захисні механізми внаслідок невротичної тривоги, яка виникає через внутрішні конфлікти та соціальні взаємодії. Жертовний тип особистості страждає від безпомічності та залежності, тоді як споживацький тип використовує агресію для боротьби з тривогою, що негативно впливає як на самого індивіда, так і на його оточення. Відсторонений тип уникає взаємодій, щоб захистити себе від можливого болю або розчарування.

Чи знає хоч один із цих типів, що таке задоволення від стосунків і життя? Навряд! Жертовний тип часто відчуває себе виснаженим і недооціненим, споживацький тип втрачає справжні емоційні зв’язки через своє прагнення до домінування, а відсторонений тип залишається самотнім, відмовляючись від близькості та емоційного зв’язку. Таким чином, всі ці типи особистостей страждають по-своєму, і їхнє задоволення від стосунків і життя є обмеженим або зовсім відсутнім.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГАРБНИЦЬКОГО ТИПУ

Серед засадничих ознак загарбницького типу особистості, згідно з думкою К.Горні, варто передовсім викоремити:

 1. Експлуатацію інших
 2. Зовнішню залежність
 3. Конкуренцію

Тепер погляньмо, як же це працює на практиці, у реальному житті.

Експлуатація інших

Експлуатація інших є однією з ключових рис споживацької особистості. Такі люди схильні використовувати інших для досягнення своїх цілей, не зважаючи на почуття та потреби решти. Одним із основних інструментів взаємодії для них є маніпуляція, брехня, а деколи навіть фізична сила. Вони можуть використовувати емоційний тиск, щоб змусити інших зробити те, що їм потрібно, або брехати, щоб приховати свої справжні наміри.

Наприклад, уявіть колегу на роботі, який присвоює ваші ідеї і використовує їх для свого просування кар’єрною драбиною. Також можна згадати випадок, коли хтось у сім’ї постійно бреше і використовує фізичну силу або погрози, щоб досягти своїх бажань. Усі ці ситуації демонструють, як споживацькі особистості експлуатують інших, завдаючи їм емоційного, психологічного та фізичного насилля.

Залежність від зовнішніх джерел

Подібна залежність є ще однією важливою рисою споживацького типу особистості. Такі люди часто шукають визнання, схвалення та ресурси від когось іншого, замість того щоб покладатися на свої внутрішні ресурси. Вони відчувають постійну потребу у зовнішній валідації своїх спроможностей та успіху. Ця залежність може призводити до постійного прагнення отримати похвалу та підтвердження від інших, навіть якщо це означає маніпулювати або використовувати інших для досягнення своїх цілей.

Наприклад, уявіть собі людину, яка постійно публікує свої досягнення в соціальних мережах і шукає схвалення у вигляді лайків та коментарів. Вона може навіть перебільшувати свої успіхи або знецінювати досягнення інших, щоб отримати більше уваги. У робочому середовищі така людина постійно шукає похвалу від керівництва, замість того щоб зосередитися на власному професійному розвитку та внутрішньому самовдосконаленні.

Конкуренція

Конкуренція є ще однією визначальною рисою споживацького типу особистості. Така людина схильна бачити інших лише як суперників, яких потрібно перевершити, або як засоби для досягнення власних цілей. Вони постійно порівнюють себе з іншими і прагнуть бути кращими, навіть якщо це означає використовувати нечесні методи або завдавати шкоди іншим.

Наприклад, у робочому середовищі така особистість може саботувати колег, щоб виділитися на їхньому фоні, або постійно підкреслювати свої досягнення перед керівництвом, принижуючи внесок інших. У соціальному житті вони можуть бачити друзів лише як конкурентів за увагу або ресурси, і тому можуть маніпулювати чи обмовляти їх, щоб зберегти власний статус.

ХТО ВОНИ ТАКІ: ПРИКЛАДИ ЕКСПЛУАТАТОРІВ У ПОПУЛЯРНІЙ КУЛЬТУРІ

Якщо вам потрібен ще якийсь образ, щоб зрозуміти, як же споживацька особистість виявляє себе в соціумі, то українська література не позбавлена таких зразків. Мистецтво є своєрідним дзеркалом усіх важливих процесів нашого суспільства, тому не дивним є той факт, що вже у 19 столітті “загарбники” потрапляють у фокус письменників.

Згадайте-но лишень деяких Кайдашів, з їхніми конфліктами на матеріальному ґрунті, а також за уявну владу. Подібним чином в багатьох ситуаціях себе поводить стара кайдашиха, коли знущається з молодої невістки, брехнею змушує її “обслуговувати” себе, виконувати складну роботу.

Чи ж Івана Брюховецького з Чорної Ради, який прагне влади та багатства і не зупиняється перед використанням будь-яких засобів: маніпулює, обманює, створює інтриги, прикидається захисником простого народу. Його характер демонструє складний психологічний портрет, де амбіції і стратегії влади переплітаються з етичною амбівалентністю і моральними дилемами.

Частенько й у фільмах чи серіалах ми також можемо натрапити на образ “загарбників”. Одним із яскравих прикладів, що ілюструє, як поводяться такі люди є Джорджіо Мордер. У фільмі “Вовк з Воллстріт” Леонардо ДіКапріо грає роль брокера, який використовує своїх клієнтів та інвесторів для особистого збагачення, використовуючи агресивні методи продажу та маніпуляції на фінансових ринках.

У “Диявол носить Прада” також є зразок розглядуваного нами типажу. Тут Меріл Стріп виконує роль загарбницької редакторки модного журналу, яка безжально використовує своїх підлеглих для досягнення своїх цілей, просто таки переступаючи через голови решти, знищуюючи їх морально.

Ці приклади показують різноманітність споживацьких особистостей у світі літератури й кіно, де вони можуть бути як антигерої або ключові персонажі, відтворюючи соціальні та психологічні аспекти таких типів характерів.

ЩО КЕРУЄ ЗАГАРБНИКАМИ?

 • Прагнення до влади: Бажання мати контроль над людьми та ситуаціями. Це властивість, яка може бути яскраво відображена у різних сферах життя, включаючи політику, бізнес, а також в особистих відносинах.

Наприклад: уявімо собі такого керівника, який використовує погрози та обіцянки, щоб утримати свій контроль над командою, чи політика ж, яктй маніпулює громадськістю, щоб здобути підтримку для своїх політичних амбіцій.

 • Прагнення до престижу: Бажання бути визнаним та шанованим у суспільстві, часто завдяки матеріальним чинникам і соціальному статусу. У житті це часто втілюється через витрати значних зусиль і ресурсів для досягнення високого становища в професійній сфері або у споживанні предметів, які символізують розкіш й успіх.

Наприклад: особа може активно прагнути до купівлі розкішного автомобіля чи місця в престижному клубі, щоб підкреслити свій соціальний статус та отримати визнання у колі рівних.

 • Прагнення до задоволення: Пошук задоволення своїх потреб та бажань, часто без урахування потреб навіть близьких людей, які знаходяться поряд. Особа з такою поведінкою може бути нахабною або байдужою до емоційних потреб свого партнера чи родини. Прагнення до власного задоволення загалом може впливати на міжособистісні стосунки, професійні взаємини та фінансову поведінку особи.

Наприклад: Жінка проводить багато часу на роботі і займається своїми інтересами, не приділяючи достатньо уваги близьким людям.

ЯК ПОВОДИТИ СЕБЕ ІЗ ЛЮДЬМИ ЦЬОГО ТИПУ?

 • По-перше, встановіть межі

Важливо чітко окреслити свої особисті межі і не дозволяти експлуататорській особистості їх порушувати. Це стосується як емоційних, так і фізичних та матеріальних меж.

