Психологічні техніки в когнітивно-поведінковому підході (КТП)

Когнітивно-поведінкова терапія вважається однією з найефективніших напрямків психології. Вона поєднала в собі знання з різних напрямків та показує хороші результати у лікуванні розладів особистості, панічних нападів, фобій, тощо. 

З метою зменшення дисфункційних реакцій та побудови нових, більш конструктивних когнітивно-поведінкова терапія використовує наступні психолотехнології  

 1. Робота з автоматичними думками. У даному підході важливе значення мають думки (когніції). Вони бувають конструктивні та деструктивні. Думки спонукають до дій, які також в свою чергу можуть бути деструктивними. Клієнт заповнює таблицю автоматичних  думок самостійно, або разом з терапевтом та оцінює їх конструктивність.  техніка допомагає знизити рівень тривоги. оцінити реалістичність переживань та сформувати альтернативні копінг-стратегії поведінки. 
 1. Когнітивна реструктуризація. Модель ABC допомагає людині змінити свої переконання, що допоможе змінити її емоційну реакцію на події.
 1. Психоедукація – це пояснення і донесення до людей необхідної інформації про психічне здоров’я, психологічні негаразди та їх наслідки для особистості. Прийняття відповідальності за своє життя, зокрема за своє здоров’я. Саморозуміння, Саморозуміння і прийняття себе. Уміння жити сьогоденням, Здатність до розуміння, слухання і прийняття інших, відомість індивідуального буття і, як наслідок, усвідомлено вибудована ієрархія цінностей

 2. Систематична Десенсибілізація. Техніка “Конструктивна уява” — це техніка, спрямована на зниження емоційної сприйнятливості пацієнта по відношенню до певних ситуацій. Суть техніки полягає в тому, що людина пише список ситуацій та стимулів, які лякають її, зазначаючи значимість цих ситуацій використовуючи шкалу. Наступним кроком є переписування списку в ієрархічному порядку від найбільш до найменш лякаючого стимулу. ПІсля цього терапевт навчає пацієнта технікам м’язової  релаксації з метою формування нової навички, для того щоб людина змінила реакцію страху та більш конструктивну. Терапевт поетапно при пред’являє лякаючи стиму разом із застосуванням методу м’язової релаксація, опрацьовуючи кожен пункт зі списку клієнта. 
 3. Техніки для робота з румінацями (навязливими думками). 
 • Метод припинення. При виникнені негативного образу терапевт рекомендує клієнту твердим голосом гучно вимовити компанду, яка діє як вказівка. Наприклад, “Припини це!”, “СТОП!”, тощо. 
 • Метод повторення. Багаторазове повторення пацієнтом нових установок, які притаманні здоровому та конструктивному способу мислення.   
 • Метафори. Використовуються для активізації уяви пацієнта, що робить пояснення більш яскравими та емоційний. 
 • Модифікація образів. Поступова заміна деструктивних образів на нейтральні або позитивні. 
 • Позитивна уява. Заміна позитивними уявленями негативного образу. 
 1. Техніка реалістичного прогнозування. Терапевт не ставить під сумнів можливість настання події, яка лякає клієнта. Терапевт локалізує ситуацію, та пропонує знайти вихід з неї, сформувати адаптивну копінг-модель поведінки. 
 2. Декатастрофізація.  суть техніки полягає у припущенні про настання деяких подій у житті пацієнта, про які він тривожиться. Найчастіше ці події малоймовірні, але сама думка про них лякає пацієнта та спричиняє тривожність, яка заважає нормальному функціунуванні людині у різних аспектах життя. Клієнту можна запропонувати заповнити таблицю та оцінити різні сценарії
 1. Сократичний діалог, як метод комунікації між психотерапевтом та пацієнтом. Психологи різних напрямків часто використовують Сократичний діалог, але інколи це відбувається  інтуїтивно. За допомогою цієї техніки терапевт може звернути увагу пацієнта на аспекти життя, на які він не звертає увагу. 
 2. Поведінкові експерименти. Ця техніка передбачає виконання певних дій або відмову від них для перевірки ефективності думок та переконань. Такий експеримент дозволяє людині перевірити свої думки та переконання, використовуючи власний досвід, та змінити їх, якщо вони не обґрунтовані. Поведінковий експеримент є ефективною технікою для розвитку нових навичок та зміни негативних паттернів поведінки.


