Школи психології

Загальна інформація про школи психології у статті Психоенциклопедії на веб-платформі "Простір Психологів"

В наші дні психологія стала однією з найбільш розвинених наук, яка вивчає поведінку і психіку людини. У світі існує багато шкіл психології, кожна з яких має свої власні підходи до вивчення людської психіки.

У цій статті ми розглянемо найвідоміші школи психології, їх основні ідеї та методи дослідження.

Психоаналітична школа

Психоаналітична школа психології є однією з найвідоміших і найдосліджуваніших шкіл. Засновником цієї школи є Зигмунд Фройд, який став першим, хто розробив теорію психоаналізу. Він вважав, що поведінка людини визначається підсвідомими факторами, які формуються в дитинстві.

Основною ідеєю психоаналізу є те, що багато з проблем, з якими стикається людина, походять з підсвідомих конфліктів, які виникають у дитинстві і залишаються невирішеними.

Ці конфлікти можуть бути пов’язані зі стосунками з батьками або іншими важливими людьми в житті дитини. Якщо ці конфлікти не вирішуються, вони можуть переноситися у доросле життя і викликати емоційні, поведінкові та міжособистісні проблеми.

Психоаналітики використовують різні методи, щоб допомогти людині розкрити свої підсвідомі конфлікти.

Один з найвідоміших методів – це метод асоціацій. Людина називає перші слова, що спадають на думку, коли вона чує певні слова або поняття.

Цей метод дозволяє психоаналітику отримати доступ до підсвідомих думок та почуттів, які можуть бути пов’язані зі страхами, фобіями або іншими емоційними проблемами.

Інший метод, який використовують психоаналітики — коли людина лежить на дивані і розповідає про своє життя, поки психоаналітик записує її слова. Цей метод дозволяє клієнту висловити свої думки та почуття без переривання та оцінки з боку психоаналітика. Записані слова потім аналізуються для виявлення підсвідомих та емоційних конфліктів.

Психоаналіз не є одним з найбільш ефективних методів психотерапії, оскільки процес може займати багато часу та коштувати досить дорого. Однак, ця школа психології робить великий внесок у розуміння психологічних механізмів людини та її психічного здоров’я.

Аналітична психологія

Аналітична психологія – це школа психології, заснована Карлом Густавом Юнгом. Ця школа підкреслює важливість індивідуальності та унікальності кожної людини, її внутрішніх конфліктів і невирішених проблем.

Основна ідея аналітичної психології полягає в тому, що внутрішній світ людини складається не тільки з свідомості, але й з несвідомості. Несвідомі процеси важливі для розуміння поведінки та переживань людини.

Юнг підкреслював важливість вивчення архетипів, міфів, снів і символів, які відображають незрозумілі аспекти психіки людини.

Аналітична психологія розробила такі поняття, як “аніма” та “анімус” – це невідомий аспект жіночої та чоловічої психіки відповідно, який потребує інтеграції в свідому світогляді.

Аналіз снів, які відображають несвідомі аспекти, та активна уява – важливі методи в аналітичній психотерапії.

Основним методом лікування в аналітичній психотерапії є аналіз.

Це процес, під час якого терапевт допомагає клієнту зрозуміти його внутрішні конфлікти, невирішені проблеми та інші несвідомі аспекти психіки.

Результатом лікування є інтеграція невідомих частин особистості в свідому світогляді та зростання самоусвідомлення.

Гуманістична психологія

Гуманістична психологія – це школа психології, яка з’явилася в 1950-1960-х роках, і була заснована на ідеї, що людина є унікальним індивідом, який має потенціал для розвитку та самореалізації. Головні представники цієї школи – Абрахам Маслоу, Карл Роджерс та Ролло Мей.

Гуманістична психологія зосереджується на позитивних аспектах людської особистості, таких як творчість, внутрішня свобода, самоповага, та бачить людину як цілісну особистість, а не просто як сукупність властивостей.

Ця школа також підкреслює важливість взаємовідносин та соціальних зв’язків в розвитку людини, і стверджує, що позитивні взаємодії з іншими людьми є важливими для здоров’я та добробуту.

У гуманістичній психології використовуються методи, спрямовані на збереження та зміцнення людської свободи та самостійності.

Такі методи включають в себе розмовну терапію, експерименти з самопізнанням, групову динаміку та інші.

Основна мета гуманістичної психології – допомогти людині знайти своє справжнє я, зрозуміти власні потреби та бажання, і зробити своє життя більш насиченим та задовільним.

Поведінкова школа (Біхевіоризм)

Її засновниками є Джон Вотсон і Буррхус Скіннер.

Ця школа вважає, що поведінка людини залежить від зовнішніх факторів і може бути контрольована за допомогою позитивного або негативного посилення.

Біхевіористи використовують метод умовного рефлексу, коли клієнт навчається реагувати на певні стимули, що викликають певну поведінку.

