Тести інтелекту

Інформація про тести інтелекту

В сучасній психології тести інтелекту — це інструмент, який використовується для вимірювання когнітивних здібностей людини.

Зазвичай, тести інтелекту складаються з різних завдань і запитань, які призначені для тестування різних аспектів інтелекту, таких як мовлення, пам’ять, сприйняття, здатність до пошуку шляхів розв’язання проблем тощо.

Перші тести інтелекту були розроблені ще понад століття тому і стали дуже популярними в психологічній практиці в середині 20-го століття.

На практиці, сьогодні тести інтелекту є водночас одним із найбільш використовуваних засобів для вимірювання когнітивних здібностей особистостей, але і часто викликають суперечки щодо їхньої точності та доцільності.

Далі у цій статті, створеній на основі практики проведення тестів інтелекту у процесі психодіагностики, я розгляну такі їх аспекти як походження, типи, різновиди, точність та цінність в психологічній діагностиці тощо.

Але перед тим, зокрема для тих, хто бажає проконсультуватися щодо підбору та коректного проведення тестів інтелекту із психологом, інформую, —

Що у спеціальному розділі веб-платформи Простір Психологів”, завдяки просунутій і водночас простій системі націлювання експертизи” ви можете підібрати саме тих фахівців, які максимально точно відповідатимуть індивідуальній проблематиці у вигляді запитів, тем, симптомів тощо.

ПОХОДЖЕННЯ ТЕСТІВ ІНТЕЛЕКТУ

Як уже згадувалося вище, перші спроби вимірювання інтелекту виникли в другій половині 19-го століття завдяки французькому психологу Альфреду Біне, який був одним із перших, хто впровадив систематичне тестування інтелекту.

Зокрема, у 1905 році він створив перший тест, який систематично використовувався для вимірювання інтелектуального розвитку дітей. Тоді ж, різні психологи розробляли і свої тести, які вимірювали різні аспекти інтелекту, такі як вербальні здібності, математичні здібності і сприйняття.

У 1916 році американський психолог Льюїс Терман розробив популярний тест інтелекту, який став відомий під назвою Шкала інтелекту Стенфорда-Біне (Stanford-Binet Intelligence Scale).

Цей тест відрізнявся від попередніх тестів своєю систематичністю та надійністю, адже складався з різних завдань, які оцінювали вербальні, невербальні та інші когнітивні здібності особистості.

З плином часу тести інтелекту набували все більшої популярності у психологічній практиці, особливо у зв’язку зі зростанням зацікавленості у вимірюванні інтелекту і впевненості у його сприянні життєвому успіху та самореалізації.

Відтак, упродовж 20-го століття було розроблено безліч різноманітних тестів інтелекту, які з тим чи іншим успіхом вимірювали ті, чи інші аспекти інтелекту та використовувалися для різних психодіагностичних цілей.

РІЗНОВИДИ ТЕСТІВ ІНТЕЛЕКТУ

На практиці, сьогодні існує настільки багато різних тестів інтелекту, що намагатися перелічити усі їх різновиди — марно, водночас, якщо намагатися виділяти основні, то на мій погляд, їх перелік включає:

 • Вербальні тести інтелекту
  • вимірюють здатність людини до мовлення та розуміння мови;
  • можуть заміряти такі аспекти, як словниковий запас, граматичні знання, розуміння прочитаного та писемні здібності.
 • Невербальні тести інтелекту
  • з’ясовують здатність людини до сприйняття та розв’язання завдань без використання мови;
  • виміряють такі аспекти, як розуміння зображень, здатність до розв’язання геометричних задач та здібності до розуміння співвідношення між об’єктами тощо.
 • Поєднані або комбіновані тести інтелекту
  • використовують як вербальні, так і невербальні завдання, щоб отримати загальну оцінку інтелекту;
  • можуть включати такі завдання, як розв’язування математичних задач, розуміння складних ідей та здібності до аналізу та синтезу інформації.
 • Спеціальні тести інтелекту — призначені для вимірювання конкретних здібностей, таких як музичні здібності, механічна обдарованість або логічне мислення.
 • Комп’ютерні тести інтелекту
  • вимірюють різні аспекти інтелекту з використанням комп’ютера;
  • можуть бути вербальними, невербальними або поєднаними;
  • мають перевагу в тому, що їх можна легко адаптувати до різних рівнів складності.
 • Тести IQ (інтелектуальний коефіцієнт)
  • IQ-тести одні з найпоширеніших тестів інтелекту в сучасній психодіагностичній практиці;
  • вимірюють загальний інтелект і базуються на теорії, що інтелект можна виміряти за допомогою стандартизованих тестів;
  • можуть використовуватися для оцінки інтелекту враховуючи різні цілі, включаючи вступ до школи або отримання роботи тощо.

Власне, цей перелік основних різновидів може бути доповнений, але з огляду на потребу економії часу читачів для ознайомлення з повним обсягом інформації на цю тему, переходжу до наступного розділу.

КРИТИКА ТЕСТІВ ІНТЕЛЕКТУ

Широке використання тестів інтелекту у психологічній практиці загалом та психодіагностичній зокрема, призвело до появи критики від деяких науковців та громадських діячів.

Характеризуючи основні проблеми, пов’язані з критикою тестів інтелекту, зазначу:

 • Стандартизація
  • тести інтелекту нерепрезентативні та неточні у відношенні до людей з різних культур;
  • це пов’язано з тим, що тестування базується на стандартизованих завданнях, як і вимогах до відповідей, які, власне, можуть не відповідати культурним особливостям та досвіду індивідів з різних країн та етнічних груп.
 • Інтерпретація результатів
  • може бути проблематичною, оскільки інтелект визначається багатьма факторами, такими як генетика, середовище, досвід та навички;
  • тому, навіть якщо тест показує високий інтелект, це не завжди означає, що людина успішна у житті або має високі рівні досягнень.
 • Суб’єктивність
  • Тестування інтелекту може бути суб’єктивним, оскільки результати можуть залежати від:
   • які питання були поставлені,
   • які матеріали використовувалися,
   • які протоколи застосовувалися,
   • який психічний стан виконавця у момент заповнення тесту
   • тощо;
  • Крім того, навіть одне і те саме завдання може мати різне розуміння різними людьми, що може призвести до неправильної оцінки інтелекту.
 • Перспективи розвитку
  • Тести інтелекту не враховують можливість людського розвитку та зміну інтелекту з часом.
  • Вимірювання проводиться у конкретний момент часу та не враховує того, що індивід може розвиватись та набувати нових знань і навичок (та навпаки).

Охарактеризувавши усе загальноінформаційне про тести інтелекту в контексті сучасної психології, наостанок ще кілька лаконічних узагальнень.

ПІДСУМКИ

За умови індивідуального підбору та у супроводі фахівця — тести інтелекту здатні допомогти оцінити здібності людини в різних сферах життя, а також визначити таланти, когнітивні здібності тощо.

Водночас, важливо пам’ятати, що при самостійному використанні не враховуються специфічні обмеження кожного з них, а відтак, зазвичай — не отримується повний образ інтелекту людини.

Інтелект — це складний і багатогранний феномен, що включає багато компонентів, як-от креативність, соціальна та емоційна інтелігентність, логічне мислення та ін.

Тестування інтелекту — може бути лише одним з інструментів для оцінки інтелекту, але не може замінити фахову психодіагностику індивідуальної особистості, яку проводить психолог.

ПІДБІР ПСИХОЛОГА

Щоби проконсультуватися з психологом щодо підбору та проходження тестів інтелекту:

 1. Якщо імпонує викладена вище інформація — звертайтеся безпосередньо до мене через профайл.
 2. Підберіть відповідних фахівців у спеціальному розділі веб-платформи Простір Психологів”.

Автор