Ефективність Когнітивно-Поведінкової Терапії

Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) визнана однією з найбільш ефективних методик лікування для широкого спектра психологічних розладів. Багато наукових досліджень підтверджують її ефективність у лікуванні депресії, тривожних розладів, посттравматичного стресового розладу (ПТСР) та інших психічних станів.

1. Ефективність КПТ при депресії

Наукові дослідження показують, що КПТ є дуже ефективною при лікуванні депресії. У мета-аналізі, проведеному у 2016 році, було проаналізовано 115 досліджень, що включали понад 3,000 учасників. Результати показали, що КПТ значно знижує симптоми депресії в середньому на 60-70% у порівнянні з контрольними групами, які не отримували терапію або отримували іншу форму психотерапії. (Cuijpers et al., 2016)

2. КПТ для лікування тривожних розладів

КПТ також виявила свою ефективність у лікуванні тривожних розладів. Мета-аналіз досліджень, що включають 1,500 учасників з різними тривожними розладами, такими як генералізований тривожний розлад (ГТР) та соціальна фобія, показав, що КПТ може зменшити симптоми тривожності на 50-60%. Результати свідчать про те, що КПТ допомагає пацієнтам розвивати адаптивні стратегії копінгу та знижувати рівень тривожності. (Hofmann et al., 2012)

3. КПТ для лікування посттравматичного стресового розладу (ПТСР)

Дослідження, зокрема, огляд 18 клінічних випробувань з понад 1,000 учасниками, показали, що КПТ є однією з найбільш ефективних терапій для лікування ПТСР. Оцінки показують, що КПТ може значно знижувати симптоми ПТСР, такі як повторювальні спогади, нічні жахи і емоційна відчуженість, на 40-60% протягом терапевтичного курсу. (Cuijpers et al., 2016)

4. Довгострокова ефективність КПТ

Дослідження також показують, що КПТ має довгострокову ефективність. У дослідженні, що триває 5 років, учасники, які пройшли курс КПТ, мали знижені рівні симптомів депресії та тривожності навіть через кілька років після завершення терапії. Це вказує на те, що навички, які людина набуває під час КПТ, можуть бути корисними для підтримки емоційного здоров’я в довгостроковій перспективі. (Kraemer et al., 2006)


Міжнародний Досвід та Адаптація Когнітивно-Поведінкової Терапії (КПТ)

Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) є однією з найбільш поширених і досліджених форм психотерапії у світі. Її ефективність була доведена у численних клінічних дослідженнях, що охоплюють різні країни та культурні контексти. Однак для успішного застосування КПТ у глобальному масштабі, важливо враховувати культурні та соціальні особливості кожного регіону. Ось кілька прикладів, як КПТ адаптується та застосовується в різних частинах світу.

1. США та Західна Європа

У США та Західній Європі КПТ широко використовується для лікування депресії, тривожних розладів та посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Програми, такі як «CogniFit» в США, орієнтовані на інтеграцію КПТ у електронному форматі для полегшення доступу до терапії. У Великобританії, проект «Improving Access to Psychological Therapies (IAPT)» забезпечує масовий доступ до КПТ для осіб, які страждають від депресії та тривожних розладів. Обидві програми показують високий рівень успіху в зменшенні симптомів та поліпшенні загального психологічного стану.

2. Азія та Південна Америка

Адаптація КПТ в Азії та Південній Америці часто включає врахування культурних контекстів і соціальних норм. Наприклад, в Японії КПТ адаптована для роботи з проблемами, пов’язаними із соціальною поведінкою та культурними традиціями, такими як концепція «Shame» (сором). В Індії КПТ застосовується в поєднанні з традиційними методами, такими як медитація, для роботи з проблемами тривожності та стресу. У Бразилії програми КПТ часто включають елементи, пов’язані з соціальними проблемами та культурною ідентичністю, для кращого сприйняття терапії населенням.