Також вони використовують метод диференційованої підсилення, коли клієнт отримує позитивне посилення за певні вчинки, а негативне – за інші.

Поведінкова школа психології, також відома як біхевіоризм, розвивалася в середині 20-го століття і була значною мірою зумовлена науковими дослідженнями з тваринної поведінки.

Вона зосереджується на вивченні того, як зовнішні стимули впливають на поведінку людей, і на тому, які методи можна використовувати для зміни цієї поведінки.

Джон Вотсон, один з провідних представників поведінкової школи, вважав, що вся поведінка, включаючи емоції та думки, є результатом взаємодії між людиною і її середовищем.

Він вважав, що людина народжується з “чистою дошкою” і що усі її знання та вміння набуваються за допомогою дослідження та навчання взаємодії зі світом.

Буррхус Скіннер, інший відомий представник поведінкової школи, розвинув цю ідею, ввівши поняття операційного зумовлення.

Він вважав, що поведінка людини може бути змінена за допомогою позитивного або негативного посилення, тобто винагороди або покарання за певну дію.

Методи поведінкової школи можуть використовуватися для різних цілей.

Наприклад, для лікування різних фобій або для зміни негативних звичок, таких як куріння або надмірне вживання алкоголю. Для цього можуть застосовуватися методи умовного рефлексу, диференційованого підсилення та інші.

Однак, поведінкова школа також має свої обмеження та критику.

Один з критичних аспектів полягає в тому, що ця школа дуже спрощує людську поведінку, розглядаючи її тільки як реакцію на зовнішні подразники.

Це може призвести до того, що психологічні проблеми будуть сприйматися лише як відповідь на певну ситуацію, а не як складний процес внутрішньої мотивації, почуттів та думок.

Також поведінкова школа ігнорує роль внутрішнього світу людини, такого як особистісні переконання, цінності, та потреби. Це може призвести до того, що психологічні проблеми будуть бачитися як механічні та безособистісні, що знову ж таки далеко не завжди відповідає реальності.

Нарешті, поведінкова школа може сприйматися як досить маніпулятивна, особливо якщо позитивне або негативне посилення використовуються для керування поведінкою. Це може призвести до того, що людина стає менш самостійною та більш залежною від зовнішніх стимулів.

Незважаючи на ці обмеження, поведінкова школа є важливим компонентом сучасної психології, особливо в контексті практичного застосування в клінічній практиці та навчанні. Поведінкові методики допомагають психологам ефективно працювати з людьми, які мають проблеми з поведінкою, фобіями та іншими психологічними проблемами.

Гештальт-терапія

Її засновником є Фрідріх Перлз. Ця школа вважає, що людина повинна бути розглянута як цілісна система, а не як окремі складові.

Гештальт-терапевти використовують метод експерименту в дії, коли клієнт виконує різні дії в терапевтичному середовищі, щоб дослідити свої внутрішні переживання і думки.

Також вони використовують метод роботи зі снами, коли клієнт описує свої сни, а терапевт аналізує їх з точки зору символіки і повідомлень, які хочуть передати його підсвідомість.

Однак, гештальт-терапія також має свої обмеження та критику.

Один з критичних аспектів полягає в тому, що методи гештальт-терапії не завжди ефективні для тих, у кого є важкі психічні порушення.

Крім того, відсутність конкретної методології та терапевтичних прийомів може зробити гештальт-терапію менш прийнятною для психологів, які використовують більш структуровані техніки.

Інший критичний аспект полягає в тому, що підхід гештальт-терапії, який базується на понятті “тут і зараз”, може не бути придатним для тих, хто має довготривалі та складні психічні проблеми. Такі люди можуть потребувати більш глибокої роботи з минулим та пошуку коренів своїх проблем.

Незважаючи на критику, гештальт-терапія залишається популярним підходом до психотерапії, оскільки пропонує інноваційні підходи до розвитку індивідуального світосприйняття, сприяє самопізнанню та розвитку особистості.

Когнітивна школа

Її засновниками є Аарон Бек, Альберт Еліс та інші. Ця школа вважає, що людські думки і переконання впливають на його почуття і поведінку.

“Когнітивники” використовують метод когнітивно-поведінкової терапії, коли клієнт навчається змінювати свої думки і переконання, щоб змінити свої почуття і поведінку.

Також вони використовують метод когнітивного перебудовування, коли клієнт навчається переформулювати свої думки і переконання, щоб змінити свою реакцію на певні ситуації.

Когнітивна школа також зосереджується на дослідженні рольової поведінки і когнітивних процесів у формуванні і збереженні депресивних, тривожних та інших негативних станів.

Один з основних принципів когнітивної терапії полягає у тому, що думки можуть бути змінені, а це може впливати на почуття та поведінку клієнта.

Фахівці з когнітивної психології використовують різні техніки, такі як пізнавальні завдання, домашні завдання, розмовні методики та інші, щоб допомогти клієнтам змінити свої думки та переконання і вплинути на їх емоції та поведінку.

