Асоціація

Асоціація україномовних психологів

Ідея заснування офіційної “Асоціації україномовних психологів” або “Асоціації україноментальних фахівців з психічного здоров’я”

Швидкість оформлення на основі цих аспектів “ідеї асоціації” фундаментальної переваги “Простору Психологів”, слід сказати, залежить від підсумків кластерної докапіталізації, але водночас, може здійснюватися і незалежно.

ЗНЕРОСІЙЩЕННЯ (ДЕРУСИФІКАЦІЯ)

“Історично склалося”, що сфера психології в Україні постійно зазнавала суттєвого зросійщення і навіть відновлення суверенітету 30 із лишком років тому — не сильно вплинуло на цей процес.

В результаті — багато Фахівців навчалися і продовжують навчатися саме російською мовою, позаяк українською мовою або:

 1. Немає відповідної/сучасної програми/курсу
 2. Російською можна швидше
 3. Російською виявляється дешевше
 4. тощо

Після початку психічно хворим ворогом гострої фази агресивної геноцидної війни проти України — суспільство, що уже зазнало і продовжує зазнавати чимало стресів, дискомфорту й психотравм та, що не менш важливо, фахове психологічне середовище — нарешті глибоко осягнули потребу мінімізації вживання російської мови.

Проте, наслідки російського панування у сфері психології в Україні об’єктивно, зникнуть не швидше, ніж фахове співтовариство і клієнтське середовище, як мінімум — отримають у своє розпорядження універсальне джерело задоволення повного спектру психологічних потреб українською мовою.

Крімо того, переможне завершення війни, раніше чи пізніше, поставить перед суспільством масштабну проблему адаптації військових до цивільного життя та, водночас, адаптації цивільних до військових.

Серед іншого, важливою уже зараз і такою, важливість якої лише зростатиме — є і потреба розробки продуманих із психологічної точки зору заходів мінімізації психотравмування суспільства російською мовою як одним з основних інструментів ведення супостатом війни з українською ідентичністю.

Та багато-багато іншого.

Діяльність “Асоціації україноментальних психологів, психотерапевтів і психіатрів” на базі “Простору Психологів” — здатна стати рішучою, змістовною та ефективною відповіддю україноментального фахового середовища на мейнстримну тенденцію,

А також, що немаловажливо, додатково і значною мірою — розкрити комерційний потенціал первинної ідеї і зміцнити game changer статус проекту.

КОМЕРЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ ПРОЕКТУ

Унікальне поєднання “часу та місця” в яких, де-факто, уже відбувається реалізації “ідеї асоціації” — відкриває перед колективною свідомістю Співзасновників “Простору Психологів” унікальну можливість поєднати приємне з корисним.

Предметно, це означає, що шляхом широкого об’єднання україноментальних Фахівців із психічного здоров’я в асоціацію на фундаменті діючої веб-платформи (чи, на той момент, уже веб-кластера) — Простір Психологів отримає можливість суттєво збільшити доходи скарбниці.

Передовсім — поступово забезпечивши організацію і проведення повного спектру навчальних заходів для Фахівців з психічного здоров’я українською мовою.

Асоціація на базі “Простору Психологів” автоматично забезпечить Співзасновникам максимально сприятливі умови для комерціалізації навчальних курсів:

 • по-перше, завдяки постійному доступу до зростаючої цільової аудиторії україноментальних Фахівців, причому як всередині колективної свідомості, так і поза нею
 • по-друге, через можливість без зайвих інвестицій заміряти, перевіряти та накопичувати попит на ті, чи інші послуги навчального характеру в “горизонті подій
 • по-третє, шляхом уповноваженого налагодження співпраці з українськими та іноземними провайдерами легітимної експертизи: асоціаціями, викладачами тощо
 • по-четверте, гарантованим налаштуванням усіх навчально-організаційних процесів на українську мову
 • по-п’яте, здійсненням продуманої цінової політики
 • по-шосте, автоматичним наданням безпосередніх можливостей монетизувати набуту в процесі навчання додаткову експертизу в “Просторі Психологів”
 • тощо

Іншими словами, є усі підстави стверджувати, що заснування асоціації — здатне уже в стислі терміни генерувати чималі доходи в скарбницю юридичної особи, адже:

 1. З одного боку:
  • Відсутня потреба значних капіталовкладень у технічно-організаційну-маркетингово складову діяльності
  • Наявний значний та постійно зростаючий попит серед Фахівців
 2. З іншого:
  • Тимчасово пустує ніша “універсального провайдера українськомовного психологічного навчання”
  • Вартість післядипломної освіти у сфері психології чимала, а відтак і рентабельність такого роду послуг — висока

Для “повноти картини” переваг та корисних можливостей від створення асоціації, треба також наголосити, що така полегшена комерціалізація — дозволятими ефективно поєднувати приємне з корисним.

РЕПУТАЦІЯ, РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ТА СУСПІЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ

За логікою подій, заснування і розвиток україноментальної та широкої асоціації з метою усебічного сприяння процесам популяризації україномовної психології — матиме неабиякий репутаційний ефект для Фахівців, що увійдуть до її складу.

Більш того, є достатньо підстав прогнозувати, що з плином нетривалого часу — членство в “асоціації україноментальних фахівців із психічного здоров’я” набуде ознак репутаційної необхідності.

Доступність приєднання до асоціації, для вступу до якої, за ідеєю, потрібно буде лише дотримуватися кодексу, в якому чільне місце буде відводитися ознакам україноментальності, а також бути дипломованим фахівцем з психічного здоров’я — здатна забезпечити асоціації широку репрезентацію інтересів фахового середовища.

Форми якої, слід сказати, можуть бути дуже і дуже різними:

 • проведення конференцій (можливо навіть VR-конференцій)
 • відзначення кращих Фахівців (винагороди, премії)
 • проведення наукових досліджень, причому як щодо фахового середовища так і за участі значної кількості Фахівців
 • розробка та лоббіювання законотворчих ініціатив (зокрема, у мовно-психологічній площині та податковому регулюванні, але не тільки)
 • впровадження різноманітних пост-воєнних соціально-психологічних ініціатив (зокрема, на умовах грантів)
 • узгодженні та всебічному просуванні загально-психологічних рекомендацій з метою покращення стану психічного здоров’я травмованого війною соціуму (протидія аудіовізуальному-насиллю російською мовою, до- та шкільна освіта тощо)

Завдяки помноженню “виготовлених у надрах асоціації” репрезентативних комунікацій на потужності веб-кластеру та, при потребі, спеціальні PR-заходи чи елементи соціального маркетингу — таке об’єднання може стати драйвером позитивних суспільних трансформацій.

Іншими словами, узгоджені репрезентативною асоціацією резолюції, рішення, рекомендації, відозви, комюніке тощо — не оминатимуть увагою не лише усілякі ЗМІ, а й відповідальні можновладці, для яких, легітимізація тих чи інших рішень фаховим співтовариством, рано чи пізно — стане необхідною передумовою діяльності.

Це ж, фактично, допоможе формувати і загальнонаціональні психологічні тенденції, адже постійна увага соціуму до діяльності та інфоприводів асоціації — забезпечуватиме відвідуваність веб-кластеру значними обсягами цільової аудиторії.

Відповідно, заснування такої асоціації остаточно завершить формування “над-Я” україноментальної психологічної спільноти