Тілесно-орієнтована психотерапія

Узагальнена інформація про тілесно-орієнтовану терапію, як метод сучасної психотерапії

Як правило, психотерапія у її звичному розумінні спрямована на знайдення, підкреслення та розв’язання проблем клієнтів за допомогою словесного обговорення, тобто так званої терапевтичної бесіди. Більшість традиційних підходів, у тому чи іншому сенсі, працюють саме таким чином. Це і психоаналітичний напрямок, і гуманістичні напрямки психотерапії, і когнітивно-поведінкові напрямки. Проте, існує такий психотерапевтичний підхід (а, точніше, сукупність підходів та напрямків), який враховує не лише те, що людина каже, але і те, що транслює її тіло.

Тілесно-орієнтована психотерапія — це сукупність напрямків психотерапії, що визнає тісний зв’язок між тілесними проявами людини та її емоційним станом. Він спрямований на вивчення психології тіла та зміну на краще.

В цій статті я розглядаю сутність цього підходу, а також його потенційні переваги.

Що таке тілесно-орієнтована психотерапія?

Тілесно-орієнтована психотерапія базується на переконанні, що тіло, емоції  та розум тісно взаємодіють та впливають одне на одного. Цей підхід акцентує увагу на тілесних враженнях, внутрішніх відчуттях, а також фізичних виявах емоцій.

Мета — розблокувати та вивести на світло тілесні спогади та напругу, які можуть бути пов’язані із психологічними проблемами.

З мого досвіду роботи з клієнтами, цей підхід найкраще працює з людьми, у яких наявні дуже ранні, так звані, довербальні травми. Це травми, які з’явились у людини у ранньому дитинстві ще до моменту, як вона навчилась говорити та усвідомлювати свої емоції та почуття. Проте тілесні відчуття вже були, адже вони з нами від народження (а деякі з’являються навіть до народження). Саме тому тут може бути дуже працюючим тілесно-орієнтований підхід або його елементи.

Історія тілесно-орієнтованої психотерапії та підходи різних авторів

Одним із головних засновників тілесно-орієнтованої психотерапії вважається австрійський психоаналітик Вільгельм Райх (1897-1957). Саме він розробив концепцію м’язового панциру, який блокує усвідомлення та переживання емоцій. Райх вважав, що робота з тілесними зажимами (він розділив їх на сегменти, відповідно то області тіла) допомагає вивільнити великий обсяг заблокованої життєвої енергії, що у подальшому допомагає людині почуватись більш живою та вільною. Також із відомих теоретиків та практиків тілесно-орієнтованої терапії можна виділити Александра Лоуена з його біоенергетичним аналізом, Моше Фелькенкрайза з усвідомленням через рух, Пітера Левіна з підходом Somatic Experience (соматичний досвід), Лізбет Марчер з бодинамічним підходом та багатьох інших.

Принципи тілесно-орієнтованої психотерапії

Тілесна свідомість. Одним із основних принципів тілесно-орієнтованої психотерапії є розвиток тілесної свідомості. Це означає привернення уваги до внутрішніх переживань та виявів тіла, таких як дихання, м’язове напруження, а також прояви, які можна помітити на поверхні шкіри.

Відновлення тілесної гармонії. Терапевт допомагає клієнтові відновити гармонію та баланс у тілі, за допомогою розпізнавання та розслаблення тілесних блоків та зняття напруги. Це може включати роботу із диханням, рухами тіла, а також інші тілесні техніки. Наприклад, це може бути заземлення, коли клієнту пропонується попрацювати зі своїм хребтом, відчути опору у тілі, а також землю під ногами своїми ступнями. Таким чином, людина може відчути опору, спокій та впевненість.

Вивільнення заблокованих емоцій. Тілесно-орієнтована психотерапія як частина психології тіла сприяє вивільненню емоцій, які були колись заблоковані, через тіло та його прояви. Психотерапевт може використовувати різні методи, наприклад різноманітні рухи, дихальні вправи, танець або техніки релаксації для того, щоб сприяти розблокуванню емоцій.

Як відбувається тілесно-орієнтована психотерапія?

По-перше, це дослідження тілесних вражень. Сесії тілесно-орієнтованої психотерапії можуть починатися з уваги до вражень та відчуттів, що виникають у тілі. У клієнта можна запитати про те, як він відчуває те чи інше відчуття у різних частинах тіла. Залежно від відповідей, напрямок психотерапії може бути різний. Ми можемо рухатись у бік заблокованих емоцій та потреб, повернення тілесної чутливості або заспокоєння чи заземлення. Зазвичай, у своїй роботі, я використовую усі ці вектори.

По-друге, це робота з диханням. Дихання грає ключову роль у тілесно-орієнтованій психотерапії. Ритмічне глибоке дихання подає мозку сигнал, що ми у безпеці, і заспокоює мигдалевидне тіло, частину мозку, що може провокувати підвищену тривожність під час тривалого стресу. Під час психотерапії, я зазвичай навчаю клієнтів різним технікам дихання для зниження стресу та відновлення емоційного балансу.

По-третє, це тілесні вправи та різноманітні рухи. Терапевт може включати рухи та тілесні вправи, які спрямовані на зменшення напруги та стимулювання енергії. У роботі з клієнтами, я помічаю, які рухи вони роблять часто чи навіть систематично та прошу їх звернути увагу та зробити цей рух повільно та усвідомлено. Це може допомогти клієнту усвідомити свої емоції, потреби та повторювані патерни поведінки.

По-четверте, це виявлення тілесних блоків. Психотерапевт супроводжує клієнта у виявленні та розслабленні областей тіла, де може бути збережена емоційна напруга. Іноді для цього потрібно усвідомлено розслабити напружене місце, а іноді – навпаки посилити напруження, довести його до критичної точки. Усе дуже індивідуально  та залежить від людини.

Також важливо розуміти, що у тілесно-орієнтованому підході можна ефективно працювати як очно так і онлайн. Мої досвід та практика це довели. І гарні результати мають як клієнти, що працюють зі мною у кабінеті, так і ті, з якими я зустрічаюсь через екран ноутбуку.

Переваги тілесно-орієнтованої психотерапії

Цілісний підхід. Тілесно-орієнтована психотерапія враховує взаємодію тіла і розуму, надаючи цілісний погляд на психологічне благополуччя.

Ефективність у травматичних ситуаціях. Цей підхід довів свою ефективність у вирішенні травм та постстресових реакцій за допомогою вплив на фізичні прояви стресу.

Зменшення емоційного напруження. Тілесно-орієнтована психотерапія може допомогти знизити емоційну напругу та покращити самопочуття через тілесну свідомість.

Підсумки

Тілесно-орієнтована психотерапія відкриває нові можливості для розуміння і розв’язання психічних проблем. Робота з тілесними враженнями та емоційними проявами через рухи та дихання може допомогти клієнтам знаходити нові шляхи для поліпшення їхнього психічного здоров’я. Однак, перед вибором будь-якої форми психотерапії, важливо звернутися до кваліфікованого фахівця та обговорити власні потреби та очікування. Тілесно-орієнтована психотерапія може бути ефективним інструментом для тих, хто бажає збалансувати своє фізичне та емоційне благополуччя.