Крім того, когнітивна школа також активно використовує методи дослідження і моніторингу думок та емоцій клієнта, наприклад, метод записування щоденника.

Цей метод дозволяє клієнту відслідковувати свої думки і почуття протягом дня і аналізувати їх, щоб зрозуміти, які з них є конструктивними, а які можуть бути змінені.

Когнітивна школа також використовує методи дистанційного навчання та телетерапії, що дозволяє забезпечувати терапевтичну підтримку клієнтам на відстані.

Екзистенційна школа

Її засновниками є Ролло Мей та Ірвінг Єллоу. Ця школа вважає, що основним завданням людини є пошук свого значення і сенсу життя, а також усвідомлення своєї відповідальності за свої дії і вибори.

Екзистенційні терапевти використовують метод розмови, щоб допомогти клієнтам зрозуміти свої цінності і переконання, а також свої страхи і тривоги.

Також вони використовують метод відкритої експресії емоцій, коли клієнти висловлюють свої почуття відкрито і без засудження.

Екзистенційна школа також вважає, що людина має можливість вибору і відповідальності за свої дії, і що життя може бути нестабільним та непередбачуваним.

Тому екзистенційна терапія допомагає клієнтам приймати власні вибори і рішення, навіть якщо це може бути болісним чи страшним.

Крім того, екзистенційна терапія допомагає клієнтам знайти свій власний сенс життя і стати більш свідомими про свої цінності та переконання.

Транзактний (Транзакційний) аналіз

Його засновником є Ерік Берне. Ця школа вважає, що поведінка людини залежить від різних станів його особистості, а також від транзакцій (обмінів) між людьми.

Транзактні аналітики використовують метод аналізу транзакцій, коли вони досліджують спілкування між клієнтами та їхнім оточенням, щоб зрозуміти, які стани особистості впливають на їх поведінку.

Також транзакційний аналіз використовує три поняття станів особистості: батьківський, дорослий та дитячий, які можуть взаємодіяти між собою в транзакціях.

Транзакційні аналітики використовують ці поняття, щоб допомогти клієнтам зрозуміти, як їхні стани впливають на їхню поведінку та взаємодії з іншими людьми.

Також транзактний аналіз використовує методи роботи зі стосунками та аналізу життєвої позиції, щоб допомогти клієнтам зрозуміти, як їхні життєві досвіди та переконання впливають на їх поведінку та взаємодії з іншими людьми.

Інтегративна школа

Ця школа поєднує різні підходи і методи з різних шкіл психології, щоб створити інтегровану терапію, яка буде відповідати потребам кожного окремого клієнта.

Інтегративні терапевти використовують методи з когнітивно-поведінково ї терапії, психодинамічної терапії, гештальт-терапії, екзистенційної терапії та інших.

Інтегративна терапія є більш гнучкою і може допомогти клієнту, який не знаходить ефективного рішення застосування лише одного методу.

Наприклад, інтегративна терапія може використовувати методи когнітивно-поведінкової терапії для зміни негативних думок та поведінки, а також методи психодинамічної терапії для дослідження незадоволеності та нерозуміння відносин з батьками та партнерами.

Інтегративний підхід також може включати методи медитації та майндфулнесу для покращення самоусвідомлення та зменшення стресу.

Основна ідея інтегративної терапії полягає в тому, що кожен клієнт має унікальні потреби та проблеми, які можуть вимагати різних підходів для їх вирішення.

Інтегративна терапія дозволяє терапевту вибрати найефективніші методи для кожного клієнта, що допомагає досягти кращих результатів у терапії.

Підсумки

Школи психології – це історичні підходи до розуміння людської поведінки та емоцій, що розвивалися протягом років.

Кожна школа має свої теорії, методи та техніки, які використовуються психологами, психотерапевтами та консультантами.

Вибір певної школи залежить від потреб клієнта та проблеми, яку він намагається вирішити.

Іноді психологи використовують інтегративний підхід, який поєднує різні методи та підходи.

Важливо, щоб психологічна терапія була відповідною до потреб та цілей клієнта.

Школи психології можуть бути корисними, але не обов’язковими.

Важливо, щоб терапевт був кваліфікованим і здатним допомогти клієнту з проблемою, з якою він звернувся за допомогою.

Тому, вибираючи психологічну терапію, важливо розуміти, що школа психології – це лише один із багатьох аспектів, який може вплинути на терапію.

Підбір фахівців

У спеціальному розділі веб-платформи можна зручно і швидко підібрати експертів з різних шкіл психології як за одним основним запитом, скажімо “гештальт-терапевт” чи “транзактний аналіз”, так і пошукати фахівців кваліфікованих одразу в кількох, наприклад “когнітивний психолог”, “екзистенційний аналіз” і “нейропсихологія” тощо

Універсальний і простий алгоритм “націлювання експертизи” у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору і такі атрибути як симптоми, теми, ціна, спеціальність, метод, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

  • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення
  • позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності