Тести досягнень

Інформація про тести досягнень

Одним з основних методів оцінювання успішності в сучасній педагогічній психології є тести досягнень.

Такі тести дозволяють вчителям та іншим освітнім працівникам:

 • визначити рівень знань та навичок учнів,
 • виявити проблемні місця в їхньому розвитку,
 • підвищити рівень навчання.

Однак, на практиці, для того, щоби тести досягнень були ефективними, необхідно дотримуватись ряду принципів тестування та враховувати обмеженості тестів.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТЕСТІВ ДОСЯГНЕНЬ

Тести досягнень як засіб вимірювання рівня знань та навичок учнів у певній області знань дозволяють вчителям та іншим освітнім працівникам отримати об’єктивну оцінку рівня успішності учнів та з’ясувати, чи досягають вони мінімальних стандартів в певній області знань.

Тести досягнень можуть бути використані як для індивідуальної, так і для групової оцінки.

Вони дозволяють вчителям виявити проблемні місця в навчанні та підвищити ефективність навчального процесу.

Крім того, тести досягнень можуть бути використані для встановлення рівня підготовки учнів до навчальних заходів, які передбачають використання попередніх знань та навичок.

ПІДГОТОВКА ТЕСТІВ ДОСЯГНЕНЬ

Підготовка тестів досягнень має включати кілька етапів:

 • Спочатку необхідно визначити цілі тестування та сферу знань, яку потрібно оцінити.
 • Наступним кроком є вибір форми тесту та типу запитань.
 • Підготовка тесту досягнень також містить розробку критеріїв оцінювання та розробку правильних відповідей на запитання.
  • Критерії оцінювання мають бути чіткими та об’єктивними, щоб забезпечити однакову оцінку для всіх учнів.
  • Правильні відповіді мають бути розроблені таким чином, щоб вони відбивали ключові поняття та підтримували цілі тестування.

ПРИНЦИПИ ТЕСТУВАННЯ ДОСЯГНЕНЬ

На практиці, тести досягнень повинні бути розроблені та проведені з врахуванням низки принципів тестування:

 • Перший – це принцип об’єктивності означає, що тест повинен бути безпристрасним та нейтральним, тобто оцінювати лише об’єктивно вимірювані знання та навички.
 • Другий – принцип надійності обумовлює, що тест повинен бути достатньо стабільним, щоб давати однакові результати при повторному тестуванні однакової групи учнів.
  • Для забезпечення надійності тесту необхідно:
   • дотримуватись однакових умов проведення тестування,
   • використовувати стандартизовані процедури оцінювання результатів.
 • Третій принцип – валідності, передбачає, що тест повинен вимірювати те, що він має виміряти, тобто бути валідним.
  • Для забезпечення валідності тесту необхідно використовувати запитання та завдання, які віддзеркалюють справжній рівень знань та навичок учнів.
 • Четвертий принцип – прозорості вказує, що учні повинні бути повністю інформовані про те, що буде виміряно тестом, як тест буде оцінюватися та які наслідки можуть виникнути від результатів тестування.
 • Останній принцип етичності означає, що тест повинен бути етичним та не завдавати шкоди учням.
  • Наприклад, тести досягнень не повинні бути використані для порівняння учнів, а лише для оцінки їхніх знань та навичок.
  • Також важливо забезпечити конфіденційність результатів тестування та захист персональних даних учнів.

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТІВ ДОСЯГНЕНЬ

Тести досягнень можуть бути застосовані в багатьох галузях, включаючи освіту, науку, промисловість та бізнес.

 • У навчанні тести досягнень використовуються для оцінки знань та навичок учнів, для моніторингу прогресу та для ухвалення рішень щодо подальшого навчання.
 • У науці тести досягнень можуть бути використані для оцінки результатів досліджень та для вимірювання наукового прогресу.
 • В промисловості тести досягнень можуть бути використані для оцінки рівня кваліфікації робітників та співробітників.
  • Наприклад, в низці галузей, таких як медицина, авіація та інженерія, необхідно мати високі рівні знань та навичок для забезпечення безпеки та ефективності.
 • Також тести досягнень можуть бути використані для оцінки кандидатів на різні посади в бізнесі.
  • Наприклад, компанії можуть вимагати проходження тестів досягнень в певних сферах, щоб переконатись у кваліфікації кандидата та відповідності його знань вимогам посади.

ТЕСТИ ДОСЯГНЕНЬ ОНЛАЙН

У зв’язку з розвитком технологій та зростанням популярності дистанційного навчання, тести досягнень можуть бути проведені в онлайн-форматі.

Однак, це може створювати додаткові виклики та проблеми.

Головна проблема тестування в онлайн-форматі — це можливість шахрайства та шахрайської діяльності, адже недобросовісні учні можуть використовувати різні способи, щоб отримати високий бал за тест, навіть не отримавши відповідні знання.

Ще одна проблема — нерівні умови для учасників тестування.

Наприклад, учні з різних країн можуть мати різні рівні доступу до технологій та мережі Інтернет, що може вплинути на їх здатність проходити тести в онлайн-форматі.

Для зменшення цього ризику, тести досягнень в онлайн-форматі можуть бути спроектовані з урахуванням різних рівнів складності, щоб вони відповідали різним рівням знань та навичок учасників.

Іншою проблемою тестування в онлайн-форматі є забезпечення конфіденційності даних учасників.

Для зменшення цього ризику, можна використовувати шифрування даних, додаткові методи перевірки особистості, такі як біометричні дані або ідентифікацію по голосу, для забезпечення того, що тестування проходить саме той, хто його повинен проходити.

ПІДСУМКИ

Тести досягнень можуть бути використані для оцінки знань та навичок учнів у системі освіти, для відбору кандидатів на роботу, для оцінки ефективності навчання та курсів підвищення кваліфікації, для оцінки рівня кваліфікації в промисловості та інших сферах.

Ці тести мають свої переваги та недоліки, і використання їх вимагає ретельного планування.

Для досягнення максимальної ефективності використання тестів досягнень важливо враховувати їх особливості та використовувати кращі практики в галузі тестування.

ПІДБІР ПСИХОЛОГА

Щоби проконсультуватися щодо тестів досягнень із психологом,

 1. Звертайтеся безпосередньо до мене через профайл на сайті.
 2. Підберіть фахівців з відповідною експертизою у спеціальному розділі веб-платформи “Простір Психологів”.

Автор