28 публікацій

Особистість – це сукупність індивідуальних особливостей людини (характер, здібності, цінності), що сформувалися у процесі соціалізації; соціалізований індивід, що набув схильності мислити, спілкуватися та діяти певним, характерним для нього, чином.

Ядром особистості є «Я-концепція» – система уявлень про себе, свої фізичні, когнітивні та інші особливості, на основі чого вибудовуються стосунки з іншими.

Типи особистості – це концептуальний підхід до класифікації особистостей на основі критерію спільності рис і ознак з метою передбачення поведінки та реакцій людей одного типу на різні життєві ситуації.

Хоча в науці були здійснені неодноразові спроби типологізувати особистості різних людей, виокремивши декілька основних, більшість із них виявилися невдалими, оскільки не враховували факту існування чималої кількості варіацій розвитку особистостей залежно від індивідуального життєвого досвіду людини.

Не існує абсолютно однакових особистостей, лише схожі.

Модель вивчення особистості «Велика п’ятірка» (Big Five) включає п’ять основних доменів, навколо яких групуються інші риси:

 1. Відкритість до досвіду,
 2. Екстраверсія,
 3. Невротизм,
 4. Дружелюбність
 5. Сумлінність.

У кожної людини ієрархія та співвідношення цих якостей є різними.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТИПІВ ОСОБИСТОСТІ

Для перевірки та глибшого зрозуміння концепту типів особистості науковці здійснювали емпіричні дослідження:

1. Експеримент з реакцією на стрес Холандера (Holander’s Stress Reaction Experiment).

Проведений Морісом Холандером в 1965 році, котрий мав за мету дослідити як різні типи особистості реагують на стресові ситуації.

Учасники були класифіковані за моделлю “Великої п’ятірки” та  проходили  випробування, які мали за мету спровокувати стресову ситуацію.

Холандер виявив, що люди з високим рівнем емоційної стабільності мають тенденцію краще справлятися зі стресом, ніж люди з низьким рівнем емоційної стабільності (з високим невротизмом).

2. Експеримент з тим, як люди пристосовуються до виконання завдань за різних умов Гарріса (Harris’s Adaptation to Situations Experiment), проведений у 1950-х роках Реджинальдом Гаррісом.

Учасники експерименту  були розділені за показником конформізму/нонконформізму.

Їх попросили виконувати завдання, які вимагали або конформності, або неконформістської позиції.

Гарріс виявив, що люди з різними типами особистості мають різні стратегії пристосування до ситуацій.

3. Експеримент з особистісними рівнями Холланда (Holland’s Levels of Personality Experiment), організований Джоном Холландом в 1959 році.

Він дослідив, як люди з різними типами особистості вибирають професії та як вони пристосовуються до своєї роботи.

ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ ТИПІВ ОСОБИСТОСТІ

До найвідоміших у психології особистості спроб дослідження характеристик особистості та віднесення їх до певного типу належать:

 • Теорія п’яти великих особистісних рис (The Big Five Personality Traits Theory) запропонована в 1980-х роках Полом Костою та Робертом Маккрей.
 •   Типологія Юнга (Jung’s Typology), розроблена швейцарським психологом Карлом Юнгом у 1920-х роках.
  • Вона включає в себе чотири основні типи особистості, які можуть переплітатися між собою:
   • екстроверт,
   • інтроверт,
   • сенсорна особистість
   • інтуїтивна особистість
 • Теорія Айзенка (Eysenck’s Theory), створена Гансом Айзенком у 1940-х роках.
  • Згідно неї, існують три основні типи особистості:
   • екстравертний,
   • невротичний
   • психотичний.
 • Типологія Кеплера (Keirsey Temperament Sorter), представлена Девідом Кеплером у 1970-х роках.
  • Автор описав чотири основні типи особистості:
   • раціональний,
   • ідеаліст,
   • артист,
   • гуру
 • Типологія Майерс-Бріггс (Myers-Briggs Type Indicator) авторства Кетрін Бріггс та Ізабелли Майерс (1940-х рр.).
  • Розкриває шість основних типів особистості, які відображають те, як людина сприймає світ та приймає рішення
 • тощо

ПІДСУМКИ

Існує безліч класифікацій типів особистості чи психотипів, але жодна з них не вважається сучасними фахівцями універсальною чи абсолютною.

Водночас, розуміння основних різновидностей типів особистості допомагає досвідченим психологам, психотерапевтам та психіатрам швидше й точніше проводити психодіагностику, а відтак і ефективніше надавати психологічну допомогу

ПІДБІР ФАХІВЦІВ

У спеціальному розділі веб-платформи можна зручно і швидко підібрати експертів як за однією основною спеціалізацією, скажімо “психолог”, так і одразу за кількома, наприклад “психотерапевт”, “психічні розлади” і “психологія особистості” тощо

Універсальний і простий алгоритм націлювання експертизи у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору і такі атрибути як відчуття, скарги, ціна, спеціальність, метод, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

 • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення
 • позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності

Автор