Навряд загарбник зупиниться перед ввічливою напіввідмовою, на нього більше подіють жорсткіші й однозначніші слова, деколи звичайне “Ні” могутніше за параграф вибачень і пояснень.

Припустімо, що ваш колега постійно використовує вашу доброту, просячи щось зробити за нього чи взяти додаткові обов’язки. Ефективною відповіддю може бути відмова з чітким поясненням, що ваші ресурси обмежені і ви не можете відповісти на його вимоги. Це допоможе встановити кордони і відсікти негативний вплив експлуататорської поведінки.

 • По-друге, прислухайтеся до себе і своїх потреб

Деколи, щоб окреслити свої межі, людині потрібно їх спочатку зрозуміти. Маніпулятори вміють скористатися з того, що ви не визначили свої кордони.

Прислухайтеся, а чи насправді ви хочете того, що вас просять зробити? Негативні емоції на зразок злості, роздратування швидше за все є сигналом небажання.

Наприклад, у великій родині брат може постійно використовувати сестру для власних цілей без врахування її потреб і бажань. Він і цього разу просить її про фінансову підтримку, ігноруючи її власні фінансові обмеження та потреби. Для сестри, у якої ситуація викличе відчуття провини, тиску обов’язку будь-що допомагати. Однак, якщо вона погляне в цей момент і на свої потреби: “А чи я хочу це робити? А чи достатньо в мене ресурсу і власне фінансів, щоб рятувати брата?”, то вона зрозуміє що й сама почувається виснаженою і невдоволеною такими вимогами.

 • По-третє, скористайтеся прийомами асертивної комунікації

Впевнено і без агресії висловлюйте свої думки і почуття. Це дозволяє відстоювати свої права і потреби.

Наприклад, у випадку, коли чоловік надмірно контролює свою партнерку і приймає рішення без її врахування, жінка може застосувати наступну стратегію:

а) вона може висловити своє незадоволення, використовуючи “я”-переконання: “Я відчуваю себе не зручно, коли ти приймаєш рішення без моєї участі”. Це дозволяє партнерці висловити свої почуття без агресії та обвинувачень.

б) вона може запропонувати альтернативні шляхи вирішення конфліктних ситуацій, на зразок: “Може, ми можемо обговорити це разом і знайти компромісне рішення, яке підходить нам обом?”

в) важливо пам’ятати про здорове ставлення до себе і своїх потреб, зберігаючи при цьому взаємоповагу в стосунках.

 • По-четверте, зберігайте емоційну дистанцію

Не дозволяти собі бути втягнутим в емоційні маніпуляції, особливо почуттям сорому й провини. Дистанційованість й его-стан дорослості допомагає перебувати в спокої. Збереження емоційної дистанції дозволяє зберігати об’єктивність у взаємодії. Вибуваючи з-під емоційного впливу, ви зможете краще аналізувати ситуацію і приймати розсудливі рішення.

Принципово важливо вміти розрізняти власні емоції від тих, які намагається викликати у вас споживацька особистость, це важливий крок у протидії маніпулятивному впливу.

Одним із прикладів може бути ситуація, коли ви спілкуєтеся з колегою на роботі, яка час від часу намагається перекласти на вас відповідальність за свої помилки. Вона може намагатися викликати у вас почуттям провини або сорому, зокрема, під час обговорення цього питання з керівництвом. Замість того, щоб втягуватися у її емоційні маніпуляції і відчувати сором або провину, важливо залишатися емоційно відокремленим. Це дозволить вам підтримувати об’єктивність і зосередитися на фактах: помилки зробили не ви, це було не вашою відповідальністю.

Психологічна допомога

Взаємодія з експлуататорською особистістю вимагає самосвідомлення, твердості і навичок ефективної комунікації.

Важливо не піддаватися маніпуляціям і навчитися захищати свої межі та потреби.

За необхідності звертатися до професійних психологів для отримання додаткової підтримки і стратегій.

Марія Зарінова, психолог
Клік на картинці веде на мій профайл

Автор