3. Африка та Близький Схід

В Африці та на Близькому Сході КПТ адаптується до специфічних культурних і соціальних умов. Наприклад, у Нігерії та Південному Судані КПТ часто комбінується з соціальною підтримкою та громадами, що допомагає подолати стереотипи та упередження щодо психічного здоров’я. У Лівані та інших країнах Близького Сходу КПТ модифікується для врахування впливу конфліктів і соціальної нестабільності на психічне здоров’я. У цих регіонах використовуються адаптовані програми, які включають техніки для роботи з посттравматичним стресом, пов’язаним із політичними і соціальними кризами.

Приклади Успішних Ініціатив

 • Програма «Thinking Healthy»: Започаткована ВООЗ, ця ініціатива використовує адаптовану КПТ для роботи з депресією у країнах з низьким і середнім рівнем доходу, таких як Пакистан, Індонезія та Непал. Програма демонструє успіхи у покращенні психічного здоров’я в умовах обмеженого доступу до медичних ресурсів.
 • Проект «MindMate»: У Великобританії цей проект використовує КПТ для підтримки людей, які пережили травми чи стрес, за допомогою онлайн-платформи, що робить терапію доступнішою для всіх верств населення.

Взаємодія КПТ з Іншими Методами Лікування

Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) є ефективним методом лікування різних психічних розладів, але вона часто використовується в комбінації з іншими методами для досягнення оптимальних результатів. Взаємодія КПТ з медикаментозною терапією та іншими психотерапевтичними підходами може забезпечити комплексний підхід до лікування, що охоплює різні аспекти психічного здоров’я.

Комбінація КПТ з медикаментозною терапією

КПТ часто поєднується з медикаментозною терапією для лікування розладів, таких як депресія, тривожні розлади та ПТСР. Це комбінація є особливо корисною, коли медикаменти необхідні для стабілізації симптомів, але КПТ може допомогти в довгостроковій зміни негативних когніцій і поведінкових патернів. Наприклад:

 • Депресія: Антидепресанти, такі як селективні інгібітори захоплення серотоніну (SSRI), часто використовуються для полегшення симптомів депресії. КПТ може бути додана до медикаментозної терапії для допомоги в зміні негативних думок і поведінки, що сприяють депресії.
 • Тривожні розлади: Бензодіазепіни або інші лікарські засоби можуть швидко зменшити симптоми тривоги. Однак, КПТ може допомогти зменшити довгострокову тривогу шляхом роботи з негативними когніціями та навчанням технік подолання стресу.
 • ПТСР: КПТ, зокрема техніка, що включає експозицію, може бути ефективною у поєднанні з медикаментами, такими як антидепресанти, для зменшення симптомів ПТСР.

Комбінація КПТ з іншими психотерапевтичними підходами

КПТ також може бути використана разом з іншими психотерапевтичними методами для створення більш комплексного підходу до лікування:

 • Психоаналітична терапія: У той час як КПТ зосереджена на поточних когніціях і поведінці, психоаналітична терапія досліджує глибинні психологічні процеси та підсвідомі конфлікти. Поєднання цих підходів може допомогти клієнтам не тільки вирішити поточні проблеми, але й зрозуміти їх глибинні причини.
 • Сімейна терапія: КПТ може бути інтегрована з сімейною терапією для роботи над сімейними динаміками, що впливають на психічне здоров’я. Це може бути особливо корисно для лікування дітей і підлітків, де сімейні стосунки можуть мати значний вплив на психологічний стан.
 • Діалектична поведінкова терапія (ДПТ): ДПТ, яка є розширенням КПТ, включає техніки управління емоціями і міжособистісними навичками. Це підходить для лікування розладів особистості, таких як пограничний розлад особистості. КПТ може бути використана для базових когнітивних і поведінкових проблем, тоді як ДПТ допомагає в управлінні емоціями та міжособистісними стосунками.

Інтегративний підхід до лікування

Інтеграція КПТ з іншими методами лікування дозволяє створити комплексний підхід, який може бути особливо ефективним для пацієнтів, які мають складні та багатофакторні проблеми. Наприклад, комбінація КПТ з техніками релаксації, такими як медитація або йога, може допомогти пацієнтам з тривожними розладами краще управляти стресом і покращити загальне самопочуття.

Загалом, ефективність КПТ значно підвищується, коли вона комбінується з іншими методами лікування, що дозволяє враховувати різні аспекти психічного здоров’я та забезпечити комплексний підхід до лікування.

Автор